PCManFM (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 09:50, 15 June 2012 by Kynikos.bot (talk | contribs) (rm temporary i18n template)
Jump to: navigation, search

PCManFM je "extrémně rychlý, odlehčený, přesto funkčně bohatý správce souborů, podporující tabbed browsing". Zdroj: PCManFM na sourceforge. PCManFM je výchozím správcem souborů v prostředí LXDE (Lightweight X11 Desktop Environment).

Instalace

Instalaci provedete příkazem:

# pacman -S pcmanfm

Dále je nutné nainstalovat gamin (gamin je náhradou za FAM, který vyžaduje spouštění jako démon), který monitoruje např. změny v souborech a adresářích. Je vyžadován pro spuštění PCManFM.

# pacman -S gamin

PCManFM spustíte příkazem:

$ pcmanfm

Připojování jednotek

PCManFM umožňuje připojovat a odpojovat jednotky - jak manuálně, tak automaticky. Tato možnost je nabízena jako alternativa k CLI nástrojům, např. pmount. Existuje několik 'aktuálních' verzí PCManFM (viz níže), které umožňují zvolit různé způsoby připojování jednotek.

PCManFM2 a udisks

Aktuální oficiální verze PCManFM připojuje jednotky pomocí udisks. Postupujte podle instrukcí:

  1. Spusťte démona DBUS manuálně nebo editací souboru rc.conf .
  2. V souboru .xinitrc, který spouští vašeho správce oken, editujte řádek 'exec':
.xinitrc
exec dbus-launch ck-launch-session <správce oken>

PCManFM2 a gvfs

Pokud preferujete použít Gnome Virtual FileSystem, PCManFM2 to umožňuje. Postup je stejný, jako v předchozím případě, ale je nutné nainstalovat další balíčky:

  • gvfs (a závislosti);
  • (volitelné) gvfs-smb, gvfs-obexftp, gvfs-afc atd., aby bylo možné využít další možnosti.

Problémy

Chybějící ikony

Pokud používáte správce oken v desktopovém prostředí a chybí vám ikony pro soubory a adresáře, nainstalujte si téma ikon:

# pacman -S tango-icon-theme

Editujte soubor ~/.gtkrc-2.0 nebo /etc/gtk-2.0/gtkrc a přidejte do něj následující řádek:

gtk-icon-theme-name = "Tango"

Připojování jednotek pod běžným uživatelem s GVFS a PCManFM2

Aby mohli běžní uživatelé připojovat jednotky s GVFS v PCManFM2, je nutné spustit démona D-Bus a přidat do souboru .xinitrc následující řádky (než se spustí pcmanfm):

~/.xinitrc
if which dbus-launch >/dev/null && test -z "$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS"; then
       eval "$(dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session)"
fi

Editujte soubor /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.devicekit.disks.policy nebo pokud je prázdný či neexistuje editujte soubor /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.udisks.policy a změňte všechny výskyty

<allow_any>no</allow_any> 

na

<allow_any>yes</allow_any>

(Díky uživateli karabaja4 -- http://forum.lxde.org/viewtopic.php?t=1422&f=22)

Podpora zápisu a čtení NTFS

Nainstalujte balíček ntfs-3g:

# pacman -S ntfs-3g

gnome-open otevírá dialog "Hledat" místo obsahu adresáře

Odstraňte nebo přejmenujte soubor /usr/share/applications/pcmanfm-find.desktop. Pokud používáte pcmanfm-mod z AUR, odstraňte nebo přejmenujte soubor /usr/share/applications/pcmanfm-mod-find.desktop.

Dostupné verze

V současné době existuje několik verzí PCManFM:

PCManFM2

Existuje jako balíček "pcmanfm" v repozitáři extra. Aktuální git testovací verze je dostupná v repozitáři AUR jako pcmanfm-git. Původní autor PCManFM (Hon Jen Yee aka PCMan) přepisuje originální program, nyní je v testovací fázi. Tato verze bývá občas označována jako "pcmanfm2", ačkoliv je ve verzi 0.9.7 RC1. Tato verze používá GVFS pro připojování a správu jednotek. Další informace viz LXDE fórum.

PCManFM 0.5.2

Originální pcmanfm (verze 0.5.2, která je dostupná jako "pcmanfm-gtk220" v repozitáři AUR)). Vývoj je ukončen a program není nadále původním autorem udržován. Tato verze pro připojování používá HAL. Další informace viz stránka projektu.

PCManFM Mod

PCManFM-Mod přidává uživatelsky definovatelné příkazy, další možnosti a opravy chyb originální verze PCManFM 0.5.2. Tato verze se instaluje jako "pcmanfm-mod" a běží nezávisle na jiných verzích PCManFM, nainstalovaných v systému. Tato verze je stále vyžadována některými uživateli z důvodu vyšší stability než novější vyvíjená verze 0.9.x, menších závislostí na Gnome a použítím démona HAL místo gnome-vfs. PCManFM-Mod je dostupný v AUR jako pcmanfm-mod a nebo pcmanfm-mod-prov. Další informace viz IgnorantGuru's Blog.