Mplayer a české titulky (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 19:41, 30 May 2012 by Mezcal (talk | contribs) (České titulky v mplayeru)
Jump to navigation Jump to search

Automatické rozpoznání kódování

Mplayer podporuje automatické rozpoznávání titulků. Pomocí knihovny enca.

pacman -S enca

Po nainstalovaní ency je třeba zkompilovat PKGBUILD mplayeru, aby se zkompiloval s její podporou.
Nyní už jen stačí přidat subcp do /etc/mplayer/mplayer.conf

subcp=enca:cs:cp1250
  • cs je kód jazyka
  • cp1250 je kódování, co se použije v případě selhání autodetekce.

Užitečné odkazy

http://www.abclinuxu.cz/clanky/multimedia/na-co-se-casto-ptame-mplayer
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/cs/mplayer.1.html