Mplayer a české titulky (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 12:28, 12 April 2006 by Mezcal (talk | contribs) (Automatické rozpoznání kódování)
Jump to navigation Jump to search

České titulky v mplayeru

Je třeba si stáhnout nějaké jiné TTF fonty.
Standartní fonty Vera nepodporují české znaky. Např. fonty od Microsoftu:

Pacman -S ttf-ms-fonts

Do souboru /etc/mplayer/mplayer.conf přidat řádek s cestou k nějakému fontu. Např. pro arial:

font=/usr/share/fonts/TTF/arial.ttf

Potom spouštíme mplayer s parametrem subcp=kódování titulků.
Pro české titulky to bude s největší pravděpodobností windows 1250

subcp=cp1250

Případně můžem zapsat subcp=cp1250 do /etc/mplayer/mplayer.conf.


Automatické rozpoznání kódování

Mplayer podporuje automatické rozpoznávání titulků. Pomocí knihovny enca. Nejdříve je třeba nainstalovat enca. http://trific.ath.cx/software/enca/ Zde je můj PKGBUILD z AUR.

Po nainstalovani ency zkompilovat PKGBUILD mplayeru. Nyní se mplayer zkompiluje s podporou enca.
Nyní už jen stačí přidat subcp do /etc/mplayer/mplayer.conf

subcp=enca:cs:cp1250

cs je kód jazyka
cp1250 je kódování, co se použije v případě selhání autodetekce.

Užitečné odkazy

http://www.abclinuxu.cz/clanky/multimedia/na-co-se-casto-ptame-mplayer
http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/cs/mplayer.1.html