Pacman (Dansk)

From ArchWiki
Revision as of 23:03, 29 December 2007 by Jan-portugal (talk | contribs) (Anvendelse: Opdateret link til Pacman 'man'-side)
Jump to: navigation, search

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Oversigt

Programmet til pakkehåndtering - Pacman - er et af de store lyspunkter i Arch Linux. Det kombinerer et simpelt binært pakkeformat med et letanvendeligt pakkebygningssystem (se evt. makepkg og ABS). Pacman muliggør en nem håndtering af programpakker, hvadenten de kommer fra de officielle Arch Linux software-kilder, eller de kommer fra brugernes selvbyggede pakker.

Pacman kan holde et system opdateret ved at synkronisere dets pakkeliste med hovedserveren. Denne server-/klient-model tillader dig også at downloade og installere pakker - komplet med alle afhængigheder - med en enkelt kommando (noget lignende Debian's apt-get).

Anvendelse

For virkelig at lære, hvad Pacman er i stand til, burde du læse man pacman. Denne artikel viser kun et lille udsnit af de operationer, der kan udføres.

Installere og fjerne pakker

Før du installerer og opgraderer pakker er det en god idé at synkronisere den lokale database med software-kilden.

pacman -Sy

eller

pacman --sync --refresh

For at installere eller opgradere en enkelt eller flere pakker (inklusiv afhængigheder) bruges følgende kommando:

pacman -S pakkenavn_1 pakkenavn_2

Hvis der er flere versioner af en pakke i forskellige software-kilder (f.eks. 'Extra' og 'Testing'), kan du angive, hvilken der skal installeres:

pacman -S extra/pakkenavn
pacman -S testing/pakkenavn

Du kan også genopfriske pakkedatabasen med én kommando:

pacman -Sy pakkenavn

For at fjerne en enkelt pakke uden at fjerne pakkens afhængigheder:

pacman -R pakkenavn

For at fjerne de af pakkens afhængigheder, der ikke benyttes af en anden installeret pakke:

pacman -Rs pakkenavn

For at fjerne en pakke uden at tjekke afhængigheder:

pacman -Rd pakkenavn

Opgradering af systemet

Pacman kan opdatere alle pakker i systemet med kun én kommando.
Dette kan tage et stykke tid, afhængigt af hvor up-to-date dit system er:

pacman -Su

Den bedste valgmulighed er imidlertid at synkronisere databaserne og opdatere dit system på én gang med:

pacman -Syu

Forespørgsler i pakkedatabasen

Pacman kan søge i pakkedatabasen og lave en liste over pakker. Du kan angive en del af pakkenavnet, for at søge efter alle pakker, der matcher søgestrengen:

pacman -Ss pakke

For kun at søge i de installerede pakker:

pacman -Qs pakke

Hvis du kender navnet på den pakke, du søger efter, kan du hente information om pakken. Bemærk at kommandoen -Qi (Query info = forespørgselsinformation) giver mere information end -Si (sync info = synkroniseringsinformation), hvis pakken er installeret.

pacman -Si pakke
pacman -Qi pakke

Få en liste over filer indeholdt i en pakke:

pacman -Ql pakke

Få en liste over filer, der ikke længere benyttes af nogen for tiden installerede pakker:

pacman -Qe 

Du kan også se hvilken pakke en fil tilhører med:

pacman -Qo /søgesti/til/fil

Anden anvendelse

Pacman er et temmelig vidtrækkende værktøj til pakkehåndtering.
Her er et lille udsnit af de andre muligheder:

  • Download en pakke uden at installere den:
pacman -Sw pakkenavn
  • Installér en lokal pakke (ikke fra softwarekilde):
pacman -U /søgesti/til/pakke/pakkenavn-version.pkg.tar.gz
  • Ryd pakke-cachen fuldstændigt (/var/cache/pacman/pkg):
pacman -Scc
  • Geninstallér en pakke, der ikke kan fjernes pga. afhængighedsproblemer:
pacman -Sf pakkenavn

For en mere detaljeret liste over parametre henvises til pacman --help eller man pacman.

Konfiguration

Pacman's konfigurationsfil findes i /etc/pacman.conf. Mere dybtgående information om konfigurationsfilen findes i man pacman.conf.

Generelle valgmuligheder

Generelle valgmuligheder findes i sektionen [options]. Læs man-siden eller kig i standardudgaven af pacman.conf efter information om, hvad der kan gøres her:

Software-kilder

I denne sektion angives, hvilke af de software-kilder, der henvises til i /etc/pacman.conf, der skal benyttes. Disse findes på lister i /etc/pacman.d/. Softwarekilderne kan angives direkte, eller du kan inkludere dem fra en anden fil. Filerne i denne mappe inkluderer community, core, extra, release, testing og unstable. Det er vigtigt at redigere hver af disse filer, for at inkludere de software-kilder du ønsker. Det følgende er et eksempel på de officielle software-kilder, der har adskillige serverspejle. Undgå at bruge ftp.archlinux.org på grund af flaskehalsproblemer.

[navn på software-kilde]
Server = ftp://server.net/repo
[core]
# Add your preferred servers here, they will be used first
Include = /etc/pacman.d/core

Bemærk vær forsigtig med at benytte software-kilderne testing og unstable.

Fejl

Hvis du får fejlen not found in sync db er det sikkert fordi pakken ikke kan findes, da software-kilden ikke er sat rigtigt op:

Relaterede links

Improve Pacman Performance
Colored Pacman output
Downgrade packages
Editing pacman.conf
Redownloading all installed packages
Server configuration in pacman.conf
ArchLinux User-community Repository (AUR)
Local repository HOW-TO
Custom local repository with ABS and gensync
Howto Upgrade via Home Network (Network Shared Pacman Cache)
rucksack
Pacman GUI Frontends
Pacman Aliases (for bash)