Mplayer a české titulky (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 07:10, 29 March 2006 by Mezcal (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

České titulky v mplayeru

Je třeba si stáhnout nějaké jiné TTF fonty.
Standartní fonty Vera nepodporují české znaky. Např. fonty od Microsoftu:

Pacman -S ttf-ms-fonts

Do souboru /etc/mplayer/mplayer.conf přidat řádek s cestou k nějakému fontu. Např. pro arial:

font=/usr/share/fonts/TTF/arial.ttf

Potom spouštíme mplayer s parametrem subcp=kódování titulků.
Pro české titulky to bude s největší pravděpodobností windows 1250

subcp=cp1250

Případně můžem zapsat subcp=cp1250 do /etc/mplayer/mplayer.conf.


Automatické rozpoznání kódování

Mplayer podporuje automatické rozpoznávání titulků. Pomocí knihovny enca. Nejdříve je třeba naistalovat enca. http://trific.ath.cx/software/enca/ Zde je můj PKGBUILD:

# $Id: PKGBUILD,v 1.9 2006/01/27 09:01:49 fila Exp $
# Contributor: fila <fila @ pruda.com>
pkgname=enca
pkgver=1.9
pkgrel=1
pkgdesc="Enca detects character set and encoding of text files and also converts them to other encodings. "
url="http://trific.ath.cx/software/enca/"
md5sums=('b3581e28d68d452286fb0bfe58bed3b3')
source=(http://trific.ath.cx/Ftp/enca/$pkgname-$pkgver.tar.bz2)

build() {
  cd $startdir/src/$pkgname-$pkgver
  ./configure --prefix=/usr
  make || return 1
  make prefix=$startdir/pkg/usr sbindir=$startdir/pkg/sbin install
  
}

Po nainstalovani zkompilovat PKGBUILD mplayeru. Nyní se mplayer zkompiluje s podporou enca.
Nyní už jen stačí přidat subcp do /etc/mplayer/mplayer.conf

subcp=enca:cs:cp1250

cs je kód jazyka
cp1250 je kódování, co se použije v případě selhání autodetekce.

Užitečné odkazy

http://www.abclinuxu.cz/clanky/multimedia/na-co-se-casto-ptame-mplayer
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/cs/mplayer.1.html