Music Player Daemon (Polski)

From ArchWiki
Revision as of 21:50, 7 March 2012 by Kichawa (talk | contribs) (add category)
Jump to navigation Jump to search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Co to jest MPD?

MPD (Music Player Daemon) jest to lekki i szybki odtwarzacz dźwięku działający na zasadzie serwer-klient. MPD uruchamia się w tle jako usługa systemowa (daemon). Posiada obsługę playlist, zarządza muzyką na podstawie bazy danych. Do obsługi potrzebny będzie jeden z klientów czyli program obsługujący serwer mpd.

Instalacja MPD

Instalacja za pomocą pacmana

pacman -S mpd

Konfiguracja MPD

Edytowanie pliku konfiguracyjnego:

cp /etc/mpd.conf.example /etc/mpd.conf
$EDYTOR /etc/mpd.conf

Konfiguracja po polsku

####################### WYMAGANE ŚCIEŻKI #######################
#katalog z muzyką:
music_directory         "~/muzyka/"

#katalog dla playlist:
playlist_directory       "~/muzyka/playlisty/"

#plik dla bazy danych:
db_file             "~/.mpd/mpd.db"

#plik z logiem:
log_file            "~/.mpd/mpd.log"

#plik z logiem błędów:
error_file           "~/.mpd/mpd.error"
################################################################


###################### OPCJONALNE ŚCIEŻKI ######################
#
# Jeżeli życzysz sobie używać mpd --kill do zatrzymania mpd,
# musisz podać ścieżkę do pliku w którym mpd zapisze swój
# numer procesu.
#
pid_file            "/home/kowalski/.mpd/mpd.pid"
#
# Jeżeli życzysz sobie obsługi sesji (zapisuje stan odtwarzania
# utworu, playlistę, odtwarzanie/pauza, itp.), podaj ścieżkę
# do pliku do którego mpd będzie zapisywał te informacje aby
# po ponownym uruchomieniu sesja zostanie przywrócona..
#
state_file           "/home/kowalski/.mpd/mpdstate"
#
################################################################


######################### OPCJĘ DAEMONA ########################
#
# Jeżeli uruchomiony jako root, MPD porzuci przywileje roota i
# uruchomi się jako podany użytkownik. W przeciwnym wypadku mpd
# będzie pracować na użytkowniku który uruchomił mpd, nie
# polecane w przypadku gdy mpd nie porzuca przywilejów roota.
#
user              "kowalski"
#
# Adres i port nasłuchiwany przez mpd.
#
bind_to_address         "127.0.0.1" # tylko lokalnie
#bind_to_address         "any"    # dla wszystkich
#port              "6600"
#
# Kontrola poziomu logowanych informacji. Można użyć:
# "default" - domyślnie
# "secure" - bezpieczeństwo
# "verbose" - rozbudowane informacje.
#
#log_level            "default"
#
################################################################


########################### ZEZWOLENIA #########################
#
# MPD może wymagać od użytkownika podanie hasła. Możesz ustawić
# jedno lub więcej haseł. Możesz podać co ten użytkownik będzie
# mógł robić, a co zostanie mu zabronione. Po zalogowaniu się z
# użyciem danego "hasła @ użytkownik będzie miał takie prawa".
#
#password            "password@read,add,control,admin"
#
# Ta opcja określa na co pozwalasz nie zalogowanym użytkownikom.
# Domyślnie wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do MPD jeżeli
# żadne hasło nie zostało określone powyżej. W przeciwnym wypadku
# nie mają żadnego dostępu aby to zmienić ustaw tą opcję.
#
#default_permissions       "read,add,control,admin"
#
################################################################


######################### WYJŚCIE DŹWIĘKU ######################
#
# MPD obsługuje wiele typów wyjść dźwięku, potrafi jednocześnie
# wysyłać dźwięk na wiele wyjść. Możesz tutaj ustawić jedno lub
# więcej. Jeżeli tego nie ustawisz, MPD będzie ustawiał wyjście
# automatycznie przy każdym uruchomieniu..
#
# Zobacz <http://mpd.wikia.com/wiki/Configuration#Audio_Outputs>
# przykłady konfiguracji.
#
# Przykład dla wyjścia do ALSY:
#
#audio_output {
#    type          "alsa"
#    name          "My ALSA Device"
#    device         "hw:0,0"   # opcjonalne
#    format         "44100:16:2" # opcjonalne
}
#
# Przykład dla wyjścia do OSS:
#
#audio_output {
#    type          "oss"
#    name          "My OSS Device"
#    device         "/dev/dsp"  # opcjonalne
#    format         "44100:16:2" # opcjonalne
#}
#
# Przykład dla wyjścia do strumienia radiowego (dla strumieni Icecast):
#
#audio_output {
#    type          "shout"
#    name          "Moja nazwa radia"
#    host          "localhost"
#    port          "8000"
#    mount          "/mpd.ogg"
#    password        "hackme"
#    quality         "5.0"
#    bitrate         "128"
#    format         "44100:16:1"
#    user          "source"        # opcjonalne
#    description       "Mój opis strumienia"  # opcjonalne
#    genre          "jazz"         # opcjonalne
#    public         "no"          # opcjonalne
#}
#
# Wszystkie dekodowane dźwięki będą konwertowane do tego formatu
# zanim zostaną wysłane do wyjścia dźwięku.
#
#audio_output_format       "44100:16:2"
#
################################################################


############################# MIKSER ###########################
#
# MPD potrzebuje wiedzieć jaki mikser przestawić gdy ty zmienisz
# głośność dźwięku. Jeśli nie określisz jednego tu, MPD will
# pick one based on which ones it was compiled with support for.
#
# Przykład dla kontroli przez ALSA mikser:
#
mixer_type           "alsa"
mixer_device          "default"
mixer_control          "VOL"
#
# Przykład dla kontroli przez OSS mikser:
#
#mixer_type           "oss"
#mixer_device          "/dev/mixer"
#mixer_control          "PCM"
#
# Jeżeli chcesz aby MPD programowo ustawiał głośność dźwięku
# i wysyłał tak na wyjście dźwięku, użyj tego:
#
#mixer_type           "software"
#
################################################################


######################### NORMALIZACJA #########################
#
# Określ typ regulatora poziomu głośności (ReplayGain). Możesz
# użyć "album" lub "track" (utwór). Jeżeli nie określisz,
# regulacja nie będzie używana. Zobacz <http://www.replaygain.org>
# więcej szczegółów.
#
#replaygain           "album"
#
# Ustawia pre-amp dla plików mających tagi ReplayGain.
#
#replaygain_preamp        "0"
#
# Włącz normalizacje dźwięku "w locie". To ustawienie sprawi
# że wszystkie grane piosenki będą grane z jednakowym poziomem
# głośności.
#
#volume_normalization      "no"
#
################################################################


######################### BUFOR DŹWIĘKU ########################
#
# Rozmiar buforu dla dekodowanego dźwięku. Prawdopodobnie nie
# powinieneś tego zmieniać.
#
#audio_buffer_size        "2048"
#
# Jak dużo ma załadować do buforu zanim zacznie odtwarzać?
#
#buffer_before_play       "0%"
#
# Ustawienia buforu strumieni HTTP. Jeżeli słyszysz przerywanie
# podczas odtwarzania strumienia HTTP to możesz sobie to tutaj
# poprawić.
#
#http_buffer_size        "128"
#http_prebuffer_size       "25%"
#
################################################################


########################### HTTP PROXY #########################
#
# Ustaw proxy które będzie używane do odtwarzania strumieni HTTP.
#
#http_proxy_host         "proxy.isp.com"
#http_proxy_port         "8080"
#http_proxy_user         "user"
#http_proxy_password       "password"
#
################################################################


############################# LIMITY ###########################
#
# To są ustawienia różnych limitów MPD. Zmień je jeżeli twój MPD
# zajmuje Ci za wiele zasobów. Powinieneś zmienić to tylko wtedy
# gdy to jest konieczne.
#
#connection_timeout       "60"
#max_connections         "5"
#max_playlist_length       "16384"
#max_command_list_size      "2048"
#max_output_buffer_size     "8192"
#
################################################################


######################## KODOWANIE ZNAKÓW ######################
#
# Jeżeli nazwy plików lub katalogów nie są wyświetlane prawidłowo,
# możesz to tu zmienić. W większości przypadków powinno wystarczyć
# "ISO-8859-1" lub "UTF-8". Musisz ponownie stworzyć bazę danych
# aby twoje ustawienia zostały zapisane (użyj mpd --create-db).
#
filesystem_charset       "UTF-8"
#
# Tagi ID3v1 powinny być odczytywane w formacie:
#
id3v1_encoding         "ISO-8859-2"
#
################################################################


########################### INNE OPCJE #########################
#
# Typy metadanych które będą rozpoznawane przez MPD.
#
#metadata_to_use "artist,album,title,track,name,genre,date,composer,performer,disc"
#
# Włącz to jeżeli życzysz sobie używać tworzonych przez MPD
# playlist w innych odtwarzaczach.
#
#save_absolute_paths_in_playlists "no"
#
################################################################
 • Uwaga: jest to wersja rozwojowa polskiego tłumaczenia pliku /etc/mpd.conf.example. Przetłumaczony tekst może zawierać błędy. W razie wątpliwości zapraszam do "dyskusji".
 • W razie jakichś problemów z dźwiękiem upewnij się że masz poprawnie skonfigurowaną kartę i mixer. Jeżeli nadal są problemy, zajrzyj tu: /var/log/mpd/mpd.error
 • W przypadku problemów z uprawnieniami przy użyciu ESD w MPD uruchom to jako root:
chsh -s /bin/true mpd

Uruchamianie

Aby uruchomić mpd wydaj polecenie:

/etc/rc.d/mpd start

Możesz też dodać mpd do initu aby startował razem z systemem. Wystarczy że wyedytujesz plik /etc/rc.conf i do linijki DAEMONS dodasz mpd, o tak:

DAEMONS=(.. network alsa mpd cron ..)

Instalacja klientów MPD

Instalacja klienta odbywa się przy pomocy pacmana:

pacman -S mpc sonata itp.

lub przy pomocy programu służącego do instalacji z AUR np:

aurbuild -s gbemol pympd itp.

Konsola

GTK

QT

Linki zewnętrzne