Difference between revisions of "Main page (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
__NOTOC__  __NOEDITSECTION__
 
__NOTOC__  __NOEDITSECTION__
 
{{Navigate_i18n_mainpages}}{{newpagelinksmain}}
 
{{Navigate_i18n_mainpages}}{{newpagelinksmain}}
 
{{translateme}}
 
 
=== ArchLinux Wiki ===
 
=== ArchLinux Wiki ===
Welcome to the [[ArchLinux]] Wiki.  
+
Vitajte na [[ArchLinux]] Wiki.  
  
{{sn|Getting Started:
+
{{sn|Začíname:
 
* [[ArchLinux]]
 
* [[ArchLinux]]
* [[Arch vs Others]]
+
* [[Arch vs ostatné]]
 
* [[FAQ]]
 
* [[FAQ]]
* [[The Arch Way]]
+
* [[Ako je to v Archu]]
* [[ArchWiki Tutorial]]
+
* [[ArchWiki tutoriál]]
 
}}
 
}}
==== Wiki News ====
+
==== Wiki Novinky ====
Occasionally something is newsworthy, but only to the wiki. In those events, check the [[Wiki News]] page for the latest lowdown on the Wiki.
+
Z času na čas sa vyskytne nejaká novinka hodná oznámenia, ale len pre wiki. V takýchto prípadoch, skontrolujte stránku [[Wiki News]] ohľadom najnovších informácií o Wiki.
  
==== Things to see and do ====
+
==== Veci ktoré treba vidieť a urobiť ====
This is a simple list of locations in the wiki. Much of the wiki is browseable via the <b>navigation bar</b> on the left and right side, and the edting and the function <b>panels</b> at the top. At the bottom you find links to other sites of Arch Linux.  
+
Toto je jednoduchý zoznam miest vo wiki. Väčšina wiki je prehliadateľná cez <b>navigačnú lištu</b> na ľavej a pravej strane, a cez upravovacie a funkčné <b>panely</b> na vrchu. V spodnej časti nájdete hypertextové odkazy (linky) na ostatné stránky Arch linuxu.  
  
==== How Tos ====
+
==== Ako na to ====
Having trouble configuring something? Don't know where to look? <br>
+
Máte problémy s konfiguráciou niečoho? Neviete kde to nájsť? <br>
Chances are you will find something useful in the [[:Category:HowTos|HowTos category]]. Navigate via categories, and try to find what you are looking for. If you don't find it, try using the search box under the navigation bar.
+
Možno nájdete niečo užitočné v [[:Category:HowTos|kategórii Ako na to]]. Navigujte cez kategórie, a pokúste sa nájsť čo hľadáte. Ak to nenájdete, skúste použiť vyhľadávaci box pod navigačnou lištou.
  
==== Creating your own pages ====
+
==== Vytváranie vašich vlastných stránok ====
You must create an account to start editing pages. Once done, you can play around in the [[Sandbox]] to familiarize yourself with ArchWiki markup. Your user page is another good place to play. There is a list of simple syntax in the [[:Category:Help|Wiki Help Category]]. This link is also in the navigation bar.
+
Ak chcete začať upravovať stránky, musíte si vytvoriť vlastné konto. Po jeho vytvorení sa môžete pohrať v [[Sandbox]] aby ste sa oboznámili so značkovacím systémom ArchWiki. Vaša používateľská stránka je ďaľším dobrým miestom na hranie. V [[:Category:Help|kategórii Wiki Help]] je zoznam jednoduchej syntaxe. Tento odkaz je tiež na navigačnej lište.
  
==== Contacts ====
+
==== Kontakty ====
Any question or suggestion see [[ContactList]]
+
Pre akékoľvek otázky a návrhy pozrite [[ContactList]]
  
 
{{navigatearchlinux|}}
 
{{navigatearchlinux|}}

Revision as of 19:44, 18 October 2005

Template:Navigate i18n mainpagesTemplate:Newpagelinksmain

ArchLinux Wiki

Vitajte na ArchLinux Wiki.

Template:Sn

Wiki Novinky

Z času na čas sa vyskytne nejaká novinka hodná oznámenia, ale len pre wiki. V takýchto prípadoch, skontrolujte stránku Wiki News ohľadom najnovších informácií o Wiki.

Veci ktoré treba vidieť a urobiť

Toto je jednoduchý zoznam miest vo wiki. Väčšina wiki je prehliadateľná cez navigačnú lištu na ľavej a pravej strane, a cez upravovacie a funkčné panely na vrchu. V spodnej časti nájdete hypertextové odkazy (linky) na ostatné stránky Arch linuxu.

Ako na to

Máte problémy s konfiguráciou niečoho? Neviete kde to nájsť?
Možno nájdete niečo užitočné v kategórii Ako na to. Navigujte cez kategórie, a pokúste sa nájsť čo hľadáte. Ak to nenájdete, skúste použiť vyhľadávaci box pod navigačnou lištou.

Vytváranie vašich vlastných stránok

Ak chcete začať upravovať stránky, musíte si vytvoriť vlastné konto. Po jeho vytvorení sa môžete pohrať v Sandbox aby ste sa oboznámili so značkovacím systémom ArchWiki. Vaša používateľská stránka je ďaľším dobrým miestom na hranie. V kategórii Wiki Help je zoznam jednoduchej syntaxe. Tento odkaz je tiež na navigačnej lište.

Kontakty

Pre akékoľvek otázky a návrhy pozrite ContactList

Template:Navigatearchlinux