Difference between revisions of "PKGBUILD (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m
(Category:Package development is a sub category of Category:About Arch.)
(29 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:About Arch (Česky)]]
 
 
[[Category:Package development (Česky)]]
 
[[Category:Package development (Česky)]]
 
[[Category:Guidelines (Česky)]]
 
[[Category:Guidelines (Česky)]]
 
[[Category:Česky]]
 
[[Category:Česky]]
{{i18n|PKGBUILD}}
+
[[en:PKGBUILD]]
 
+
[[es:PKGBUILD]]
 +
[[fa:PKGBUILD]]
 +
[[fr:PKGBUILD]]
 +
[[it:PKGBUILD]]
 +
[[pl:PKGBUILD]]
 +
[[pt:PKGBUILD]]
 +
[[sr:PKGBUILD]]
 +
[[zh-CN:PKGBUILD]]
 +
[[zh-TW:PKGBUILD]]
 
{{Article summary start| Shrnutí}}
 
{{Article summary start| Shrnutí}}
{{Article summary text|PKGBUILD je skript, ve kterém je přesně definováno jak má být určitý software zkompilován a sestaven do binárního balíčku. Tento článek poskytuje vysvětlení jednotlivých proměnných v PKGBUILDu, které jsou využívány pro [[Creating Packages | sestavování balíčků]].}}
+
{{Article summary text|PKGBUILD je skript, ve kterém je přesně definováno, jak má být určitý software zkompilován a sestaven do binárního balíčku. Tento článek poskytuje vysvětlení jednotlivých proměnných v PKGBUILDu, které jsou pro [[Creating Packages | sestavování balíčků]] využívány.}}
 
{{Article summary heading|Související}}
 
{{Article summary heading|Související}}
 
{{Article summary wiki|Creating Packages}}
 
{{Article summary wiki|Creating Packages}}
Line 13: Line 20:
 
{{Article summary end}}
 
{{Article summary end}}
  
{{Filename|PKGBUILD}} je textový soubor, ve kterém je přesně určeno jak se bude vytvářet určitý binární balíček. Více [[Creating Packages | zde]]. Tento článek pouze popisuje proměnné, které lze při vytváření tohoto souboru použít.
+
{{ic|PKGBUILD}} je textový soubor, ve kterém je přesně určeno, jak se bude vytvářet určitý binární balíček. Více [[Creating Packages | zde]]. Tento článek pouze popisuje proměnné, které lze při vytváření tohoto souboru použít.
  
 
== Sestavování balíčků ==
 
== Sestavování balíčků ==
  
Balíčky jsou v ArchLinuxu sestavovány programem [[makepkg]]. Při jeho spuštění se program pokouší najít {{Filename|PKGBUILD}} ve vašem pracovním adresáři. Pokud ho najde, přečte si ho a podle jednotlivých instrukcí v něm, začne sestavovat balíček. Pokud je vše provedeno bez chyb, vznikne soubor ({{Filename|pkgname.pkg.tar.xz}}). Tento balíček obsahuje binární soubory a instrukce pro instalaci. Takto vytvořený balíček lze nainstalovat pomocí správce balíčků [[pacman]].
+
Balíčky jsou v ArchLinuxu sestavovány programem [[makepkg]]. Při jeho spuštění se program pokouší najít {{ic|PKGBUILD}} ve vašem pracovním adresáři. Pokud ho najde, přečte si ho a podle jednotlivých instrukcí v něm obsažených začne sestavovat balíček. Pokud je vše provedeno bez chyb, vznikne soubor ({{ic|pkgname.pkg.tar.xz}}). Tento balíček obsahuje binární soubory a instrukce pro instalaci. Takto vytvořený balíček lze nainstalovat pomocí správce balíčků [[pacman (Česky)|pacman]].
  
 
Pro více informací běžte na [[Creating Packages | vytváření balíčků]].
 
Pro více informací běžte na [[Creating Packages | vytváření balíčků]].
Line 23: Line 30:
 
== Proměnné ==
 
== Proměnné ==
  
Následující proměnné mohou být použity v souboru {{Filename|PKGBUILD}}:
+
Následující proměnné mohou být použity v souboru {{ic|PKGBUILD}}:
  
; {{Codeline|pkgname}} : Obsahuje jméno balíčku. Mělo by se skládat z '''alfanumerických znaků a pomlčky ('-')'''. Všechny písmena by měla být malá ('''lowercase'''). V zájmu soudržnosti, by se měla proměnná {{Codeline|pkgname}} schodovat s názvem zdrojového tarballu programu, pro který vytváříte balíček. Například, pokud je jméno tarballu {{Filename|foobar-2.5.tar.gz}}, měla by hodnota {{Codeline|pkgname}} být ''foobar''.
+
; {{ic|pkgname}} : Obsahuje jméno balíčku. Mělo by se skládat z '''alfanumerických znaků a pomlčky ('-')'''. Všechna písmena by měla být malá ('''lowercase'''). V zájmu soudržnosti by se měla proměnná {{ic|pkgname}} shodovat s názvem zdrojového archivu programu, pro který balíček vytváříte. Například, pokud je jméno tarballu {{ic|foobar-2.5.tar.gz}}, měla by hodnota {{ic|pkgname}} být ''foobar''.
  
; {{Codeline|pkgver}} : Verze balíčku.  Hodnota proměnné by měla být stejná jako verze sestavovaného programu. Může obsahovat písmena, čísla a tečky ale '''NEMĚL BY''' obsahovat pomlčku. Pokud autor programu používá ve verzi pomlčku, nahraďte ji podtržítkem. Například, pokud je verze programu ''0.99-10'', měla by být změněna na ''0.99_10''. Pokud je pak proměnná použita dále ve skriptu, lze jednoduše podtržítko nahradit pomlčkou následovně:
+
; {{ic|pkgver}} : Verze balíčku.  Hodnota proměnné by měla být stejná jako verze sestavovaného programu. Může obsahovat písmena, čísla a tečky ale '''NEMĚL BY''' obsahovat pomlčku. Pokud autor programu používá ve verzi pomlčku, nahraďte ji podtržítkem. Například, pokud je verze programu ''0.99-10'', měla by být změněna na ''0.99_10''. Pokud je pak proměnná použita dále ve skriptu, lze jednoduše podtržítko nahradit pomlčkou následovně:
 
   source=($pkgname-${pkgver//_/-}.tar.gz)
 
   source=($pkgname-${pkgver//_/-}.tar.gz)
  
; {{Codeline|pkgrel}} : Tato proměnná zastupuje číslo release. Umožňuje uživatelům rozlišit mezi jednotlivými verzemi {{Filename|PKGBUILD}}u. Když je vydána první verze balíčku, proměnná {{Codeline|pkgrel}} '''začíná její hodnota na 1'''.  Pokud později nastanou ruzné optimalizace souboru {{Filename|PKGBUILD}}, balíček bude '''vydán znovu''' a '''release číslo''' se zvýší o 1. Pokud pak vyjde nová verze sestavovaného programu, release číslo verze se nastaví opět na 1.
+
; {{ic|pkgrel}} : Tato proměnná zastupuje číslo release. Umožňuje uživatelům rozlišit mezi jednotlivými verzemi {{ic|PKGBUILD}}u. Když je vydána první verze balíčku, začíná proměnná {{ic|pkgrel}} '''na hodnotě 1'''.  Pokud později nastanou ruzné optimalizace souboru {{ic|PKGBUILD}}, balíček bude '''vydán znovu''' a '''release číslo''' se zvýší o 1. Pokud pak vyjde nová verze sestavovaného programu, release číslo verze se nastaví opět na 1.
  
; {{Codeline|pkgdesc}} : The description of the package. The description should be about 80 characters or less and should not include the package name in a self-referencing way.  For instance, "Nedit is a text editor for X11" should be written as "A text editor for X11."
 
  
; {{Codeline|arch}} : An array of architectures that the {{Filename|PKGBUILD}} file is known to build and work on. Currently, it should contain '''i686''' and/or '''x86_64''', {{Codeline|<nowiki>arch=('i686' 'x86_64')</nowiki>}}.  The value '''any''' can also be used for architechture-independent packages. You can access this value with the variable {{Codeline|$CARCH}} during the build.
+
; {{ic|epoch}} : Je to číselná hodnota, která umožňuje rozdíl verzí. Defaultně se do této proměnné vloží nula. Nepoužívejte ji, pokud nevíte co děláte.
 +
{{Bad translation}}
  
; {{Codeline|url}} : The URL of the official site of the software being packaged.
+
; {{ic|pkgdesc}} : Krátký popis balíčku. Popis by měl být dlouhý okolo 80 znaků nebo méně a neměl by v sobě obsahovat znovu jméno programu. Například, místo "Nedit is a text editor for X11" by mělo spíše být "A text editor for X11."
  
; {{Codeline|license}} : The license under which the software is distributed. A {{Package Official|licenses}} package has been created in {{Codeline|[core]}} that stores common licenses in {{Filename|/usr/share/licenses/common}}, i.e. {{Filename|/usr/share/licenses/common/GPL}}. If a package is licensed under one of these licenses, the value should be set to the directory name, e.g. {{Codeline|<nowiki>license=('GPL')</nowiki>}}. If the appropriate license is not included in the official {{Package Official|licenses}} package, several things must be done:
+
; {{ic|arch}} : Pole architektur na kterých je možné balíček správně zkompilovat a spustit. V současné době většinou obsahuje '''i686''' a/nebo '''x86_64''', {{ic|<nowiki>arch=('i686' 'x86_64')</nowiki>}}. Hodnota '''any''' může být použita také, pokud sestavujete na platformě nezávislý balíček. Při samotném průběhu sestavování balíčku pak k této hodnotě můžete přistupovat pomocí proměnné {{ic|$CARCH}}.
:# The license file(s) should be included in: {{Filename|/usr/share/licenses/'''pkgname'''/}}, e.g. {{Filename|/usr/share/licenses/foobar/LICENSE}}.
 
:# If the source tarball does '''NOT''' contain the license details and the license is only displayed elsewhere, e.g. a website, then you need to copy the license to a file and include it.
 
:# Add '''custom''' to the {{Codeline|license}} array. Optionally, you can replace '''custom''' with '''custom:name of license'''. Once a license is used in two or more packages in an official repository (including {{Codeline|[community]}}), it becomes a part of the {{Package Official|licenses}} package.
 
:* The [[Wikipedia:BSD License|BSD]], [[Wikipedia:MIT License|MIT]], [[Wikipedia:ZLIB license|zlib/png]] and [[Wikipedia:Python License|Python]] licenses are special cases and could not be included in the {{Package Official|licenses}} package. For the sake of the {{Codeline|license}} array, it is treated as a common license ({{Codeline|<nowiki>license=('BSD')</nowiki>}}, {{Codeline|<nowiki>license=('MIT')</nowiki>}}, {{Codeline|<nowiki>license=('ZLIB')</nowiki>}} and {{Codeline|<nowiki>license=('Python')</nowiki>}}) but technically each one is a custom license because each one has its own copyright line. Any packages licensed under these four should have its own unique license stored in {{Filename|/usr/share/licenses/'''pkgname'''}}.  Some packages may not be covered by a single license. In these cases, multiple entries may be made in the license array, e.g. {{Codeline|<nowiki>license=('GPL' 'custom:name of license')</nowiki>}}.
 
:* Additionally, the (L)GPL has many versions and permutations of those versions. For (L)GPL software, the convention is:
 
:** (L)GPL - (L)GPLv2 or any later version
 
:** (L)GPL2 - (L)GPL2 only
 
:** (L)GPL3 - (L)GPL3 or any later version
 
  
; {{Codeline|groups}} : The group the package belongs in. For instance, when you install the {{Package Official|kdebase}} package, it installs all packages that belong in the ''kde'' group.
+
; {{ic|url}} : V této proměnné je obsažena oficiální stránka programu, který sestavujete.
  
; {{Codeline|depends}} : An array of package names that must be installed before this software can be run. If a software requires a minimum version of a dependency, the '''>=''' operator should be used to point this out, e.g. {{Codeline|<nowiki>depends=('foobar>=1.8.0')</nowiki>}}. You do not need to list packages that your software depends on if other packages your software depends on already have those packages listed in their dependency. For instance, ''gtk2'' depends on ''glib2'' and ''glibc''. However, ''glibc'' does not need to be listed as a dependency for ''gtk2'' because it is a dependency for ''glib2''.
+
; {{ic|license}} : Toto pole obsahuje licenci pod kterou je program distribuován. V repozitáři {{ic|[core]}} byl vytvořen balíček {{Pkg|licenses}}, který obsahuje nejběžnější licence. Soubory licencí jsou pak uloženy v adresáři {{ic|/usr/share/licenses/common}}, například známou {{ic|/usr/share/licenses/common/GPL}}. Pokud je balíček licencován pod některou z těchto licencí, měla by být proměnná nastavena na jméno adresáře tzn. {{ic|<nowiki>license=('GPL')</nowiki>}}. Jestliže se licence, pod kterou je program vydáván v adresáři nenachází, musíte ještě udělat pár věcí:
  
; {{Codeline|makedepends}} : An array of package names that must be installed to build the software but unnecessary for using the software after installation. You can specify the minimum version dependency of the packages in the same format as the {{Codeline|depends}} array.
+
:# Pokud archiv se zdrojovými kódy programu '''neobsahuje''' žádný soubor s licencí, budete pravděpodobně muset licenci odněkud zkopírovat, například z oficiálních stránek programu. Následně ji uložit do souboru a zajistit to, aby se licence nainstalovala spolu s balíčkem, který vytváříte.
 +
:# Nastavte pole {{ic|license}} na '''custom'''. Případně ještě můžete nahradit '''custom''' za '''custom:jméno neoficiální licence'''. Pokud je daná licence použita u dvou a více programů z oficiálního repozitáře (včetně {{ic|[community]}}), stává se součástí balíčku {{Pkg|licenses}}.
 +
:* Licence [[Wikipedia:BSD License|BSD]], [[Wikipedia:MIT License|MIT]], [[Wikipedia:ZLIB license|zlib/png]] a [[Wikipedia:Python License|Python]] jsou speciální případy, které nemohou být obsažené v balíčku {{Pkg|licenses}}. Pokud je program vydáván pod některou z těchto licencí vložte ji do pole {{ic|license}} takto ({{ic|<nowiki>license=('BSD')</nowiki>}}, {{ic|<nowiki>license=('MIT')</nowiki>}}, {{ic|<nowiki>license=('ZLIB')</nowiki>}} nebo {{ic|<nowiki>license=('Python')</nowiki>}}). Každý z těchto balíčků by měl mít svou vlastní unikátní licenci uloženou v {{ic|/usr/share/licenses/'''pkgname'''}}. Některé balíčky nemusejí být vždy vydávány pouze pod jednou licencí, proto lze do pole vložit licencí více. Například takto {{ic|<nowiki>license=('GPL' 'custom:jméno licence')</nowiki>}}.
 +
:* Kromě toho například (L)GPL má plno různých podob, proto je pro (L)GPL software dodržována tato konvence:
 +
:** (L)GPL - (L)GPLv2 nebo kterákoliv pozdější verze
 +
:** (L)GPL2 - (L)GPL2 pouze
 +
:** (L)GPL3 - (L)GPL3 nebo kterákoliv pozdější verze
  
: {{Warning| The group "base-devel" is assumed already installed when building with makepkg . Members of "base-devel" '''should not''' be included in makedepends arrays.}}
+
; {{ic|groups}} : Jméno skupiny do které balíček patří. Například když nainstalujete balíče {{Pkg|kdebase}}, nainstalují se zároveň i ostatní balíčky, které patří do skupiny ''kde''.
  
; {{Codeline|optdepends}} : An array of package names that are not needed for the software to function but provides additional features. A short description of what each package provides should also be noted. An {{Codeline|optdepends}} may look like this:
+
; {{ic|depends}} : Pole jmen balíčků, které musí být pro spuštění sestavovaného programu nainstalovány. Pokud program vyžaduje nějakou určitou verzi balíčku, lze ji definovat použitím operátoru '''>=''', například takto: {{ic|<nowiki>depends=('foobar>=1.8.0')</nowiki>}}.
 +
 
 +
; {{ic|makedepends}} : Je pole jmen balíčků, které musí být nainstalovány, aby šel daný program zkompilovat, ale nejsou už potom potřeba pro samotný běh programu. Můžete také specifikovat minimální verzi závislého balíčku. To se nastavuje úplně stejně jako u pole {{ic|depends}}.
 +
 
 +
: {{Warning| Skupina balíčků "base-devel" je už nainstalovaná automaticky, pokud vše sestavujete pomocí programu makepkg. Takže by balíčky z této skupiny '''neměly''' být obsaženy v tomto poli.}}
 +
 
 +
; {{ic|optdepends}} : Je pole balíčků, které obsahuje jména programů, které nejsou nutně potřeba pro běh programu, ale pouze poskytují nějaké nadstandartní funkce. U každého zmíněného balíčku by měla být obsažena krátká informace o tom, co poskytuje. Pole {{ic|optdepends}} by mohlo vypadat například následovně:
 
  optdepends=('cups: printing support'
 
  optdepends=('cups: printing support'
 
  'sane: scanners support'
 
  'sane: scanners support'
Line 65: Line 76:
 
  'libpng: PNG images support')
 
  'libpng: PNG images support')
  
; {{Codeline|provides}} : An array of package names that this package provides the features of (or a virtual package such as ''cron'' or ''sh''). If you use this variable, you should add the version ({{Codeline|pkgver}} and perhaps the {{Codeline|pkgrel}}) that this package will provide if dependencies may be affected by it. For instance, if you are providing a modified ''qt'' package named ''qt-foobar'' version 3.3.8 which provides ''qt'' then the {{Codeline|provides}} array should look like {{Codeline|<nowiki>provides=('qt=3.3.8')</nowiki>}}. Putting {{Codeline|<nowiki>provides=('qt')</nowiki>}} will cause to fail those dependencies that require a specific version of ''qt''.  Do not add {{Codeline|pkgname}} to your provides array, this is done automatically.
+
; {{ic|provides}} : Pole jmen balíčků, které tento balíček funkčně zastupuje. Pokud toto pole použijete, měli byste ještě definovat proměnnou ({{ic|pkgver}}, případně i {{ic|pkgrel}}). Například pokud poskytujete upravenou verzi ''qt'' v balíčku pojmenovaném ''qt-foobar'' verze 3.3.8, mělo by pole {{ic|provides}} vypadat nějak takto: {{ic|<nowiki>provides=('qt=3.3.8')</nowiki>}}. Proměnnou {{ic|pkgname}} do tohoto pole nepřidávejte - ''makepkg'' to udělá za vás.
  
; {{Codeline|conflicts}} : An array of package names that may cause problems with this package if installed. You can also specify the version properties of the conflicting packages in the same format as the {{Codeline|depends}} array.
+
; {{ic|conflicts}} : Pole jmen balíčků, které mohou způsobovat problémy, když bude tento program nainstalován. Mužete zde také specifikovat konfliktní verzi balíčku - stejně jako u pole {{ic|depends}}.
  
; {{Codeline|replaces}} : An array of obsolete package name that are replaced by this package, e.g. {{Codeline|<nowiki>replaces=('ethereal')</nowiki>}} for the {{Package Official|wireshark}} package. After syncing with {{Codeline|pacman -Sy}}, it will immediately replace an installed package upon encountering another package with the matching {{Codeline|replaces}} in the repositories. If you are providing an alternate version of an already existing package, use the {{Codeline|conflicts}} variable which is only evaluated when actually installing the conflicting package.
+
; {{ic|replaces}} : Pole jmen balíčků, které mají být nahrazeny tímto balíčkem. Například {{ic|<nowiki>replaces=('ethereal')</nowiki>}}. Pokud poskytujete alternativní  verzi nějakého existujícího balíčku, použijte pole {{ic|conflicts}}.
  
; {{Codeline|backup}} : An array of files to be backed up as {{Filename|file.pacsave}} when the package is removed. This is commonly used for packages placing configuration files in {{Filename|/etc}}. The file paths in this array should be relative paths (e.g. {{Filename|etc/pacman.conf}}) not absolute paths (e.g. {{Filename|/etc/pacman.conf}}).
+
; {{ic|backup}} : Toto pole obsahuje jména souborů, které se mají zálohovat a tím pádem uložit jako  {{ic|soubor.pacsave}} když je balíček odinstalován ze systému. Toto se většinou používá u balíčků, které svou konfiguraci ukládají do adresáře {{ic|/etc}}. Cesty definované v tomto poli by měly být relativní. Takže například {{ic|etc/pacman.conf}}. Nepoužívejte absolutní cesty! ({{ic|/etc/pacman.conf}}).
  
; {{Codeline|options}} : This array allows you to override some of the default behavior of {{Codeline|makepkg}}. To set an option, include the option name in the array. To reverse the default behavior, place an '''!''' at the front of the option. The following options may be placed in the array:
+
; {{ic|options}} : Toto pole vám umožňuje změnit základní chování programu {{ic|makepkg}}. Pro nastavení vložte jméno určité volby do pole. Pro změnu defaultní volby na opačnou hodnotu vložte '''!''' na začátek jména. V poli lze použít následující:
:* '''''strip''''' - Strips symbols from binaries and libraries.
+
:* '''''strip''''' - Odstranění symbolů z binárních souborů a knihoven.
:* '''''docs''''' - Save {{Filename|/doc}} directories.
+
:* '''''docs''''' - Uložení adresářů {{ic|/doc}}.
:* '''''libtool''''' - Leave ''libtool'' ({{Filename|.la}}) files in packages.
+
:* '''''libtool''''' - Odstranění souborů programu ''libtool'' ({{ic|.la}}).
:* '''''emptydirs''''' - Leave empty directories in packages.
+
:* '''''emptydirs''''' - Odstranění prázdných adresářů z výsledného balíčku.
:* '''''zipman''''' - Compress ''man'' and ''info'' pages with ''gzip''.
+
:* '''''zipman''''' - Komprese ''man'' a ''info'' stránek programem ''gzip''.
:* '''''ccache''''' - Allow the use of {{Codeline|ccache}} during build. More useful in its negative form {{Codeline|!ccache}} with select packages that have problems building with {{Codeline|ccache}}.
+
:* '''''ccache''''' - Povoluje použití {{ic|ccache}} v průběhu sestavování balíčku. Více se užívá obrácená varianta této volby {{ic|!ccache}} - většinou pro balíčky, které mají problém při sestavování s {{ic|ccache}}.
:* '''''distcc''''' - Allow the use of {{Codeline|distcc}} during build. More useful in its negative form {{Codeline|!distcc}} with select packages that have problems building with {{Codeline|distcc}}.
+
:* '''''distcc''''' - Povoluje užítí {{ic|distcc}} v průběhu sestavování balíčku. Více se užívá obrácená varianta této volby {{ic|!distcc}}. Tuto volbu většinou používájí balíčky, které mají problémy při sestavování s {{ic|distcc}}.
:* '''''makeflags''''' - Allow the use of user-specific {{Codeline|makeflags}} during build. More useful in its negative form {{Codeline|!makeflags}} with select packages that have problems building with custom {{Codeline|makeflags}}.
+
:* '''''makeflags''''' - Umožňuje definovat proměnné pro kompilaci. Více se užívá její znegovaná forma {{ic|!makeflags}}.
:* '''''force''''' - Force the package to be upgraded by a ''pacman'' system upgrade operation, even if the version number would normally not trigger such an upgrade. This is useful when the version numbering scheme of a package changes (or is alphanumeric) or when a downgrade is required for security reasons.
+
:* '''''force''''' - Donutí balíček k aktualizaci, a to i v případě, že by to verze balíčku neměla umožňovat. Tato volba se například užívá při změně číslování verzí balíčku nebo když je nutný tzv. downgrade balíčku z důvodu bezpečnosti.
  
; {{Codeline|install}} : The name of the {{Filename|.install}} script to be included in the package. ''pacman'' has the ability to store and execute a package-specific script when it installs, removes or upgrades a package. The script contains the following functions which run at different times:
+
; {{ic|install}} : Představuje jméno skriptu {{ic|.install}}, který může a nemusí být součástí balíčku. ''pacman'' pak tento skript spouští při instalaci, odstranění nebo aktualizaci balíčku. Skript pak může obsahovat následující funkce. Každá z funkcí se spouští v jinou dobu.
:* '''''pre_install''''' - The script is run right before files are extracted. One argument is passed: new package version.
+
:* '''''pre_install''''' - Tato funkce je volána ''předtím'', než jsou soubory rozbaleny. Funkci je argumentem předávána nová verze balíčku.
:* '''''post_install''''' - The script is run right after files are extracted. One argument is passed: new package version.
+
:* '''''post_install''''' - Tato funkce je volána ''po'' rozbalení balíčku. V argumentu ji je předáváno číslo nové verze balíčku.
:* '''''pre_upgrade''''' - The script is run right before files are extracted. Two arguments are passed in the following order: new package version, old package version.
+
:* '''''pre_upgrade''''' - Tato funkce je volána ''předtím'', než jsou soubory rozbaleny. Jsou ji předávány dva argumenty v tomto pořadí: nová verze balíčku, stará verze balíčku.
:* '''''post_upgrade''''' - The script is run after files are extracted. Two arguments are passed in the following order: new package version, old package version.
+
:* '''''post_upgrade''''' - Tato funkce je volána ''po'' rozbalení balíčku. Jsou ji předávány dva argumenty v tomto pořadí: nová verze balíčku, stará verze balíčku.
:* '''''pre_remove''''' - The script is run right before files are removed. One argument is passed: old package version.
+
:* '''''pre_remove''''' - Funkce, která je volána předtím, než jsou všechny soubory odstraněny. Je jí předáván jeden parametr - stará verze balíčku.
:* '''''post_remove''''' - The script is run right after files are removed. One argument is passed: old package version.
+
:* '''''post_remove''''' - Funkce, která je volána po odstranění souborů. Je jí předáván jeden argument - stará verze balíčku.
  
: {{Tip|A prototype {{Filename|.install}} is provided at {{Filename|/usr/share/pacman/proto.install}}.}}
+
: {{Tip|Prototyp souboru {{ic|.install}} můžete naleznout zde: {{ic|/usr/share/pacman/proto.install}}.}}
  
; {{Codeline|source}} : An array of files which are needed to build the package. It must contain the location of the software source, which in most cases is a full HTTP or FTP URL. The previously set variables {{Codeline|pkgname}} and {{Codeline|pkgver}} can be used effectively here (e.g. {{Codeline|<nowiki>source=(http://example.com/$pkgname-$pkgver.tar.gz)</nowiki>}})
+
; {{ic|source}} : Je pole souborů, které jsou potřeba pro sestavení balíčku. Musí obsahovat umístění zdrojových kódů programu. Umístění tedy představuje adresa URL na HTTP nebo FTP. Můžete zde využít již definované proměnné {{ic|pkgname}} a {{ic|pkgver}}. Například takto: {{ic|<nowiki>source=(http://example.com/$pkgname-$pkgver.tar.gz)</nowiki>}}.
  
: {{Note|If you need to supply files which are not downloadable on the fly, e.g. self-made patches, you simply put those into the same directory where your {{Filename|PKGBUILD}} file is in and add the filename to this array. Any paths you add here are resolved relative to the directory where the {{Filename|PKGBUILD}} lies. Before the actual build process is started, all of the files referenced in this array will be downloaded or checked for existence, and {{Codeline|makepkg}} will not proceed if any are missing.}}
+
: {{Note|Pokud k balíčku potřebujete přidat nějaké soubory, které není možno stáhnout přímo z internetu (například patche apod.), stačí je jednoduše přidat do stejného adresáře jako váš {{ic|PKGBUILD}} a název souboru přidat do tohoto pole. Předtím, než začne samotný proces sestavování balíčku, jsou všechny odkazované soubory staženy a zkontrolovány. Pokud nastane nějaká chyba, {{ic|makepkg}} nebude dál pokračovat a skončí s chybou.}}
  
: {{Note|You can specify a different name for the downloaded file - if the downloaded file has a different name for some reason like the url had a GET parameter - using the following syntax: <filename>::<fileuri>, do not include the '<' and '>' characters}}
+
: {{Note|Můžete také specifikovat jiné jméno stahovaného souboru. Například pokud má stahovaný soubor nehodící se jméno (například obsahuje parametry GET). Vše uděláte následovně: <jmeno_souboru>::<uri_souboru>, vše bez znaků '<' a '>'.}}
  
; {{Codeline|noextract}} : An array of files listed under the {{Codeline|source}} array which should not be extracted from their archive format by {{Codeline|makepkg}}. This most commonly applies to certain zip files which cannot be handled by ''bsdtar'' because ''libarchive'' processes all files as streams rather than random access as ''unzip'' does. In these situations ''unzip'' should be added in the {{Codeline|makedepends}} array and the first line of the {{Codeline|build()}} function should contain:
+
; {{ic|noextract}} : Pole souborů, které jsou obsaženy v poli {{ic|source}}, ale nemají být extraktovány. Toto pole se většinou používá pro archívy typu zip, které nemohou být rozbaleny programem ''bsdtar''. V těchto situacích by se měl přidat program ''unzip'' do pole {{ic|makedepends}} a první řádka funkce {{ic|build()}} by měla obsahovat:
 
  cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
 
  cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
 
  unzip [source].zip
 
  unzip [source].zip
  
; {{Codeline|md5sums}} : An array of MD5 checksums of the files listed in the {{Codeline|source}} array. Once all files in the {{Codeline|source}} array are available, an MD5 hash of each file will be automatically generated and compared with the values of this array in the same order they appear in the {{Codeline|source}} array. While the order of the source files itself does not matter, it is important that it matches the order of this array since {{Codeline|makepkg}} cannot guess which checksum belongs to what source file. You can generate this array quickly and easily using the command {{Codeline|makepkg -g}} in the directory that contains the {{Filename|PKGBUILD}} file. Note that the MD5 algorithm is known to have weaknesses, so you should consider using a stronger alternative.
+
; {{ic|md5sums}} : Je pole kontrolních součtů typu MD5. Jedná se o kontrolní součty souborů obsažených v poli {{ic|source}}. Při sestavování balíčku se pak automaticky spočítá kontrolní součet souborů obsažených v poli {{ic|source}} a porovná se se součtama z tohoto pole. Toto pole lze jednoduše vygenerovat pomocí příkazu {{ic|makepkg -g}} spuštěném v adresáři, který obsahuje daný soubor {{ic|PKGBUILD}}.
 +
 
 +
; {{ic|sha1sums}} : Je pole SHA-1 160-bitových kontrolních součtů. Je to alternativa k md5 součtům, které jsou zmíněny výše. Pro to, aby jste je mohli používat musíte mít zaplou volbu INTEGRITY_CHECK ve vašem {{ic|makepkg.conf}}. Pro více informací koukněte do man makepkg.conf.
  
; {{Codeline|sha1sums}} : An array of SHA-1 160-bit checksums. This is an alternative to md5sums described above, but is also known to have weaknesses, so you should consider using a stronger alternative. To enable use and generation of these checksums, be sure to set up the INTEGRITY_CHECK option in makepkg.conf. See man makepkg.conf.
+
; {{ic|sha256sums, sha384sums, sha512sums}} : Pole kontrolních součtů typu SHA-2 o šířce 256, 384 a 512 bitů. Jsou alternativou pro kontrolní součty typu md5, které jsou popsané výše. Pro zapnutí generování těchto kontrolních součtů se ujistěte, že máte správně nastavenou volbu INTEGRITY_CHECK ve vašem {{ic|makepkg.conf}}. Mrkněte také do man makepkg.conf.
  
; {{Codeline|sha256sums, sha384sums, sha512sums}} : An array of SHA-2 checksums with digest sizes 256, 384 and 512 bits respectively. These are alternatives to md5sums described above and are generally believed to be stronger. To enable use and generation of these checksums, be sure to set up the INTEGRITY_CHECK option in makepkg.conf. See man makepkg.conf.
+
Běžně se ve skriptu {{ic|PKGBUILD}} zachovává stejné pořádí proměnných jako výše. Nicméně to není povinné. Jediným požadavkem je dodržení přesné [[Wikipedia:Bash|Bash]] syntaxe.
  
It is common practice to preserve the order of the {{Filename|PKGBUILD}} variables as shown above. However, this is not mandatory, as the only requirement in this context is correct [[Wikipedia:Bash|Bash]] syntax.
+
== Koukněte také na ==
 +
*[http://www.root.cz/clanky/arch-linux-balickovaci-system/ Balíčkovací systém Archlinuxu na Root.cz]
 +
*[http://seberm.pastebin.com/r7q5VuYM Příklad skriptu PKGBUILD]
 +
*[http://seberm.pastebin.com/gP0tBqvs Příklad skriptu .install]

Revision as of 11:02, 28 June 2012

zh-CN:PKGBUILD zh-TW:PKGBUILD Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary heading Template:Article summary link Template:Article summary end

PKGBUILD je textový soubor, ve kterém je přesně určeno, jak se bude vytvářet určitý binární balíček. Více zde. Tento článek pouze popisuje proměnné, které lze při vytváření tohoto souboru použít.

Sestavování balíčků

Balíčky jsou v ArchLinuxu sestavovány programem makepkg. Při jeho spuštění se program pokouší najít PKGBUILD ve vašem pracovním adresáři. Pokud ho najde, přečte si ho a podle jednotlivých instrukcí v něm obsažených začne sestavovat balíček. Pokud je vše provedeno bez chyb, vznikne soubor (pkgname.pkg.tar.xz). Tento balíček obsahuje binární soubory a instrukce pro instalaci. Takto vytvořený balíček lze nainstalovat pomocí správce balíčků pacman.

Pro více informací běžte na vytváření balíčků.

Proměnné

Následující proměnné mohou být použity v souboru PKGBUILD:

pkgname 
Obsahuje jméno balíčku. Mělo by se skládat z alfanumerických znaků a pomlčky ('-'). Všechna písmena by měla být malá (lowercase). V zájmu soudržnosti by se měla proměnná pkgname shodovat s názvem zdrojového archivu programu, pro který balíček vytváříte. Například, pokud je jméno tarballu foobar-2.5.tar.gz, měla by hodnota pkgname být foobar.
pkgver 
Verze balíčku. Hodnota proměnné by měla být stejná jako verze sestavovaného programu. Může obsahovat písmena, čísla a tečky ale NEMĚL BY obsahovat pomlčku. Pokud autor programu používá ve verzi pomlčku, nahraďte ji podtržítkem. Například, pokud je verze programu 0.99-10, měla by být změněna na 0.99_10. Pokud je pak proměnná použita dále ve skriptu, lze jednoduše podtržítko nahradit pomlčkou následovně:
 source=($pkgname-${pkgver//_/-}.tar.gz)
pkgrel 
Tato proměnná zastupuje číslo release. Umožňuje uživatelům rozlišit mezi jednotlivými verzemi PKGBUILDu. Když je vydána první verze balíčku, začíná proměnná pkgrel na hodnotě 1. Pokud později nastanou ruzné optimalizace souboru PKGBUILD, balíček bude vydán znovu a release číslo se zvýší o 1. Pokud pak vyjde nová verze sestavovaného programu, release číslo verze se nastaví opět na 1.


epoch 
Je to číselná hodnota, která umožňuje rozdíl verzí. Defaultně se do této proměnné vloží nula. Nepoužívejte ji, pokud nevíte co děláte.

Tango-preferences-desktop-locale-modified.pngThe translation of this article or section does not reflect the original text.Tango-preferences-desktop-locale-modified.png

Reason: please use the first argument of the template to provide a brief explanation. (Discuss in Talk:PKGBUILD (Česky)#)
pkgdesc 
Krátký popis balíčku. Popis by měl být dlouhý okolo 80 znaků nebo méně a neměl by v sobě obsahovat znovu jméno programu. Například, místo "Nedit is a text editor for X11" by mělo spíše být "A text editor for X11."
arch 
Pole architektur na kterých je možné balíček správně zkompilovat a spustit. V současné době většinou obsahuje i686 a/nebo x86_64, arch=('i686' 'x86_64'). Hodnota any může být použita také, pokud sestavujete na platformě nezávislý balíček. Při samotném průběhu sestavování balíčku pak k této hodnotě můžete přistupovat pomocí proměnné $CARCH.
url 
V této proměnné je obsažena oficiální stránka programu, který sestavujete.
license 
Toto pole obsahuje licenci pod kterou je program distribuován. V repozitáři [core] byl vytvořen balíček licenses, který obsahuje nejběžnější licence. Soubory licencí jsou pak uloženy v adresáři /usr/share/licenses/common, například známou /usr/share/licenses/common/GPL. Pokud je balíček licencován pod některou z těchto licencí, měla by být proměnná nastavena na jméno adresáře tzn. license=('GPL'). Jestliže se licence, pod kterou je program vydáván v adresáři nenachází, musíte ještě udělat pár věcí:
 1. Pokud archiv se zdrojovými kódy programu neobsahuje žádný soubor s licencí, budete pravděpodobně muset licenci odněkud zkopírovat, například z oficiálních stránek programu. Následně ji uložit do souboru a zajistit to, aby se licence nainstalovala spolu s balíčkem, který vytváříte.
 2. Nastavte pole license na custom. Případně ještě můžete nahradit custom za custom:jméno neoficiální licence. Pokud je daná licence použita u dvou a více programů z oficiálního repozitáře (včetně [community]), stává se součástí balíčku licenses.
 • Licence BSD, MIT, zlib/png a Python jsou speciální případy, které nemohou být obsažené v balíčku licenses. Pokud je program vydáván pod některou z těchto licencí vložte ji do pole license takto (license=('BSD'), license=('MIT'), license=('ZLIB') nebo license=('Python')). Každý z těchto balíčků by měl mít svou vlastní unikátní licenci uloženou v /usr/share/licenses/pkgname. Některé balíčky nemusejí být vždy vydávány pouze pod jednou licencí, proto lze do pole vložit licencí více. Například takto license=('GPL' 'custom:jméno licence').
 • Kromě toho například (L)GPL má plno různých podob, proto je pro (L)GPL software dodržována tato konvence:
  • (L)GPL - (L)GPLv2 nebo kterákoliv pozdější verze
  • (L)GPL2 - (L)GPL2 pouze
  • (L)GPL3 - (L)GPL3 nebo kterákoliv pozdější verze
groups 
Jméno skupiny do které balíček patří. Například když nainstalujete balíče kdebase, nainstalují se zároveň i ostatní balíčky, které patří do skupiny kde.
depends 
Pole jmen balíčků, které musí být pro spuštění sestavovaného programu nainstalovány. Pokud program vyžaduje nějakou určitou verzi balíčku, lze ji definovat použitím operátoru >=, například takto: depends=('foobar>=1.8.0').
makedepends 
Je pole jmen balíčků, které musí být nainstalovány, aby šel daný program zkompilovat, ale nejsou už potom potřeba pro samotný běh programu. Můžete také specifikovat minimální verzi závislého balíčku. To se nastavuje úplně stejně jako u pole depends.
Warning: Skupina balíčků "base-devel" je už nainstalovaná automaticky, pokud vše sestavujete pomocí programu makepkg. Takže by balíčky z této skupiny neměly být obsaženy v tomto poli.
optdepends 
Je pole balíčků, které obsahuje jména programů, které nejsou nutně potřeba pro běh programu, ale pouze poskytují nějaké nadstandartní funkce. U každého zmíněného balíčku by měla být obsažena krátká informace o tom, co poskytuje. Pole optdepends by mohlo vypadat například následovně:
optdepends=('cups: printing support'
'sane: scanners support'
'libgphoto2: digital cameras support'
'alsa-lib: sound support'
'giflib: GIF images support'
'libjpeg: JPEG images support'
'libpng: PNG images support')
provides 
Pole jmen balíčků, které tento balíček funkčně zastupuje. Pokud toto pole použijete, měli byste ještě definovat proměnnou (pkgver, případně i pkgrel). Například pokud poskytujete upravenou verzi qt v balíčku pojmenovaném qt-foobar verze 3.3.8, mělo by pole provides vypadat nějak takto: provides=('qt=3.3.8'). Proměnnou pkgname do tohoto pole nepřidávejte - makepkg to udělá za vás.
conflicts 
Pole jmen balíčků, které mohou způsobovat problémy, když bude tento program nainstalován. Mužete zde také specifikovat konfliktní verzi balíčku - stejně jako u pole depends.
replaces 
Pole jmen balíčků, které mají být nahrazeny tímto balíčkem. Například replaces=('ethereal'). Pokud poskytujete alternativní verzi nějakého existujícího balíčku, použijte pole conflicts.
backup 
Toto pole obsahuje jména souborů, které se mají zálohovat a tím pádem uložit jako soubor.pacsave když je balíček odinstalován ze systému. Toto se většinou používá u balíčků, které svou konfiguraci ukládají do adresáře /etc. Cesty definované v tomto poli by měly být relativní. Takže například etc/pacman.conf. Nepoužívejte absolutní cesty! (/etc/pacman.conf).
options 
Toto pole vám umožňuje změnit základní chování programu makepkg. Pro nastavení vložte jméno určité volby do pole. Pro změnu defaultní volby na opačnou hodnotu vložte ! na začátek jména. V poli lze použít následující:
 • strip - Odstranění symbolů z binárních souborů a knihoven.
 • docs - Uložení adresářů /doc.
 • libtool - Odstranění souborů programu libtool (.la).
 • emptydirs - Odstranění prázdných adresářů z výsledného balíčku.
 • zipman - Komprese man a info stránek programem gzip.
 • ccache - Povoluje použití ccache v průběhu sestavování balíčku. Více se užívá obrácená varianta této volby !ccache - většinou pro balíčky, které mají problém při sestavování s ccache.
 • distcc - Povoluje užítí distcc v průběhu sestavování balíčku. Více se užívá obrácená varianta této volby !distcc. Tuto volbu většinou používájí balíčky, které mají problémy při sestavování s distcc.
 • makeflags - Umožňuje definovat proměnné pro kompilaci. Více se užívá její znegovaná forma !makeflags.
 • force - Donutí balíček k aktualizaci, a to i v případě, že by to verze balíčku neměla umožňovat. Tato volba se například užívá při změně číslování verzí balíčku nebo když je nutný tzv. downgrade balíčku z důvodu bezpečnosti.
install 
Představuje jméno skriptu .install, který může a nemusí být součástí balíčku. pacman pak tento skript spouští při instalaci, odstranění nebo aktualizaci balíčku. Skript pak může obsahovat následující funkce. Každá z funkcí se spouští v jinou dobu.
 • pre_install - Tato funkce je volána předtím, než jsou soubory rozbaleny. Funkci je argumentem předávána nová verze balíčku.
 • post_install - Tato funkce je volána po rozbalení balíčku. V argumentu ji je předáváno číslo nové verze balíčku.
 • pre_upgrade - Tato funkce je volána předtím, než jsou soubory rozbaleny. Jsou ji předávány dva argumenty v tomto pořadí: nová verze balíčku, stará verze balíčku.
 • post_upgrade - Tato funkce je volána po rozbalení balíčku. Jsou ji předávány dva argumenty v tomto pořadí: nová verze balíčku, stará verze balíčku.
 • pre_remove - Funkce, která je volána předtím, než jsou všechny soubory odstraněny. Je jí předáván jeden parametr - stará verze balíčku.
 • post_remove - Funkce, která je volána po odstranění souborů. Je jí předáván jeden argument - stará verze balíčku.
Tip: Prototyp souboru .install můžete naleznout zde: /usr/share/pacman/proto.install.
source 
Je pole souborů, které jsou potřeba pro sestavení balíčku. Musí obsahovat umístění zdrojových kódů programu. Umístění tedy představuje adresa URL na HTTP nebo FTP. Můžete zde využít již definované proměnné pkgname a pkgver. Například takto: source=(http://example.com/$pkgname-$pkgver.tar.gz).
Note: Pokud k balíčku potřebujete přidat nějaké soubory, které není možno stáhnout přímo z internetu (například patche apod.), stačí je jednoduše přidat do stejného adresáře jako váš PKGBUILD a název souboru přidat do tohoto pole. Předtím, než začne samotný proces sestavování balíčku, jsou všechny odkazované soubory staženy a zkontrolovány. Pokud nastane nějaká chyba, makepkg nebude dál pokračovat a skončí s chybou.
Note: Můžete také specifikovat jiné jméno stahovaného souboru. Například pokud má stahovaný soubor nehodící se jméno (například obsahuje parametry GET). Vše uděláte následovně: <jmeno_souboru>::<uri_souboru>, vše bez znaků '<' a '>'.
noextract 
Pole souborů, které jsou obsaženy v poli source, ale nemají být extraktovány. Toto pole se většinou používá pro archívy typu zip, které nemohou být rozbaleny programem bsdtar. V těchto situacích by se měl přidat program unzip do pole makedepends a první řádka funkce build() by měla obsahovat:
cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
unzip [source].zip
md5sums 
Je pole kontrolních součtů typu MD5. Jedná se o kontrolní součty souborů obsažených v poli source. Při sestavování balíčku se pak automaticky spočítá kontrolní součet souborů obsažených v poli source a porovná se se součtama z tohoto pole. Toto pole lze jednoduše vygenerovat pomocí příkazu makepkg -g spuštěném v adresáři, který obsahuje daný soubor PKGBUILD.
sha1sums 
Je pole SHA-1 160-bitových kontrolních součtů. Je to alternativa k md5 součtům, které jsou zmíněny výše. Pro to, aby jste je mohli používat musíte mít zaplou volbu INTEGRITY_CHECK ve vašem makepkg.conf. Pro více informací koukněte do man makepkg.conf.
sha256sums, sha384sums, sha512sums 
Pole kontrolních součtů typu SHA-2 o šířce 256, 384 a 512 bitů. Jsou alternativou pro kontrolní součty typu md5, které jsou popsané výše. Pro zapnutí generování těchto kontrolních součtů se ujistěte, že máte správně nastavenou volbu INTEGRITY_CHECK ve vašem makepkg.conf. Mrkněte také do man makepkg.conf.

Běžně se ve skriptu PKGBUILD zachovává stejné pořádí proměnných jako výše. Nicméně to není povinné. Jediným požadavkem je dodržení přesné Bash syntaxe.

Koukněte také na