Difference between revisions of "Official repositories (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(i8ln_entry adition)
m (out of date)
Line 7: Line 7:
 
{{i18n_entry|Português|Official Repositories (Português)}}
 
{{i18n_entry|Português|Official Repositories (Português)}}
 
{{i18n_links_end}}
 
{{i18n_links_end}}
 +
{{out of date}}
  
 
= Co je to repozitář? =
 
= Co je to repozitář? =

Revision as of 18:31, 14 December 2008

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Tango-view-refresh-red.pngThis article or section is out of date.Tango-view-refresh-red.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:Official repositories (Česky)#)

Co je to repozitář?

Slovo repozitář z anglického slova "repository" znamená: schránka, úschovna, skladiště, zdroj. V souvislosti s balíčkovacímy systémy linuxových distribucí je repozitář nejčatěji server (ale může to být i lokální adresář nebo vyměnitelný disk), na kterém jsou fyzicky umístěny softwarové balíčky připravené pro instalaci do systému. Těchto repozitářu (jak uvidíte v textu níže) existuje většinou více podle účelu, pro který jsou určeny (stabilní software, software k testovaní ...). Software z připravených repozitářů můžete pohodlně instalovat pomocí správce balíčků - v případě Arch Linuxu se jedná o Pacmana. Jediné co je vaším úkolem je nastavit v konfiguračním souboru správce balíčků adresy (cesty) k repozitářům a aktualizovat databází dostupných baličků, které se ve zvolených repozitářích nacházejí.

Historické pozadí

Původ aktuálního rozdělení Archovských repozitářů pramení z historie jeho vývoje. Původně, když Arch Linux používála jen malá hrstka uživatelů, existoval jen jeden repozitář. Nazýval se official. Tento repozitář obsahoval aplikace, které preferoval Judd Vinet. Official repozitář byl navržen tak, aby obsahoval vždy jeden program z určité kategorie. Jeden hlavní internetový prohlížeč, jeden okenní manažer atd.. Tato filozofie se částečně promítla i do jeho dnešního nástupce - current repozitáře.

Existovali uživatelé, kteří nepreferovali stejné aplikace jako Judd. Díky ABS systému, který slouží k tvorbě Archovských softwarových balíčků, si tito lidé vytvářeli vlastní balíčky pro Arch se softwarem, který požadovali. Tyto balíčky byly dostupné v repozitáři nazvaném unofficial a byly spravovány vývojáři kromě Judda. Protože u obou repozitářů byla požadována shodná podpora od vývojářů, názvy official a unofficial se přestali používat. Okolo verze Arch Linuxu 0.5 byly tyto repozitáře přejmenovány na current a extra. Díky změně názvů se staly oba repozitáře stejně hodnotné v očích vývojářů i komunity. Balíčky na instalačním cd a release snapshot je tvořen jen z current repozitáře. Ze softwaru v current repozitáři získate kompletní linuxový systém. Ale nemusí to být systém, který vám vyhovuje (hlavně kvůli preferovaným aplikacím).

Někdy kolem verze Arch Linuxu 0.5 nebo 0.6 existovalo obrovské množství balíčků, které vývojáři Arch Linuxu neměli zájem dále spravovat. Nyní se objevují na scéně tzv. důvěryhodní uživatelé (dále jen DU). Jeden z vývojářů (Xentac) vytvořil "Trusted User Repositories" (repozitáře důvěryhodných uživatelů). Tyto repozitáře jsou neoficiální a DU z komunity do nich umisťují balíčky, které vytvoří. Existoval staging repozitář odkud mohly být některé balíčky povyšovány do oficiálních repozitářů - current a extra.

Suma sumárum byly zatím zmíněny repozitáře current (hlavně Juddovi preferované balíky), extra (na stejné úrovni jako current ale rozmnitější software) a repozitář DU. Takto systém Archovských repozitářů chvílí fungoval. Nicméně prodělal ješťě jednu zasadní změnu, která trvá dodnes.

Časem začali být důvěryhodní uživatelé otrávení z neustálého udržování jejich repozitářů a stále více obyčejných (nedůvěryhodných) uživatelů hledalo způsob jak sdílet jejich vlastní balíčky. Tento fakt vedl k vývoji AUR (Arch User Repositary - Repozitář uživatelů Arch Linuxu). Do AUR může přispívat opravdu každý, což je plus pro dychtivé mladé vývojáře. DU vytvořili uzší skupinu a nyní společně spravují community repozitář, ve kterém se nachází jimi spravované balíky a zvolené balíky z AUR. DU jsou v současné době oddělená skupina od vývojářů Arch Linuxu a ani mezi nimi a vývojáři neprobíhá žádná větší spolupráce. Nicméně, když se vyskytne dobrý důvod, populární balíčky z community repozitáře jsou umísťovány do extra repozitáře. Ale zpět k AUR repozitáři. Ten tedy umožňuje neprivilegovaným uživatelům posílat jejich PKGBUILDy (o tom co je PKGBUILD se dočtete v ABS - The Arch Build System (Česky)) vstříc ostatním uživatelům, kteří je mohou volně používat pokud chtějí. DU někdy příjmou balíček z AUR do community repozitáře. Většinou se tak děje, když je balíček velice populární nebo některý z DU má zájem jej spravovat.

Seznam oficiálních repozitářů

[current]

Obsah current repozitáře najdete v current/os/i686 nebo current/os/x86_64 na vašem oblíbeném zrcadle. Obsahuje hlavní Archovské balíčky a některý rozšiřující software. Filozofií tohoto repozitáře je doslova "jeden od každého". To znamená, že v tomto repozitáři naleznete jeden editor, jeden okenní manažer atd. (tato filozofie ale není vždy úplně striktně dodržovaná).

Snapshot current repozitáře je publikován na full instalačním cd, jedná se tedy o později zmiňovaný release repozitář.

[extra]

Obsah extra repozitáře najdete v extra/os/i686 or extra/os/x86_64. Obsahuje všechny balíčky pro Arch, které se nedostaly do current. Důležitý software jako KDE nebo GNOME se nachází právě v extra repozitáři.

[unstable]

Obsah unstable repozitáře najdete v unstable/os/i686. Jedná se o repozitář, který obsahuje experimentální a nestabilní software. V tomto repozitáři naleznete vývojové verze programů, protože se vždy najdou důvody proč takovýto software používat. Například zde naleznete experimentální linuxové ovladače nebo verze programů zkompilovaných přímo ze subversion.

Používat unstable repozitář je naprosto bezpečné, protože neexistují žádné jmenné kolize mezi baličky v unstable a current nebo extra repozitářích. To tedy znamená, že balíčky z unstable jsou instalovány pouze, pokud chcete takovýto balíček úmyslně nainstalovat.

Unstable repozitář není aktuálně dostupný pro 64 bitovou verzi (x86_64) Arch Linuxu.

[testing]

Obsah testing repozitáře najdete v testing/os/i686. Obsahuje balíčky ucházející se o místo v current, extra, nebo unstable repozitáři. Nové balíčky příchazí do testing repozitáře jestliže:

  • se u balíčku očekavá podstatná aktualizace a proto musí být nejdříve otestován
  • potřebují pro svůj chod překompilovat (orig. angl. to be rebuilt) i jiné balíčky. V takovém případě se všechny balíčky, které potřebují být překopilovány umístí nejprve do testing repozitáře. Když je všechno dokončeno a vše běží jak má, dostávájí se tyto balíky zpět do normálních repozitářů.

Baličky z testing repozitáře mohou mít jmenné kolize s balíčky v ostatních oficiálních repozitářích! Pokud tedy nechete používat software z testing repozitáře, vůbec jej nepovolujte.

Buďte opatrní pokud používáte testing. Váš systém nemusí po provedené aktualizaci z testing repozitáře fungovat . Testing je doporučován jen velice zkušeným nebo dobrodružným uživatelům.

[release]

Release repozitář je snapshot aktuálního stavu current repozitáře. Release repozitář nenaleznete na žádném zrcadle, protože tvoří obsah instalačního cd Arch Linuxu.

[community]

Obsah community repozitáře najdete v community/os/i686 nebo community/os/x86_64. Tento repozitář je spravován Trusted Users (důvěryhodnými uživateli) a je součástí Uživatelských repozitářů (AUR). Obsahuje balíčky z AUR, které dostaly dostatek důvěry a jsou spravovány některým z důvěryhodných uživatelů.

Community repozitář se stal teprve nedávno dostupný pro x86_64, proto zatím neočekávejte, že v tomto repozitáři neleznete spoustu softwaru pro x86_64.

[unsupported]

Unsupported není skutečný repozitář. Narozdíl od jiných repozitářů, unsupported neposkytuje binární verze balíčků. Tento repozitář se používa k odkazování na kolekci PKGBIULDů (více v ABS - The Arch Build System (Česky)) v AUR, které jsou posílány obyčejnými uživateli. Mějte na paměti, že unsupported repozitář, jak už název napovídá, je neoficiální.