Partitioning (Polski)

From ArchWiki
Revision as of 19:06, 21 July 2013 by Dzemik112 (talk | contribs) (First paragraph of this page)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Partycjonowanie dysku pozwala na logiczny podział dostępnej przestrzeni dyskowej na sekcje, które mogą być używane niezależnie od siebie.

Cały dysk twardy może być dostępny jako jedna partycja lub można podzielić dostępne miejsce na kilka partycji. Różne możliwości wymagają utworzenia wielu partycji, np. dual- lub multi-booting, czy utworzenie partycji wymiany (swap). W innych przypadkach partycjonowanie jest używane jako środek podziału danych, np. utworzenie osobnych partycji dla plików audio i video. Najczęściej używane schematy partycjonowania zostały omówione poniżej.

Każda partycja musi zostać sformatowana przed użyciem.