Difference between revisions of "Official Installation Guide (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(fix double redirect)
 
(15 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Getting and installing Arch (Polski)]]
+
#REDIRECT [[Installation guide (Polski)]]
[[Category:Polski]]
 
{{i18n|Official Installation Guide}}
 
{{stub|Strona tłumaczona}}
 
{{translateme}}
 
 
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary text|1=
 
<p>Poniższe informacje dotyczą instalacji wydania 2010.05 i nowszych.</p>
 
<p>[http://wiki.archlinux.org/index.php/Official_Arch_Linux_Install_Guide Oficjalna instrukcja instalacji] zawsze znajduje się w katalogu /usr/share/aif/docs na nosniku instalacyjnym.</p>}}
 
{{Article summary heading|Polecane artykuły}}
 
{{Article summary wiki|http://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners%27_Guide_%28Polski%29 Poradnik początkującego}}
 
{{Article summary end}}
 
 
 
<h1>Wprowadzenie</h1>
 
 
 
<h2>Czym jest Arch Linux?</h2>
 
 
 
<p>Arch Linux to niezależna, opracowana i zoptymalizowana pod architektury i686/x86_64 dystrybucja Linuksa, która pierwotnie była oparta na pomysłach CRUX Linux. Opracowanie koncentruje się na równowadze prostoty, elegancji oraz poprawności kodu.</p>
 
<p>Jeżeli chcesz przeczytać więcej o Archu, odwiedź artykuły [https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_Linux_%28Polski%29 Arch Linux] i [https://wiki.archlinux.org/index.php/The_Arch_Way_%28Polski%29 The Arch Way].</p>
 
 
 
<h2>Licencje</h2>
 
 
 
<p>Arch Linux i jego skrypty są chronione prawami autorskimi oraz licencją GNU General Public License (GPL):</p>
 
<ul>
 
<li><p>2002-2007 Judd Vinet</p></li>
 
<li><p>2007-2010 Aaron Griffin</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<h1>Wstępne informacje </h1>
 
 
 
<h2>Dostępne obrazy instalacyjne</h2>
 
 
 
<p>Arch Linux zapewnia obrazy instalacyjne, które mogą być zapisane na płycie CD-ROM lub dysku czy pamięci USB.</p>
 
<p>Istnieją dwa warianty nośnika instalacyjnego, które różnią się tylko w zakresie dostarczanych pakietów.</p>
 
<ul>
 
<li><p>Obrazy <b>"Core"</b> zawierają migawkę pakietów podstawowych. Jest to lepszy wybór w przypadku łącza internetowego, które jest powolne i trudne do skonfigurowania.</p></li>
 
<li><p><b>"Net"</b> to obrazy, gdzie podczas instalacji wszystkie pakiety podstawowe pobierane są z sieci w najnowszej wersji. Te obrazy są preferowane, gdyż po instalacji Archa, nie trzeba go od razu aktualizować. W tym przypadku zalecane jest szybki połączenie sieciowe z Internetem.</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Powyższe obrazy dzielą się z kolei na kolejne warianty:</p>
 
<ul>
 
<li><p><b>i686</b> - przeznaczony dla architektury i686.</p></li>
 
<li><p><b>x86_64</b> - przeznaczony dla 64-bitowych procesorów.</p></li>
 
<li><p><b>Dual Architecture</b> - hybryda dla obu powyższych architektur.</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<h2>Narzędzie AIF</h2>
 
 
 
<p>AIF (Arch Linux Installation Framework) jest to zbiór bibliotek, przeznaczonych do wykonywania przedinstalacyjnych czynności, takich jak instalacja pakietów czy konfiguracja sieci bądź dysków.</p>
 
<ul>
 
<li><p><b>interactive:</b> interaktywna procedura instalacji, która za pomocą zestawu pytań prowadzi użytkownika przez proces instalacji i pomaga w konfiguracji systemu bazowego oraz automatycznie zmienia niektóre ustawienia w zależności od wykonanych wcześniej czynności (np. ustawienia sieci).</p></li>
 
<li><p><b>automatic:</b> automatycznie wdraża niezbędne procedury i narzędzia oraz wykorzystuje profile do konfiguracji systemu docelowego (w pliku /usr/share/aif/examples/ znajdują się przykłady konfiguracji).</p></li>
 
<li><p><b>base:</b> procedura wykorzystywana przez inne - nie jest zalecana dla użytkownika końcowego.</p></li>
 
<li><p><b>partial-configure-network:</b> jeden z etapów procedury interactive - konfiguracja sieci.</p></li>
 
<li><p><b>partial-disks:</b> konfiguracja dysku.</p></li>
 
<li><p><b>partial-keymap:</b> konfiguracja układu językowego klawiatury/konsoli.</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<h2>Pozyskiwanie Arch Linuksa</h2>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Obraz instalacyjny można pobrać ze strony [http://www.archlinux.org/download/ Download].</p></li>
 
<li><p>Istnieje mozliwość zakupu Archa ze stron Archux, OSDisc lub LinuxCD.</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<h2>Przygotowanie nośnika instalacyjnego</h2>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Pobierz wybrany przez siebie obraz instalacyjny Arch Linuksa.</p></li>
 
<li><p>Pobierz /iso/data_wydania_obrazu/sha1sums.txt.</p></li>
 
<li><p>Sprawdź sumę kontrolną za pomocą narzędzia {{ic|sha1sum}}:</p></li>
 
$ sha1sum --check suma.txt nazwa_obrazu.iso
 
<li><p>Nagraj obraz na płytę lub na pamięć przenośną. W przypadku tego drugiego wydaj polecenie:</p></li>
 
# dd if=archlinux-2011.08.19-{core|netinstall}-{i686|x86_64|dual}.iso of=/dev/sdx
 
</ul>
 
{{Warning|Musisz wiedzieć, że po wykonaniu powyższej czynności wszystkie pliki znajdujące się na pamięci przenośnej zostaną utracone.}}
 
 
 
<h1>Instalacja systemu bazowego Arch Linuksa</h1>
 
 
 
<h2>Metoda z nośnikiem instalacyjnym</h2>
 
 
 
<p>Upewnij się, że masz możliwość załadowania systemu z CD-ROM lub urządzenia USB. Jeżeli wszystko jest w porządku, powinien zacząć uruchamiać się GRUB. W ukazanym menu zazwyczaj wybiera się opcję pierwszą.</p>
 
<p>Po zakończeniu procedury ładowania powinien pokazać się znak zachęty. Wystarczy teraz zalogować się na konto root (istnieje również konto arch, jednak nie posiada ono uprawnień superużytkownika). W tym momencie, jeśli potrzebujesz, możesz przeprowadzić własne operacje lub przejść do właściwej instalacji systemu. Na przykład jeżeli potrzebujesz skonfigurowanej i uruchomionej sieci przed instalacją, użyj w tym celu polecenia:</p>
 
# aif -p partial-configure-network
 
 
 
<h2>Using PXE (Network booting)</h2>
 
 
 
<h3>Server</h3>
 
 
 
<p>On another machine running (Arch) Linux (live or normal), <br />
 
you need to install and configure a dhcp and tftpd daemon.
 
Dnsmasq is a fine choice which can do both. <br />
 
You also need a nbd (network block device) daemon so the client can load
 
the needed files.</p>
 
 
 
<p>You can find more info on the wiki
 
[http://wiki.archlinux.org/index.php/Archiso-as-pxe-server Community contributed documentation]</p>
 
 
 
<p>(this section could be a bit more elaborate)</p>
 
 
 
<h3>Client</h3>
 
 
 
<p>Configure your system to try network booting (pxe) first.
 
On most systems this happen by default.
 
You will get an IP from the server and load all needed files over the network
 
automatically.  Once booted, you can proceed as normal.</p>
 
 
 
<h2>Instalacja systemu bazowego Arch Linuksa</h2>
 
 
 
<p>Aby uruchomić Instalatora, wystarczy zalogować się jako root i wpisać:</p>
 
# /arch/setup
 
<p>Drugim sposobem instalacji systemu jest polecenie:</p>
 
# aif -p interactive
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Po uruchomieniu Instalatora przed oczami pojawi się menu główne instalacji.</p></li>
 
<li><p>Można używać strzałek [UP] i [DOWN] do nawigowania po menu.</p></li>
 
<li><p>Tabulatorem [TAB] przełączamy się między przyciskami, zaś klawiszem [ENTER] zatwierdzamy wybór.</p></li>
 
<li><p>W dowolnym momencie podczas procesu instalacji, możesz przełączyć się do konsoli ([Alt]+F7).</p></li>
 
<li><p>W standardowej instalacji użytkownik powinien przechodzić krok po kroku z jednej pozycji do następnej. Jednak przeprowadzając jakieś niestandardowe czynności (np. instalacja systemu na programowej macierzy RAID), niektóre pozycje można pominąć.</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<h4>Źródło instalacji pakietów (Select Source)</h4>
 
 
 
<p>Należy wybrać metodę, którą zostanie zainstalowany Arch Linux. Aby uzyskać najnowsze pakiety, zamiast potencjalnie nieaktualnych z CD, należy wybrać repozytoria "...-remote", dzięki czemu pakiety będą pobierane z sieci zamiast z płyty CD. Obowiązkowo musi być ustanowione połączenie sieciowe. W przypadku wyboru core-local zostaną zainstalowane pakiety z płyty CD.</p>
 
 
 
<h5>Optional: only when using network mirror</h5>
 
 
 
<h6>Setup Network</h6>
 
 
 
<p>The entry Setup Network will allow you to install and configure your
 
network device. If you are using a wireless device you will still need to use
 
the usual utilities to configure it manually, in which case this part of the
 
installer isn't much use to you. A list of all currently available network
 
devices is presented to you. If no ethernet device is available yet, or the
 
one you wish to use is missing, either hit OK and go on to probe for it, or
 
switch to another console and load the module manually. If you still can't
 
configure your network card, make sure it's physically been properly
 
installed, and that it is supported by the Linux kernel.</p>
 
 
 
<p>When the correct module is loaded, and your desired network card is listed,
 
you should select the ethernet device you want to configure and you will be
 
given the option to configure your network with DHCP. If your network uses
 
DHCP, hit YES and let the installer do the rest. If you select NO, you will be
 
asked to enter the networking information manually. Either way, your network
 
should be successfully configured, and you may check connectivity using
 
standard tools like ping on another console.</p>
 
 
 
<h6>Choose Mirror</h6>
 
 
 
<p>Choose Mirror will allow you to choose the preferred mirror to download the
 
packages that will be installed in your Arch Linux system. You should choose a
 
mirror situated near where you live, in order to achieve faster download
 
speed. At some later point of the installation, you will be given the option
 
to use the mirror you choose at this step, as the default mirror to download
 
packages from.</p>
 
 
 
<p><em>*Note: *</em> ftp.archlinux.org is throttled to 50 KB/s.</p>
 
 
 
<p>These menu entries are only available when choosing FTP Installation, for
 
rather obvious reasons. After successful preparation, choose Return to Main
 
Menu.</p>
 
 
 
<h4>Wybór edytora (Set Editor)</h4>
 
 
 
<p>W tym miejscu zostaniesz poproszony o wybór edytor, który będzie potrzebny w dalszej częsci instalacji systemu. Dla początkujących zalecany jest nano.</p>
 
 
 
<h4>Ustawienie zegara (Set Clock)</h4>
 
 
 
<p>Konfiguracja zegara systemowego i daty. Zalecany jest wybór UTC. Jeśli jednak zainstalowany jest system operacyjny, który nie potrafi obsłużyć prawidłowo UTC (np. Windows), należy wybrać localtime. Dalej Instalator będzie prosił o wybór kontynentu, kraju oraz ustawienie daty i czasu.</p>
 
 
 
<h4>Przygotowanie dysku twardego (Prepare Hard Drive) </h4>
 
 
 
{{Warning|Partycjonowanie dysków twardych może zniszczyć dane znajdujące się na nich. Zdecydowanie zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych oraz zachowanie ostrożności.}}
 
 
 
<p>Przeznaczenie na system całego dysku jest możliwe, zazwyczaj nie jest to jednak zbyt dobre rozwiązanie, dlatego też dzieli się ten dysk na partycje.</p>
 
 
 
<p>Wyróżniamy trzy rodzaje partycji: podstawowe, rozszerzone oraz logiczne. Informacje o partycjach podstawowych przechowywane są w MBR (Master Boot Record). Mieszczą się w nim dane maksymalnie czterech takich partycji. Partycje rozszerzone przechowują wewnątrz siebie kolejne partycje. W ten sposób można ominąć niewygodną granicę i lepiej zagospodarować przestrzeń dyskową. Natomiast partycje umieszczone i opisane wewnątrz rozszerzonych nazywamy logicznymi.</p>
 
 
 
<p>W Linuksie można wyróżnić zasadniczo dwa typy partycji: użytkowe i systemowe. Pod pojęciem użytkowe rozumiemy partycje, które można wykorzystać do przechowywania danych. Mówiąc systemowe mamy na myśli takie, z których korzysta tylko i wyłącznie system. Przykładem takiej partycji jest przestrzeń wymiany Swap. Jest to partycja, która jest używana jako zapasowa pamięć.</p>
 
 
 
<p>To Ty decydujesz, ile partycji będzie na dysku. Na przykład, jeśli administrujesz systemem mającym wielu użytkowników, prawdopodobnie uznasz za stosowne oddzielenie /home, aby poprawić bezpieczeństwo i uprościć tworzenie kopii zapasowych. Jeżeli docelowym zastosowaniem Archa jest serwer poczty, na osobnej partycji należy umieścić /var, gdzie przechowywane są listy. Dobry wybór systemu plików może znacznie zwiększyć wydajność. Oddzielenie /opt jest dobrym rozwiązaniem na serwerach gier, gdyż większość używanego oprogramowania zostanie tam zainstalowana. Powód jest podobny jak przy /home: bezpieczeństwo i kopie zapasowe. Na pewno warto zapewnić dużo wolnego miejsca na /usr, ponieważ będą tam znajdowały się dane wszystkich zainstalowanych pakietów.</p>
 
 
 
<p>Najważniejsze, aby wiedzieć, że partycja root jest obowiązkowa. Partycje Swap (zalecana przy małej ilości RAM) oraz /home (ze względów bezpieczeństwa i zapewnieniu niemożności utraty danych) są zalecane. Pozostałe partycje, przeznaczone na inne katalogi systemowe, nie są wymagane, ale opcjonalne.</p>
 
 
 
<p>Poniżej masz opisane w skrócie drzewo root. Teoretycznie każdy katalog może znajdować się na własnej partycji, jednak w praktyce nie stosuje się tego rozwiązania. Najczęściej spotykanymi dodatkowymi partycjami są: /boot, /home, /usr, /tmp oraz /var. Z tego grona użytkownicy wykorzystują z kolei najczęściej oddzielne partycje /boot i /home.</p>
 
 
 
<table class="wikitable">
 
<tr>
 
<th>Katalog
 
</th><th>Co zawiera?
 
</th></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/bin</span></tt>
 
</th><td> Pliki binarne (wykonywalne) podstawowych narzędzi systemowych.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/boot</span></tt>
 
</th><td> Pliki niezbędne do uruchomienia systemu (kernel, initrd, pliki bootloadera).
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/dev</span></tt>
 
</th><td> Pliki, które nie są faktycznie plikami na dysku, lecz odnoszą się do urządzeń - za ich pośrednictwem system komunikuje się z urządzeniami.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/etc</span></tt>
 
</th><td> Pliki konfiguracyjne, ustawienia systemowe.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/home</span></tt>
 
</th><td> Pliki określające ustawienia użytkownika, ponadto jest on przeznaczony na zapisywanie danych, np. dokumentów, obrazków, muzyki i wszelkich plików których używamy na codzień.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/lib</span></tt>
 
</th><td> Systemowe biblioteki dzielone.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/media</span></tt>
 
</th><td> Dostęp do nośników (miejsce montowania nośników wymiennych).
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/mnt</span></tt>
 
</th><td> Tutaj "montowane" są dyski (w dystrybucjach takich jak Ubuntu, dyski są montowane w /media).
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/proc</span></tt>
 
</th><td> Wirtualny katalog, zawierający dane o aktualnie uruchomionych procesach.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/root</span></tt>
 
</th><td> Ustawienia użytkownika root.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/sbin</span></tt>
 
</th><td> Pliki wykonywalne poleceń, które mogą być wykonywane tylko przez administratora.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/sys</span></tt>
 
</th><td> Pliki systemu.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/tmp</span></tt>
 
</th><td> Systemowy folder przeznaczony na pliki tymczasowe.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/usr</span></tt>
 
</th><td> Dodatkowe programy, które umożliwiają pracę zwykłemu użytkownikowi systemu.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/var</span></tt>
 
</th><td> Katalog przeznaczony na pliki systemowe, ale których zawartość często się zmienia, jak logi programów/systemu oraz inne dane zapisywane przez system i ważniejsze programy.
 
</td></tr>
 
</table>
 
 
 
<p>Można zadać sobie pytanie, po co tworzyć oddzielne partycje. Otóż jest wiele korzyści, a wśród nich naprzykład:</p>
 
<ul>
 
<li><p><b>Bezpieczeństwo</b> - każda zamontowana partycja (czyli katalog z drzewa root) może być oddzielnie skonfigurowana w pliku /etc/fstab (opcje 'nosuid','nodev','noexec','readonly itd.).</p></li>
 
<li><p><b>Stabilność</b> - aplikacje posiadające prawa do zapisu nie mają dostępu do całego katalogu root.</p></li>
 
<li><p><b>Szybkość</b> - każdy system plików ma wady i zalety, jeden jest idealnym wyborem dla partycji /var, inny dla /home - dlatego też prawidłowy wybór systemu plików może zapewnić zwiększoną wydajność systemu.</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Podział systemów plików dostępnych w obrazie instalacyjnym Arch Linuksa:</p>
 
<ul>
 
<li><p><b>Ext2</b> - Stary i bardzo stabilny system plików. Zalecany dla /boot. </p></li>
 
<li><p><b>Ext3</b> - System plików Ext3 jest rozszerzeniem Ext2 i różni się od niego dodanym mechanizmem księgowania. Bardzo stabilny, dojrzały i zdecydowanie najbardziej powszechnie stosowany, wspierany i rozwijany system plików. </p></li>
 
<li><p><b>Ext4</b> - Od grudnia 2008 roku uznany za stabilny. Umożliwia obsługę woluminów do 1024 petabajtów. Ponadto oferuje możliwość rezerwowania obszaru dla nowych plików (extent) obniżając ryzyko fragmentacji danych, zmniejszając ilość potrzebnych metadanych i zwiększając wydajność operacji odczytu oraz zapisu (włączenie tej funkcji powoduje utratę kompatybilności z ext3). </p></li>
 
<li><p><b>ReiserFS</b> - ReiserFS był jednym z pierwszych systemów plików z księgowaniem (ang. journaling) dla Linuksa. ReiserFS jest uznawany za bardzo szybki, szczególnie jeśli dotyczy to wielu małych plików. Bardzo dojrzały i stabilny system plików - zalecany dla /var. </p></li>
 
<li><p><b>JFS</b> - Bardzo dobra wydajność, bardzo niskie zużycie procesora. </p></li>
 
<li><p><b>XFS</b> - Doskonała wydajność przy pracy z dużymi plikami, niska z małymi. Dobry wybór dla /home. </p></li>
 
<li><p><b>Btrfs</b> - Brtfs, będąc stosunkowo nowym systemem plików, oferuje takie funkcje jak defragmentacja w locie, optymalizacja dla dysków SSD, migawki (snapshoty), zmianę rozmiaru partycji bez utraty danych, i wiele więcej. Brtfs jest wciąż w rozwoju, ale jest już dostępny w jądrze jako eksperymentalny system plików. Może być użyty na przykład przy partycji / czy /home. </p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p><b>Podmenu "Prepare Hard Drive" oferuje dwie metody przygotowania dysku/dysków do instalacji i opcję cofnięcia zmian, gdybyś chciał spróbować od nowa.</b></p>
 
 
 
<h6>Tryb automatyczny (Auto-Prepare)</h6>
 
 
 
<p>Tryb automatyczny (Auto-prepare) podzieli jeden wybrany przez Ciebie dysk na partycje: /boot, przestrzeń wymiany Swap, / i /home. Możesz wybrać rozmiar i system plików użyty na tych partycjach. Wszystkie dane z wybranego dysku zostaną stracone. Twój dysk będzie wyglądał tak, jak poniżej:</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>32 MB ext2 /boot</p></li>
 
<li><p>256 MB swap</p></li>
 
<li><p>7.5 GB /</p></li>
 
<li><p>pozostała część dysku /home</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Mimo, że jest to tryb automatyczny, to i tak masz możliwość zmiany rozmiarów utworzonych partycji. Jednakże pamiętaj, że partycja /home zawsze będzie zawarta na pozostałym miejscu na dysku.</p>
 
 
 
<h6>Tryb manualny (Manually partition Hard Drives)</h6>
 
 
 
<p>Jeśli potrzebujesz więcej kontroli, możesz za pomocą programu cfdisk ręcznie partycjonować jeden lub więcej dysków. Dzięki tej opcji będziesz mógł użyć lvm lub dm_crypt.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p><b>Interfejs użytkownika:</b> Na pierwszym ekranie cfdisk wyświetla bieżącą tablicę partycji z nazwami i kilkoma informacjami o każdej z nich. Na ekranie poniżej znajdują się przyciski z poleceniami. Aby przechodzić między partycjami, użyj klawiszy nawigacyjnych: strzałka w górę i w dół. Aby przejść między poleceniami, użyj klawiszy: lewej i prawej strzałki.</p></li>
 
<li><p><b>Usuwanie partycji:</b> Aby usunąć partycję, podświetl ją przy pomocy strzałek w górę i dół, wybierz polecenie [Delete] przy pomocy strzałek w lewo i prawo i wciśnij [Enter].</p></li>
 
<li><p><b>Tworzenie nowej partycji:</b> Aby stworzyć nową partycję, użyj polecenia [New] (wybierz je przy pomocy strzałek w lewo i prawo), i wciśnij [Enter]. Musisz zdecydować między partycją Primary i Logical. Jeśli chcesz partycji logicznej, program stworzy ją automatycznie. Następnie musisz wybrać wielkość partycji (w MB). Jeśli nie możesz wpisać wartości w MB, wróć do głównego ekranu przy pomocy klawisza [Esc], i wybierz MB przy pomocy polecenia [Units].</p></li>
 
<li><p><b>Wybór rodzaju partycji i systemu plików:</b> Aby ustawić typ partycji dla Linux swap lub Linux, podświetl partycję i użyj polecenia [Type]. Otrzymasz listę różnych typów. Naciśnij spację i otrzymasz dalszą część listy. Odnajdź typ partycji, który potrzebujesz i wpisz jego numer. (Linux swap to typ 82,systemy plików Linux to 83).</p></li>
 
<li><p><b>Nadawanie partycji flagi boot:</b> Nie ma potrzeby czynienia partycji bootowalnej dla Linuksa, ale niektóre inne systemy tego potrzebują. Podświetl partycję i wybierz polecenie [Bootable].</p></li>
 
<li><p><b>Zapisanie czynności:</b> Jeżeli zrobiłeś już wszystkie operacje, możesz zapisać dokonane zmiany przy użyciu polecenia [Write]. Tablica partycji zostanie zapisana na dysk. Ponieważ proces zniszczy wszystkie dane na partycjach, które usuwasz lub zmieniasz, powinieneś być pewny, że chcesz tego, zanim wciśniesz klawisz [Return].</p></li>
 
<li><p><b>Wyjście:</b> Aby zakończyć pracę z programem, wybierz polecenie [Quit].</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<h6>Cofnięcie wprowadzonych zmian (Rollbacks)</h6>
 
 
 
<p>Funkcja cofnięcia zmian (Rollback) usunie wszelkie zmiany, dokonane z pomocą powyższych metod, odmontuje partycje i usunie woluminy lvm oraz dm_crypt, jeśli były stworzone. Nie zostaną cofnięte zmiany dotyczące działań na partycjach i systemach plików.</p>
 
 
 
<h4>Wybór pakietów (Select Packages)</h4>
 
 
 
<p>W tym miejscu instalator pyta się o kategorie pakietów, jakie zamierzamy zainstalować (base, base-devel). Na końcu istnieje możliwość dokładnego sprawdzenia pełnej listy pakietów i wybrania każdego z nich osobno. Polecane jest instalowanie tylko zawartości kategorii base plus ewentualnie wymagane pakiety z base-devel.</p>
 
 
 
{{Note|Jeśli połączenie z siecią bezprzewodową jest wymagane, należy pamiętać, aby wybrać i zainstalować pakiet wireless_tools.}}
 
 
 
<h4>Instalacja pakietów (Install Packages) </h4>
 
 
 
<p>Wszystkie pakiety na nośniku instalacyjnym pochodzą z repozytorium [core]. Jednakże są one podzielone na dwie grupy base i base-devel. Pakiety z pierwszej grupy zawierają podstawowe pakiety, które umożliwiają prawidłowe działanie systemu, natomiast, w drugiej grupie są dodatkowe narzędzia, które również moga okazać się przydatne. W większości przypadków wystarczy zainstalowanie grupy base.</p>
 
 
 
<p>Podczas wyboru pakietu używamy spacji, abu zaznaczyć lub odznaczyć.</p>
 
 
 
<p>Po dokonaniu wyboru pakietów do zainstalowania przechodzimy do "Install Packages" i czekamy, aż wszystko zostanie zainstalowane.</p>
 
 
 
<h4>Konfiguracja systemu (Configure System)</h4>
 
 
 
<p>Na tym etapem instalacji systemu znajdziesz podstawowe pliki konfiguracyjne Arch Linuksa:</p>
 
 
 
<ul>
 
<li>/etc/rc.conf</li>
 
<li>/etc/fstab</li>
 
<li>/etc/mkinitcpio.conf</li>
 
<li>/etc/modprobe.d/modprobe.conf</li>
 
<li>/etc/resolv.conf</li>
 
<li>/etc/hosts</li>
 
<li>/etc/locale.gen</li>
 
<li>/etc/pacman.d/mirrorlist</li>
 
<li>/etc/pacman.conf</li>
 
<li>/etc/crypttab</li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Poniżej każdy z tych plików został pokrótce opisany.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/rc.conf</strong></p>
 
 
 
<p>Jest jednym z najważniejszych plików konfiguracyjnych w Arch Linuksie. Pozwala ustawić klawiaturę, strefę czasową, nazwę Hosta, skonfigurować sieć, a także ustawić demony i moduły uruchamiane przy starcie systemu.</p>
 
 
 
<p><strong>LOCALE:</strong> Konfiguracja języka, który będzie używany przez system i programy. Domyślnie ustawione jest na język angielski. W przypadku języka polskiego możemy wpisać LOCALE=pl_PL.UTF-8 lub LOCALE=pl_PL.ISO-8859-2.</p>
 
 
 
<p><strong>HARDWARECLOCK:</strong> Konfiguracja zegara systemowego. Zalecany jest wybór UTC. Jeśli jednak zainstalowany jest system operacyjny, który nie potrafi obsłużyć prawidłowo UTC (np. Windows), należy wybrać localtime.</p>
 
 
 
<p><strong>USEDIRECTISA:</strong> Jeżeli ustawisz "yes", hwclock użyje instukcji I/O, aby uzyskać dostęp do zegara sprzętowego. Inaczej narzędzie będzie próbowało użyć /dev/rtc i sterownika rtc. Zazwyczaj nie tu nie trzeba zmieniać.</p>
 
 
 
<p><strong>TIMEZONE:</strong> Określa strefę czasową, w jakiej znajdować się będzie nasz Arch.</p>
 
 
 
<p><strong>KEYMAP:</strong> Określa układ klawiatury. Tu wpisz "pl". </p>
 
 
 
<p><strong>CONSOLEFONT:</strong> Określa czcionkę konsoli. Spis wszystkich wariantów znajdziesz w /usr/share/kbd/consolefonts. Możesz wpisać na przykład "lat2-16".</p>
 
 
 
<p><strong>CONSOLEMAP:</strong> W tym miejscu konfigurowane jest kodowanie znaków konsoli. Wszystkie możliwości znajdziesz w pliku /usr/share/kbd/consoletrans. Można tu wpisać na przykład "8859-2" lub "UTF-8".</p>
 
 
 
<p><strong>DAEMON_LOCALE:</strong> Domyślnie na nie i nie trzeba nic zmieniać. W przypadku wybrania "yes" zostanie ustawiony język z LOCALE - należy także dodać "consolefont keymap" do tablicy HOOKS w pliku /etc/mkinitcpio.conf.</p>
 
 
 
<p><strong>USECOLOR:</strong> Określa, czy komunikaty informujące o stanie startu systemu, powinny być kolorowe. </p>
 
 
 
<p><strong>MOD_AUTOLOAD:</strong> Jeśli jest ustawiony na "tak", Udev będzie ładować wszystkie możliwe moduły automatycznie na starcie. Tablica MODULES powinna być pusta. Jeżeli wpiszemy "nie", musimy sami wpisać wszystkie niezbędne moduły do tablicy MODULES. </p>
 
 
 
<p><strong>MODULES:</strong> W tej tablicy wpisujemy nazwy modułów, które mają ładować się podczas uruchamiania systemu. Wystarczy dodać nazwę modułu i umieścić wszelkie opcje w /etc/modprobe.conf, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli nie chcemy aby dany moduł był ładowany, wyłączamy go w pliku /etc/modprobe.d/modprobe.conf. </p>
 
 
 
<p><strong>USELVM:</strong> Opcja wykorzystywana tylko podczas instalacji LVM. </p>
 
 
 
<p><strong>USEDMRAID:</strong>Włączenie skanowania woluminów FakeRAID (dmraid).</p>
 
 
 
<p><strong>USEBTRFS:</strong> Włączenie sprawdzania partycji Btrfs.</p>
 
 
 
<p><strong>HOSTNAME:</strong> Określa nazwę komputera lokalnego. </p>
 
 
 
<p><strong>INTERFACES:</strong> Konfiguracja interfejsów sieciowych (wpis zawsze wymagany).</p>
 
 
 
<p><strong>ADDRESS:</strong> Wpis, w którym zawarty jest adres IP (zostawić puste dla DHCP).</p>
 
 
 
<p><strong>NETMASK:</strong> Wpis, w którym zawarta jest maska podsieci (zostawić puste dla DHCP).</p>
 
 
 
<p><strong>GATEWAY:</strong> Wpis, w którym zawarta jest brama domyślna (zostawić puste dla DHCP).</p>
 
 
 
<p><strong>ROUTES:</strong> Lista bram ustanawianych w trakcie startu. Analogicznie, konfiguracja każdej z nich musi być umieszczona w linijkach poprzedzających jako zmienna. </p>
 
 
 
<p><strong>NET_PROFILES:</strong> Domyślnie opcja jest zakomentowana - umożliwia bardziej zaawansowane zarządzanie siecią z wykorzystaniem profili. Alternatywnym sposobem konfiguracji sieci jest wykorzystanie profilów sieciowych. Przygotowanie pliku /etc/rc.conf do ich obsługi polega na pozostawieniu w nim jedynie interfejsu lo, usunięciu wszystkich ROUTES i odkomentowaniu linijki NET_PROFILES, w której wymieniamy wszystkie profile, jakie chcemy ładować przy starcie.</p>
 
<p>Do NET_PROFILES można także wpisać słowo kluczowe "menu", które sprawi, że podczas startu systemu wyświetli się menu umożliwiające wybór interesującego nas profilu. Można z tego skorzystać w laptopach, które często będą pracować w różnych sieciach. Plik każdego profilu sieciowego umieszczamy w katalogu /etc/network-profiles/. Możemy posiłkować się znajdującym się tam szablonem template, gdzie wypełniamy interesujące nas dyrektywy. </p>
 
 
 
<p><strong>DAEMONS:</strong> Tablica ta zawiera jedynie listę skryptów zawartych w pliku /etc/rc.d/, które mają być uruchamiane podczas startu systemu. Jeśli przed nazwą skryptu wpiszemy wykrzyknik, nie zostanie on wykonywany podczas następnego rozruchu. Jeśli skrypt jest rozpoczęty symbolem @, to będzie wykonywany w tle - sekwencja startowa nie będzie czekać na ukończenie przed kontynuacją. W przypadku dodania wykrzyknika skrypt nie będzie ładowany.</p>
 
 
 
<p><strong>[http://wiki.archlinux.org/index.php/Fstab  /etc/fstab]</strong></p>
 
 
 
<p>Filesystem settings and mountpoints are configured here. The installer
 
should have created the necessary entries. Ensure they are accurate and
 
correct.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/mkinitcpio.conf</strong></p>
 
 
 
<p>This file allows you to fine-tune the initial ramdisk for your system. The
 
ramdisk is a gzipped image that is read by the kernel during bootup. Its
 
purpose is to bootstrap the system to the point where it can access the root
 
filesystem. This means it has to load any modules that are required to "see"
 
things like IDE, SCSI, or SATA drives (or USB/FW, if you are booting off a
 
USB/FW drive). Once the ramdisk loads the proper modules, either manually or
 
through udev, it passes control to the Arch system and your bootup continues.
 
For this reason, the ramdisk only needs to contain the modules necessary to
 
access the root filesystem. It does not need to contain every module you would
 
ever want to use. The majority of your everyday modules will be loaded later
 
on by udev, during the init process.</p>
 
 
 
<p>By default, mkinitcpio.conf is configured to autodetect all needed modules for
 
IDE, SCSI, or SATA systems through so-called HOOKS. The installer should
 
also have inserted hooks like crypt, lvm, keymap and usbinput if relevant.
 
This means the default initrd should work for almost everybody.
 
You can edit mkinitcpio.conf and remove the subsystem HOOKS
 
(ie, IDE, SCSI, RAID, USB, etc) that you don't need.
 
You can customize even further by specifying the exact modules you need
 
in the MODULES array and remove even more of the hooks, but proceed with
 
caution.</p>
 
 
 
<p>If you're using RAID on your root filesystem, the RAID settings near the
 
bottom must be configured.  See the wiki pages for
 
RAID and mkinitcpio for more info. If you're using
 
a non-US keyboard, you should also add the 'keymap' hook, as well as the
 
'usbinput' hook if you are using a USB keyboard.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/modprobe.d/modprobe.conf</strong></p>
 
 
 
<p>This tells the kernel which modules to load for system devices, and
 
what options to set. For example, to have the kernel load the Realtek 8139
 
ethernet module when it starts the network (ie. tries to setup eth0), use this
 
line:</p>
 
 
 
<pre> alias eth0 8139too
 
</pre>
 
 
 
<p>Most people will not need to edit this file.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/resolv.conf</strong></p>
 
 
 
<p>Use this file to manually setup your preferred nameserver(s). It
 
should basically look like this:</p>
 
 
 
<pre> search domain.tld
 
 
 
nameserver 192.168.0.1
 
 
 
nameserver 192.168.0.2
 
</pre>
 
 
 
<p>Replace domain.tld and the ip addresses with your settings. The so-called
 
search domain specifies the default domain that is appended to unqualified
 
hostnames automatically. By setting this, a ping myhost will effectively
 
become a ping myhost.domain.tld with the above values. These settings usually
 
aren't mighty important, though, and most people should leave them alone for
 
now. If you use DHCP, this file will be replaced with the correct values
 
automatically when networking is started, meaning you can and should happily
 
ignore this file.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/hosts</strong></p>
 
 
 
<p>This is where you stick hostname/ip associations of computers on your network.
 
If a hostname isn't known to your DNS, you can add it here to allow proper
 
resolving, or override DNS replies. You usually don't need to change anything
 
here, but you might want to add the hostname and hostname + domain of the
 
local machine to this file, resolving to the IP of your network interface.
 
Some services, postfix for example, will bomb otherwise. If you don't know
 
what you're doing, leave this file alone until you read man hosts.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/locale.gen</strong></p>
 
 
 
<p>This file contains a list of all supported locales and charsets available to
 
you. When choosing a LOCALE in your /etc/rc.conf or when starting a program,
 
it is required to uncomment the respective locale in this file, to make a
 
"compiled" version available to the system, and run the locale-gen command as
 
root to generate all uncommented locales and put them in their place
 
afterwards. You should uncomment all locales you intend to use.</p>
 
 
 
<p>During the installation process, you do not need to run locale-gen manually,
 
this will be taken care of automatically after saving your changes to this
 
file. By default, all locales are enabled that would make sense by rc.conf's
 
LOCALE= setting. To make your system work smoothly, you should edit this file
 
and uncomment at least the one locale you're using in your rc.conf.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/pacman.d/mirrorlist</strong></p>
 
 
 
<p>This file contains a list of mirrors from which pacman will download packages
 
for the official Arch Linux repositories. The mirrors are tried in the order
 
in which they are listed. The $repo macro is automatically expanded by pacman
 
depending on the repository (core, extra, community or testing).</p>
 
 
 
<p>If you are performing an FTP installation, the mirror you used to download the
 
packages from will be added on top of the mirror list, in order to be used as
 
the default mirror in your new Arch Linux system.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/pacman.conf</strong></p>
 
 
 
<p>Here you can customize pacman settings such as which repositories to use.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/crypttab</strong></p>
 
 
 
<p>If you use encryption on a device which is not used to bring up your root,
 
(and hence is not enabled by the encrypt hook in mkinitcpio.conf), you should
 
configure the volume in this file.</p>
 
 
 
<p><strong>Set Root Password</strong></p>
 
 
 
<p>At this step, you must set the root password for your system. Choose this
 
password carefully, preferably as a mixture of alphanumeric and special
 
characters, since this password allows you to modify critical parts of your
 
system.</p>
 
 
 
<p>When you are done editing the configuration files choose Return to return to
 
the main menu. The setup will regenerate the initial ramdisk to enable the
 
changes you made in mkinitcpio.conf.</p>
 
 
 
<h4>Install Bootloader</h4>
 
 
 
<p>Install Bootloader will install and help you configure the bootloader that you
 
selected in the "Select Packages" stage.</p>
 
 
 
<p>An editor will open, allowing you to edit the appropriate bootloader
 
configuration file which the installer has pre-populated. You should check and
 
modify this file, if needed, to accommodate your boot setup.</p>
 
 
 
<p><strong>/boot/syslinux/syslinux.cfg</strong> (Syslinux)
 
After checking your bootloader configuration for correctness, you'll be asked to
 
allow the installer to Set the Boot Flag and install the Syslinux MBR.</p>
 
 
 
<p><strong>/boot/grub/menu.lst</strong> (Grub)
 
After checking your bootloader configuration for correctness, you'll be
 
prompted for a disk to install the loader to. You should install GRUB to the MBR
 
of the installation disk.</p>
 
 
 
<h4>Exit Install</h4>
 
 
 
<p>You will be shown a summary of the installation, listing the steps and whether
 
they executed successfully or not.
 
If all went well, exit the installer, type reboot at the command line, remove
 
your installation media and cross your fingers!</p>
 
 
 
<h3>Automatic Installation Procedure</h3>
 
 
 
<p>With the automatic installation procedure, you can do scripted/automatic
 
installations.
 
See [#Aif_the_installation_tool 2.3 AIF, the installation tool]
 
In /usr/share/aif/examples you will find example profiles which will need
 
no or minimal editing in order to install a system:</p>
 
 
 
<ul>
 
<li>generic-install-on-sda
 
this file demonstrates some things you can do (adding custom packages,
 
setting timezone, update config files etc)
 
it sets up a simple installation (with a structure similar to what you get
 
with Auto-prepare) on /dev/sda</li>
 
<li>fancy-install-on-sda
 
very similar to generic-install-on-sda,
 
but sets up a "filesystems on lvm on dm_crypt" system on /dev/sda</li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Note that these files are plain bash files, so if you want to define for
 
example <code>SYNC_URL</code> it must be singlequoted to prevent bash expanding <code>$repo</code></p>
 
 
 
<p>Invoke as <code>aif -p automatic -c /path/to/configfile</code>
 
Obviously, don't forget to change the hard disk names unless you want
 
to use /dev/sda.</p>
 
 
 
<h4>Config file syntax</h4>
 
 
 
<p>Config files will be sourced by the bash shell, so they need to be valid
 
bash code.</p>
 
 
 
<p><strong>PARTITIONS:</strong> Allows you to define partitions for your hard disk,
 
separated by spaces.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li>first comes the device file for the hard disk</li>
 
<li>then for each partition you want: size in MiB (or '*' for all remaining
 
space),filesystem type and optionally a '+' to toggle the bootable flag.
 
separated by colons (':')</li>
 
</ul>
 
 
 
<p><strong>BLOCKDATA:</strong> In this multi-line variable you can describe for each
 
partition you'll have how it should be used.  Study the examples to see how
 
it works.</p>
 
 
 
<h3>Customizing Installations</h3>
 
 
 
<p>You can also customize your installation experience by writing new
 
procedures (possibly inheriting from current procedures) or config files for
 
procedures that support it (eg automatic).
 
You have all the aif libraries at your disposal and you can create new
 
libraries. (see /usr/lib/aif)
 
This is a moving target, so consult the AIF readme for more information.</p>
 
 
 
<h1>Your new system</h1>
 
 
 
<p>If all went well, you can reboot your system (make sure you don't boot again
 
from the same USB disk or CD-ROM drive) and your new system will boot.</p>
 
 
 
<p>You'll notice that in the early userspace (the part that comes after the
 
bootloader) the hooks (as defined in mkinitcpio.conf) needed to get your root
 
filesystem are run. <br />
 
If you have lvm, it will run the lvm hook.  If you use encryption, it will
 
run the keymap and encrypt hooks so you can enter your password to decrypt the
 
volume.</p>
 
 
 
<p>Once the system is booted, login as root.  By default the password is empty
 
but in the interactive procedure you can change it.</p>
 
 
 
<h1>More information</h1>
 
 
 
<h2>Package Management</h2>
 
 
 
<p>Pacman is the package manager which tracks all the software installed on your
 
system. It has simple dependency support and uses the standard gzipped tar
 
archive format for all packages. Some common tasks you might need to use
 
during installation, are explained below with their respective commands. For
 
an extensive explanation of pacman's options, read man pacman or consult the
 
Arch Linux [http://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman Wiki].</p>
 
 
 
<p><strong>Typical tasks:</strong></p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Refreshing the package list</p>
 
 
 
<p># pacman --sync --refresh</p>
 
 
 
<p># pacman -Sy</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>This will retrieve a fresh master package list from the repositories defined
 
in the /etc/pacman.conf file and decompress it into the database area.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Search the repositories for a package</p>
 
 
 
<p># pacman --sync --search <regexp></p>
 
 
 
<p># pacman -Ss <regexp></p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Search each package in the sync databases for names or descriptions that match
 
regexp.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Display specific package info from the repository database</p>
 
 
 
<p># pacman --sync --info foo</p>
 
 
 
<p># pacman -Si foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Displays information from the repository database on package foo (size,
 
build date, dependencies, conflicts, etc.)</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Adding a package from the repositories</p>
 
 
 
<p># pacman --sync foo</p>
 
 
 
<p># pacman -S foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Retrieve and install package foo, complete with all dependencies it requires.
 
Before using any sync option, make sure you refreshed the package list.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>List installed packages</p>
 
 
 
<p># pacman --query</p>
 
 
 
<p># pacman -Q</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Displays a list of all installed packages in the system.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Check if a specific package is installed</p>
 
 
 
<p># pacman --query foo</p>
 
 
 
<p># pacman -Q foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>This command will display the name and version of the foo package if it is
 
installed, nothing otherwise.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Display specific package info</p>
 
 
 
<p># pacman --query --info foo</p>
 
 
 
<p># pacman -Qi foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Displays information on the installed package foo (size, install date, build
 
date, dependencies, conflicts, etc.)</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Display list of files contained in package</p>
 
 
 
<p># pacman --query --list foo</p>
 
 
 
<p># pacman -Ql foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Lists all files belonging to package foo.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Find out which package a specific file belongs to</p>
 
 
 
<p># pacman --query --owns /path/to/file</p>
 
 
 
<p># pacman -Qo /path/to/file</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>This query displays the name and version of the package which contains the
 
file referenced by its full path as a parameter.</p>
 
 
 
<h2>APPENDIX</h2>
 
 
 
<p>See [http://wiki.archlinux.org/index.php/Official_Arch_Linux_Install_Guide_Appendix Official Arch Linux Install Guide Appendix]
 
for some related unofficial documentation, new users may find useful.</p>
 

Latest revision as of 14:39, 29 August 2015