Difference between revisions of "Official Installation Guide (Česky)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 55: Line 55:
 
<ul>
 
<ul>
 
<li><p>Obrazy "core" obsahují snímek hlavních balíčků distribuce.<br />
 
<li><p>Obrazy "core" obsahují snímek hlavních balíčků distribuce.<br />
Tyto obrazy jsou nejvhodnější pro lidi, kteří mají internetové připojení,
+
Tyto obrazy jsou nejvhodnější pro lidi, kteří mají pomalé nebo obtížně nastavitelné internetové připojení.</p></li>
které je pomalé nebo se špatně nastavuje.</p></li>
 
 
<li><p>Obrazy "net" neobsahují vůbec žádné balíčky. Postahují si je ze sítě.<br />
 
<li><p>Obrazy "net" neobsahují vůbec žádné balíčky. Postahují si je ze sítě.<br />
 
Tyto obrazy jsou upřednostňovány, protože u nich v závěru skončíte se zcela aktuálním systémem,
 
Tyto obrazy jsou upřednostňovány, protože u nich v závěru skončíte se zcela aktuálním systémem,
Line 62: Line 61:
 
</ul>
 
</ul>
  
<p>Instalátoru můžete nařídit, aby si obstaral balíčky z Internetu (nebo
+
<p>U obou těchto obrazů můžete instalátoru nařídit, aby si obstaral balíčky z Internetu nebo
jakékoliv jiné sítě) u obou těchto obrazů. Všechny obrazy mohou též
+
jakékoliv jiné sítě. Všechny obrazy mohou též být použity jako plně funkční prostředí pro obnovu systému. <br />
být použity jako plně funkční prostředí pro obnovu systému. <br />
 
 
Tyto obrazy fungují stejně jako jakákoliv jiná běžná instalace Arch Linuxu.<br />
 
Tyto obrazy fungují stejně jako jakákoliv jiná běžná instalace Arch Linuxu.<br />
Defakto jsou úplně totožné, pouze jsou nainstalovány na obraz CD nebo Flash disku
+
Defakto jsou úplně totožné, pouze jsou nainstalovány na obraz CD nebo Flash disku namísto na pevný disk.<br />
namísto na pevný disk.<br />
 
 
Obsahují celou "základní" sadu balíčků, jakož i rozličné síťové nástroje a ovladače,
 
Obsahují celou "základní" sadu balíčků, jakož i rozličné síťové nástroje a ovladače,
 
a je v nich nainstalován balíček aif.<br />
 
a je v nich nainstalován balíček aif.<br />
Line 173: Line 170:
 
<h3>Po bootu</h3>
 
<h3>Po bootu</h3>
  
<p>At the end of the boot procedure, you should be at a login prompt with some
+
<p>Na konci bootovacího procesu by se před vámi měla na vrchu obrazovky objevit výzva k přihlášení
simple instructions at the top of the screen. <br />
+
se základními pokyny.<br />
You should login as root. At this point you can
+
Přihlašte se jako root. V tomto momentě můžete provést nějaké přípravné kroky (volitelně)
optionally perform manual preparations and commence the actual installation</p>
+
a zahájit vlastní instalaci.</p>
  
 
<ul>
 
<ul>
<li>If you prefer a non-US keymap or specific consolefont, type <code>km</code> to change
+
<li>Pokud upřednostňujete jiné než americké rozložení kláves nebo specifický konzolový font,
any of these.</li>
+
pro jejich změnu zadejte <code>km</code>.</li>
<li>If for some reason you need network access before starting the installer
+
<li>Pokud z nějakého důvodu potřebujete přístup k síti už před spuštěním instalátoru
(the interactive procedure lets you configure the network for NET
+
(interaktivní procedura vám u síťových instalací umožní zkonfigurovat síť),<br />
installations) <br />
+
můžete napsat <code>aif -p partial-configure-network</code></li>
you can type <code>aif -p partial-configure-network</code></li>
 
 
</ul>
 
</ul>
  
<p>For both items, changed settings will be remembered to be optionally applied
+
<p>Pro oba body platí, že při použití interaktivní procedury budou změněná nastavení zapamatována,
to the target system when using the interactive procedure.</p>
+
a mohou být uplatněna i na cílový systém.</p>
  
<p>There is also an <code>arch</code> login which can be usefull if you want to do things
+
<p>Je možné se též přihlásit na účet <code>arch</code>. To se může hodit, pokud chcete provádět
as non-privileged user. <br />
+
věci pod neprivilegovaným uživatelem.<br />
Most people don't need this.</p>
+
Většina uživatelů to nepotřebuje.</p>
  
<p>You will find that everything you need to perform this installation
+
<p>Všechno potřebné pro provedení vaší instalace (anglická kopie této příručky, README pro aif,
(a copy of this guide, aif README, shortcuts to common aif procedures)
+
zástupci pro běžné aif procedury) můžete najít v /arch</p>
can be found in /arch</p>
 
  
 
<h2>Using PXE (Network booting)</h2>
 
<h2>Using PXE (Network booting)</h2>

Revision as of 19:11, 3 December 2010


Tango-preferences-desktop-locale.pngThis article or section needs to be translated.Tango-preferences-desktop-locale.png

Notes: please use the first argument of the template to provide more detailed indications. (Discuss in Talk:Official Installation Guide (Česky)#)

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki (Pokud s Arch Linuxem začínáte) Template:Article summary end

Úvod

Co je Arch Linux?

Arch Linux je nezávisle vyvíjená linuxová distribuce optimalizovaná pro i686 a x86_64, která původně zakládala na myšlenkách z distribuce CRUX.
Vývoj je zaostřen na rovnováhu jednoduchosti, elegantnosti, korektnosti kódu a nejnovějšího softwaru.
Jeho odlehčenost a jednoduchý návrh ho dělá snadno rozšiřitelným a tvarovatelným pro jakýkoliv druh systému, jenž budujete.

Licence

Arch Linux a jeho skripty jsou pod copyrightem

2002-2007 Judd Vinet

2007-2010 Aaron Griffin

a jsou licencovány pod licencí GNU GPL.

Před instalací

Architektury

Arch Linux je optimalizován pro procesory i686 a x86_64 a proto nepoběží na jakékoliv nižší nebo nekompatibilní generaci procesorů x86 (i386, i486 nebo i586). Je vyžadováno alespoň Pentium Pro, Pentium II nebo AMD Athlon (K7). (Technicky jsou procesory bez instrukce cmov, jakými jsou AMD K6 a Via C3, také i686, ale my používáme gcc a gcc zase používá instrukce cmov.) Před instalací Arch Linuxu byste se měli rozhodnout, jakou instalační metodu chcete použít.

Dostupné obrazy

Arch Linux poskytuje ISO soubory, které mohou být zapsány na CD nebo na pevné či Flash disky.

Je použit bootloader Isolinux. Každé instalační médium má dvě varianty, jež se liší pouze v poskytovaných balíčcích.

 • Obrazy "core" obsahují snímek hlavních balíčků distribuce.
  Tyto obrazy jsou nejvhodnější pro lidi, kteří mají pomalé nebo obtížně nastavitelné internetové připojení.

 • Obrazy "net" neobsahují vůbec žádné balíčky. Postahují si je ze sítě.
  Tyto obrazy jsou upřednostňovány, protože u nich v závěru skončíte se zcela aktuálním systémem, a jsou nejvhodnější pro lidi s rychlým připojením k Internetu.

U obou těchto obrazů můžete instalátoru nařídit, aby si obstaral balíčky z Internetu nebo jakékoliv jiné sítě. Všechny obrazy mohou též být použity jako plně funkční prostředí pro obnovu systému.
Tyto obrazy fungují stejně jako jakákoliv jiná běžná instalace Arch Linuxu.
Defakto jsou úplně totožné, pouze jsou nainstalovány na obraz CD nebo Flash disku namísto na pevný disk.
Obsahují celou "základní" sadu balíčků, jakož i rozličné síťové nástroje a ovladače, a je v nich nainstalován balíček aif.
Pokud budete při jejich používání potřebovat ještě cokoliv dalšího, stačí rozběhnout připojení k Internetu a nainstalovat to pacmanem.
Krátký přehled příkazů pro pacmana je dostupný na konci tohoto dokumentu.

Všechny obrazy jsou dostupné ve variantě pro i686, x86_64 nebo obojí. Poslední zmíněná obsahuje obě dvě architektury a nechá vás si při bootu vybrat.

Instalační nástroj AIF

Arch Linux pro provádění instalace používá AIF (Arch Linux Installation Framework).
Tento nástroj — napsaný v bashi — sestává z několika knihoven pro provádění různých funkcí (instalace balíčků, nastavení disků atd.) a několika takzvaných procedur, které využívají tyto knihovny pro snadnou instalaci nebo související menší úkoly ("částečné procedury"). Běžně jsou přítomné tyto procedury:

 • interactive: Interaktivní instalační procedura, která se vás zeptá na některé věci, provede vás instalací a pomůže vám zkonfigurovat systém pomocí automatických změn nastavení v závislosti na tom, co jste předtím uvedli (např. v nastavení sítě)
  Instalovaný systém bude mít zpočátku nainstalovanou pouze přizpůsobitelnou sadu "základních" balíčků spolu s jakýmikoliv utilitami a ovladači, které potřebujete pro to, abyste mohli být online.
  Jakmile úspěšně nabootujete nainstalovaný systém, spustíte úplný upgrade systému a nainstalujete jakékoliv jiné balíčky chcete. (zastoupeno jako /arch/setup)
 • automatic: Automatizovaná procedura navržená pro nízkou nebo nulovou interaktivitu.
  Pro konfiguraci cílového systému používá profily.
  Vizte /usr/share/aif/examples/ pro ukázkové soubory profilů. Tyto ukázky implementují celkem obecné scénáře, ale můžete si je pozměnit, jak chcete, abyste tak nainstalovali zvláštní balíčky, provedli změny v konfiguraci atd.
 • base: Základní instalace s nízkou interaktivitou a běžnými předdefinovanými hodnotami.
  Tato procedura je používána jako základ pro ostatní procedury a NENÍ zamýšlena pro přímé použití koncovými uživateli.
 • partial-configure-network: odkrývá krok pro konfiguraci sítě z interaktivní procedury, aby vám tak pomohla nastavit síť v živém prostředí.
 • partial-disks: Pro zpracování diskového subsystému nebo provedení rollbacku.
 • partial-keymap: Pro změnu nastavení klávesnice nebo fontu v konzoli (zastoupeno jako km)

Výhoda procedur jako partial-keymap a partial-configure-network nad přímým užitím nástrojů jako loadkeys nebo ifconfig je v tom, že při spuštění interaktivní procedury budete dotázáni, zda chcete svá nastavení uplatnit i na konfigurační soubory cílového systému.

Pokud chcete zajít dále, můžete také:

 • napsat své vlastní procedury znova od začátku nebo přepsat některé části jiných procedur
 • napsat své vlastní knihovny, abyste s jejich pomocí poskytli novou znovupoužitelnou funkcionalitu
 • vytvořit své vlastní konfigurace pro procedury, které to podporují (např. automatic)

Pro více informací si přečtěte readme AIF.

Získání Arch Linuxu

 • Arch Linux si můžete stáhnout z jakéhokoliv zrcadla na této stránce.

 • Můžete si též od Archux, OSDisc nebo LinuxCD zakoupit instalační CD a nechat ho poslat kamkoliv na světě.

Příprava instalačního média

 • Stáhněte si své vybrané médium z torrentu (upřednostňováno) nebo ze svého oblíbeného zrcadla.

 • Stáhněte iso/<vydání>/sha1sums.txt

 • Ověřte integritu .iso obrazu pomocí sha1sum:

  sha1sum --check sha1sums.txt

  archlinux-XXX.iso: OK

 • Vypalte ISO obraz na CD-R nebo CD-RW softwarem vlastního výběru. Pokud chcete použít zařízení USB Mass Storage, jakým je např. Flash disk, nahrajte ho na něj pomocí dd nebo podobného přímo zapisujícího softwaru:

  dd if=archlinux-XXX.iso of=/dev/sdX

Ujistěte se, že používáte /dev/sdX a ne /dev/sdX1.
Tento příkaz nezvratně smaže veškeré soubory na vašem USB disku, takže se předem ujistěte, že na něm nemáte žádné důležité soubory.

Instalace Arch Linuxu

Pomocí instalačního média

Před bootem

Ujistěte se, že je váš BIOS nastaven tak, aby umožnil bootování z vaší CD-ROM nebo USB jednotky.
Restartujte svůj počítač s instalačním CD Arch Linuxu v jednotce nebo USB diskem zastrčeným v portu. Jakmile začne instalační médium bootovat, uvidíte logo Arch Linuxu a obrazovku GRUBu čekající na váš výběr.
Typicky zde můžete jednoduše stisknout enter.
Pokud se GRUB zasekne, jste jedním z těch pár nešťastníků, kterým CD-ROM jednotka s GRUBem nefunguje, a v tom případě byste měli vyzkoušit obraz s IsoLinuxem.

Po bootu

Na konci bootovacího procesu by se před vámi měla na vrchu obrazovky objevit výzva k přihlášení se základními pokyny.
Přihlašte se jako root. V tomto momentě můžete provést nějaké přípravné kroky (volitelně) a zahájit vlastní instalaci.

 • Pokud upřednostňujete jiné než americké rozložení kláves nebo specifický konzolový font, pro jejich změnu zadejte km.
 • Pokud z nějakého důvodu potřebujete přístup k síti už před spuštěním instalátoru (interaktivní procedura vám u síťových instalací umožní zkonfigurovat síť),
  můžete napsat aif -p partial-configure-network

Pro oba body platí, že při použití interaktivní procedury budou změněná nastavení zapamatována, a mohou být uplatněna i na cílový systém.

Je možné se též přihlásit na účet arch. To se může hodit, pokud chcete provádět věci pod neprivilegovaným uživatelem.
Většina uživatelů to nepotřebuje.

Všechno potřebné pro provedení vaší instalace (anglická kopie této příručky, README pro aif, zástupci pro běžné aif procedury) můžete najít v /arch

Using PXE (Network booting)

Server

On another machine running (Arch) Linux (live or normal),
you need to install and configure a dhcp and tftpd daemon. Dnsmasq is a fine choice which can do both.
You also need a nbd (network block device) daemon so the client can load the needed files.

You can find more info on the wiki Community contributed documentation

(this section could be a bit more elaborate)

Client

Configure your system to try network booting (pxe) first. On most systems this happen by default. You will get an IP from the server and load all needed files over the network automatically. Once booted, you can proceed as normal.

Performing the installation

You can either use the interactive procedure or the automatic one.
See section [#Aif_the_installation_tool 2.3 AIF, the installation tool] or the AIF readme for more info.

Interactive Installation Procedure

Type /arch/setup (or aif -p interactive, which is the same) to start.

After the welcome message and disclaimer you will be presented with the main installation menu. You can use UP and DOWN arrow to navigate menus. Use TAB to switch between buttons and ENTER to select. At any point during the install process, you can switch to your 7th virtual console (ALT-F7) to view the output from the commands the setup is running. Use (ALT-F1) to get back to your first console where the installer is running, and any F-key in between if you need to open another console to intervene manually for any reason.

Select Source

As a first step you must choose the method you want to install Arch Linux. If you have a fast Internet connection, you might prefer the NET installation to ensure you get the latest packages instead of using the potentially outdated CD or USB image contents. If you're using a NET image you don't have much choice ;-).

CD-ROM or OTHER SOURCE

When choosing a CD-ROM or OTHER SOURCE install you will only be able to install packages contained on the CD, which may be quite old, or packages stored on a medium you were able to mount (DVD, USB stick or similar) somewhere in the filesystem tree manually. Of course it has the advantage that you won't need an Internet connection, and is therefore the recommended choice for dialup users or those unable or unwilling to download the entire package set.

NET (FTP/HTTP)
Setup Network

The first entry Setup Network will allow you to install and configure your network device. If you are using a wireless device you will still need to use the usual utilities to configure it manually, in which case this part of the installer isn't much use to you. A list of all currently available network devices is presented to you. If no ethernet device is available yet, or the one you wish to use is missing, either hit OK and go on to probe for it, or switch to another console and load the module manually. If you still can't configure your network card, make sure it's physically been properly installed, and that it is supported by the Linux kernel.

When the correct module is loaded, and your desired network card is listed, you should select the ethernet device you want to configure and you will be given the option to configure your network with DHCP. If your network uses DHCP, hit YES and let the installer do the rest. If you select NO, you will be asked to enter the networking information manually. Either way, your network should be successfully configured, and you may check connectivity using standard tools like ping on another console.

Choose Mirror

Choose Mirror will allow you to choose the preferred mirror to download the packages that will be installed in your Arch Linux system. You should choose a mirror situated near where you live, in order to achieve faster download speed. At some later point of the installation, you will be given the option to use the mirror you choose at this step, as the default mirror to download packages from.

*Note: * ftp.archlinux.org is throttled to 50 KB/s.

These menu entries are only available when choosing FTP Installation, for rather obvious reasons. After successful preparation, choose Return to Main Menu.

Set Clock

Set Clock will allow you to set up your system clock and date. First you have to say if your hardwareclock is (or should be) in UTC or localtime. UTC is preferred, but if you have an OS installed which cannot handle UTC BIOS times correctly -like Windows- you'll have to choose localtime. Next the setup will want you to select your continent/country (timezone), and allow you to set the date and time (for which you can also use NTP if your network is up)

Prepare Hard Drive

Prepare Hard Drive will lead you into a submenu offering two alternatives of preparing your target drive(s) for installation, and a means to undo changes if you want to retry.

 • Auto-prepare will automatically partition (and fully overwrite) one disk of your choice. It creates a simple layout with a /boot, swap, / and /home partition where you have some control over the used filesystems and sizes thereof.
 • If you wish/need more control you can manually partition one or more hard disks and then manually specify a complete setup using the partitions on your disks. You can also use things such as lvm and dm_crypt here.
 • The Rollback feature will check which filesystems were created by either of these methods, unmount the relevant filesystems and destroy lvm and dm_crypt volumes if they were created by you. You need this option if you want to undo or redo a certain scheme. You will be prompted for this if you forget.

Notes:

 • AIF can help you set up new dm_crypt and lvm volumes, but not (yet) softraid.
 • AIF currently doesn't help you creating volumegroups that span multiple physical volumes. (if you need this -unlikely- : use vgcreate)
 • AIF supports reusing filesystems, but only if it can find the blockdevice. If you want to reuse a filesystem that is on top of lvm/dm_crypt/softraid, you'll need to bring up the volumes yourself.
Auto-Prepare

Auto-Prepare will automatically partition a hard drive of your choice into a /boot, swap, a root partition, and a /home and then create filesystems on all four. These partitions will also be automatically mounted in the proper place. To be exact, this option will create:

 • 32 MB ext2 /boot partition
 • 256 MB swap partition
 • 7.5 GB root partition
 • /home partition with the remaining space

You will be prompted to modify the sizes to your requirements, but /home will always use the remaining disk space. You can customize the used filesystem for /boot and for both of root and /home at once.

AUTO-PREPARE WILL ERASE ALL DATA ON THE CHOSEN HARD DRIVE!

Manually partition Hard Drives

Here you can select the disk(s) you want to partition, and you'll be dropped into the cfdisk program where you can freely modify the partitioning information until you [Write] and [Quit]. You will need at least a root partition to continue the installation.

Manually configure block devices, filesystems and mountpoints

In this menu all recognized partitions are listed. On top of these you can create new filesystems. You should be aware of three things:

 • All of this is just a model, everything will only be set up after you confirm.
 • Not all blockdevices support all filesystems (Eg you cannot put an LVM volumegroup on something other then a LVM physical volume). The installer will automatically filter the list of possible filesystems and even select the one automatically for you if there's only one option.
 • Some filesystems will cause new blockdevices to be created. This is the case for dm_crypt and lvm volumes. You will see them appear in the model and you can use them to put another filesystem on top of it.
 • When asked for (optional) options to mkfs tools, pass arguments which will literally be added when calling mkfs. For example, to disable the journal on ext filesystems:
  • don't do: ^has_journal
  • but rather: -O ^has_journal

When filesystems setup is complete, you can select 'Done'. At this point a check will be run which will tell you any critical errors (such as no root filesystem) and/or give you some warnings which you may ignore (like no swap). If anything is found, you can go back to fix these issues, or continue at which point everything will be setup the way you asked.

For example, if you want a setup that uses LVM on top of dm_crypt, you would:

 • make sure that you have a 2 partitions: a small one for the unencrypted boot (about 100M) and one for the rest of the (encrypted) system. (do this in "Manually partition hard drives")
 • on your /dev/sdX1, make an ext2 filesystem with mountpoint /boot
 • on your /dev/sdX2, make a dm_crypt volume, with label sdX2crypt (or whatever you want)
 • /dev/mapper/sdX2crypt will appear. Put a LVM physical volume on this
 • /dev/mapper/sdX2crypt+ appears. This is the representation of the physical volume. Put a volumegroup on this, with label cryptpool (or whatever you want)
 • /dev/mapper/cryptpool appears. On this volumegroup you are able to put multiple logical volumes. Make 2:
  • one with size 5G: label this cryptroot
  • one with size 10G: label this crypthome
 • 2 new volumes appear:
  • /dev/mapper/cryptpool-cryptroot: on this blockdevice, you can put your root filesystem, with mountpoint /.
  • /dev/mapper/cryptpool-crypthome is the blockdevice on which you can put the filesystem with mountpoint /home.
 • If you want swapspace, make a logical volume for swap and put a swap volume on it.
 • That's it! If you select 'done' it should process the model and create your disk setup the way you specified. The cool part is that you can pick relatively small values for your volumes to start with, and if you need more space later you can grow the logical volume and the filesystem on top of it.
Rollbacks

The rollback function will do everything necessary to "undo" changes you made in the 'Manually configure block devices, filesystems and mountpoints' or 'Autoprepare' step, to allow you completely redo your setup.

It will:

 • unmount filesystems from the target system
 • destroy/undo lvm and dm_crypt volumes.

It will not:

 • undo any partitioning
 • remove 'simple' filesystems such as ext3, xfs, swap etc.

The reason for this is simple: only things that might disturb subsequent hard disk preparations need to be undone.

Select Packages

Select Packages will let you select the packages you wish to install from the CD, USB or your NET mirror. You have the opportunity to specify whole package groups from which you'd generally like to install packages, then fine-tune your coarse selection by (de)selecting individual packages from the groups you have chosen using the space bar. It is recommended that you install all the "base" packages, but not anything else at this point. The only exception to this rule is installing any packages you need for setting up Internet connectivity.

Once you're done selecting the packages you need, leave the selection screen and continue to the next step.

Install Packages

Install Packages will now install the base system and any other packages you selected with resolved dependencies onto your harddisk.

Configure System

Configure System does multiple things:

 • automatically preseed some configuration files (eg grub's menu.lst, mkinitcpio.conf's HOOKS, keymap settings in rc.conf, pacman mirror etc)
 • preseed some configuration files after you agreed. (eg network settings)
 • allow you to manually change important config files for your target system. You'll be asked which text editor you want to use. You have the choice between nano, joe and vi
 • allow you to set the root password for the target.

Configuration Files

These are the core configuration files for Arch Linux. If you need help configuring a specific service, please read the appropriate manpage or refer to any online documentation you need. In many cases, the Arch Linux Wiki and forums are a rich source for help as well.

 • /etc/rc.conf
 • /etc/fstab
 • /etc/mkinitcpio.conf
 • /etc/modprobe.d/modprobe.conf
 • /etc/resolv.conf
 • /etc/hosts
 • /etc/hosts.deny
 • /etc/hosts.allow
 • /etc/locale.gen
 • /etc/pacman.d/mirrorlist
 • /etc/pacman.conf

/etc/rc.conf

This is the main configuration file for Arch Linux. It allows you to set your keyboard, timezone, hostname, network, daemons to run and modules to load at bootup, profiles, and more.

LOCALE: This sets your system language, which will be used by all i18n- friendly applications and utilities. See locale.gen below for available options. This setting's default is fine for US English users.

HARDWARECLOCK: Either UTC if your BIOS clock is set to UTC, or localtime if your BIOS clock is set to your local time. If you have an OS installed which cannot handle UTC BIOS times correctly, like Windows, choose localtime here, otherwise you should prefer UTC, which makes daylight savings time a non-issue and has a few other positive aspects.

USEDIRECTISA: If set to "yes" it tells hwclock to use explicit I/O instructions to access the hardware clock. Otherwise, hwclock will try to use the /dev/rtc device it assumes to be driven by the rtc device driver. This setting's default "no" is fine for people not using an ISA machine.

TIMEZONE: Specifies your time zone. Possible time zones are the relative path to a zoneinfo file starting from the directory /usr/share/zoneinfo. For example, a German timezone would be Europe/Berlin, which refers to the file /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin. If you don't know the exact name of your timezone file, worry about it later.

KEYMAP: Defines the keymap to load with the loadkeys program on bootup. Possible keymaps are found in /usr/share/kbd/keymaps. Please note that this setting is only valid for your TTYs, not any graphical window managers or X! Again, the default is fine for US users.

CONSOLEFONT: Defines the console font to load with the setfont program on bootup. Possible fonts are found in /usr/share/kbd/consolefonts.

CONSOLEMAP: Defines the console map to load with the setfont program on bootup. Possible maps are found in /usr/share/kbd/consoletrans. Set this to a map suitable for the appropriate locale (8859-1 for Latin1, for example) if you're using an UTF-8 locale above, and use programs that generate 8-bit output. If you're using X11 for everyday work, don't bother, as it only affects the output of Linux console applications.

USECOLOR: Enable (or disable) colorized status messages during boot-up.

MOD_AUTOLOAD: If set to "yes", udev will be allowed to load modules as necessary upon bootup. If set to "no", it will not.

MODULES: In this array you can list the names of modules you want to load during bootup without the need to bind them to a hardware device as in the modprobe.conf. Simply add the name of the module here, and put any options into modprobe.conf if need be. Prepending a module with a bang ('!') will blacklist the module, and not allow it to be loaded.

USELVM: Set to "yes" to run a vgchange during sysinit, thus activating any LVM groups

HOSTNAME: Set this to the hostname of the machine, without the domain part. This is totally your choice, as long as you stick to letters, digits and a few common special characters like the dash.

INTERFACES: Here you define the settings for your networking interfaces. The default lines and the included comments explain the setup well enough. If you use DHCP, 'eth0="dhcp"' should work for you. If you do not use DHCP just keep in mind that the value of the variable (whose name must be equal to the name of the device which is supposed to be configured) equals the line which would be appended to the ifconfig command if you were to configure the device manually in the shell.

ROUTES: You can define your own static network routes with arbitrary names here. Look at the example for a default gateway to get the idea. Basically the quoted part is identical to what you'd pass to a manual route add command, therefore reading man route is recommended or simply leave this alone.

[/index.php/Network_Profiles NET_PROFILES]: Enables certain network profiles at bootup. Network profiles provide a convenient way of managing multiple network configurations, and are intended to replace the standard INTERFACES/ROUTES setup that is still recommended for systems with only one network configuration. If your computer will be participating in various networks at various times (eg, a laptop) then you should take a look at the /etc/network-profiles/ directory to set up some profiles. There is a template file included there that can be used to create new profiles. This now requires the netcfg package.

DAEMONS: This array simply lists the names of those scripts contained in /etc/rc.d/ which are supposed to be started during the boot process. If a script name is prefixed with a bang (!), it is not executed. If a script is prefixed with an "at" symbol (@), then it will be executed in the background, ie. the startup sequence will not wait for successful completion before continuing. Usually you do not need to change the defaults to get a running system, but you are going to edit this array whenever you install system services like sshd, and want to start these automatically during bootup.

/etc/fstab

Filesystem settings and mountpoints are configured here. The installer should have created the necessary entries. Ensure they are accurate and correct.

/etc/mkinitcpio.conf

This file allows you to fine-tune the initial ramdisk for your system. The ramdisk is a gzipped image that is read by the kernel during bootup. Its purpose is to bootstrap the system to the point where it can access the root filesystem. This means it has to load any modules that are required to "see" things like IDE, SCSI, or SATA drives (or USB/FW, if you are booting off a USB/FW drive). Once the ramdisk loads the proper modules, either manually or through udev, it passes control to the Arch system and your bootup continues. For this reason, the ramdisk only needs to contain the modules necessary to access the root filesystem. It does not need to contain every module you would ever want to use. The majority of your everyday modules will be loaded later on by udev, during the init process.

By default, mkinitcpio.conf is configured to autodetect all needed modules for IDE, SCSI, or SATA systems through so-called HOOKS. The installer should also have inserted hooks like crypt, lvm, keymap and usbinput if relevant. This means the default initrd should work for almost everybody. You can edit mkinitcpio.conf and remove the subsystem HOOKS (ie, IDE, SCSI, RAID, USB, etc) that you don't need. You can customize even further by specifying the exact modules you need in the MODULES array and remove even more of the hooks, but proceed with caution.

If you're using RAID on your root filesystem, the RAID settings near the bottom must be configured. See the wiki pages for RAID and mkinitcpio for more info. If you're using a non-US keyboard, you should also add the 'keymap' hook, as well as the 'usbinput' hook if you are using a USB keyboard.

/etc/modprobe.d/modprobe.conf

This tells the kernel which modules to load for system devices, and what options to set. For example, to have the kernel load the Realtek 8139 ethernet module when it starts the network (ie. tries to setup eth0), use this line:

<code> alias eth0 8139too
</code>

Most people will not need to edit this file.

/etc/resolv.conf

Use this file to manually setup your preferred nameserver(s). It should basically look like this:

<code> search domain.tld

 nameserver 192.168.0.1

 nameserver 192.168.0.2
</code>

Replace domain.tld and the ip addresses with your settings. The so-called search domain specifies the default domain that is appended to unqualified hostnames automatically. By setting this, a ping myhost will effectively become a ping myhost.domain.tld with the above values. These settings usually aren't mighty important, though, and most people should leave them alone for now. If you use DHCP, this file will be replaced with the correct values automatically when networking is started, meaning you can and should happily ignore this file.

/etc/hosts

This is where you stick hostname/ip associations of computers on your network. If a hostname isn't known to your DNS, you can add it here to allow proper resolving, or override DNS replies. You usually don't need to change anything here, but you might want to add the hostname and hostname + domain of the local machine to this file, resolving to the IP of your network interface. Some services, postfix for example, will bomb otherwise. If you don't know what you're doing, leave this file alone until you read man hosts.

/etc/hosts.deny

This file denies network services access. By default all network services are denied.

<code> ALL: ALL: DENY
</code>

/etc/hosts.allow

This file allows network services access. Enter the services you want to allow here. eg. to allow all machines to connect via ssh:

<code> sshd: ALL: ALLOW
</code>

/etc/locale.gen

This file contains a list of all supported locales and charsets available to you. When choosing a LOCALE in your /etc/rc.conf or when starting a program, it is required to uncomment the respective locale in this file, to make a "compiled" version available to the system, and run the locale-gen command as root to generate all uncommented locales and put them in their place afterwards. You should uncomment all locales you intend to use.

During the installation process, you do not need to run locale-gen manually, this will be taken care of automatically after saving your changes to this file. By default, all locales are enabled that would make sense by rc.conf's LOCALE= setting. To make your system work smoothly, you should edit this file and uncomment at least the one locale you're using in your rc.conf.

/etc/pacman.d/mirrorlist

This file contains a list of mirrors from which pacman will download packages for the official Arch Linux repositories. The mirrors are tried in the order in which they are listed. The $repo macro is automatically expanded by pacman depending on the repository (core, extra, community or testing).

If you are performing an FTP installation, the mirror you used to download the packages from will be added on top of the mirror list, in order to be used as the default mirror in your new Arch Linux system.

/etc/pacman.conf

Here you can customize pacman settings such as which repositories to use.

Set Root Password

At this step, you must set the root password for your system. Choose this password carefully, preferably as a mixture of alphanumeric and special characters, since this password allows you to modify critical parts of your system.

When you are done editing the configuration files choose Return to return to the main menu. The setup will regenerate the initial ramdisk to enable the changes you made in mkinitcpio.conf.

Install Bootloader

Install Bootloader will install a bootloader on your hard drive, either GRUB or NONE in case you have a bootloader already installed and want to use that one instead. If you choose to install GRUB, the setup script will want you to examine the appropriate configuration file to confirm the proper settings.

/boot/grub/menu.lst

You should check and modify this file to accommodate your boot setup if you want to use GRUB, otherwise you will have to modify your existing bootloader's configuration file. The installer will have pre-populated this file using UUID entries which you may have to change in the same cases you'd need to change them in your fstab.

After checking your bootloader configuration for correctness, you'll be prompted for a partition to install the loader to. Unless you're using yet another boot loader, you should install GRUB to the MBR of the installation disk, which is usually represented by the appropriate device name without a number suffix.

Exit Install

Exit the Installer, remove the media you used for the installation, type reboot at the command line and cross your fingers!

Automatic Installation Procedure

With the automatic installation procedure, you can do scripted/automatic installations. See [#Aif_the_installation_tool 2.3 AIF, the installation tool] In /usr/share/aif/examples you will find example profiles which will need no or minimal editing in order to install a system:

 • generic-install-on-sda this file demonstrates some things you can do (adding custom packages, setting timezone, update config files etc) it sets up a simple installation (with a structure similar to what you get with Auto-prepare) on /dev/sda
 • fancy-install-on-sda very similar to generic-install-on-sda, but sets up a "filesystems on lvm on dm_crypt" system on /dev/sda

Note that these files are plain bash files, so if you want to define for example SYNC_URL it must be singlequoted to prevent bash expanding $repo

Invoke as aif -p automatic -c /path/to/configfile Obviously, don't forget to change the hard disk names unless you want to use /dev/sda.

Syntaxe konfiguračního souboru

Config files will be sourced by the bash shell, so they need to be valid bash code.

PARTITIONS: Allows you to define partitions for your hard disk, separated by spaces.

 • first comes the device file for the hard disk
 • then for each partition you want: size in MiB (or '*' for all remaining space),filesystem type and optionally a '+' to toggle the bootable flag. separated by colons (':')

BLOCKDATA: In this multi-line variable you can describe for each partition you'll have how it should be used. Study the examples to see how it works.

Customizing Installations

You can also customize your installation experience by writing new procedures (possibly inheriting from current procedures) or config files for procedures that support it (eg automatic). You have all the aif libraries at your disposal and you can create new libraries. (see /usr/lib/aif) This is a moving target, so consult the AIF readme for more information.

Váš nový systém

If all went well, you can reboot your system (make sure you don't boot again from the same USB disk or CD-ROM drive) and your new system will boot.

You'll notice that in the early userspace (the part that comes after the bootloader) the hooks (as defined in mkinitcpio.conf) needed to get your root filesystem are run.
If you have lvm, it will run the lvm hook. If you use encryption, it will run the keymap and encrypt hooks so you can enter your password to decrypt the volume.

Once the system is booted, login as root. By default the password is empty but in the interactive procedure you can change it.

Více informací

Správa balíčků

Pacman je správce balíčků, který eviduje veškerý software nainstalovaný na vašem systému. Má podporu pro jednoduché závislosti a pro všechny balíčky používá standardní formát archivu xz (v minulosti se používal gzip). Některé běžné úkony, které můžete potřebovat v průběhu instalace, jsou i s jejich příslušnými příkazy vysvětleny níže. Pro širší vysvětlení voleb pacmana si přečtěte jeho manuálovou stránku nebo se podívejte na článek o pacmanovi na wiki Arch Linuxu.

Typické úkony:

 • Obnovení seznamu balíčků

  # pacman --sync --refresh

  # pacman -Sy

Tímto se obdrží čerstvý seznam balíčků z repozitářů určených v souboru /etc/pacman.conf a rozbalí do místní databáze.

 • Vyhledání balíčku v repozitářích

  # pacman --sync --search <regexp>

  # pacman -Ss <regexp>

Vyhledá v místní databázi všechny balíčky, jejichž název nebo popis se shoduje s regulerním výrazem.

 • Zobrazení informací o balíčku z databáze repozitářů

  # pacman --sync --info foo

  # pacman -Si foo

Zobrazí informace z databáze repozitářů ohledně balíčku foo (velikost, datum sestavení, závislosti, konflikty atp.)

 • Přidání balíčku z repozitářů

  # pacman --sync foo

  # pacman -S foo

Stáhne a nainstaluje balíček foo, kompletně se všemi závislostmi, které vyžaduje. Před použitím jakékoliv "sync" volby se ujistěte, že jste obnovili seznam balíčků.

 • Výpis nainstalovaných balíčků

  # pacman --query

  # pacman -Q

Zobrazí seznam všech balíčků nainstalovaných do systému.

 • Ověření, zda je nainstalován určitý balíček

  # pacman --query foo

  # pacman -Q foo

Pokud je balíček foo nainstalován, tento příkaz zobrazí jeho jméno a verzi, v opačném případě nezobrazí nic.

 • Zobrazení informací o daném balíčku

  # pacman --query --info foo

  # pacman -Qi foo

Zobrazí informace ohledně nainstalovaného balíčku foo (velikost, datum instalace, datum sestavení, závislosti, konflikty atp.)

 • Zobrazení seznamu souborů obsažených v balíčku

  # pacman --query --list foo

  # pacman -Ql foo

Vypíše všechny soubory patřící k balíčku foo.

 • Zjištění, ke kterému balíčku patří daný soubor

  # pacman --query --owns /cesta/k/souboru

  # pacman -Qo /cesta/k/souboru

Tento dotaz zobrazí jméno a verzi balíčku, který obsahuje soubor zadaný v parametru.

DODATEK

Pro některé související informace, které mohou ocenit nováčci, vizte Dodatek oficiálního průvodce instalací Arch Linuxu (anglicky).