Difference between revisions of "Main page (ไทย)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Fix link.)
(Category removed.)
Line 54: Line 54:
  
 
=== คู่มือการใช้งาน ===
 
=== คู่มือการใช้งาน ===
ท่านสามารถเรียกดูคู่มือการใช้งานจาก [[:Category:หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง (ไทย)|หัวข้อเรื่อง]] หรือ
+
ท่านสามารถเรียกดูคู่มือการใช้งานจาก [[:Category:หน้าเรียงตามหัวข้อเรื่อง (ไทย)|หัวข้อเรื่อง]].
[[:Category:หน้าเรียงตามประเภท (ไทย)|ประเภทของบทความ]]
 
  
  

Revision as of 15:04, 24 June 2013

zh-CN:Main Page zh-TW:Main Page

Arch Linux Wiki

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Arch Linux Wiki.

Template:Sn

ข่าว Wiki

ในบางกรณี ข้อมูลสำคัญที่เป็นข่าวจะถูกแสดงในส่วนนี้ โปรดดู Wiki News สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


ผู้ใช้มือใหม่

โปรดอ่าน ข้อควรคิดก่อนเปลี่ยนมาใช้ Linux หากท่านกำลังตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ Linux

หากท่านกำลังศึกษาใช้งาน Arch Linux อยู่ ท่านอาจจะสนใจบทความเหล่านี้

การติดตั้ง Arch Linux แบบเร็ว | ติดตั้งโปรแกรมแบบเร็ว


คู่มือการใช้งาน

ท่านสามารถเรียกดูคู่มือการใช้งานจาก หัวข้อเรื่อง.


ต้องการความช่วยเหลือ

หากท่านต้องการช่วยเหลือในการแปลบทความเป็นภาษาไทย หรือว่าช่วยเหลือในการจัดการโครงสร้างของ Wiki ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จาก Priority Todo และ WikiTodo

โปรดติดต่อ admins และ sysops และ ผู้ดูแลบทความ


สร้างบทความของคุณเอง

คุณต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเขียนบทความได้ เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถลองเล่นได้ที่ Sandbox เพื่อทำให้คุณคุ้นเคยกับ ArchWiki มีความช่วยเหลืออื่นๆ อยู่ที่ Wiki Help Category


ติดต่อ

โปรดดูหน้า ContactList หากท่านต้องการให้คำแนะนำหรือสอบถาม