Difference between revisions of "Oracle (Nederlands)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Installatie)
Line 88: Line 88:
 
  oracle          hard    nofile  65536
 
  oracle          hard    nofile  65536
  
===Directory structuur===
 
  
==Installatie==
+
===Installatie===
  
 
Het meest gemakkelijke is om nu als de gebruiker oracle in te loggen. Als alternatief:
 
Het meest gemakkelijke is om nu als de gebruiker oracle in te loggen. Als alternatief:
Line 102: Line 101:
  
 
En unzip deze:
 
En unzip deze:
  su -
+
  su -
  unzip /usr/src/oracle/linux.x64_11gR2_database_2of2.zip -d /media
+
  unzip /usr/src/oracle/linux.x64_11gR2_database_2of2.zip -d /media
  unzip /usr/src/oracle/linux.x64_11gR2_database_2of2.zip -d /media
+
  unzip /usr/src/oracle/linux.x64_11gR2_database_2of2.zip -d /media
  
 
Op de nu ontstane directory structuur moeten de rechten worden aangepast:
 
Op de nu ontstane directory structuur moeten de rechten worden aangepast:
  
  chown -R oracle:oinstall /media/database
+
  chown -R oracle:oinstall /media/database
 +
 
 +
===Directory structuur===
 +
 
 +
Maak nu de directory structuur aan waar de Oracle software in geinstalleerd moet worden:
 +
 
 +
mkdir -p /oracle/{inventory,recovery,product/db}
 +
 
 +
===Errors===
 +
 
 +
Tijdens de installatie krijg je een aantal foutmeldingen. De eerste foutmelding in de bijbehorende logfile is:
 +
 
 +
INFO: /usr/lib64/libstdc++.so.5: undefined reference to `memcpy@GLIBC_2.14'
 +
collect2: error: ld returned 1 exit status
 +
 
 +
Deze foutmelding negeren door op "Continue" te klikken. Helaas heeft dit wel tot gevolg dat de Lexical Compiler niet werkt.
 +
 
 +
De volgende foutmelding geeft in het logbestand:
 +
 
 +
/oracle/product/db/lib/libnnz11.so: could not read symbols: Invalid operation
 +
collect2: error: ld returned 1 exit status
 +
 
 +
Dit is op te lossen: open het bestand $ORACLE_HOME/sysman/lib/ins_emagent.mk in je favoriete editor en ga naar regel 190.
 +
Vervang {{ic|$(MK_EMAGENT_NMECTL)}} door:
 +
 
 +
$(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11
 +
 
 +
Kies nu in de grafische installer voor "Retry"

Revision as of 15:39, 16 April 2012

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Dit artikel behandelt de installatie van Oracle 11g (r2) - 64-bit.

In deze handleiding wordt er vanuit gegaan dat Xorg is geconfigureerd en er een Window_Manager of Desktop_Environment is geinstalleerd.

Benodigdheden voor Oracle Database installatie

Dependencies

Vanuit de Arch repositories moet geinstalleerd worden:

 • base-devel
 • jre7-openjdk, pdksh, gdb, gawk, libelf, sysstat, libstdc++5, unzip, sudo, icu, lib32-libstdc++5, python2
 • gcc-multilib, gcc-libs-multilib, libtool-multilib

Vervolgens moeten er symbolic links worden aangemaakt omdat de installatie software bepaalde bestanden op andere lokaties verwacht:

ln -s /usr/lib /usr/lib64
ln -s /usr/bin/basename /bin/basename
rm /usr/bin/python
ln -s /usr/bin/python2 /usr/bin/python
ln -s /usr/lib64/libgcc_s.so.1 /lib64/
Note: Tijdens de requirement check in de installatie wordt ook gezocht naar o.a. rpm. Deze is echter niet benodigd !

Oracle user

Maak een gebruiker oracle aan die lid is van de groep oinstall en dba:

 groupadd oinstall
 groupadd dba
 useradd -m -g oinstall -G dba oracle

Configureer het wachtwoord voor deze gebruiker:

passwd oracle

Bewerk, bijvoorbeeld met vi het .bashrc bestand van deze gebruiker

sudo oracle
vi ~/.bashrc

En geef dit bestand de volgende inhoud:

export ORACLE_BASE=/oracle
export ORACLE_HOME=/oracle/product/db
export ORACLE_SID=xdb
export ORACLE_INVENTORY=/oracle/inventory
export ORACLE_BASE ORACLE_SID ORACLE_HOME
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export EDITOR=vi
export VISUAL=vi

Waarbij je de editor vi kunt vervangen bij variabelen EDITOR en VISUAL door je eigen favoriete editor.

Configuratie

Kernel parameters

Een aantal kernel parameters moeten worden aangepast. Voeg aan het bestand /etc/sysctl.conf het volgende toe:

fs.file-max = 6815744
fs.aio-max-nr = 1048576
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 2147483648
kernel.shmmni = 4096
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576

En activeer deze instellingen met:

sysctl -p

Pam Limits

Ook de Realtime_process_management PAM module limits moet geconfigureerd worden. Voeg aan het bestand /etc/security/limits.conf het volgende toe:

oracle      soft  nproc  2047
oracle      hard  nproc  16384
oracle      soft  nofile 1024
oracle      hard  nofile 65536


Installatie

Het meest gemakkelijke is om nu als de gebruiker oracle in te loggen. Als alternatief:

DISPLAY=:0.0; export DISPLAY; xhost +
su oracle
DISPLAY=:0.0; export DISPLAY

Download de software van: http://www.oracle.com/technology/software/products/database/index.html

En unzip deze:

 su -
 unzip /usr/src/oracle/linux.x64_11gR2_database_2of2.zip -d /media
 unzip /usr/src/oracle/linux.x64_11gR2_database_2of2.zip -d /media

Op de nu ontstane directory structuur moeten de rechten worden aangepast:

 chown -R oracle:oinstall /media/database

Directory structuur

Maak nu de directory structuur aan waar de Oracle software in geinstalleerd moet worden:

mkdir -p /oracle/{inventory,recovery,product/db}

Errors

Tijdens de installatie krijg je een aantal foutmeldingen. De eerste foutmelding in de bijbehorende logfile is:

INFO: /usr/lib64/libstdc++.so.5: undefined reference to `memcpy@GLIBC_2.14'
collect2: error: ld returned 1 exit status

Deze foutmelding negeren door op "Continue" te klikken. Helaas heeft dit wel tot gevolg dat de Lexical Compiler niet werkt.

De volgende foutmelding geeft in het logbestand:

/oracle/product/db/lib/libnnz11.so: could not read symbols: Invalid operation
collect2: error: ld returned 1 exit status

Dit is op te lossen: open het bestand $ORACLE_HOME/sysman/lib/ins_emagent.mk in je favoriete editor en ga naar regel 190. Vervang $(MK_EMAGENT_NMECTL) door:

$(MK_EMAGENT_NMECTL) -lnnz11

Kies nu in de grafische installer voor "Retry"