Difference between revisions of "NFS (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(rm temporary i18n template)
m (Moved.)
Line 7: Line 7:
 
[[it:NFS]]
 
[[it:NFS]]
 
[[ru:NFS]]
 
[[ru:NFS]]
[[zh-CN:NFS]]
+
[[zh-CN:NFSv3]]
 
==Cíl tohoto návodu==
 
==Cíl tohoto návodu==
 
Cílem tohoto článku je nastavení NFS serveru pro sdílení souborů přes síť. Pokusím se to popsat všechno co nejjednodušeji.
 
Cílem tohoto článku je nastavení NFS serveru pro sdílení souborů přes síť. Pokusím se to popsat všechno co nejjednodušeji.

Revision as of 06:12, 19 October 2012

zh-CN:NFSv3

Cíl tohoto návodu

Cílem tohoto článku je nastavení NFS serveru pro sdílení souborů přes síť. Pokusím se to popsat všechno co nejjednodušeji. Poznámka: pro informace o NFSv4 se podívejte na článek NFSv4

Portmap byl nahrazen rpcbind

Potřebné balíčky

Pro server i klienta nám postačí jen pár balíčků. Základní podpora NFS je zkompilována v distribučním jádře.
Nainstalujte:

  • core/portmap
  • core/nfs-utils

Oba balíčky jsou v repozitáři [core] a měly by být součástí nové instalace ArchLinuxu

Nastavení serveru

Nyní je nunté provést konfiguraci a spustit démony. Pro provedení následujících akcí potřebujete práva roota (nebo sudo).

Soubory

/etc/exports

Tento soubor (/etc/exports) určuje, které adresáře nebo soubory na NFS serveru budou sdílené a nastavuje různá oprávnění.
Pár příkladů:

/soubory *(ro,sync) ; Přístup pro kohokoliv, pouze pro čtení
/soubory 192.168.0.100(rw,sync) ; RW přístup pro klienta s IP 192.168.0.100
/soubory 192.168.1.1/24(rw,sync) ;  RW přístup pro klienty s rozsahem IP 192.168.1.1 až 192.168.1.255

Pokud uděláte změny v /etc/exports po startu démonů, můžete tyto změny snadno aplikovat následujícím příkazem (bez nutnosti restartovat démona):

exportfs -r

Pokud se rozhodnete zpřístupnit veřejně NFS server pro čtení i zápis, můžete použít all_squash v kombinaci s anonuid a anongid. Například, pro nastavení oprávnění pro uživatele nobody ze skupiny nobody, můžete použít následující:

; Přístup čtení-zápis pro klienta s IP 192.168.0.100 s RW přístupem pro uživatele 99 s GID 99
/files 192.168.0.100(rw,sync,all_squash,anonuid=99,anongid=99))

To také znamená, že pokud chcete RW přístup do této složky, musí jí vlastnit nobody.nobody:

chown -R nobody.nobody /soubory

Další detaily o souboru exports najdete v manuálu k exports.

/etc/conf.d/nfs

Nastavením toho souboru ovlivňujete běh nfsd, mountd, statd a sm-notify. Výchozí Archlinuxový NFS skript požaduje pro statd zapnutou volbu --no-notify:

STATD_OPTS="--no-notify"

Ostatní nastavení můžete nechat jak je, nebo ho upravit dle požadavků. Více informací najdete v manuálu.

/etc/hosts.allow

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:NFS (Česky)#)

Pro povolení přístupu na NFS server je nutné upravit /etc/hosts.allow.
Následující nastavení umožňuje přístup na NFS komukoliv:

 nfsd: ALL
 portmap: ALL
 mountd:ALL

Pro lepší nastavení se podívejte na hosts_access(5) v man.

Démoni

Nyní můžete spustit server následujícími příkazy:

/etc/rc.d/portmap start
/etc/rc.d/nfslock start
/etc/rc.d/nfsd start

Pořadí spouštěných démonu mustí být zachováno!
Pro spuštění serveru při bootu, vložte tyto démony (tak jak jdou za sebou) do /etc/rc.conf.

Nastavení klienta

Soubory

/etc/conf.d/nfs

Pro klienta stačí nastavit pouze statd, ostatní volby se týkají serveru. NEPOUŽÍVEJTE v klientovi volbu --no-notify, pokud si nejste plně vědomi následků!!!

Více informací opět nalezneté v manuálových stránkách statd.

Démoni

Nahoďte démony portmap a nfslock:

/etc/rc.d/portmap start
/etc/rc.d/nfslock start

Nezapomeňte, že je musíte spouštět v tomto pořadí.
Pro spuštění těchto démonů při bootu je přidejte do pole DAEMONS v /etc/rc.conf.

Pak připojte adresář jako obvykle:

mount server:/soubory /mnt/soubory

Automatické připojení při startu

Pokud chcete síťové adresáře připojit při startu ujistěte se, že netfs je v DAEMONS v /etc/rc.conf a přidejte do /etc/fstab tyto řádky:

server:/soubory /mnt/soubory nfs defaults 0 0

Pokud chcete nastavit ručně velikost čtecích a zápisových paketů, můžete to také ovlivnit v fstabu. Hodnoty uvedené níže jsou výchozí hodnoty, pokud nejsou stanoveny jiné:

server:/soubory /mnt/soubory nfs rsize=32768,wsize=32768 0 0

Podívejte se do nfs man stránek, zde naleznete více informací, včetně všech možných volbách mountu.

Problémy

Špatný výkon, pomalý přenos dat a/nebo vysoké zatížení serveru při používání NFS a gigabitu

Tento problém je dán velikostí paketů používaných NFS, který způsobuje znatelnou fragmentaci na gigabitové síti. Můžete upravit chování pomocí mount parametrů rsize a wsize. Použití hodnot rsize=32768,wsize=32768 by mělo stačit. Tento problém nenastává na 100Mb sítích (a pomalejších) díky pomalejšímu přenosu paketů. Poznámka: výchozí hodnoty u NFSv4 jsou 32768. Maximum je 65536. Zvyšujte postupně hodnoty po 1024 dokud nedosáhnete maximální rychlosti přenosu.

Démon portmap selže při spouštění

Ujistěte se, že v poli DAEMONS v /etc/rc.conf máte portmap PŘED netfs!

Odkazy

Velmi užitečné informace