Mplayer a české titulky (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 11:15, 31 May 2012 by Kynikos (talk | contribs) (Kynikos moved page Mplayer a české titulky to Mplayer a české titulky (Česky) without leaving a redirect: standard localized title)
Jump to: navigation, search

Automatické rozpoznání kódování

Mplayer podporuje automatické rozpoznávání titulků. Pomocí knihovny enca.

Spustíme s parametrem subcp

mplayer -subcp enca:cs:cp1250 

Nebo můžeme přidat subcp do /etc/mplayer/mplayer.conf

subcp=enca:cs:cp1250
  • cs je kód jazyka
  • cp1250 je kódování, co se použije v případě selhání autodetekce.

Užitečné odkazy

http://www.abclinuxu.cz/clanky/multimedia/na-co-se-casto-ptame-mplayer
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/cs/mplayer.1.html