Difference between revisions of "Official Installation Guide (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Getting and installing Arch (Polski)]]
 
[[Category:Getting and installing Arch (Polski)]]
 
[[Category:Polski]]
 
[[Category:Polski]]
[[bg:Official Installation Guide]]
+
[[de:Arch Install Scripts]]
[[cs:Official Installation Guide]]
+
[[es:Installation Guide]]
[[en:Official Installation Guide]]
+
[[fr:Arch_install_scripts]]
[[es:Official Installation Guide]]
+
[[it:Installation Guide]]
[[fr:Guide officiel de l'installation]]
+
[[ko:Installation Guide]]
[[it:Official Installation Guide]]
+
[[pl:Installation Guide]]
[[ja:Official Installation Guide]]
+
[[ru:Installation Guide]]
[[ko:Official Installation Guide]]
+
[[uk:Installation Guide]]
[[nl:Official Installation Guide]]
+
[[zh-CN:Installation Guide]]
[[pt:Official Installation Guide]]
+
[[zh-TW:Installation Guide]]
[[ro:Ghid de instalare oficial]]
+
In [http://www.archlinux.org/news/install-media-20120715-released/ Install media 2012.07.15], AIF (the Arch Installation Framework) is no longer included but instead [https://github.com/falconindy/arch-install-scripts Arch Install Scripts] are provided to aid in the installation process. This article summarizes the install process using these scripts. See the [[Beginners' Guide]] instead for a walkthrough aimed at new users.
[[ru:Official Installation Guide]]
 
[[sk:Official Installation Guide]]
 
[[sr:Official Installation Guide]]
 
[[uk:Official Installation Guide]]
 
[[zh-CN:Official Installation Guide]]
 
[[zh-TW:Official Installation Guide]]
 
{{stub|Strona tłumaczona}}
 
{{translateme}}
 
  
{{Article summary start}}
+
== Download ==
{{Article summary text|1=
+
Download the new Arch Linux ISO from the [https://www.archlinux.org/download/ Arch Linux download page].
<p>Poniższe informacje dotyczą instalacji wydania 2010.05 i nowszych.</p>
+
* Instead of six different images we only provide a single one which can be booted into an i686 and x86_64 live system to install Arch Linux over the network. Media containing the [core] repository are no longer provided.
<p>[http://wiki.archlinux.org/index.php/Official_Arch_Linux_Install_Guide Oficjalna instrukcja instalacji] zawsze znajduje się w katalogu /usr/share/aif/docs na nośniku instalacyjnym.</p>}}
+
* Install images are signed and it is highly recommend to verify their signature before use. On Arch Linux, this can be done by using {{bc|pacman-key -v <iso-file>.sig}}
{{Article summary heading|Polecane artykuły}}
+
* The image can be burned to a CD, mounted as an ISO file, or directly written to a USB stick using a utility like {{ic|dd}}. It is intended for new installations only; an existing Arch Linux system can always be updated with {{ic|pacman -Syu}}.
{{Article summary wiki|http://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners%27_Guide_%28Polski%29 Poradnik początkującego}}
 
{{Article summary end}}
 
  
<h1>Wprowadzenie</h1>
+
== Keyboard layout ==
  
<h2>Czym jest Arch Linux?</h2>
+
For many countries and keyboard types appropriate keymaps are available already, and a command like {{ic|loadkeys uk}} might do what you want. More available keymap files can be found in {{ic|/usr/share/kbd/keymaps/}} (you can omit the keymap path and file extension when using loadkeys).
  
<p>Arch Linux to niezależna, opracowana i zoptymalizowana pod architektury i686/x86_64 dystrybucja Linuksa, która pierwotnie była oparta na pomysłach CRUX Linux. Opracowanie koncentruje się na równowadze prostoty, elegancji oraz poprawności kodu.</p>
+
== Partition disks ==
<p>Jeżeli chcesz przeczytać więcej o Archu, odwiedź artykuły [https://wiki.archlinux.org/index.php/Arch_Linux_%28Polski%29 Arch Linux] i [https://wiki.archlinux.org/index.php/The_Arch_Way_%28Polski%29 The Arch Way].</p>
+
See [[partitioning]] for details.
  
<h2>Licencje</h2>
+
Remember to create any stacked block devices like [[lvm|LVM]], [[Dm-crypt_with_LUKS|LUKS]], or [[RAID|RAID]].
  
<p>Arch Linux i jego skrypty są chronione prawami autorskimi oraz licencją GNU General Public License (GPL):</p>
+
== Format partitions ==
<ul>
+
See [[Format_a_device#Step_2:_create_the_new_file_system|here]] for details.
<li><p>2002-2007 Judd Vinet</p></li>
 
<li><p>2007-2010 Aaron Griffin</p></li>
 
</ul>
 
  
<h1>Wstępne informacje </h1>
+
If you are using (U)EFI you will most probably need another partition to host the UEFI System partition. Read [[Unified_Extensible_Firmware_Interface#Create_an_UEFI_System_Partition_in_Linux|this article]].
  
<h2>Dostępne obrazy instalacyjne</h2>
+
== Mount the partitions ==
 +
We now must mount the root partition on {{ic|/mnt}}. You should also create directories for and mount any other partitions ({{ic|/mnt/boot}}, {{ic|/mnt/home}}, ...) if you want them to be detected by {{ic|genfstab}}.
  
<p>Arch Linux zapewnia obrazy instalacyjne, które mogą być zapisane na płycie CD-ROM lub dysku czy pamięci USB.</p>
+
== Connect to the internet ==
<p>Istnieją dwa warianty nośnika instalacyjnego, które różnią się tylko w zakresie dostarczanych pakietów.</p>
+
Assuming a wired connection, running {{ic|dhclient}} or {{ic|dhcpcd}} is sufficient to get a lease. For more info visit [[configuring network]].
<ul>
 
<li><p>Obrazy <b>"Core"</b> zawierają migawkę pakietów podstawowych. Jest to lepszy wybór w przypadku łącza internetowego, które jest powolne i trudne do skonfigurowania.</p></li>
 
<li><p><b>"Net"</b> to obrazy, gdzie podczas instalacji wszystkie pakiety podstawowe pobierane są z sieci w najnowszej wersji. Te obrazy są preferowane, gdyż po instalacji Archa, nie trzeba go od razu aktualizować. W tym przypadku zalecane jest szybki połączenie sieciowe z Internetem.</p></li>
 
</ul>
 
  
<p>Powyższe obrazy dzielą się z kolei na kolejne warianty:</p>
+
=== Wireless ===
<ul>
+
If on a wireless connection, see [[Wireless Setup]] and [[Netcfg#Configuration|Netcfg]] for details on establishing a connection to your access point.
<li><p><b>i686</b> - przeznaczony dla architektury i686.</p></li>
 
<li><p><b>x86_64</b> - przeznaczony dla 64-bitowych procesorów.</p></li>
 
<li><p><b>Dual Architecture</b> - hybryda dla obu powyższych architektur.</p></li>
 
</ul>
 
  
<h2>Narzędzie AIF</h2>
+
== Install the base system ==
 +
Before installing, you may want to edit {{ic|/etc/pacman.d/mirrorlist}} such that your preferred mirror is first. This copy of the mirrorlist will be installed on your new system by {{ic|pacstrap}} as well, so it's worth getting it right.
  
<p>AIF (Arch Linux Installation Framework) jest to zbiór bibliotek, przeznaczonych do wykonywania przedinstalacyjnych czynności, takich jak instalacja pakietów czy konfiguracja sieci bądź dysków.</p>
+
Using the [https://github.com/falconindy/arch-install-scripts/blob/master/pacstrap.in pacstrap] script we install the base system. The ''base-devel'' package group should also be installed if you plan on compiling software from the [[AUR]] or using [[ABS]].
<ul>
+
<li><p><b>interactive:</b> interaktywna procedura instalacji, która za pomocą zestawu pytań prowadzi użytkownika przez proces instalacji i pomaga w konfiguracji systemu bazowego oraz automatycznie zmienia niektóre ustawienia w zależności od wykonanych wcześniej czynności (np. ustawienia sieci).</p></li>
+
# pacstrap /mnt base base-devel
<li><p><b>automatic:</b> automatycznie wdraża niezbędne procedury i narzędzia oraz wykorzystuje profile do konfiguracji systemu docelowego (w pliku /usr/share/aif/examples/ znajdują się przykłady konfiguracji).</p></li>
 
<li><p><b>base:</b> procedura wykorzystywana przez inne - nie jest zalecana dla użytkownika końcowego.</p></li>
 
<li><p><b>partial-configure-network:</b> jeden z etapów procedury interactive - konfiguracja sieci.</p></li>
 
<li><p><b>partial-disks:</b> konfiguracja dysku.</p></li>
 
<li><p><b>partial-keymap:</b> konfiguracja układu językowego klawiatury/konsoli.</p></li>
 
</ul>
 
  
<h2>Pozyskiwanie Arch Linuksa</h2>
+
Other packages can be installed by appending their names to the above command (space seperated), including the bootloader if you want.
  
<ul>
+
== Install a bootloader ==
<li><p>Obraz instalacyjny można pobrać ze strony [http://www.archlinux.org/download/ Download].</p></li>
+
=== [[GRUB2|GRUB]] ===
<li><p>Istnieje mozliwość zakupu Archa ze stron Archux, OSDisc lub LinuxCD.</p></li>
 
</ul>
 
  
<h2>Przygotowanie nośnika instalacyjnego</h2>
+
* For BIOS:
  
<ul>
+
  # pacstrap /mnt grub-bios
<li><p>Pobierz wybrany przez siebie obraz instalacyjny Arch Linuksa.</p></li>
 
<li><p>Pobierz /iso/data_wydania_obrazu/sha1sums.txt.</p></li>
 
<li><p>Sprawdź sumę kontrolną za pomocą narzędzia {{ic|sha1sum}}:</p></li>
 
  $ sha1sum --check suma.txt nazwa_obrazu.iso
 
<li><p>Nagraj obraz na płytę lub na pamięć przenośną. W przypadku tego drugiego wydaj polecenie:</p></li>
 
# dd if=archlinux-2011.08.19-{core|netinstall}-{i686|x86_64|dual}.iso of=/dev/sdx
 
</ul>
 
{{Warning|Musisz wiedzieć, że po wykonaniu powyższej czynności wszystkie pliki znajdujące się na pamięci przenośnej zostaną utracone.}}
 
  
<h1>Instalacja systemu bazowego Arch Linuksa</h1>
+
* For EFI (in rare cases you will need {{ic|grub-efi-i386}} instead):
  
<h2>Metoda z nośnikiem instalacyjnym</h2>
+
# pacstrap /mnt grub-efi-x86_64
  
<p>Upewnij się, że masz możliwość załadowania systemu z CD-ROM lub urządzenia USB. Jeżeli wszystko jest w porządku, powinien zacząć uruchamiać się GRUB. W ukazanym menu zazwyczaj wybiera się opcję pierwszą.</p>
+
* Install GRUB after chrooting (refer to [[#Configure system|Configure system]] section).
<p>Po zakończeniu procedury ładowania powinien pokazać się znak zachęty. Wystarczy teraz zalogować się na konto root (istnieje również konto arch, jednak nie posiada ono uprawnień superużytkownika). W tym momencie, jeśli potrzebujesz, możesz przeprowadzić własne operacje lub przejść do właściwej instalacji systemu. Na przykład jeżeli potrzebujesz skonfigurowanej i uruchomionej sieci przed instalacją, użyj w tym celu polecenia:</p>
 
# aif -p partial-configure-network
 
  
<h2>Metoda z PXE (Network booting)</h2>
+
=== [[Syslinux|Syslinux]] ===
 +
 +
# pacstrap /mnt syslinux
  
<h3>Serwer</h3>
+
== Configure system ==
 +
Generate an [[fstab]] with the following command (if you prefer to use UUIDs or labels, add the {{ic|-U}} or {{ic|-L}} option, respectively):
 +
# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab
 +
Next we [[chroot]] into our newly installed system:
 +
# arch-chroot /mnt
  
<p>
+
* Write your hostname to {{ic|/etc/hostname}}.
Na jednym komputerze (będzie serwerem) uruchom Archa, powienien być zainstalowany i skonfigurowany serwer dhcp oraz tftp. Dnsmasq jest dobrym wyborem do realizacji obu tych zadań. Będziesz potrzebował także usługę nbd (network block device), aby klient mógł załadować potrzebne pliki.</p>
+
* Symlink {{ic|/etc/localtime}} to {{ic|/usr/share/zoneinfo/Zone/SubZone}}. Replace {{ic|Zone}} and {{ic|Subzone}} to your liking. For example:
  
<p>Więcej informacji możesz znaleźć w dokumentacji [http://wiki.archlinux.org/index.php/Archiso-as-pxe-server Community contributed documentation].</p>
+
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime
  
<h3>Klient</h3>
+
* Set [https://wiki.archlinux.org/index.php/Locale#Setting_system-wide_locale locale] preferences in {{ic|/etc/locale.conf}}.
 +
* Uncomment the selected locale in {{ic|/etc/locale.gen}} and generate it with {{ic|locale-gen}}.
 +
* Configure {{ic|/etc/mkinitcpio.conf}} as needed (see [[mkinitcpio]]) and create an initial RAM disk with:
 +
 +
# mkinitcpio -p linux
  
<p>Skonfiguruj swój system tak, aby mogł wystartować z sieci (pxe boot - w opcjach BIOS). Wiele systemów ma to ustawione domyślnie. Otrzymasz swój adres IP z serwera oraz zostaną automatycznie załadowane przez sieć potrzebne pliki. Kolejnym krokiem będzie standardowy proces instalacji.</p>
+
* Configure the bootloader: refer back to the appropriate article from the bootloader installation section.
  
<h2>Instalacja systemu bazowego Arch Linuksa</h2>
+
* Set a root password with {{ic|passwd}}.
  
<p>Aby uruchomić Instalatora, wystarczy zalogować się jako root i wpisać:</p>
+
== Unmount leftovers ==
  # /arch/setup
+
If you are still in the chroot environment type {{ic|exit}} or press {{keypress|Ctrl+D}} in order to exit.
<p>Drugim sposobem instalacji systemu jest polecenie:</p>
+
Earlier we mounted the partitions under {{ic|/mnt}}. In this step we will unmount them:
# aif -p interactive
+
  # umount /mnt/{boot,home,}
  
<ul>
+
Finally reboot and configure your system as explained in [[Beginners' Guide/Post-Installation]].
<li><p>Po uruchomieniu Instalatora przed oczami pojawi się menu główne instalacji.</p></li>
 
<li><p>Można używać strzałek [UP] i [DOWN] do nawigowania po menu.</p></li>
 
<li><p>Tabulatorem [TAB] przełączamy się między przyciskami, zaś klawiszem [ENTER] zatwierdzamy wybór.</p></li>
 
<li><p>W dowolnym momencie podczas procesu instalacji, możesz przełączyć się do konsoli ([Alt]+F7).</p></li>
 
<li><p>W standardowej instalacji użytkownik powinien przechodzić krok po kroku z jednej pozycji do następnej. Jednak przeprowadzając jakieś niestandardowe czynności (np. instalacja systemu na programowej macierzy RAID), niektóre pozycje można pominąć.</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<h4>Źródło instalacji pakietów (Select Source)</h4>
 
 
 
<p>Należy wybrać metodę, którą zostanie zainstalowany Arch Linux. Aby uzyskać najnowsze pakiety, zamiast potencjalnie nieaktualnych z CD, należy wybrać repozytoria "...-remote", dzięki czemu pakiety będą pobierane z sieci zamiast z płyty CD. Obowiązkowo musi być ustanowione połączenie sieciowe. W przypadku wyboru core-local zostaną zainstalowane pakiety z płyty CD.</p>
 
 
 
<h5>Optional: only when using network mirror</h5>
 
 
 
<h6>Setup Network</h6>
 
 
 
<p>The entry Setup Network will allow you to install and configure your
 
network device. If you are using a wireless device you will still need to use
 
the usual utilities to configure it manually, in which case this part of the
 
installer isn't much use to you. A list of all currently available network
 
devices is presented to you. If no ethernet device is available yet, or the
 
one you wish to use is missing, either hit OK and go on to probe for it, or
 
switch to another console and load the module manually. If you still can't
 
configure your network card, make sure it's physically been properly
 
installed, and that it is supported by the Linux kernel.</p>
 
 
 
<p>When the correct module is loaded, and your desired network card is listed,
 
you should select the ethernet device you want to configure and you will be
 
given the option to configure your network with DHCP. If your network uses
 
DHCP, hit YES and let the installer do the rest. If you select NO, you will be
 
asked to enter the networking information manually. Either way, your network
 
should be successfully configured, and you may check connectivity using
 
standard tools like ping on another console.</p>
 
 
 
<h6>Choose Mirror</h6>
 
 
 
<p>Choose Mirror will allow you to choose the preferred mirror to download the
 
packages that will be installed in your Arch Linux system. You should choose a
 
mirror situated near where you live, in order to achieve faster download
 
speed. At some later point of the installation, you will be given the option
 
to use the mirror you choose at this step, as the default mirror to download
 
packages from.</p>
 
 
 
<p><em>*Note: *</em> ftp.archlinux.org is throttled to 50 KB/s.</p>
 
 
 
<p>These menu entries are only available when choosing FTP Installation, for
 
rather obvious reasons. After successful preparation, choose Return to Main
 
Menu.</p>
 
 
 
<h4>Wybór edytora (Set Editor)</h4>
 
 
 
<p>W tym miejscu zostaniesz poproszony o wybór edytor, który będzie potrzebny w dalszej częsci instalacji systemu. Dla początkujących zalecany jest nano.</p>
 
 
 
<h4>Ustawienie zegara (Set Clock)</h4>
 
 
 
<p>Konfiguracja zegara systemowego i daty. Zalecany jest wybór UTC. Jeśli jednak zainstalowany jest system operacyjny, który nie potrafi obsłużyć prawidłowo UTC (np. Windows), należy wybrać localtime. Dalej Instalator będzie prosił o wybór kontynentu, kraju oraz ustawienie daty i czasu.</p>
 
 
 
<h4>Przygotowanie dysku twardego (Prepare Hard Drive) </h4>
 
 
 
{{Warning|Partycjonowanie dysków twardych może zniszczyć dane znajdujące się na nich. Zdecydowanie zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych oraz zachowanie ostrożności.}}
 
 
 
<p>Przeznaczenie na system całego dysku jest możliwe, zazwyczaj nie jest to jednak zbyt dobre rozwiązanie, dlatego też dzieli się ten dysk na partycje.</p>
 
 
 
<p>Wyróżniamy trzy rodzaje partycji: podstawowe, rozszerzone oraz logiczne. Informacje o partycjach podstawowych przechowywane są w MBR (Master Boot Record). Mieszczą się w nim dane maksymalnie czterech takich partycji. Partycje rozszerzone przechowują wewnątrz siebie kolejne partycje. W ten sposób można ominąć niewygodną granicę i lepiej zagospodarować przestrzeń dyskową. Natomiast partycje umieszczone i opisane wewnątrz rozszerzonych nazywamy logicznymi.</p>
 
 
 
<p>W Linuksie można wyróżnić zasadniczo dwa typy partycji: użytkowe i systemowe. Pod pojęciem użytkowe rozumiemy partycje, które można wykorzystać do przechowywania danych. Mówiąc systemowe mamy na myśli takie, z których korzysta tylko i wyłącznie system. Przykładem takiej partycji jest przestrzeń wymiany Swap. Jest to partycja, która jest używana jako zapasowa pamięć.</p>
 
 
 
<p>To Ty decydujesz, ile partycji będzie na dysku. Na przykład, jeśli administrujesz systemem mającym wielu użytkowników, prawdopodobnie uznasz za stosowne oddzielenie /home, aby poprawić bezpieczeństwo i uprościć tworzenie kopii zapasowych. Jeżeli docelowym zastosowaniem Archa jest serwer poczty, na osobnej partycji należy umieścić /var, gdzie przechowywane są listy. Dobry wybór systemu plików może znacznie zwiększyć wydajność. Oddzielenie /opt jest dobrym rozwiązaniem na serwerach gier, gdyż większość używanego oprogramowania zostanie tam zainstalowana. Powód jest podobny jak przy /home: bezpieczeństwo i kopie zapasowe. Na pewno warto zapewnić dużo wolnego miejsca na /usr, ponieważ będą tam znajdowały się dane wszystkich zainstalowanych pakietów.</p>
 
 
 
<p>Najważniejsze, aby wiedzieć, że partycja root jest obowiązkowa. Partycje Swap (zalecana przy małej ilości RAM) oraz /home (ze względów bezpieczeństwa i zapewnieniu niemożności utraty danych) są zalecane. Pozostałe partycje, przeznaczone na inne katalogi systemowe, nie są wymagane, ale opcjonalne.</p>
 
 
 
<p>Poniżej masz opisane w skrócie drzewo root. Teoretycznie każdy katalog może znajdować się na własnej partycji, jednak w praktyce nie stosuje się tego rozwiązania. Najczęściej spotykanymi dodatkowymi partycjami są: /boot, /home, /usr, /tmp oraz /var. Z tego grona użytkownicy wykorzystują z kolei najczęściej oddzielne partycje /boot i /home.</p>
 
 
 
<table class="wikitable">
 
<tr>
 
<th>Katalog
 
</th><th>Co zawiera?
 
</th></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/bin</span></tt>
 
</th><td> Pliki binarne (wykonywalne) podstawowych narzędzi systemowych.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/boot</span></tt>
 
</th><td> Pliki niezbędne do uruchomienia systemu (kernel, initrd, pliki bootloadera).
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/dev</span></tt>
 
</th><td> Pliki, które nie są faktycznie plikami na dysku, lecz odnoszą się do urządzeń - za ich pośrednictwem system komunikuje się z urządzeniami.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/etc</span></tt>
 
</th><td> Pliki konfiguracyjne, ustawienia systemowe.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/home</span></tt>
 
</th><td> Pliki określające ustawienia użytkownika, ponadto jest on przeznaczony na zapisywanie danych, np. dokumentów, obrazków, muzyki i wszelkich plików których używamy na codzień.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/lib</span></tt>
 
</th><td> Systemowe biblioteki dzielone.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/media</span></tt>
 
</th><td> Dostęp do nośników (miejsce montowania nośników wymiennych).
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/mnt</span></tt>
 
</th><td> Tutaj "montowane" są dyski (w dystrybucjach takich jak Ubuntu, dyski są montowane w /media).
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/proc</span></tt>
 
</th><td> Wirtualny katalog, zawierający dane o aktualnie uruchomionych procesach.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/root</span></tt>
 
</th><td> Ustawienia użytkownika root.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/sbin</span></tt>
 
</th><td> Pliki wykonywalne poleceń, które mogą być wykonywane tylko przez administratora.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/sys</span></tt>
 
</th><td> Pliki systemu.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/tmp</span></tt>
 
</th><td> Systemowy folder przeznaczony na pliki tymczasowe.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/usr</span></tt>
 
</th><td> Dodatkowe programy, które umożliwiają pracę zwykłemu użytkownikowi systemu.
 
</td></tr>
 
<tr>
 
<th> <tt><span style="font-family: monospace; color: #005500; white-space: nowrap">/var</span></tt>
 
</th><td> Katalog przeznaczony na pliki systemowe, ale których zawartość często się zmienia, jak logi programów/systemu oraz inne dane zapisywane przez system i ważniejsze programy.
 
</td></tr>
 
</table>
 
 
 
<p>Można zadać sobie pytanie, po co tworzyć oddzielne partycje. Otóż jest wiele korzyści, a wśród nich naprzykład:</p>
 
<ul>
 
<li><p><b>Bezpieczeństwo</b> - każda zamontowana partycja (czyli katalog z drzewa root) może być oddzielnie skonfigurowana w pliku /etc/fstab (opcje 'nosuid','nodev','noexec','readonly itd.).</p></li>
 
<li><p><b>Stabilność</b> - aplikacje posiadające prawa do zapisu nie mają dostępu do całego katalogu root.</p></li>
 
<li><p><b>Szybkość</b> - każdy system plików ma wady i zalety, jeden jest idealnym wyborem dla partycji /var, inny dla /home - dlatego też prawidłowy wybór systemu plików może zapewnić zwiększoną wydajność systemu.</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Podział systemów plików dostępnych w obrazie instalacyjnym Arch Linuksa:</p>
 
<ul>
 
<li><p><b>Ext2</b> - Stary i bardzo stabilny system plików. Zalecany dla /boot. </p></li>
 
<li><p><b>Ext3</b> - System plików Ext3 jest rozszerzeniem Ext2 i różni się od niego dodanym mechanizmem księgowania. Bardzo stabilny, dojrzały i zdecydowanie najbardziej powszechnie stosowany, wspierany i rozwijany system plików. </p></li>
 
<li><p><b>Ext4</b> - Od grudnia 2008 roku uznany za stabilny. Umożliwia obsługę woluminów do 1024 petabajtów. Ponadto oferuje możliwość rezerwowania obszaru dla nowych plików (extent) obniżając ryzyko fragmentacji danych, zmniejszając ilość potrzebnych metadanych i zwiększając wydajność operacji odczytu oraz zapisu (włączenie tej funkcji powoduje utratę kompatybilności z ext3). </p></li>
 
<li><p><b>ReiserFS</b> - ReiserFS był jednym z pierwszych systemów plików z księgowaniem (ang. journaling) dla Linuksa. ReiserFS jest uznawany za bardzo szybki, szczególnie jeśli dotyczy to wielu małych plików. Bardzo dojrzały i stabilny system plików - zalecany dla /var. </p></li>
 
<li><p><b>JFS</b> - Bardzo dobra wydajność, bardzo niskie zużycie procesora. </p></li>
 
<li><p><b>XFS</b> - Doskonała wydajność przy pracy z dużymi plikami, niska z małymi. Dobry wybór dla /home. </p></li>
 
<li><p><b>Btrfs</b> - Brtfs, będąc stosunkowo nowym systemem plików, oferuje takie funkcje jak defragmentacja w locie, optymalizacja dla dysków SSD, migawki (snapshoty), zmianę rozmiaru partycji bez utraty danych, i wiele więcej. Brtfs jest wciąż w rozwoju, ale jest już dostępny w jądrze jako eksperymentalny system plików. Może być użyty na przykład przy partycji / czy /home. </p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p><b>Podmenu "Prepare Hard Drive" oferuje dwie metody przygotowania dysku/dysków do instalacji i opcję cofnięcia zmian, gdybyś chciał spróbować od nowa.</b></p>
 
 
 
<h6>Tryb automatyczny (Auto-Prepare)</h6>
 
 
 
<p>Tryb automatyczny (Auto-prepare) podzieli jeden wybrany przez Ciebie dysk na partycje: /boot, przestrzeń wymiany Swap, / i /home. Możesz wybrać rozmiar i system plików użyty na tych partycjach. Wszystkie dane z wybranego dysku zostaną stracone. Twój dysk będzie wyglądał tak, jak poniżej:</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>32 MB ext2 /boot</p></li>
 
<li><p>256 MB swap</p></li>
 
<li><p>7.5 GB /</p></li>
 
<li><p>pozostała część dysku /home</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Mimo, że jest to tryb automatyczny, to i tak masz możliwość zmiany rozmiarów utworzonych partycji. Jednakże pamiętaj, że partycja /home zawsze będzie zawarta na pozostałym miejscu na dysku.</p>
 
 
 
<h6>Tryb manualny (Manually partition Hard Drives)</h6>
 
 
 
<p>Jeśli potrzebujesz więcej kontroli, możesz za pomocą programu cfdisk ręcznie partycjonować jeden lub więcej dysków. Dzięki tej opcji będziesz mógł użyć lvm lub dm_crypt.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p><b>Interfejs użytkownika:</b> Na pierwszym ekranie cfdisk wyświetla bieżącą tablicę partycji z nazwami i kilkoma informacjami o każdej z nich. Na ekranie poniżej znajdują się przyciski z poleceniami. Aby przechodzić między partycjami, użyj klawiszy nawigacyjnych: strzałka w górę i w dół. Aby przejść między poleceniami, użyj klawiszy: lewej i prawej strzałki.</p></li>
 
<li><p><b>Usuwanie partycji:</b> Aby usunąć partycję, podświetl ją przy pomocy strzałek w górę i dół, wybierz polecenie [Delete] przy pomocy strzałek w lewo i prawo i wciśnij [Enter].</p></li>
 
<li><p><b>Tworzenie nowej partycji:</b> Aby stworzyć nową partycję, użyj polecenia [New] (wybierz je przy pomocy strzałek w lewo i prawo), i wciśnij [Enter]. Musisz zdecydować między partycją Primary i Logical. Jeśli chcesz partycji logicznej, program stworzy ją automatycznie. Następnie musisz wybrać wielkość partycji (w MB). Jeśli nie możesz wpisać wartości w MB, wróć do głównego ekranu przy pomocy klawisza [Esc], i wybierz MB przy pomocy polecenia [Units].</p></li>
 
<li><p><b>Wybór rodzaju partycji i systemu plików:</b> Aby ustawić typ partycji dla Linux swap lub Linux, podświetl partycję i użyj polecenia [Type]. Otrzymasz listę różnych typów. Naciśnij spację i otrzymasz dalszą część listy. Odnajdź typ partycji, który potrzebujesz i wpisz jego numer. (Linux swap to typ 82,systemy plików Linux to 83).</p></li>
 
<li><p><b>Nadawanie partycji flagi boot:</b> Nie ma potrzeby czynienia partycji bootowalnej dla Linuksa, ale niektóre inne systemy tego potrzebują. Podświetl partycję i wybierz polecenie [Bootable].</p></li>
 
<li><p><b>Zapisanie czynności:</b> Jeżeli zrobiłeś już wszystkie operacje, możesz zapisać dokonane zmiany przy użyciu polecenia [Write]. Tablica partycji zostanie zapisana na dysk. Ponieważ proces zniszczy wszystkie dane na partycjach, które usuwasz lub zmieniasz, powinieneś być pewny, że chcesz tego, zanim wciśniesz klawisz [Return].</p></li>
 
<li><p><b>Wyjście:</b> Aby zakończyć pracę z programem, wybierz polecenie [Quit].</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<h6>Cofnięcie wprowadzonych zmian (Rollbacks)</h6>
 
 
 
<p>Funkcja cofnięcia zmian (Rollback) usunie wszelkie zmiany, dokonane z pomocą powyższych metod, odmontuje partycje i usunie woluminy lvm oraz dm_crypt, jeśli były stworzone. Nie zostaną cofnięte zmiany dotyczące działań na partycjach i systemach plików.</p>
 
 
 
<h4>Wybór pakietów (Select Packages)</h4>
 
 
 
<p>W tym miejscu instalator pyta się o kategorie pakietów, jakie zamierzamy zainstalować (base, base-devel). Na końcu istnieje możliwość dokładnego sprawdzenia pełnej listy pakietów i wybrania każdego z nich osobno. Polecane jest instalowanie tylko zawartości kategorii base plus ewentualnie wymagane pakiety z base-devel.</p>
 
 
 
{{Note|Jeśli połączenie z siecią bezprzewodową jest wymagane, należy pamiętać, aby wybrać i zainstalować pakiet wireless_tools.}}
 
 
 
<h4>Instalacja pakietów (Install Packages) </h4>
 
 
 
<p>Wszystkie pakiety na nośniku instalacyjnym pochodzą z repozytorium [core]. Jednakże są one podzielone na dwie grupy base i base-devel. Pakiety z pierwszej grupy zawierają podstawowe pakiety, które umożliwiają prawidłowe działanie systemu, natomiast, w drugiej grupie są dodatkowe narzędzia, które również moga okazać się przydatne. W większości przypadków wystarczy zainstalowanie grupy base.</p>
 
 
 
<p>Podczas wyboru pakietu używamy spacji, abu zaznaczyć lub odznaczyć.</p>
 
 
 
<p>Po dokonaniu wyboru pakietów do zainstalowania przechodzimy do "Install Packages" i czekamy, aż wszystko zostanie zainstalowane.</p>
 
 
 
<h4>Konfiguracja systemu (Configure System)</h4>
 
 
 
<p>Na tym etapem instalacji systemu znajdziesz podstawowe pliki konfiguracyjne Arch Linuksa:</p>
 
 
 
<ul>
 
<li>/etc/rc.conf</li>
 
<li>/etc/fstab</li>
 
<li>/etc/mkinitcpio.conf</li>
 
<li>/etc/modprobe.d/modprobe.conf</li>
 
<li>/etc/resolv.conf</li>
 
<li>/etc/hosts</li>
 
<li>/etc/locale.gen</li>
 
<li>/etc/pacman.d/mirrorlist</li>
 
<li>/etc/pacman.conf</li>
 
<li>/etc/crypttab</li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Poniżej każdy z tych plików został pokrótce opisany.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/rc.conf</strong></p>
 
 
 
<p>Jest jednym z najważniejszych plików konfiguracyjnych w Arch Linuksie. Pozwala ustawić klawiaturę, strefę czasową, nazwę Hosta, skonfigurować sieć, a także ustawić demony i moduły uruchamiane przy starcie systemu.</p>
 
 
 
<p><strong>LOCALE:</strong> Konfiguracja języka, który będzie używany przez system i programy. Domyślnie ustawione jest na język angielski. W przypadku języka polskiego możemy wpisać LOCALE=pl_PL.UTF-8 lub LOCALE=pl_PL.ISO-8859-2.</p>
 
 
 
<p><strong>HARDWARECLOCK:</strong> Konfiguracja zegara systemowego. Zalecany jest wybór UTC. Jeśli jednak zainstalowany jest system operacyjny, który nie potrafi obsłużyć prawidłowo UTC (np. Windows), należy wybrać localtime.</p>
 
 
 
<p><strong>USEDIRECTISA:</strong> Jeżeli ustawisz "yes", hwclock użyje instukcji I/O, aby uzyskać dostęp do zegara sprzętowego. Inaczej narzędzie będzie próbowało użyć /dev/rtc i sterownika rtc. Zazwyczaj nie tu nie trzeba zmieniać.</p>
 
 
 
<p><strong>TIMEZONE:</strong> Określa strefę czasową, w jakiej znajdować się będzie nasz Arch.</p>
 
 
 
<p><strong>KEYMAP:</strong> Określa układ klawiatury. Tu wpisz "pl". </p>
 
 
 
<p><strong>CONSOLEFONT:</strong> Określa czcionkę konsoli. Spis wszystkich wariantów znajdziesz w /usr/share/kbd/consolefonts. Możesz wpisać na przykład "lat2-16".</p>
 
 
 
<p><strong>CONSOLEMAP:</strong> W tym miejscu konfigurowane jest kodowanie znaków konsoli. Wszystkie możliwości znajdziesz w pliku /usr/share/kbd/consoletrans. Można tu wpisać na przykład "8859-2" lub "UTF-8".</p>
 
 
 
<p><strong>DAEMON_LOCALE:</strong> Domyślnie na nie i nie trzeba nic zmieniać. W przypadku wybrania "yes" zostanie ustawiony język z LOCALE - należy także dodać "consolefont keymap" do tablicy HOOKS w pliku /etc/mkinitcpio.conf.</p>
 
 
 
<p><strong>USECOLOR:</strong> Określa, czy komunikaty informujące o stanie startu systemu, powinny być kolorowe. </p>
 
 
 
<p><strong>MOD_AUTOLOAD:</strong> Jeśli jest ustawiony na "tak", Udev będzie ładować wszystkie możliwe moduły automatycznie na starcie. Tablica MODULES powinna być pusta. Jeżeli wpiszemy "nie", musimy sami wpisać wszystkie niezbędne moduły do tablicy MODULES. </p>
 
 
 
<p><strong>MODULES:</strong> W tej tablicy wpisujemy nazwy modułów, które mają ładować się podczas uruchamiania systemu. Wystarczy dodać nazwę modułu i umieścić wszelkie opcje w /etc/modprobe.conf, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli nie chcemy aby dany moduł był ładowany, wyłączamy go w pliku /etc/modprobe.d/modprobe.conf. </p>
 
 
 
<p><strong>USELVM:</strong> Opcja wykorzystywana tylko podczas instalacji LVM. </p>
 
 
 
<p><strong>USEDMRAID:</strong>Włączenie skanowania woluminów FakeRAID (dmraid).</p>
 
 
 
<p><strong>USEBTRFS:</strong> Włączenie sprawdzania partycji Btrfs.</p>
 
 
 
<p><strong>HOSTNAME:</strong> Określa nazwę komputera lokalnego. </p>
 
 
 
<p><strong>INTERFACES:</strong> Konfiguracja interfejsów sieciowych (wpis zawsze wymagany).</p>
 
 
 
<p><strong>ADDRESS:</strong> Wpis, w którym zawarty jest adres IP (zostawić puste dla DHCP).</p>
 
 
 
<p><strong>NETMASK:</strong> Wpis, w którym zawarta jest maska podsieci (zostawić puste dla DHCP).</p>
 
 
 
<p><strong>GATEWAY:</strong> Wpis, w którym zawarta jest brama domyślna (zostawić puste dla DHCP).</p>
 
 
 
<p><strong>ROUTES:</strong> Lista bram ustanawianych w trakcie startu. Analogicznie, konfiguracja każdej z nich musi być umieszczona w linijkach poprzedzających jako zmienna. </p>
 
 
 
<p><strong>NET_PROFILES:</strong> Domyślnie opcja jest zakomentowana - umożliwia bardziej zaawansowane zarządzanie siecią z wykorzystaniem profili. Alternatywnym sposobem konfiguracji sieci jest wykorzystanie profilów sieciowych. Przygotowanie pliku /etc/rc.conf do ich obsługi polega na pozostawieniu w nim jedynie interfejsu lo, usunięciu wszystkich ROUTES i odkomentowaniu linijki NET_PROFILES, w której wymieniamy wszystkie profile, jakie chcemy ładować przy starcie.</p>
 
<p>Do NET_PROFILES można także wpisać słowo kluczowe "menu", które sprawi, że podczas startu systemu wyświetli się menu umożliwiające wybór interesującego nas profilu. Można z tego skorzystać w laptopach, które często będą pracować w różnych sieciach. Plik każdego profilu sieciowego umieszczamy w katalogu /etc/network-profiles/. Możemy posiłkować się znajdującym się tam szablonem template, gdzie wypełniamy interesujące nas dyrektywy. </p>
 
 
 
<p><strong>DAEMONS:</strong> Tablica ta zawiera jedynie listę skryptów zawartych w pliku /etc/rc.d/, które mają być uruchamiane podczas startu systemu. Jeśli przed nazwą skryptu wpiszemy wykrzyknik, nie zostanie on wykonywany podczas następnego rozruchu. Jeśli skrypt jest rozpoczęty symbolem @, to będzie wykonywany w tle - sekwencja startowa nie będzie czekać na ukończenie przed kontynuacją. W przypadku dodania wykrzyknika skrypt nie będzie ładowany.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/fstab</strong></p>
 
 
 
<p>Plik ten zawiera informacje o partycjach montowanych przy starcie. Tu nie trzeba nic zmieniać, chyba że chce się dodać jakiś nowy punkt montowania, ale to można zrobić po pierwszym uruchomieniu systemu.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/mkinitcpio.conf</strong></p>
 
 
 
<p>Jest to plik konfiguracyjny ramdysku odpowiadającego za uruchomienie samego jądra systemu. W wielu przypadkach nie trzeba nic w nim zmieniać - domyślne ustawienia są dopasowane do jak największej liczby konfiguracji.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/modprobe.d/modprobe.conf</strong></p>
 
 
 
<p>W przypadku tego pliku również nie ma wymogu jego konfiguracji, jeżeli nie ma takiej potrzeby. /etc/modprobe.d/modprobe.conf informuje jądro, które moduły są potrzebne do poprawnego działania urządzeń systemu oraz jak powinny być skonfigurowane.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/resolv.conf</strong></p>
 
 
 
<p>Plik określa korzystanie z systemu translacji domen DNS.</p>
 
 
 
<p>Przykład:</p>
 
 
 
<pre>search domain.tld
 
nameserver 192.168.0.1
 
nameserver 192.168.0.2</pre>
 
 
 
<p>Wpis nameserver oznacza adres IP serwera nazw, który powinien być odpytywany. Natomiast search wyszukiwanie w nazwach określane przez domenę lokalną. </p>
 
 
 
<p><strong>/etc/hosts</strong></p>
 
 
 
<p>Plik określa nazwę komputera lokalnego czy połączonego przez LAN. Dodatkowo może być używany dla dostarczania lokalnych wpisów nazw internetowych, redukując potrzebę odpytywania zewnętrznych źródeł o często zapytywane nazwy.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/locale.gen</strong></p>
 
 
 
<p>W tym miejscu ustawiamy lokalizację językową systemu. Możemy zahaszować domyślnie ustawioną lokalizację angielską, następnie odznaczamy # przy wpisach:</p>
 
 
 
<pre>pl_PL ISO-8859-2
 
pl_PL.UTF-8 UTF-8</pre>
 
 
 
<p>Po zakończeniu instalacji i ponownym uruchomieniu wydajemy z konsoli polecenie:</p>
 
 
 
# locale-gen
 
 
 
<p><strong>/etc/pacman.d/mirrorlist</strong></p>
 
 
 
<p>Konfiguracja repozytoriów. Zalecane są znajdujące się w pobliżu miejsca zamieszkania.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/pacman.conf</strong></p>
 
 
 
<p>Jest to plik konfiguracyjny menedżera pakietów Pacmana.</p>
 
 
 
<p><strong>/etc/crypttab</strong></p>
 
 
 
<p>Konfiguracja szyfrowanych urządzeń.</p>
 
 
 
<p><strong>Set Root Password</strong></p>
 
 
 
<p>Ustawiamy hasło użytkownika root. Potrzebne będzie do zalogowania się po restarcie systemu!</p>
 
 
 
<h4>Instalacja bootloadera (Install Bootloader)</h4>
 
 
 
<p>Czas na instalację bootloadera. Instalator zainstaluje wybranego przez Ciebie w "Select Packages" bootloadera, a następnie przejdzie do jego konfiguracji, w której będziesz mógł nanieść swoje zmiany.</p>
 
 
 
<p>Sprawdź, czy wpisy w tym pliku są poprawne (na przykład, gdy używasz oddzielnej partycji /boot. Po upewnieniu się, że wszystko jest jak należy, zatwierdź zmiany. Następnie zostaniesz poproszony o wskazanie miejsca, gdzie zostanie zainstalowany GRUB. Domyślnie jest to MBR. Tak więc wybór Twój powinien paść na nazwę pierwszego od góry urządzenia (bez cyfry). </p>
 
 
 
<h4>Zakończenie instalacji (Exit Install)</h4>
 
 
 
<p>Instalacja dobiega końca. Wyłączamy instalator, wpisujemy:</p>
 
# reboot
 
 
 
<h3>Automatic Installation Procedure</h3>
 
 
 
<p>With the automatic installation procedure, you can do scripted/automatic
 
installations.
 
See [#Aif_the_installation_tool 2.3 AIF, the installation tool]
 
In /usr/share/aif/examples you will find example profiles which will need
 
no or minimal editing in order to install a system:</p>
 
 
 
<ul>
 
<li>generic-install-on-sda
 
this file demonstrates some things you can do (adding custom packages,
 
setting timezone, update config files etc)
 
it sets up a simple installation (with a structure similar to what you get
 
with Auto-prepare) on /dev/sda</li>
 
<li>fancy-install-on-sda
 
very similar to generic-install-on-sda,
 
but sets up a "filesystems on lvm on dm_crypt" system on /dev/sda</li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Note that these files are plain bash files, so if you want to define for
 
example <code>SYNC_URL</code> it must be singlequoted to prevent bash expanding <code>$repo</code></p>
 
 
 
<p>Invoke as <code>aif -p automatic -c /path/to/configfile</code>
 
Obviously, don't forget to change the hard disk names unless you want
 
to use /dev/sda.</p>
 
 
 
<h4>Config file syntax</h4>
 
 
 
<p>Config files will be sourced by the bash shell, so they need to be valid
 
bash code.</p>
 
 
 
<p><strong>PARTITIONS:</strong> Allows you to define partitions for your hard disk,
 
separated by spaces.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li>first comes the device file for the hard disk</li>
 
<li>then for each partition you want: size in MiB (or '*' for all remaining
 
space),filesystem type and optionally a '+' to toggle the bootable flag.
 
separated by colons (':')</li>
 
</ul>
 
 
 
<p><strong>BLOCKDATA:</strong> In this multi-line variable you can describe for each
 
partition you'll have how it should be used.  Study the examples to see how
 
it works.</p>
 
 
 
<h3>Customizing Installations</h3>
 
 
 
<p>You can also customize your installation experience by writing new
 
procedures (possibly inheriting from current procedures) or config files for
 
procedures that support it (eg automatic).
 
You have all the aif libraries at your disposal and you can create new
 
libraries. (see /usr/lib/aif)
 
This is a moving target, so consult the AIF readme for more information.</p>
 
 
 
<h1>Twój własny Arch</h1>
 
 
 
<p>Jeśli wszystko poszło dobrze podczas instalacji, powinna ukazać się tekstowa konsola z ekranem logowania. Logujemy się na użytkownika root i możemy zacząć działać. Należy pamiętać o wykonaniu poleceń:</p>
 
# locale-gen
 
# pacman -Syu
 
 
 
<p>You'll notice that in the early userspace (the part that comes after the
 
bootloader) the hooks (as defined in mkinitcpio.conf) needed to get your root
 
filesystem are run. <br />
 
If you have lvm, it will run the lvm hook.  If you use encryption, it will
 
run the keymap and encrypt hooks so you can enter your password to decrypt the
 
volume.</p>
 
 
 
<p>Once the system is booted, login as root.  By default the password is empty
 
but in the interactive procedure you can change it.</p>
 
 
 
<h1>More information</h1>
 
 
 
<h2>Package Management</h2>
 
 
 
<p>Pacman is the package manager which tracks all the software installed on your
 
system. It has simple dependency support and uses the standard gzipped tar
 
archive format for all packages. Some common tasks you might need to use
 
during installation, are explained below with their respective commands. For
 
an extensive explanation of pacman's options, read man pacman or consult the
 
Arch Linux [http://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman Wiki].</p>
 
 
 
<p><strong>Typical tasks:</strong></p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Refreshing the package list</p>
 
 
 
<p># pacman --sync --refresh</p>
 
 
 
<p># pacman -Sy</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>This will retrieve a fresh master package list from the repositories defined
 
in the /etc/pacman.conf file and decompress it into the database area.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Search the repositories for a package</p>
 
 
 
<p># pacman --sync --search <regexp></p>
 
 
 
<p># pacman -Ss <regexp></p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Search each package in the sync databases for names or descriptions that match
 
regexp.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Display specific package info from the repository database</p>
 
 
 
<p># pacman --sync --info foo</p>
 
 
 
<p># pacman -Si foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Displays information from the repository database on package foo (size,
 
build date, dependencies, conflicts, etc.)</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Adding a package from the repositories</p>
 
 
 
<p># pacman --sync foo</p>
 
 
 
<p># pacman -S foo</p></li>
 
</ul>
 
Plik ten zawiera informacje o partycjach montowanych przy starcie. Tu nie trzeba nic zmieniać, chyba że chce się dodać jakiś nowy punkt montowania, ale to można zrobić po pierwszym uruchomieniu systemu.
 
<p>Retrieve and install package foo, complete with all dependencies it requires.
 
Before using any sync option, make sure you refreshed the package list.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>List installed packages</p>
 
 
 
<p># pacman --query</p>
 
 
 
<p># pacman -Q</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Displays a list of all installed packages in the system.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Check if a specific package is installed</p>
 
 
 
<p># pacman --query foo</p>
 
 
 
<p># pacman -Q foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>This command will display the name and version of the foo package if it is
 
installed, nothing otherwise.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Display specific package info</p>
 
 
 
<p># pacman --query --info foo</p>
 
 
 
<p># pacman -Qi foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Displays information on the installed package foo (size, install date, build
 
date, dependencies, conflicts, etc.)</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Display list of files contained in package</p>
 
 
 
<p># pacman --query --list foo</p>
 
 
 
<p># pacman -Ql foo</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>Lists all files belonging to package foo.</p>
 
 
 
<ul>
 
<li><p>Find out which package a specific file belongs to</p>
 
 
 
<p># pacman --query --owns /path/to/file</p>
 
 
 
<p># pacman -Qo /path/to/file</p></li>
 
</ul>
 
 
 
<p>This query displays the name and version of the package which contains the
 
file referenced by its full path as a parameter.</p>
 
 
 
<h2>APPENDIX</h2>
 
 
 
<p>See [http://wiki.archlinux.org/index.php/Official_Arch_Linux_Install_Guide_Appendix Official Arch Linux Install Guide Appendix]
 
for some related unofficial documentation, new users may find useful.</p>
 

Revision as of 07:34, 16 August 2012

zh-CN:Installation Guide zh-TW:Installation Guide In Install media 2012.07.15, AIF (the Arch Installation Framework) is no longer included but instead Arch Install Scripts are provided to aid in the installation process. This article summarizes the install process using these scripts. See the Beginners' Guide instead for a walkthrough aimed at new users.

Download

Download the new Arch Linux ISO from the Arch Linux download page.

 • Instead of six different images we only provide a single one which can be booted into an i686 and x86_64 live system to install Arch Linux over the network. Media containing the [core] repository are no longer provided.
 • Install images are signed and it is highly recommend to verify their signature before use. On Arch Linux, this can be done by using
  pacman-key -v <iso-file>.sig
 • The image can be burned to a CD, mounted as an ISO file, or directly written to a USB stick using a utility like dd. It is intended for new installations only; an existing Arch Linux system can always be updated with pacman -Syu.

Keyboard layout

For many countries and keyboard types appropriate keymaps are available already, and a command like loadkeys uk might do what you want. More available keymap files can be found in /usr/share/kbd/keymaps/ (you can omit the keymap path and file extension when using loadkeys).

Partition disks

See partitioning for details.

Remember to create any stacked block devices like LVM, LUKS, or RAID.

Format partitions

See here for details.

If you are using (U)EFI you will most probably need another partition to host the UEFI System partition. Read this article.

Mount the partitions

We now must mount the root partition on /mnt. You should also create directories for and mount any other partitions (/mnt/boot, /mnt/home, ...) if you want them to be detected by genfstab.

Connect to the internet

Assuming a wired connection, running dhclient or dhcpcd is sufficient to get a lease. For more info visit configuring network.

Wireless

If on a wireless connection, see Wireless Setup and Netcfg for details on establishing a connection to your access point.

Install the base system

Before installing, you may want to edit /etc/pacman.d/mirrorlist such that your preferred mirror is first. This copy of the mirrorlist will be installed on your new system by pacstrap as well, so it's worth getting it right.

Using the pacstrap script we install the base system. The base-devel package group should also be installed if you plan on compiling software from the AUR or using ABS.

# pacstrap /mnt base base-devel

Other packages can be installed by appending their names to the above command (space seperated), including the bootloader if you want.

Install a bootloader

GRUB

 • For BIOS:
# pacstrap /mnt grub-bios
 • For EFI (in rare cases you will need grub-efi-i386 instead):
# pacstrap /mnt grub-efi-x86_64

Syslinux

# pacstrap /mnt syslinux

Configure system

Generate an fstab with the following command (if you prefer to use UUIDs or labels, add the -U or -L option, respectively):

# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Next we chroot into our newly installed system:

# arch-chroot /mnt
 • Write your hostname to /etc/hostname.
 • Symlink /etc/localtime to /usr/share/zoneinfo/Zone/SubZone. Replace Zone and Subzone to your liking. For example:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Athens /etc/localtime
 • Set locale preferences in /etc/locale.conf.
 • Uncomment the selected locale in /etc/locale.gen and generate it with locale-gen.
 • Configure /etc/mkinitcpio.conf as needed (see mkinitcpio) and create an initial RAM disk with:
# mkinitcpio -p linux
 • Configure the bootloader: refer back to the appropriate article from the bootloader installation section.
 • Set a root password with passwd.

Unmount leftovers

If you are still in the chroot environment type exit or press Template:Keypress in order to exit. Earlier we mounted the partitions under /mnt. In this step we will unmount them:

# umount /mnt/{boot,home,}

Finally reboot and configure your system as explained in Beginners' Guide/Post-Installation.