Mplayer a české titulky (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 21:05, 1 June 2013 by Lahwaacz (talk | contribs) (added delete request)
Jump to: navigation, search

Tango-edit-cut.pngThis section is being considered for removal.Tango-edit-cut.png

Reason: The content was merged with MPlayer (Česky). (Discuss in Talk:Mplayer a české titulky (Česky)#)

Automatické rozpoznání kódování

Mplayer podporuje automatické rozpoznávání titulků. Pomocí knihovny enca.

Spustíme s parametrem subcp

mplayer -subcp enca:cs:cp1250 

Nebo můžeme přidat subcp do /etc/mplayer/mplayer.conf

subcp=enca:cs:cp1250
  • cs je kód jazyka
  • cp1250 je kódování, co se použije v případě selhání autodetekce.

Užitečné odkazy

http://www.abclinuxu.cz/clanky/multimedia/na-co-se-casto-ptame-mplayer
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/cs/mplayer.1.html