Difference between revisions of "Official Installation Guide (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 30: Line 30:
 
<h2>Dostępne obrazy instalacyjne</h2>
 
<h2>Dostępne obrazy instalacyjne</h2>
  
<p>Arch Linux zapewnia [http://www.archlinux.org/download/ obrazy instalacyjne], które mogą być zapisane na płycie CD-ROM lub dysku oraz pamięci USB.</p>
+
<p>Arch Linux zapewnia obrazy instalacyjne, które mogą być zapisane na płycie CD-ROM lub dysku czy pamięci USB.</p>
<p>Istnieją dwa warianty każdego nośnika instalacyjnego, które różnią się tylko w zakresie dostarczanych pakietów.</p>
+
<p>Istnieją dwa warianty nośnika instalacyjnego, które różnią się tylko w zakresie dostarczanych pakietów.</p>
 
<ul>
 
<ul>
 
<li><p>Obrazy <b>"Core"</b> zawierają migawkę pakietów podstawowych. Jest to lepszy wybór w przypadku łącza internetowego, które jest powolne i trudne do skonfigurowania.</p></li>
 
<li><p>Obrazy <b>"Core"</b> zawierają migawkę pakietów podstawowych. Jest to lepszy wybór w przypadku łącza internetowego, które jest powolne i trudne do skonfigurowania.</p></li>
Line 37: Line 37:
 
</ul>
 
</ul>
  
<p>Powyższe obrazy dostępne są w wariantach:</p>
+
<p>Powyższe obrazy dzielą się z kolei na kolejne warianty:</p>
 
<ul>
 
<ul>
 
<li><p><b>i686</b> - przeznaczony dla architektury i686.</p></li>
 
<li><p><b>i686</b> - przeznaczony dla architektury i686.</p></li>
Line 101: Line 101:
 
<p>For more information, consult the readme of AIF.</p>
 
<p>For more information, consult the readme of AIF.</p>
  
<h2>Acquiring Arch Linux</h2>
+
<h2>Pozyskiwanie Arch Linuksa</h2>
  
 
<ul>
 
<ul>
<li><p>You can download Arch Linux from any of the mirrors listed on the
+
<li><p>Obraz instalacyjny można pobrać ze strony [http://www.archlinux.org/download/ Download].</p></li>
[http://www.archlinux.org/download/ download] page.</p></li>
+
<li><p>Istnieje mozliwość zakupu Archa ze stron Archux, OSDisc lub LinuxCD.</p></li>
<li><p>You may also purchase an installation CD from Archux, OSDisc or LinuxCD
 
and have it shipped anywhere in the world.</p></li>
 
 
</ul>
 
</ul>
  
<h2>Preparing the Installation Media</h2>
+
<h2>Przygotowanie nośnika instalacyjnego</h2>
  
 
<ul>
 
<ul>
<li><p>Download your chosen medium through torrent (preferred) or from your favorite mirror.</p></li>
+
<li><p>Pobierz wybrany przez siebie obraz instalacyjny Arch Linuksa.</p></li>
<li><p>Download iso/<release>/sha1sums.txt</p></li>
+
<li><p>Pobierz /iso/data_wydania_obrazu/sha1sums.txt.</p></li>
<li><p>Verify the integrity of the .iso image using sha1sum:</p>
+
<li><p>Sprawdź sumę kontrolną za pomocą narzędzia {{ic|sha1sum}}:</p></li>
 
+
$ sha1sum --check suma.txt nazwa_obrazu.iso
<p>sha1sum --check sha1sums.txt</p>
+
<li><p>Nagraj obraz na płytę lub na pamięć przenośną. W przypadku tego drugiego wydaj polecenie:</p></li>
 
+
# dd if=archlinux-2011.08.19-{core|netinstall}-{i686|x86_64|dual}.iso of=/dev/sdx
<p>archlinux-XXX.iso: OK</p></li>
 
<li><p>Burn the ISO image to a CD-R or CD-RW using any software of your choice, or if using a USB mass storage device, such as a thumb drive,
 
using dd or similar raw-write software:</p>
 
 
 
<p>dd if=archlinux-XXX.iso of=/dev/sdX</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Make sure to use /dev/sdX and not /dev/sdX1. <br />
 
This command will irrevocably delete all files on your USB stick,
 
so make sure you don't have any important files on it before doing this.</p>
 
 
 
<h1>Installing Arch Linux</h1>
 
 
 
<h2>Using the Install Media</h2>
 
 
 
<h3>Pre-boot</h3>
 
 
 
<p>Make sure your BIOS is set in a way to allow booting from your CD-ROM or USB
 
device. Reboot your computer with the Arch Linux Installation CD in the drive or
 
the USB stick plugged in the port. Once the installation medium has started
 
booting, you will see the Arch Linux logo and an Isolinux menu waiting for your
 
selection. Most likely you can just hit enter at this point.</p>
 
 
 
<h3>Post-boot</h3>
 
 
 
<p>At the end of the boot procedure, you should be at a login prompt with some
 
simple instructions at the top of the screen. <br />
 
You should login as root. At this point you can
 
optionally perform manual preparations and commence the actual installation</p>
 
 
 
<ul>
 
<li>If you prefer a non-US keymap or specific consolefont, type <code>km</code> to change
 
any of these.</li>
 
<li>If for some reason you need network access before starting the installer
 
(the interactive procedure lets you configure the network for NET
 
installations) <br />
 
you can type <code>aif -p partial-configure-network</code></li>
 
 
</ul>
 
</ul>
 +
{{Warning|Musisz wiedzieć, że po wykonaniu powyższej czynności wszystkie pliki znajdujące się na pamięci przenośnej zostaną utracone.}}
  
<p>For both items, changed settings will be remembered to be optionally applied
+
<h1>Instalacja systemu bazowego Arch Linuksa</h1>
to the target system when using the interactive procedure.</p>
 
  
<p>There is also an <code>arch</code> login which can be usefull if you want to do things
+
<h2>Metoda z nośnikiem instalacyjnym</h2>
as non-privileged user. <br />
 
Most people don't need this.</p>
 
  
<p>You will find that everything you need to perform this installation
+
<p>Upewnij się, że masz możliwość załadowania systemu z CD-ROM lub urządzenia USB. Jeżeli wszystko jest w porządku, powinien zacząć uruchamiać się GRUB. W ukazanym menu zazwyczaj wybiera się opcję pierwszą.</p>
(a copy of this guide, aif README, shortcuts to common aif procedures)
+
<p>Po zakończeniu procedury ładowania powinien pokazać się znak zachęty. Wystarczy teraz zalogować się na konto root (istnieje również konto arch, jednak nie posiada ono uprawnień superużytkownika). W tym momencie, jeśli potrzebujesz, możesz przeprowadzić własne operacje lub przejść do właściwej instalacji systemu. Na przykład jeżeli potrzebujesz skonfigurowanej i uruchomionej sieci przed instalacją, użyj w tym celu polecenia:</p>
can be found in /arch</p>
+
# aif -p partial-configure-network
  
 
<h2>Using PXE (Network booting)</h2>
 
<h2>Using PXE (Network booting)</h2>
Line 191: Line 150:
 
automatically.  Once booted, you can proceed as normal.</p>
 
automatically.  Once booted, you can proceed as normal.</p>
  
<h2>Performing the installation</h2>
+
<h2>Instalacja systemu bazowego Arch Linuksa</h2>
  
<p>You can either use the interactive procedure or the automatic one. <br />
+
<p>Aby uruchomić Instalatora, wystarczy zalogować się jako root i wpisać:</p>
See section [#Aif_the_installation_tool 2.3 AIF, the installation tool]
+
# /arch/setup
or the AIF readme for more info.</p>
+
<p>Drugim sposobem instalacji systemu jest polecenie:</p>
 +
# aif -p interactive
  
<h3>Interactive Installation Procedure</h3>
+
<ul>
 
+
<li><p>Po uruchomieniu Instalatora przed oczami pojawi się menu główne instalacji.</p></li>
<p>Type <code>/arch/setup</code> (or <code>aif -p interactive -d -l</code>, which is the same) to start.</p>
+
<li><p>Można używać strzałek [UP] i [DOWN] do nawigowania po menu.</p></li>
 
+
<li><p>Tabulatorem [TAB] przełączamy się między przyciskami, zaś klawiszem [ENTER] zatwierdzamy wybór.</p></li>
<p>After the welcome message and disclaimer you will be presented with the main
+
<li><p>W dowolnym momencie podczas procesu instalacji, możesz przełączyć się do konsoli ([Alt]+F7).</p></li>
installation menu. You can use UP and DOWN arrow to navigate menus. Use TAB to
+
<li><p>W standardowej instalacji użytkownik powinien przechodzić krok po kroku z jednej pozycji do następnej. Jednak przeprowadzając jakieś niestandardowe czynności (np. instalacja systemu na programowej macierzy RAID), niektóre pozycje można pominąć.</p></li>
switch between buttons and ENTER to select. At any point during the install
+
</ul>
process, you can switch to your 7th virtual console (ALT-F7) to view the
 
output from the commands the setup is running. Use (ALT-F1) to get back to
 
your first console where the installer is running, and any F-key in between if
 
you need to open another console to intervene manually for any reason.</p>
 
  
<h4>Select Source</h4>
+
<h4>Źródło instalacji pakietów (Select Source)</h4>
  
<p>As a first step you must choose repositories where to install Arch Linux from.
+
<p>Należy wybrać metodę, którą zostanie zainstalowany Arch Linux. Aby uzyskać najnowsze pakiety, zamiast potencjalnie nieaktualnych z CD, należy wybrać repozytoria "...-remote", dzięki czemu pakiety będą pobierane z sieci zamiast z płyty CD. Obowiązkowo musi być ustanowione połączenie sieciowe. W przypadku wyboru core-local zostaną zainstalowane pakiety z płyty CD.</p>
If you have a fast Internet connection, you might prefer enabling network
 
mirrors to ensure you get the latest packages instead of using the potentially
 
outdated CD or USB image contents.
 
If you're using a NET image you don't have much choice ;-).
 
You can also mount your own repositories in the filesystem tree manually.
 
If you are using a core image and don't have a fast internet connection, you
 
probably want to use the included core archive, unless it's very outdated.
 
The only requirement is you select a core repository.
 
You can combine local and remote repositories but only do this if you know what
 
you're doing. (combining an older core archive with newer packages from a
 
network mirror will result in broken packages)</p>
 
  
 
<h5>Optional: only when using network mirror</h5>
 
<h5>Optional: only when using network mirror</h5>
Line 261: Line 206:
 
Menu.</p>
 
Menu.</p>
  
<h3>Set Editor</h3>
+
<h3>Wybór edytora (Set Editor)</h3>
 +
 
 +
<p>W tym miejscu zostaniesz poproszony o wybór edytor, który będzie potrzebny w dalszej częsci instalacji systemu. Dla początkujących zalecany jest nano.</p>
  
<p>Allows you to change your editor preference.
+
<h4>Ustawienie zegara (Set Clock)</h4>
You'll have the choice between nano and vi (and pico/joe/vim if you install those
 
in a separate console).  You can skip this menu, but you will be asked again when
 
needed.</p>
 
  
<h4>Set Clock</h4>
+
<p>Konfiguracja zegara systemowego i daty. Zalecany jest wybór UTC. Jeśli jednak zainstalowany jest system operacyjny, który nie potrafi obsłużyć prawidłowo UTC (np. Windows), należy wybrać localtime. Dalej Instalator będzie prosił o wybór kontynentu, kraju oraz ustawienie daty i czasu.</p>
  
<p>Set Clock will allow you to set up your system clock and date.
+
<h4>Przygotowanie dysku twardego (Prepare Hard Drive) </h4>
First you have to say if your hardwareclock is (or should be) in UTC or
 
localtime.
 
UTC is preferred, but if you have an OS installed which cannot handle UTC
 
BIOS times correctly -like Windows- you'll have to choose localtime.
 
Next the setup will want you to select your continent/country (timezone),
 
and allow you to set the date and time (for which you can also use
 
[http://www.ntp.org/ NTP] if your network is up)</p>
 
  
<h4>Prepare Hard Drive</h4>
+
{{Warning|Partycjonowanie dysków twardych może zniszczyć dane znajdujące się na nich. Zdecydowanie zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych oraz zachowanie ostrożności.}}
  
 
<p>Prepare Hard Drive will lead you into a submenu offering two alternatives of
 
<p>Prepare Hard Drive will lead you into a submenu offering two alternatives of

Revision as of 11:29, 8 March 2012

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Wprowadzenie

Czym jest Arch Linux?

Arch Linux to niezależna, opracowana i zoptymalizowana pod architektury i686/x86_64 dystrybucja Linuksa, która pierwotnie była oparta na pomysłach CRUX Linux. Opracowanie koncentruje się na równowadze prostoty, elegancji oraz poprawności kodu.

Jeżeli chcesz przeczytać więcej o Archu, odwiedź artykuły Arch Linux i The Arch Way.

Licencje

Arch Linux i jego skrypty są chronione prawami autorskimi oraz licencją GNU General Public License (GPL):

 • 2002-2007 Judd Vinet

 • 2007-2010 Aaron Griffin

Wstępne informacje

Dostępne obrazy instalacyjne

Arch Linux zapewnia obrazy instalacyjne, które mogą być zapisane na płycie CD-ROM lub dysku czy pamięci USB.

Istnieją dwa warianty nośnika instalacyjnego, które różnią się tylko w zakresie dostarczanych pakietów.

 • Obrazy "Core" zawierają migawkę pakietów podstawowych. Jest to lepszy wybór w przypadku łącza internetowego, które jest powolne i trudne do skonfigurowania.

 • "Net" to obrazy, gdzie podczas instalacji wszystkie pakiety podstawowe pobierane są z sieci w najnowszej wersji. Te obrazy są preferowane, gdyż po instalacji Archa, nie trzeba go od razu aktualizować. W tym przypadku zalecane jest szybki połączenie sieciowe z Internetem.

Powyższe obrazy dzielą się z kolei na kolejne warianty:

 • i686 - przeznaczony dla architektury i686.

 • x86_64 - przeznaczony dla 64-bitowych procesorów.

 • Dual Architecture - hybryda dla obu powyższych architektur.

Narzędzie AIF

Arch Linux uses AIF aka 'Arch Linux Installation Framework' to perform installations.
This tool - written in bash - consists of some libraries to perform various functions (installing packages, setting up disks etc) and some so called procedures which use these libraries to provide an easy means to do an installation or to smaller related tasks ('partial procedures'). These procedures are shipped by default:

 • interactive: An interactive installation procedure, which asks you some questions, guides you through an installation and helps you configuring the target system by automatically changing some settings for you depending on what you did earlier (eg network settings)
  The installed system will initially have only a customisable set of "base" packages installed with whatever utilities and drivers you need to get online.
  Then once you've successfully booted the installed system, you'll run a full system upgrade and install any other packages you want. (aliased as /arch/setup)
 • automatic: An automated, deploy-tool-alike procedure designed for low-to zero interactivity.
  uses profiles for configuration of the target system.
  See /usr/share/aif/examples/ for example profile files. The examples implement quite generic scenarios but you're free to change them how you like to install extra packages, do configuration tweaks, etc.
 • base: basic, little-interactivity installation with some common defaults.
  This procedure is used by the others to inherit from, it is NOT meant to be used directly by end users
 • partial-configure-network: exposes the network configuration step from the interactive procedure, to help you setup the network in the live environment
 • partial-disks: Process disk subsystem or do a rollback
 • partial-keymap: change your keymap/console font settings. (aliased as km)

The benefit of procedures such as partial-keymap and partial-configure-network over direct usage of tools such as loadkeys or ifconfig is that when running the interactive procedure, you will get asked if you want to apply your settings to the config files of the target system.

If you want to go further, you can also:

 • write your own procedures from scratch or by overriding certain parts of other procedures
 • write your own libraries, to provide new, reusable functionality
 • create your own configs for the procedures that support them (eg automatic)

For more information, consult the readme of AIF.

Pozyskiwanie Arch Linuksa

 • Obraz instalacyjny można pobrać ze strony Download.

 • Istnieje mozliwość zakupu Archa ze stron Archux, OSDisc lub LinuxCD.

Przygotowanie nośnika instalacyjnego

 • Pobierz wybrany przez siebie obraz instalacyjny Arch Linuksa.

 • Pobierz /iso/data_wydania_obrazu/sha1sums.txt.

 • Sprawdź sumę kontrolną za pomocą narzędzia sha1sum:

 • $ sha1sum --check suma.txt nazwa_obrazu.iso
  
 • Nagraj obraz na płytę lub na pamięć przenośną. W przypadku tego drugiego wydaj polecenie:

 • # dd if=archlinux-2011.08.19-{core|netinstall}-{i686|x86_64|dual}.iso of=/dev/sdx
  
Warning: Musisz wiedzieć, że po wykonaniu powyższej czynności wszystkie pliki znajdujące się na pamięci przenośnej zostaną utracone.

Instalacja systemu bazowego Arch Linuksa

Metoda z nośnikiem instalacyjnym

Upewnij się, że masz możliwość załadowania systemu z CD-ROM lub urządzenia USB. Jeżeli wszystko jest w porządku, powinien zacząć uruchamiać się GRUB. W ukazanym menu zazwyczaj wybiera się opcję pierwszą.

Po zakończeniu procedury ładowania powinien pokazać się znak zachęty. Wystarczy teraz zalogować się na konto root (istnieje również konto arch, jednak nie posiada ono uprawnień superużytkownika). W tym momencie, jeśli potrzebujesz, możesz przeprowadzić własne operacje lub przejść do właściwej instalacji systemu. Na przykład jeżeli potrzebujesz skonfigurowanej i uruchomionej sieci przed instalacją, użyj w tym celu polecenia:

# aif -p partial-configure-network

Using PXE (Network booting)

Server

On another machine running (Arch) Linux (live or normal),
you need to install and configure a dhcp and tftpd daemon. Dnsmasq is a fine choice which can do both.
You also need a nbd (network block device) daemon so the client can load the needed files.

You can find more info on the wiki Community contributed documentation

(this section could be a bit more elaborate)

Client

Configure your system to try network booting (pxe) first. On most systems this happen by default. You will get an IP from the server and load all needed files over the network automatically. Once booted, you can proceed as normal.

Instalacja systemu bazowego Arch Linuksa

Aby uruchomić Instalatora, wystarczy zalogować się jako root i wpisać:

# /arch/setup

Drugim sposobem instalacji systemu jest polecenie:

# aif -p interactive
 • Po uruchomieniu Instalatora przed oczami pojawi się menu główne instalacji.

 • Można używać strzałek [UP] i [DOWN] do nawigowania po menu.

 • Tabulatorem [TAB] przełączamy się między przyciskami, zaś klawiszem [ENTER] zatwierdzamy wybór.

 • W dowolnym momencie podczas procesu instalacji, możesz przełączyć się do konsoli ([Alt]+F7).

 • W standardowej instalacji użytkownik powinien przechodzić krok po kroku z jednej pozycji do następnej. Jednak przeprowadzając jakieś niestandardowe czynności (np. instalacja systemu na programowej macierzy RAID), niektóre pozycje można pominąć.

Źródło instalacji pakietów (Select Source)

Należy wybrać metodę, którą zostanie zainstalowany Arch Linux. Aby uzyskać najnowsze pakiety, zamiast potencjalnie nieaktualnych z CD, należy wybrać repozytoria "...-remote", dzięki czemu pakiety będą pobierane z sieci zamiast z płyty CD. Obowiązkowo musi być ustanowione połączenie sieciowe. W przypadku wyboru core-local zostaną zainstalowane pakiety z płyty CD.

Optional: only when using network mirror
Setup Network

The entry Setup Network will allow you to install and configure your network device. If you are using a wireless device you will still need to use the usual utilities to configure it manually, in which case this part of the installer isn't much use to you. A list of all currently available network devices is presented to you. If no ethernet device is available yet, or the one you wish to use is missing, either hit OK and go on to probe for it, or switch to another console and load the module manually. If you still can't configure your network card, make sure it's physically been properly installed, and that it is supported by the Linux kernel.

When the correct module is loaded, and your desired network card is listed, you should select the ethernet device you want to configure and you will be given the option to configure your network with DHCP. If your network uses DHCP, hit YES and let the installer do the rest. If you select NO, you will be asked to enter the networking information manually. Either way, your network should be successfully configured, and you may check connectivity using standard tools like ping on another console.

Choose Mirror

Choose Mirror will allow you to choose the preferred mirror to download the packages that will be installed in your Arch Linux system. You should choose a mirror situated near where you live, in order to achieve faster download speed. At some later point of the installation, you will be given the option to use the mirror you choose at this step, as the default mirror to download packages from.

*Note: * ftp.archlinux.org is throttled to 50 KB/s.

These menu entries are only available when choosing FTP Installation, for rather obvious reasons. After successful preparation, choose Return to Main Menu.

Wybór edytora (Set Editor)

W tym miejscu zostaniesz poproszony o wybór edytor, który będzie potrzebny w dalszej częsci instalacji systemu. Dla początkujących zalecany jest nano.

Ustawienie zegara (Set Clock)

Konfiguracja zegara systemowego i daty. Zalecany jest wybór UTC. Jeśli jednak zainstalowany jest system operacyjny, który nie potrafi obsłużyć prawidłowo UTC (np. Windows), należy wybrać localtime. Dalej Instalator będzie prosił o wybór kontynentu, kraju oraz ustawienie daty i czasu.

Przygotowanie dysku twardego (Prepare Hard Drive)

Warning: Partycjonowanie dysków twardych może zniszczyć dane znajdujące się na nich. Zdecydowanie zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych oraz zachowanie ostrożności.

Prepare Hard Drive will lead you into a submenu offering two alternatives of preparing your target drive(s) for installation, and a means to undo changes if you want to retry.

 • Auto-prepare will automatically partition (and fully overwrite) one disk of your choice. It creates a simple layout with a /boot, swap, / and /home partition where you have some control over the used filesystems and sizes thereof.
 • If you wish/need more control you can manually partition one or more hard disks and then manually specify a complete setup using the partitions on your disks. You can also use things such as lvm and dm_crypt here.
 • The Rollback feature will check which filesystems were created by either of these methods, unmount the relevant filesystems and destroy lvm and dm_crypt volumes if they were created by you. You need this option if you want to undo or redo a certain scheme. You will be prompted for this if you forget.

Notes:

 • AIF can help you set up new dm_crypt and lvm volumes, but not (yet) softraid.
 • AIF currently doesn't help you creating volumegroups that span multiple physical volumes. (if you need this -unlikely- : use vgcreate)
 • AIF supports reusing filesystems, but only if it can find the blockdevice. If you want to reuse a filesystem that is on top of lvm/dm_crypt/softraid, you'll need to bring up the volumes yourself.
Auto-Prepare

Auto-Prepare will automatically partition a hard drive of your choice into a /boot, swap, a root partition, and a /home and then create filesystems on all four. These partitions will also be automatically mounted in the proper place. To be exact, this option will create:

 • 32 MB ext2 /boot partition
 • 256 MB swap partition
 • 7.5 GB root partition
 • /home partition with the remaining space

You will be prompted to modify the sizes to your requirements, but /home will always use the remaining disk space. You can customize the used filesystem for /boot and for both of root and /home at once.

AUTO-PREPARE WILL ERASE ALL DATA ON THE CHOSEN HARD DRIVE!

Manually partition Hard Drives

Here you can select the disk(s) you want to partition, and you'll be dropped into the cfdisk program where you can freely modify the partitioning information until you [Write] and [Quit]. You will need at least a root partition to continue the installation.

Manually configure block devices, filesystems and mountpoints

In this menu all recognized partitions are listed. On top of these you can create new filesystems. You should be aware of these things:

 • All of this is just a model, everything will only be set up after you confirm.
 • Not all blockdevices support all filesystems (Eg you cannot put an LVM volumegroup on something other then a LVM physical volume). The installer will automatically filter the list of possible filesystems and even select the one automatically for you if there's only one option.
 • Some filesystems will cause new blockdevices to be created. This is the case for dm_crypt and lvm volumes. You will see them appear in the model and you can use them to put another filesystem on top of it.
 • When asked for (optional) options to mkfs tools, pass arguments which will literally be added when calling mkfs. For example, to disable the journal on ext filesystems:
  • don't do: ^has_journal
  • but rather: -O ^has_journal
 • Use 'dev' for the most straightforward way to refer to your disks in config files such as fstab and the grub menu.lst (plain devicefiles). Kernel updates can cause devices to be renamed, which can cause issues. 'uuid' is a hassle-free (albeit a bit ugly), solid way to refer to your disks, 'label' will use filesystem labels - which you can choose - and fallback to 'dev' if needed.

When filesystems setup is complete, you can select 'Done'. At this point a check will be run which will tell you any critical errors (such as no root filesystem) and/or give you some warnings which you may ignore (like no swap). If anything is found, you can go back to fix these issues, or continue at which point everything will be setup the way you asked.

For example, if you want a setup that uses LVM on top of dm_crypt, you would:

 • make sure that you have a 2 partitions: a small one for the unencrypted boot (about 100M) and one for the rest of the (encrypted) system. (do this in "Manually partition hard drives")
 • on your /dev/sdX1, make an ext2 filesystem with mountpoint /boot
 • on your /dev/sdX2, make a dm_crypt volume, with label sdX2crypt (or whatever you want)
 • /dev/mapper/sdX2crypt will appear. Put a LVM physical volume on this
 • /dev/mapper/sdX2crypt+ appears. This is the representation of the physical volume. Put a volumegroup on this, with label cryptpool (or whatever you want)
 • /dev/mapper/cryptpool appears. On this volumegroup you are able to put multiple logical volumes. Make 2:
  • one with size 5G: label this cryptroot
  • one with size 10G: label this crypthome
 • 2 new volumes appear:
  • /dev/mapper/cryptpool-cryptroot: on this blockdevice, you can put your root filesystem, with mountpoint /.
  • /dev/mapper/cryptpool-crypthome is the blockdevice on which you can put the filesystem with mountpoint /home.
 • If you want swapspace, make a logical volume for swap and put a swap volume on it.
 • That's it! If you select 'done' it should process the model and create your disk setup the way you specified. The cool part is that you can pick relatively small values for your volumes to start with, and if you need more space later you can grow the logical volume and the filesystem on top of it.
Rollbacks

The rollback function will do everything necessary to "undo" changes you made in the 'Manually configure block devices, filesystems and mountpoints' or 'Autoprepare' step, to allow you completely redo your setup.

It will:

 • unmount filesystems from the target system
 • destroy/undo lvm and dm_crypt volumes.

It will not:

 • undo any partitioning
 • remove 'simple' filesystems such as ext3, xfs, swap etc.

The reason for this is simple: only things that might disturb subsequent hard disk preparations need to be undone.

Select Packages

Select Packages will let you select the packages you wish to install from the CD, USB or your NET mirror. First, you are prompted to select a bootloader package (the bootloader will be configured later on in the "Install Bootloader" stage). After this, you can select package groups from which you'd generally like to install packages, then fine-tune your coarse selection by (de)selecting individual packages from the groups you have chosen using the space bar. It is recommended that you install all the "base" packages, but not anything else at this point. The only exception to this rule is installing any packages you need for setting up Internet connectivity.

Once you're done selecting the packages you need, leave the selection screen and continue to the next step.

Install Packages

Install Packages will now install the base system and any other packages you selected with resolved dependencies onto your harddisk.

Configure System

Configure System does multiple things:

 • automatically preseed some configuration files (eg grub's menu.lst, mkinitcpio.conf's HOOKS, keymap settings in rc.conf, pacman mirror etc)
 • preseed some configuration files after you agreed. (eg network settings)
 • allow you to manually change important config files for your target system.
 • allow you to set the root password for the target.
 • automatically run some tools which use the updated configuration (locales, mkinitcpio, time settings, etc)

Configuration Files

These are the core configuration files for Arch Linux. If you need help configuring a specific service, please read the appropriate manpage or refer to any online documentation you need. In many cases, the Arch Linux Wiki and forums are a rich source for help as well.

 • /etc/rc.conf
 • /etc/fstab
 • /etc/mkinitcpio.conf
 • /etc/modprobe.d/modprobe.conf
 • /etc/resolv.conf
 • /etc/hosts
 • /etc/locale.gen
 • /etc/pacman.d/mirrorlist
 • /etc/pacman.conf
 • /etc/crypttab

/etc/rc.conf

This is the main configuration file for Arch Linux. It allows you to set your keyboard, timezone, hostname, network, daemons to run and modules to load at bootup, profiles, and more.

LOCALE: This sets your system language, which will be used by all i18n- friendly applications and utilities. See locale.gen below for available options. This setting's default is fine for US English users.

HARDWARECLOCK: Either UTC if your BIOS clock is set to UTC, or localtime if your BIOS clock is set to your local time. If you have an OS installed which cannot handle UTC BIOS times correctly, like Windows, choose localtime here, otherwise you should prefer UTC, which makes daylight savings time a non-issue and has a few other positive aspects.

USEDIRECTISA: If set to "yes" it tells hwclock to use explicit I/O instructions to access the hardware clock. Otherwise, hwclock will try to use the /dev/rtc device it assumes to be driven by the rtc device driver. This setting's default "no" is fine for people not using an ISA machine.

TIMEZONE: Specifies your time zone. Possible time zones are the relative path to a zoneinfo file starting from the directory /usr/share/zoneinfo. For example, a German timezone would be Europe/Berlin, which refers to the file /usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin. If you don't know the exact name of your timezone file, worry about it later.

KEYMAP: Defines the keymap to load with the loadkeys program on bootup. Possible keymaps are found in /usr/share/kbd/keymaps. Please note that this setting is only valid for your TTYs, not any graphical window managers or X! Again, the default is fine for US users.

CONSOLEFONT: Defines the console font to load with the setfont program on bootup. Possible fonts are found in /usr/share/kbd/consolefonts.

CONSOLEMAP: Defines the console map to load with the setfont program on bootup. Possible maps are found in /usr/share/kbd/consoletrans. Set this to a map suitable for the appropriate locale (8859-1 for Latin1, for example) if you're using an UTF-8 locale above, and use programs that generate 8-bit output. If you're using X11 for everyday work, don't bother, as it only affects the output of Linux console applications.

USECOLOR: Enable (or disable) colorized status messages during boot-up.

MOD_AUTOLOAD: If set to "yes", udev will be allowed to load modules as necessary upon bootup. If set to "no", it will not.

MODULES: In this array you can list the names of modules you want to load during bootup without the need to bind them to a hardware device as in the modprobe.conf. Simply add the name of the module here, and put any options into modprobe.conf if need be. Prepending a module with a bang ('!') will blacklist the module, and not allow it to be loaded.

USELVM: Set to "yes" to run a vgchange during sysinit, thus activating any LVM groups

HOSTNAME: Set this to the hostname of the machine, without the domain part. This is totally your choice, as long as you stick to letters, digits and a few common special characters like the dash.

INTERFACES: Here you define the settings for your networking interfaces. The default lines and the included comments explain the setup well enough. If you use DHCP, 'eth0="dhcp"' should work for you. If you do not use DHCP just keep in mind that the value of the variable (whose name must be equal to the name of the device which is supposed to be configured) equals the line which would be appended to the ifconfig command if you were to configure the device manually in the shell.

ROUTES: You can define your own static network routes with arbitrary names here. Look at the example for a default gateway to get the idea. Basically the quoted part is identical to what you'd pass to a manual route add command, therefore reading man route is recommended or simply leave this alone.

[/index.php/Network_Profiles NET_PROFILES]: Enables certain network profiles at bootup. Network profiles provide a convenient way of managing multiple network configurations, and are intended to replace the standard INTERFACES/ROUTES setup that is still recommended for systems with only one network configuration. If your computer will be participating in various networks at various times (eg, a laptop) then you should take a look at the /etc/network-profiles/ directory to set up some profiles. There is a template file included there that can be used to create new profiles. This now requires the netcfg package.

DAEMONS: This array simply lists the names of those scripts contained in /etc/rc.d/ which are supposed to be started during the boot process. If a script name is prefixed with a bang (!), it is not executed. If a script is prefixed with an "at" symbol (@), then it will be executed in the background, ie. the startup sequence will not wait for successful completion before continuing. Usually you do not need to change the defaults to get a running system, but you are going to edit this array whenever you install system services like sshd, and want to start these automatically during bootup.

/etc/fstab

Filesystem settings and mountpoints are configured here. The installer should have created the necessary entries. Ensure they are accurate and correct.

/etc/mkinitcpio.conf

This file allows you to fine-tune the initial ramdisk for your system. The ramdisk is a gzipped image that is read by the kernel during bootup. Its purpose is to bootstrap the system to the point where it can access the root filesystem. This means it has to load any modules that are required to "see" things like IDE, SCSI, or SATA drives (or USB/FW, if you are booting off a USB/FW drive). Once the ramdisk loads the proper modules, either manually or through udev, it passes control to the Arch system and your bootup continues. For this reason, the ramdisk only needs to contain the modules necessary to access the root filesystem. It does not need to contain every module you would ever want to use. The majority of your everyday modules will be loaded later on by udev, during the init process.

By default, mkinitcpio.conf is configured to autodetect all needed modules for IDE, SCSI, or SATA systems through so-called HOOKS. The installer should also have inserted hooks like crypt, lvm, keymap and usbinput if relevant. This means the default initrd should work for almost everybody. You can edit mkinitcpio.conf and remove the subsystem HOOKS (ie, IDE, SCSI, RAID, USB, etc) that you don't need. You can customize even further by specifying the exact modules you need in the MODULES array and remove even more of the hooks, but proceed with caution.

If you're using RAID on your root filesystem, the RAID settings near the bottom must be configured. See the wiki pages for RAID and mkinitcpio for more info. If you're using a non-US keyboard, you should also add the 'keymap' hook, as well as the 'usbinput' hook if you are using a USB keyboard.

/etc/modprobe.d/modprobe.conf

This tells the kernel which modules to load for system devices, and what options to set. For example, to have the kernel load the Realtek 8139 ethernet module when it starts the network (ie. tries to setup eth0), use this line:

 alias eth0 8139too

Most people will not need to edit this file.

/etc/resolv.conf

Use this file to manually setup your preferred nameserver(s). It should basically look like this:

 search domain.tld

 nameserver 192.168.0.1

 nameserver 192.168.0.2

Replace domain.tld and the ip addresses with your settings. The so-called search domain specifies the default domain that is appended to unqualified hostnames automatically. By setting this, a ping myhost will effectively become a ping myhost.domain.tld with the above values. These settings usually aren't mighty important, though, and most people should leave them alone for now. If you use DHCP, this file will be replaced with the correct values automatically when networking is started, meaning you can and should happily ignore this file.

/etc/hosts

This is where you stick hostname/ip associations of computers on your network. If a hostname isn't known to your DNS, you can add it here to allow proper resolving, or override DNS replies. You usually don't need to change anything here, but you might want to add the hostname and hostname + domain of the local machine to this file, resolving to the IP of your network interface. Some services, postfix for example, will bomb otherwise. If you don't know what you're doing, leave this file alone until you read man hosts.

/etc/locale.gen

This file contains a list of all supported locales and charsets available to you. When choosing a LOCALE in your /etc/rc.conf or when starting a program, it is required to uncomment the respective locale in this file, to make a "compiled" version available to the system, and run the locale-gen command as root to generate all uncommented locales and put them in their place afterwards. You should uncomment all locales you intend to use.

During the installation process, you do not need to run locale-gen manually, this will be taken care of automatically after saving your changes to this file. By default, all locales are enabled that would make sense by rc.conf's LOCALE= setting. To make your system work smoothly, you should edit this file and uncomment at least the one locale you're using in your rc.conf.

/etc/pacman.d/mirrorlist

This file contains a list of mirrors from which pacman will download packages for the official Arch Linux repositories. The mirrors are tried in the order in which they are listed. The $repo macro is automatically expanded by pacman depending on the repository (core, extra, community or testing).

If you are performing an FTP installation, the mirror you used to download the packages from will be added on top of the mirror list, in order to be used as the default mirror in your new Arch Linux system.

/etc/pacman.conf

Here you can customize pacman settings such as which repositories to use.

/etc/crypttab

If you use encryption on a device which is not used to bring up your root, (and hence is not enabled by the encrypt hook in mkinitcpio.conf), you should configure the volume in this file.

Set Root Password

At this step, you must set the root password for your system. Choose this password carefully, preferably as a mixture of alphanumeric and special characters, since this password allows you to modify critical parts of your system.

When you are done editing the configuration files choose Return to return to the main menu. The setup will regenerate the initial ramdisk to enable the changes you made in mkinitcpio.conf.

Install Bootloader

Install Bootloader will install and help you configure the bootloader that you selected in the "Select Packages" stage.

An editor will open, allowing you to edit the appropriate bootloader configuration file which the installer has pre-populated. You should check and modify this file, if needed, to accommodate your boot setup.

/boot/syslinux/syslinux.cfg (Syslinux) After checking your bootloader configuration for correctness, you'll be asked to allow the installer to Set the Boot Flag and install the Syslinux MBR.

/boot/grub/menu.lst (Grub) After checking your bootloader configuration for correctness, you'll be prompted for a disk to install the loader to. You should install GRUB to the MBR of the installation disk.

Exit Install

You will be shown a summary of the installation, listing the steps and whether they executed successfully or not. If all went well, exit the installer, type reboot at the command line, remove your installation media and cross your fingers!

Automatic Installation Procedure

With the automatic installation procedure, you can do scripted/automatic installations. See [#Aif_the_installation_tool 2.3 AIF, the installation tool] In /usr/share/aif/examples you will find example profiles which will need no or minimal editing in order to install a system:

 • generic-install-on-sda this file demonstrates some things you can do (adding custom packages, setting timezone, update config files etc) it sets up a simple installation (with a structure similar to what you get with Auto-prepare) on /dev/sda
 • fancy-install-on-sda very similar to generic-install-on-sda, but sets up a "filesystems on lvm on dm_crypt" system on /dev/sda

Note that these files are plain bash files, so if you want to define for example SYNC_URL it must be singlequoted to prevent bash expanding $repo

Invoke as aif -p automatic -c /path/to/configfile Obviously, don't forget to change the hard disk names unless you want to use /dev/sda.

Config file syntax

Config files will be sourced by the bash shell, so they need to be valid bash code.

PARTITIONS: Allows you to define partitions for your hard disk, separated by spaces.

 • first comes the device file for the hard disk
 • then for each partition you want: size in MiB (or '*' for all remaining space),filesystem type and optionally a '+' to toggle the bootable flag. separated by colons (':')

BLOCKDATA: In this multi-line variable you can describe for each partition you'll have how it should be used. Study the examples to see how it works.

Customizing Installations

You can also customize your installation experience by writing new procedures (possibly inheriting from current procedures) or config files for procedures that support it (eg automatic). You have all the aif libraries at your disposal and you can create new libraries. (see /usr/lib/aif) This is a moving target, so consult the AIF readme for more information.

Your new system

If all went well, you can reboot your system (make sure you don't boot again from the same USB disk or CD-ROM drive) and your new system will boot.

You'll notice that in the early userspace (the part that comes after the bootloader) the hooks (as defined in mkinitcpio.conf) needed to get your root filesystem are run.
If you have lvm, it will run the lvm hook. If you use encryption, it will run the keymap and encrypt hooks so you can enter your password to decrypt the volume.

Once the system is booted, login as root. By default the password is empty but in the interactive procedure you can change it.

More information

Package Management

Pacman is the package manager which tracks all the software installed on your system. It has simple dependency support and uses the standard gzipped tar archive format for all packages. Some common tasks you might need to use during installation, are explained below with their respective commands. For an extensive explanation of pacman's options, read man pacman or consult the Arch Linux Wiki.

Typical tasks:

 • Refreshing the package list

  # pacman --sync --refresh

  # pacman -Sy

This will retrieve a fresh master package list from the repositories defined in the /etc/pacman.conf file and decompress it into the database area.

 • Search the repositories for a package

  # pacman --sync --search <regexp>

  # pacman -Ss <regexp>

Search each package in the sync databases for names or descriptions that match regexp.

 • Display specific package info from the repository database

  # pacman --sync --info foo

  # pacman -Si foo

Displays information from the repository database on package foo (size, build date, dependencies, conflicts, etc.)

 • Adding a package from the repositories

  # pacman --sync foo

  # pacman -S foo

Retrieve and install package foo, complete with all dependencies it requires. Before using any sync option, make sure you refreshed the package list.

 • List installed packages

  # pacman --query

  # pacman -Q

Displays a list of all installed packages in the system.

 • Check if a specific package is installed

  # pacman --query foo

  # pacman -Q foo

This command will display the name and version of the foo package if it is installed, nothing otherwise.

 • Display specific package info

  # pacman --query --info foo

  # pacman -Qi foo

Displays information on the installed package foo (size, install date, build date, dependencies, conflicts, etc.)

 • Display list of files contained in package

  # pacman --query --list foo

  # pacman -Ql foo

Lists all files belonging to package foo.

 • Find out which package a specific file belongs to

  # pacman --query --owns /path/to/file

  # pacman -Qo /path/to/file

This query displays the name and version of the package which contains the file referenced by its full path as a parameter.

APPENDIX

See Official Arch Linux Install Guide Appendix for some related unofficial documentation, new users may find useful.