PhpMyAdmin (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 00:00, 5 February 2011 by Seberm (talk | contribs) (Created page with "Category:Česky Category:Web Server (Česky) {{i18n|PhpMyAdmin}} == Instalace == Pro instalaci programu [http://www.phpmyadmin.net/ phpMyAdmin], nainstalujte balíčky '...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Instalace

Pro instalaci programu phpMyAdmin, nainstalujte balíčky phpmyadmin a php-mcrypt spuštěním:

pacman -S phpmyadmin php-mcrypt

Konfigurace

Ujistěte se, že už phpMyAdmina v počítači nemáte, pokud ano, smažte ho.

rm -r /srv/http/phpMyAdmin

Zkopírujte vzorový konfigurační soubor do svého httpd conf adresáře.

cp /etc/webapps/phpmyadmin/apache.example.conf /etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf


Následující řádky přidejte do Template:Filename:

# phpMyAdmin configuration
Include conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf

V souboru Template:Filename, zakomentujte deny from all. Řádek by měl potom vypadat takto:

#deny from all

Pokud tak neuděláte, bude se vám při vstupu do adresáře s instalací phpMyAdmin zobrazovat chybová hláška "Error 403 - Access forbidden!".

Ve vašem souboru Template:Filename byste měli mít ještě toto:

    Alias /phpmyadmin "/usr/share/webapps/phpMyAdmin"
    <Directory "/usr/share/webapps/phpMyAdmin">
        AllowOverride All
        Options FollowSymlinks
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

Otevřete soubor Template:Filename a běžte na řádek začínající na open_basedir a přidejte cestu ke složce s instalací phpMyAdmin následovně:

:/usr/share/webapps/:/etc/webapps/

Můj například obsahuje toto:

open_basedir = /srv/http/:/home/:/tmp/:/usr/share/pear/:/srv/:/usr/share/webapps/:/etc/webapps/

Dále budete potřebovat moduly mcrypt a mysql, proto odkomentujte tyto řádky v Template:Filename:

z
 ;extension=mcrypt.so
 ;extension=mysql.so
na
 extension=mcrypt.so
 extension=mysql.so

Přídání blowfish tajného klíče

Pokud se vám zobrazuje následující chybová hláška ve spodní části stránky phpMyAdmina:

ERROR: The configuration file now needs a secret passphrase (blowfish_secret)

Je potřeba přidat tzv. blowfish heslo do konfiguračního souboru phpMyAdmina. Upravte Template:Filename a vložte náhodnou kombinaci znaků do pole blowfish_secret:

$cfg['blowfish_secret'] = ; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

Běžte na generátor, pokud si chcete svůj blowfish jednoduše vygenerovat. Potom ho už jen stačí vložit mezi znaky . Mělo by to vypadat následovně:

$cfg['blowfish_secret'] = 'qtdRoGmbc9{8IZr323xYcSN]0s)r$9b_JUnb{~Xz'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */

Chybová hláška by se už po znovunačtení stránky ukazovat neměla.

Přístup k phpMyAdmin

Vaše instalace phpMyAdmina by měla být kompletní. Než ho ale začnete používat, musíte ješte restartovat apache daemona:

# /etc/rc.d/httpd restart

Teď už jen ve svém prohlížeči zadejte tuto URL:

http://localhost/phpmyadmin/
nebo
http://localhost/phpmyadmin/index.php
Note: 'localhost' je váš hostname (ze souboru /etc/rc.conf).


Pokud chcete ke svému phpMyAdminovi přistupovat bez zadání koncového lomítka v URL:

http://localhost/phpmyadmin

v souboru '/etc/httpd/conf/extra/httpd-phpmyadmin.conf' změňte:

Alias /phpmyadmin/ "/usr/share/webapps/phpMyAdmin/"

na

Alias /phpmyadmin "/usr/share/webapps/phpMyAdmin"

Můžete si také přečist toto vlákno.

Pokud dástáváte chybu "#2002 - The server is not responding (or the local MySQL server's socket is not correctly configured)", potom byste měli změnit hodnotu "localhost" ve svém /etc/webapps/phpmyadmin/config.inc.php na řádce:

$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';

na váš hostname, který je definován v souborech /etc/hosts a /etc/rc.conf pod názvem proměnné HOSTNAME.

Konfigurace Lighttpd

Nastavení pro lighttpd je úplně stejná jako pro apache. Vytvořte alias pro phpMyAdmina ve svém konfiguračním souborů pro lighttpd.

 alias.url = ( "/phpmyadmin/" => "/usr/share/webapps/phpMyAdmin/")

Potom v konfiguračním souboru zapněte mod_alias, mod_fastcgi a mod_cgi ( v sekci server.modules ).

Upravte open_basedir v souboru /etc/php/php.ini a přidejte do něj "/usr/share/webapps/".

 open_basedir = /srv/http/:/home/:/tmp/:/usr/share/pear/:/usr/share/webapps/

Ujistěte se, že lighttpd je nastaveno tak, aby spouštělo soubory typu php. Více na Lighttpd (Česky).

Restartujte lighttpd a běžte v prohlížeči na adresu http://localhost/phpmyadmin/index.php


Další (starší) informace

Zde najdete příklady konfigurace 'config.inc.php'.


Věci, které byste měli udělat jako první Vytvořte uživatele 'controluser', aby phpMyAdmin mohl číst z mysql databáze.

mysql -u root -pVASE_HESLO
mysql> grant usage on mysql.* to controluser@localhost identified by 'CONTROLPASS';


Kde je phpMyAdmin

v phpMyAdmin verze 3.2.2-3 se nezobrazuje v /srv/http/, proto vytvořte symlink:

ln -s /usr/share/webapps/phpMyAdmin/ /srv/http/phpmyadmin


Věci, které byste měli změnit

Proměnná controluser musí být nastavena na controluser
Proměnná controlpass musí být nastavena na heslo
Proměnná verbose je nastavena na jmeno_serveru


Příklad konfiguračního souboru 'config.inc.php'

<?php
/*
 * Generated configuration file
 * Generated by: phpMyAdmin 2.11.8.1 setup script by Michal Čihař <michal@cihar.com>
 * Version: $Id: setup.php 11423 2008-07-24 17:26:05Z lem9 $
 * Date: Mon, 01 Sep 2008 20:34:02 GMT
 */

/* Servers configuration */
$i = 0;

/* Server ravi-test-mysql (http) [1] */
$i++;
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
$cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
$cfg['Servers'][$i]['port'] = '3306';
$cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
$cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'controluser';
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'heslo';
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http';
$cfg['Servers'][$i]['verbose'] = 'jmeno_serveru';

/* End of servers configuration */

$cfg['LeftFrameLight'] = true;
$cfg['LeftFrameDBTree'] = true;
$cfg['LeftFrameDBSeparator'] = '_';
$cfg['LeftFrameTableSeparator'] = '__';
$cfg['LeftFrameTableLevel'] = 1;
$cfg['LeftDisplayLogo'] = true;
$cfg['LeftDisplayServers'] = false;
$cfg['DisplayServersList'] = false;
$cfg['DisplayDatabasesList'] = 'auto';
$cfg['LeftPointerEnable'] = true;
$cfg['DefaultTabServer'] = 'main.php';
$cfg['DefaultTabDatabase'] = 'db_structure.php';
$cfg['DefaultTabTable'] = 'tbl_structure.php';
$cfg['LightTabs'] = false;
$cfg['ErrorIconic'] = true;
$cfg['MainPageIconic'] = true;
$cfg['ReplaceHelpImg'] = true;
$cfg['NavigationBarIconic'] = 'both';
$cfg['PropertiesIconic'] = 'both';
$cfg['BrowsePointerEnable'] = true;
$cfg['BrowseMarkerEnable'] = true;
$cfg['ModifyDeleteAtRight'] = false;
$cfg['ModifyDeleteAtLeft'] = true;
$cfg['RepeatCells'] = 100;
$cfg['DefaultDisplay'] = 'horizontal';
$cfg['TextareaCols'] = 40;
$cfg['TextareaRows'] = 7;
$cfg['LongtextDoubleTextarea'] = true;
$cfg['TextareaAutoSelect'] = false;
$cfg['CharEditing'] = 'input';
$cfg['CharTextareaCols'] = 40;
$cfg['CharTextareaRows'] = 2;
$cfg['CtrlArrowsMoving'] = true;
$cfg['DefaultPropDisplay'] = 'horizontal';
$cfg['InsertRows'] = 2;
$cfg['EditInWindow'] = true;
$cfg['QueryWindowHeight'] = 310;
$cfg['QueryWindowWidth'] = 550;
$cfg['QueryWindowDefTab'] = 'sql';
$cfg['ForceSSL'] = false;
$cfg['ShowPhpInfo'] = false;
$cfg['ShowChgPassword'] = false;
$cfg['AllowArbitraryServer'] = false;
$cfg['LoginCookieRecall'] = 'something';
$cfg['LoginCookieValidity'] = 1800;
?>