Difference between revisions of "Plymouth (Česky)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
m
(Ach ta češtin)
Line 8: Line 8:
  
 
== Úvod ==
 
== Úvod ==
[http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureBetterStartup Plymouth] is je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Spoléhá na KMS (kernel mode setting) pro nastavení nativního rozlišení displeje jak nejdříve je to možné, poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu přihlašovacího manažera.
+
[http://fedoraproject.org/wiki/Releases/FeatureBetterStartup Plymouth] je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Pro nastavení nativního rozlišení displeje, jak nejdříve je to možné, spoléhá na KMS (kernel mode setting), poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu správce přihlášení.
  
{{Note|KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy tak tomu bylo alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj ale je možné že spustí méně hezký textový plugin.}}
+
{{Note|KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy bylo tomu tak alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj, ale je možné, že spustí méně hezký textový plugin.}}
  
{{Warning|Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby}}
+
{{Warning|Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby.}}
  
 
== Instalce ==
 
== Instalce ==
  
Než začneš používat Plymouth, mušíš povolit KMS. Prosím následuj instrukce [[ATI#AMD.2FAti_cards_and_KernelModeSetting_.28KMS.29|pro karty ATI]] a [[Intel#KMS_.28Kernel_Mode_Setting.29|pro karty Intel]]. Obě dvě možnosti vyžadují znovusestavení obrazu jádra. Toto budeš muset provést i později v tomto článku takže to prozatím můžeš přeskočit.
+
Než začnete používat Plymouth, musíte povolit KMS. Následujte, prosím, instrukce [[ATI#AMD.2FAti_cards_and_KernelModeSetting_.28KMS.29|pro karty ATI]] a [[Intel#KMS_.28Kernel_Mode_Setting.29|pro karty Intel]]. Obě dvě možnosti vyžadují znovusestavení obrazu jádra. To budete muset provést i později v tomto článku, takže to prozatím můžete přeskočit.
  
Pokud nemáš KMS, budeš potřebovat [[Framebuffer#Framebuffer_Resolution|framebuffer]] místo něj.
+
Pokud nemáte KMS, budete místo něj potřebovat [[Framebuffer#Framebuffer_Resolution|framebuffer]].
{{Note|Toto nemusí fungovat dobře. Plymouth je navrhnut pro práci '''s''' KMS, přesto je schopen občas fungovat i s framebufferem.}}
+
{{Note|Ten nemusí fungovat dobře. Plymouth je navržený pro práci '''s''' KMS, přesto je schopen občas fungovat i s framebufferem.}}
  
Plymouth můžeš získat z repozitáře AUR. Nejlepší je použít [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=26117 git verzi], je totiž nejnovější a tedy i nejlépe funkční.
+
Plymouth můžete získat z repozitáře AUR. Nejlepší je použít [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=26117 git verzi], je totiž nejnovější a tedy i nejlépe funkční.
  
Instrukce pro instalaci balíků z AURu jsou [[AUR_User_Guidelines#Installing_Packages_from_the_AUR|dostupné zde]]
+
Instrukce pro instalaci balíků z AURu jsou [[AUR_User_Guidelines#Installing_Packages_from_the_AUR|dostupné zde]].
  
 
== Konfigurace ==
 
== Konfigurace ==
  
Nejdříve ze všeho nastav téma pro plymouth. Plymouth přichází s výběrem témat:
+
Nejdříve ze všeho nastavte téma pro plymouth. Plymouth přichází s výběrem témat:
 
#Fade-in: "Jednoduché téma se slábnoucími a rozsvicujícími se mihotajícími se hvězdami"
 
#Fade-in: "Jednoduché téma se slábnoucími a rozsvicujícími se mihotajícími se hvězdami"
 
#Glow: "Korporátní téma s koláčovým grafem zobrazujícím boot následované barvitým vynořujícím se logem"
 
#Glow: "Korporátní téma s koláčovým grafem zobrazujícím boot následované barvitým vynořujícím se logem"
 
#Solar: "Vesmírné téma s náhle se rozšiřující modrou "hvězdou"" a
 
#Solar: "Vesmírné téma s náhle se rozšiřující modrou "hvězdou"" a
 
#Spinfinty: "Jednoduché téma zobrazující rotující znak nekonečna ve středu obrazovky"
 
#Spinfinty: "Jednoduché téma zobrazující rotující znak nekonečna ve středu obrazovky"
Nastav požadované téma pomocí nástroje plymouth-set-default-theme, např:
+
Nastavte požadované téma pomocí nástroje plymouth-set-default-theme, např:
 
  $ su
 
  $ su
 
  # plymouth-set-default-theme spinfinity
 
  # plymouth-set-default-theme spinfinity
  
Přidej plymouth do pole hooks v souboru mkinitcpio.conf. '''Musí''' být přidán ''až za'' udev a autodetect aby plymouth fungoval správně.
+
Přidejte plymouth do pole {{Codeline|HOOKS}} v souboru {{Filename|mkinitcpio.conf}}. '''Musí''' být přidán ''až za'' udev a autodetect, aby plymouth fungoval správně.
 
  # nano /etc/mkinitcpio.conf
 
  # nano /etc/mkinitcpio.conf
  
Přidej plymouth do pole hooks:
+
Přidejte plymouth do pole {{Codeline|HOOKS}}:
 
  HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."
 
  HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."
  
Sestav znovu obraz jádra:
+
Sestavte znovu obraz jádra:
 
  # mkinitcpio -p kernel26
 
  # mkinitcpio -p kernel26
  
Je třeba zkonfigurovat Grub tak aby pracoval s Plymouth:
+
Je třeba zkonfigurovat Grub tak, aby pracoval s Plymouth:
 
  # nano /boot/grub/menu.lst
 
  # nano /boot/grub/menu.lst
  
Pokud máš povoleno KMS, odstraň veškeré VGA= záznamy z řádky kernel. Pokud nemáš KMS, budeš muset použít framebuffer a také přidat VGA= záznam. V obou případech přídej "quiet splash" na konec:
+
Pokud máte povolené KMS, odstraňte z řádky {{Codeline|kernel}} veškeré {{Codeline|VGA=}} záznamy. Pokud nemáte KMS, budete muset použít framebuffer a také přidat {{Codeline|VGA=}} záznam. V obou případech přídejte na konec "quiet splash":
 
  kernel /vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/xxxx ro quiet splash
 
  kernel /vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/xxxx ro quiet splash
  
Na konci bootovacího procesů musí být Plymouth démon zastaven. Toho můžeš dosáhnout tímto příkazem v rc.local:
+
Na konci bootovacího procesu musí být Plymouth démon zastaven. Toho můžete dosáhnout tímto příkazem v {{Filename|rc.local}}:
 
  # nano /etc/rc.local
 
  # nano /etc/rc.local
  
a přidej tento řádek
+
a přidejte tento řádek
 
  /bin/plymouth quit --retain-splash
 
  /bin/plymouth quit --retain-splash
  
Restartuj a užívej si eye=candy start!
+
Restartujte a užívejte si eye=candy start!
  
 
== Změna tématu ==
 
== Změna tématu ==
 +
Jak jsem se již zmínil výše, Plymouth příchází s několika tématy. Pokud budete chtít vyzkoušet jiná, jednoduše zadejte příkaz
 +
# plymouth-set-default-theme ''název_téma''
  
Jak jsem se již zmínil výše, Plymouth příchází s několika tématy. Pokud budeš chtít vyzkoušet jiné, jednoduše zadej příkaz
+
Znovu sestavte obraz jádra:
# plymouth-set-default-theme ''název_tématu''
 
 
 
Znovu sestav obraz jádra:
 
 
  # mkinitcpio -p kernel26
 
  # mkinitcpio -p kernel26
  
A restartuj.
+
A restartujte.
  
 
== Řešení chyb ==
 
== Řešení chyb ==
 +
Z nějakého důvodu na obou mých počítačích (notebook s grafickou kartou ATI a KMS, stolní počítač s kartou nVidia a framebufferem) příkaz pro ukončení Plymouthu zanechá v horní oblasti obrazovky malé černé čtverečky, které zastiňují okna pod nimi. Tento problém je způsoben volbou {{Codeline|--retain-splash}}, která je potřebná pro zajištění souvislosti boot procesu, jak jen je to možné. Pokud jste zaznamenal tento problém, řešením je sestřelení Plymouthu ''po'' přihlášení, tehdy už není volba {{Codeline|--retain-splash}} dále potřebná.
 +
{{Note|To vyžaduje použití programu sudo. Instrukce pro instalaci a nastavení programu sudo můžete [[Sudo|nalézt zde]].}}
  
Z nějakého důvodu na obou mých počítačích (notebook s grafickou kartou ATI a KMS, stolní počítač s kartou nVidia a framebufferem) příkaz pro ukončení Plymouthu zanechá malé černé čtverečky v horní oblasti obrazovky, které zastiňují okna pod nimi. Tento problém je způsoben volbou --retain-splash, která je potřebná pro zajištění souvislosti boot procesu jak jen je to možné. Pokud jsi zaznamenal tento problém, řešením je sestřelení Plymouthu ''po'' přihlášení, tehdy už není volba --retain-splash dále potřebná.
+
Upravte {{Filename|/etc/rc.local}} znovu a odstraňte řádek "/bin/plymouth quit --retain-splash".
{{Note|Toto vyžaduje použití programu sudo. Instrukce pro instalaci a nastavení programu sudo můžeš [[Sudo|nalézt zde]]}}
 
 
 
Uprav /etc/rc.local znovu a odstraň řádek "/bin/plymouth quit --retain-splash".
 
  
Pod svým uživatelem uprave .xinitrc a přidej řádek pro sestřelení Plymouthu.
+
Pod svým uživatelem upravte {{Filename|.xinitrc}} a přidejte řádek pro sestřelení Plymouthu.
{{Warning|To musí být '''nad''' řádkem, který startuje tvé sezení (např. exec startxfce4) jinak tvé desktopové sezení '''nenastartuje'''}}
+
{{Warning|To musí být '''nad''' řádkem, který startuje vaše sezení (např. {{Codeline|exec startxfce4}}), jinak vaše desktopové sezení '''nenastartuje'''}}
 
  $ nano ~/.xinitrc
 
  $ nano ~/.xinitrc
  
A přidej
+
A přidejte:
 
  sudo /bin/plymouth quit &
 
  sudo /bin/plymouth quit &
  
Note the lack of --retain-splash and the additional & sign on the end. This is required so that the xinitrc script will go on to start your desktop session.
+
Všimněte si chybějícího {{Codeline|--retain-splash}} a přidaného znaku & na konci řádku. Je to nutné k tomu, aby xinitrc skript mohl spustit vaše desktopové sezení.
  
Nyní si dej práva pro zabití Plymouth démona bez hesla, to provedeš úpravou souboru /etc/sudoers:
+
Nyní si dejte práva pro zabití Plymouth démona bez hesla, to provedete úpravou souboru {{Filename|/etc/sudoers}}:
 
  $ su
 
  $ su
 
  # EDITOR=nano visudo
 
  # EDITOR=nano visudo
  
A přidej
+
A přidejte:
 
  ''uzivatel''      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth
 
  ''uzivatel''      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth
  
Restartuj a vše by mělo být v pořádku.
+
Restartujte a vše by mělo být v pořádku.
  
 
== Credits ==
 
== Credits ==
  
 
Díky drf za jeho [http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=81406 excelentní příspěvek ve fóru], na základě kterého je tento článek založen
 
Díky drf za jeho [http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=81406 excelentní příspěvek ve fóru], na základě kterého je tento článek založen

Revision as of 03:00, 14 April 2010

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Úvod

Plymouth je projekt Fedory, který poskytuje bootovací obrazovku bez nepříjemného poblikávání. Pro nastavení nativního rozlišení displeje, jak nejdříve je to možné, spoléhá na KMS (kernel mode setting), poté zobrazí graficky pěkný splash screen trvající až do startu správce přihlášení.

Note: KMS je momentálně dostupné pro grafické karty Intel a ATI (tedy bylo tomu tak alespoň u jádra verze 2.6.31). Plymouth může fungovat i bez něj, ale je možné, že spustí méně hezký textový plugin.
Warning: Plymouth je momentálně velice živě vyvíjen a může obsahovat chyby.

Instalce

Než začnete používat Plymouth, musíte povolit KMS. Následujte, prosím, instrukce pro karty ATI a pro karty Intel. Obě dvě možnosti vyžadují znovusestavení obrazu jádra. To budete muset provést i později v tomto článku, takže to prozatím můžete přeskočit.

Pokud nemáte KMS, budete místo něj potřebovat framebuffer.

Note: Ten nemusí fungovat dobře. Plymouth je navržený pro práci s KMS, přesto je schopen občas fungovat i s framebufferem.

Plymouth můžete získat z repozitáře AUR. Nejlepší je použít git verzi, je totiž nejnovější a tedy i nejlépe funkční.

Instrukce pro instalaci balíků z AURu jsou dostupné zde.

Konfigurace

Nejdříve ze všeho nastavte téma pro plymouth. Plymouth přichází s výběrem témat:

  1. Fade-in: "Jednoduché téma se slábnoucími a rozsvicujícími se mihotajícími se hvězdami"
  2. Glow: "Korporátní téma s koláčovým grafem zobrazujícím boot následované barvitým vynořujícím se logem"
  3. Solar: "Vesmírné téma s náhle se rozšiřující modrou "hvězdou"" a
  4. Spinfinty: "Jednoduché téma zobrazující rotující znak nekonečna ve středu obrazovky"

Nastavte požadované téma pomocí nástroje plymouth-set-default-theme, např:

$ su
# plymouth-set-default-theme spinfinity

Přidejte plymouth do pole Template:Codeline v souboru Template:Filename. Musí být přidán až za udev a autodetect, aby plymouth fungoval správně.

# nano /etc/mkinitcpio.conf

Přidejte plymouth do pole Template:Codeline:

HOOKS="base udev autodetect plymouth ..."

Sestavte znovu obraz jádra:

# mkinitcpio -p kernel26

Je třeba zkonfigurovat Grub tak, aby pracoval s Plymouth:

# nano /boot/grub/menu.lst

Pokud máte povolené KMS, odstraňte z řádky Template:Codeline veškeré Template:Codeline záznamy. Pokud nemáte KMS, budete muset použít framebuffer a také přidat Template:Codeline záznam. V obou případech přídejte na konec "quiet splash":

kernel /vmlinuz26 root=/dev/disk/by-uuid/xxxx ro quiet splash

Na konci bootovacího procesu musí být Plymouth démon zastaven. Toho můžete dosáhnout tímto příkazem v Template:Filename:

# nano /etc/rc.local

a přidejte tento řádek

/bin/plymouth quit --retain-splash

Restartujte a užívejte si eye=candy start!

Změna tématu

Jak jsem se již zmínil výše, Plymouth příchází s několika tématy. Pokud budete chtít vyzkoušet jiná, jednoduše zadejte příkaz

# plymouth-set-default-theme název_téma

Znovu sestavte obraz jádra:

# mkinitcpio -p kernel26

A restartujte.

Řešení chyb

Z nějakého důvodu na obou mých počítačích (notebook s grafickou kartou ATI a KMS, stolní počítač s kartou nVidia a framebufferem) příkaz pro ukončení Plymouthu zanechá v horní oblasti obrazovky malé černé čtverečky, které zastiňují okna pod nimi. Tento problém je způsoben volbou Template:Codeline, která je potřebná pro zajištění souvislosti boot procesu, jak jen je to možné. Pokud jste zaznamenal tento problém, řešením je sestřelení Plymouthu po přihlášení, tehdy už není volba Template:Codeline dále potřebná.

Note: To vyžaduje použití programu sudo. Instrukce pro instalaci a nastavení programu sudo můžete nalézt zde.

Upravte Template:Filename znovu a odstraňte řádek "/bin/plymouth quit --retain-splash".

Pod svým uživatelem upravte Template:Filename a přidejte řádek pro sestřelení Plymouthu.

Warning: To musí být nad řádkem, který startuje vaše sezení (např. Template:Codeline), jinak vaše desktopové sezení nenastartuje
$ nano ~/.xinitrc

A přidejte:

sudo /bin/plymouth quit &

Všimněte si chybějícího Template:Codeline a přidaného znaku & na konci řádku. Je to nutné k tomu, aby xinitrc skript mohl spustit vaše desktopové sezení.

Nyní si dejte práva pro zabití Plymouth démona bez hesla, to provedete úpravou souboru Template:Filename:

$ su
# EDITOR=nano visudo

A přidejte:

uzivatel      ALL=(ALL) NOPASSWD: /bin/plymouth

Restartujte a vše by mělo být v pořádku.

Credits

Díky drf za jeho excelentní příspěvek ve fóru, na základě kterého je tento článek založen