Difference between revisions of "MPlayer (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m
m
Line 100: Line 100:
 
  $ mplayer -playlist link-to-stream.asx  
 
  $ mplayer -playlist link-to-stream.asx  
  
To play the stream, as these are playlists of streams and won't be playable by omitting the -playlist option.
+
Playlisty streamů nelze použitím parametru -playlist přehrát.
  
===Play mplayer with dvdnav support===
+
===Podpora dvd menu v mplayeru - dvdnav===
If you want to use mplayer with dvdnav support to enable the menus of a dvd then use the following syntax:
+
Pokud chcete použít mplayer s podporou dvdnav, aby mohl otvírat dvd menu, použijte následující syntaxi:
  
 
  $ mplayer -nocache dvdnav://
 
  $ mplayer -nocache dvdnav://
  
===Stream mplayer audio to jackd===
+
===Streamové audio mplayer na jackd===
  
Edit {{Filename|~/.mplayer/config}} and add:
+
Editujte soubor {{Filename|~/.mplayer/config}} a přidejte:
  
 
ao=jack
 
ao=jack
  
===Keybindings===
+
===Klávesové zkratky===
  
:''This is a list of the most basic MPlayer keys.''
+
:''Toto je seznam nejzákladnějších kláves programu MPlayer.''
  
 
{|
 
{|
Line 122: Line 122:
 
|-
 
|-
 
| p
 
| p
| Toggle pause/play.
+
| Pauza/přehrát.
 
|-
 
|-
 
| Space
 
| Space
| Toggle pause/play.
+
| Pauza/přehrát.
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
 
| Backspace
 
| Backspace
| Return to menu when using dvdnav.
+
| Návrat do menu při použití dvdnav.
 
|-
 
|-
 
| Left
 
| Left
| Seek backward ten seconds.
+
| Posun 10 vteřin zpět.
 
|-
 
|-
 
| Right
 
| Right
| Seek forward ten seconds.
+
| Posun 10 vteřin vpřed.
 
|-
 
|-
 
| Down
 
| Down
| Seek backward one minute.
+
| Posunt minutu zpět.
 
|-
 
|-
 
| Up
 
| Up
| Seek forward one minute.
+
| Posunt minutu vpřed.
 
|-
 
|-
 
| <
 
| <
| Go back in the playlist.
+
| Zpět v playlistu.
 
|-
 
|-
 
| >
 
| >
| Go forward in the playlist.
+
| Vpřed v playlistu.
 
|-
 
|-
 
| m
 
| m
| Mute the sound.
+
| Ztišit zvuk.
 
|-
 
|-
 
| 0
 
| 0
| Volume up.
+
| Zvýšit hlasitost.
 
|-
 
|-
 
| 9
 
| 9
| Volume down.
+
| Snížit hlasitost.
 
|-
 
|-
 
| f
 
| f
| Toggle fullscreen mode.
+
| Přepnout do módu fullscreen.
 
|-
 
|-
 
| o
 
| o
| Toggle OSD state.
+
| Přepnout stav OSD.
 
|-
 
|-
 
| j
 
| j
| Toggle subtitle visibility.
+
| Přepnout zobrazování titulků.
 
|-
 
|-
 
| <code>I</code>
 
| <code>I</code>
| Show filename.
+
| Zobrazit název souboru.
 
|-
 
|-
 
| 1, 2
 
| 1, 2
| Adjust contrast.
+
| Upravit kontrast.
 
|-
 
|-
 
| 3, 4
 
| 3, 4
| Adjust brightness.
+
| Upravit jas.
 
|}
 
|}
  

Revision as of 05:34, 5 May 2010

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

MPlayer je populární přehrávač videa pro GNU/Linux. Podporuje všechny možné dostupné video a audio formáty a je velmi všestranný. Většina uživatelů jej používá pro přehrávání videa.

Instalace

Blíček Template:Package Official je dostupný v repozitáři [extra]:

# pacman -S mplayer

Poslední vývojová verze je v repozitáři AUR (Template:Package AUR) volitelně s podporou vícevláknového FFmpeg (experimentální) (Template:Package AUR).

Instalační tipy

Grafická prostředí

Existuje několik grafických prostředí pro MPlayer.

  • Qt: smplayer je v repozitáři extra. Jsou pro něj dostupná témata smplayer-themes.
  • Gtk+: pymp a gnome-mplayer jsou v repozitáři AUR a community v tomto pořadí.
  • gmplayer: toto prostředí již není v balíčku mplayer dostupné. Existuje alternativní balíček pro mplayer (mplayer-x) v AUR, ve kterém je gmplayer obsažen.

Integrace do prohlížeče

Pokud chcete, aby MPlayer přehrával video ve vašem oblíbeném internetovém prohlížeči, nainstalujte si toto:

Firefox

# pacman -S gecko-mediaplayer

Konqueror

# pacman -S kmplayer
Note: Také nabízí kompletní rozhraní pro MPlayer.

Použití

Konfigurace

Systémová konfigurace je uložena v souboru Template:Filename, uživatelská nastavení jsou v souboru Template:Filename. Příklad konfigurace je v souboru Template:Filename.

Příklad konfigurace:

Template:File

Průhledné video na kartě radeon a povoleném Composite

Aby šlo použít průhledný výstup videa v X je nutné v mplayeru povolit dekorované video:

$ mplayer -vo xv:adaptor=1 <File>

Nebo přidat následující řádek do souboru Template:Filename:

vo=xv:adaptor=1

Ke zjištění, jaké grafické režimy vaše grafická karta podporuje můžete použít program xvinfo.

Průhledný SMPlayer v Gnome s povoleným Composite

Pokud se při použití compiz a panelu cairo-dock v smplayeru nezobrazuje video a funguje pouze audio, je nutný následující postup: [kopírovat/vložit do terminálu]

   sudo bash -c “cat > /usr/bin/smplayer.helper” <<EOF
   export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1
   exec smplayer.real “\$@”
   EOF
   sudo chmod 755 /usr/bin/smplayer.helper
   sudo mv /usr/bin/smplayer{,.real}
   sudo ln -sf smplayer.helper /usr/bin/smplayer

Pokud nechcete použít příkaz sudo, použijte “su” pro přihlášení pod uživatelem root - další postup viz výše.

Streamované video

Pokud chcete sledovat streamované video, (např. odkazy *.asx):

$ mplayer -playlist link-to-stream.asx 

Playlisty streamů nelze použitím parametru -playlist přehrát.

Podpora dvd menu v mplayeru - dvdnav

Pokud chcete použít mplayer s podporou dvdnav, aby mohl otvírat dvd menu, použijte následující syntaxi:

$ mplayer -nocache dvdnav://

Streamové audio mplayer na jackd

Editujte soubor Template:Filename a přidejte:

ao=jack

Klávesové zkratky

Toto je seznam nejzákladnějších kláves programu MPlayer.
Key Description
p Pauza/přehrát.
Space Pauza/přehrát.
Backspace Návrat do menu při použití dvdnav.
Left Posun 10 vteřin zpět.
Right Posun 10 vteřin vpřed.
Down Posunt minutu zpět.
Up Posunt minutu vpřed.
< Zpět v playlistu.
> Vpřed v playlistu.
m Ztišit zvuk.
0 Zvýšit hlasitost.
9 Snížit hlasitost.
f Přepnout do módu fullscreen.
o Přepnout stav OSD.
j Přepnout zobrazování titulků.
I Zobrazit název souboru.
1, 2 Upravit kontrast.
3, 4 Upravit jas.

Mplayer fails to open files with spaces

If you try to open a file with spaces (The Movie) and mplayer fails. Saying that it could not open the file (file:///The%20Movie), where all spaces are converted to %20.

Then edit Template:Filename to change the following line from:

Exec=mplayer %U

To:

Exec=mplayer %F

If you got frontend/GUI enter GUI name in Exec=GUI name %F.

External links