Difference between revisions of "Neovim (Polski)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m
m (Fix category. See Help:Category.)
Line 1: Line 1:
[[Category:Text editors]]
+
[[Category:Text editors (Polski)]]
 
[[en:Neovim]]
 
[[en:Neovim]]
 
[[ja:Neovim]]
 
[[ja:Neovim]]

Revision as of 07:28, 23 October 2018

Neovim jest forkiem Vim mającym na celu poprawę doświadczenia użytkownika, wtyczek i programów GUI.

Instalacja

Zainstaluj pakiet neovim lub neovim-gitAUR.

Konfiguracja

Przejście z vima

Neovim korzysta z $XDG_CONFIG_HOME/nvim zamiast z ~/.vim jako swój głowny folder konfiguracyjny i $XDG_CONFIG_HOME/nvim/init.vim zamiast z ~/.vimrc jako swój głowny plik konfiguracyjny.

Zobacz nvim-from-vim lub komende neovima :help nvim-from-vim żeby użyć swoją konfiguracje vima w neovimie.

Ładowanie dodatków vima

Jeśli chciałbyś użyć wtyczek, definicji składni lub innych dodatków które są zainstalowane dla vima, możesz dodać domyślną ścieżkę vima dla neovim poprzez dodanie jej do rtp. Na przykład możesz uruchomić w nvim następującą rzecz lub dodać ją do swojego pliku konfiguracji neovima:

set rtp^=/usr/share/vim/vimfiles/

Porady i wskazówki

Zastępowanie vi i vim na neovim

Ustawienie wartości środowiska $VISUAL i $EDITOR na nvim powinno być wystarczające w większości przypadków.

Niektóre programy mogą mieć mocno zakodowanego vi lub vima jako swój domyślny edytor tekstowy, żeby użyć neovima zamiast nich, zainstaluj neovim-drop-inAUR.

Tworzenie linku symbolicznego init.vim do .vimrc

Neovim jest w większości kompatybilny z standardowym vimem (lecz nie z vi), możesz stworzyć link symboliczny nvim/init.vim do swojego .vimrc żeby zachować starą konfiguracje:

$ ln -s ~/.vimrc ~/.config/nvim/init.vim

Jeżeli chcesz mieć kilka opcji tylko dla vima lub neovim, możesz użyć if w swoim pliku .vimrc:

if has('nvim')
    " Komendy dla neovima
else
    " Komendy dla vima
endif

Rozwiązywanie problemów

Kursor nie jest przywracany do poprzedniego stanu po wyjściu

Jeśli po wyjściu z neovima kursor nadal miga, zobacz rozwiązanie na GitHubie neovim FAQ.

Zobacz również