NVIDIA (Nederlands)

From ArchWiki
Revision as of 19:10, 4 November 2006 by Cheer (talk | contribs) (i18n links added)
Jump to: navigation, search


Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Installatie

De benodigde programmatuur staat in 'extra', zet deze aan voor pacman. Verlaat de X-server, anders mislukt de installatie. Draai als root:

 # pacman -Sy nvidia

Als er fouten optreden tijdens de installatie, bekijk dan /var/log/nvidia-installer.log.

Configuratie van X

Bewerk het configuratiebestand /etc/X11/xorg.conf. Maak commentaar (zet een hekje voor) de volgende regels in de sectie 'modules': GLcore en DRI

Voeg aan de sectie 'modules' toe:

Load "glx"

Maak commentaar van de sectie DRI:

#Section "DRI"
# Mode 0666
#EndSection

Verander Driver "nv" in Driver "nvidia" Als het bestaat, maak dan commentaar van de Chipset optie (die is alleen nodig voor nv).

Dat was het. Voor fijnstelling, zie /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README.txt.

Voor een automatische configuratie kan je ook het volgende proberen:

# nvidia-xconfig

Start de X-server weer en test met 'glxgears' (onderdeel van mesa-apps, installeer met pacman) of leuker, speel wat tuxracer (ook te installeren met pacman).