Difference between revisions of "Quick Arch Linux Install (Slovenský)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(update interlanguage links)
(Tag: wiki-scripts)
 
Line 1: Line 1:
[[Category:Slovenský]]
+
#redirect [[Installation guide (Slovenský)]]
[[ar:Installation guide]]
 
[[bg:Installation guide]]
 
[[cs:Installation guide]]
 
[[da:Installation guide]]
 
[[de:Arch Install Scripts]]
 
[[el:Installation guide]]
 
[[en:Installation guide]]
 
[[es:Installation guide]]
 
[[fi:Official Installation Guide]]
 
[[fr:Arch install scripts]]
 
[[hu:Installation guide]]
 
[[it:Installation guide]]
 
[[ja:インストールガイド]]
 
[[ko:Installation guide]]
 
[[lt:Installation guide]]
 
[[nl:Installation guide]]
 
[[pl:Installation guide]]
 
[[pt:Installation guide]]
 
[[ro:Ghid de instalare]]
 
[[ru:Installation guide]]
 
[[sr:Installation guide]]
 
[[th:Installation guide]]
 
[[zh-hans:Installation guide]]
 
[[zh-hant:Installation guide]]
 
{{Out of date|This article should be redirected to a translation of [[Installation guide]].}}
 
Tento dokument vás prevedie základnou inštaláciou Archlinuxu. Je založený na inštalačných skriptoch verzie 0.6 (widget).
 
 
 
== Úvod==
 
 
 
Toto je rýchle prevedenie inštaláciou pre tých, ktorí ešte nevedia čo je to Arch a čo všetko dokáže. Je napísané hlavne pre tých, ktorí už majú na svojom harddisku existujúcu partíciu Windowsu a chcú si nainštalovať Arch linux bez narušenia inštalácie Windowsu.
 
 
 
Tento sprievodca je pre "normálny" hardware, nič špeciálneho (ako napr. scsi) nie je v tomto dokumente obsiahnuté.
 
 
 
Predpokladá sa, že Windows existuje na prvej partícii harddisku, inak ho grub nebude vedieť nájsť.
 
 
 
== Nevyhnutné veci==
 
 
 
* CD so základnou inštaláciou Archlinuxu (Base-Installation-CD) alebo CD s plnou inštaláciou (Full-Installation-CD). Stiahnite si [https://www.archlinux.org/download.php odtiaľ].
 
* Buď jeden voľný harddisk alebo voľné miesto na jednej partícii. Toto voľné miesto musíte oddeliť od existujúcej partície vo windowse s nástrojmi na úpravu partícií (ako napr. partition magic).
 
 
 
== Inštalácia z Arch-CD ==
 
 
 
* Vložte CD do vašej mechaniky, reštartujte a skontrolujte, či váš BIOS bootuje najprv z CD-ROM mechaniky.
 
* Teraz by to malo vyzerať takto:
 
 
 
http://home.arcor.de/Langeland/1.png
 
Východzia bootovacia obrazovka Archu
 
 
 
* Stlačte <code>Enter</code>
 
* Po skončení bootovacieho procesu, napíšte:
 
<pre>
 
/arch/setup
 
</pre>
 
 
 
Najprv budete inštalovať z CD, takže sieťové ovládače nie sú nutné.
 
 
 
Objaví sa Hlavné Menu:
 
 
 
http://home.arcor.de/Langeland/6.png
 
Hlavné Menu
 
 
 
=== Vytvoriť partície na harddisku===
 
 
 
Ak máte úplne prázdny harddisk, môžete tieto kroky preskočiť a zvoliť Auto-Partitioning. Prosím majte na pamäti, že týmto vymažete všetky partície z vášho harddisku! Ak niektoré partície chcete ponechať na vašom harddisku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 
 
 
* Zvoľte Prepare Hard-Drive.
 
* Vyberte Partition Hard-Drive.
 
* Zvoľte the Disc you want Arch-Linux to be installed on.
 
* Otvorí sa cfdisk-program na úpravu partícií a môžete vytvoriť partície. U základnej inštalácie Archu (Base-Installation) sú potrebné aspoň dve partície:
 
  * jedna swap partícia
 
  * jedna dátová partícia
 
 
 
* V tomto okamihu displej môže vyzerať asi takto (ak máte ntfs-partíciu pre windows):
 
 
 
http://home.arcor.de/Langeland/9.png
 
cfdisk
 
 
 
* Nijakým spôsobom sa nedotknite ntfs (alebo vfat) partície, lebo inak môžete stratiť Windows.
 
* Typ swap partície by sa mal nastaviť zadaním typu partície 82
 
* Ak chcete opustiť cfdisk bez uloženia zmien, tak stlačte quit, inak stlačte write.
 
* Po použití cfdisk-u by to malo vyzerať takto:
 
 
 
http://home.arcor.de/Langeland/10.png
 
Usporiadanie partícií
 
 
 
=== Nastaviť body pripojenia===
 
* Zvoľte bod 3: Set Filesystem Mountpoints
 
* Zvoľte partíciu ktorú ste označili ako swap
 
* Zvoľte tú druhú partíciu pre systém (ktorá bude pripojená ako /)
 
* Zvoľte systém súborov ext3
 
* Zvoľte DONE !!
 
''Tento posledný krok je veľmi dôležitý, mnoho ľudí tento krok vynechá, ale žiadna činnosť sa nevykoná, kým nezvolíte DONE - ak to neurobíte, bude sa zdať že inštalácia funguje, ale žiadne súbory sa nenainštalujú''
 
 
 
=== Vybrať balíčky===
 
 
 
* Zvoľte CD
 
* Teraz by to malo vyzerať takto:
 
 
 
http://home.arcor.de/Langeland/11.png
 
Kategórie balíčkov
 
 
 
* Nateraz by ste si mali vybrať len základné (base) a editory (editors).
 
* Zrejme chcete zvoliť všetky balíčky v daných kategóriách ako východzie
 
* Len stlačte OK.
 
 
 
=== Inštalovať balíčky===
 
 
 
* Toto je dosť jednoduché: Stačí stlačiť install packages, potom ok a všetko sa skopíruje z CD na harddisk.
 
 
 
=== Inštalovať jadro===
 
 
 
* Pokiaľ viete, že nemáte iný hardware, vyberte 2.6 IDE.
 
 
 
=== Upraviť konfiguračné súbory===
 
 
 
* Vyberte nano na úpravu súborov
 
Ak chcete zmeniť layout klávesnice, '''musíte upraviť súbor rc.conf'''. Napríklad sk je slovenská.
 
 
 
* nano je ľahké na pochopenie: Ctrl-o uloží súbor, Ctrl-x uloží súbor a opustí nano.
 
* Zmeňte riadok s <code >keymap us</code > na <code>keymap sk</code>
 
''' Musíte upraviť '''menu.lst*.
 
* Tu môžete vytvoriť váš bootloader. V ňom môžete prepínať medzi windowsom a linuxom.
 
* Uvidíte súbor ako je tento:
 
 
 
http://home.arcor.de/Langeland/13.png
 
Menu.lst
 
 
 
* Všetko by malo byť nastavené správne na bootovanie do archu, už len stačí pridať nasledujúce riadky na koniec, aby ste mali možnosť bootovať windows:
 
<pre>
 
title Windows
 
rootnoverify (hd0,0)
 
chainloader +1
 
</pre>
 
 
 
Stlačte Ctrl-O, Ctrl-X a všetko je uložené.
 
 
 
=== Inštalovať bootloader===
 
 
 
* Zvoľte grub.
 
* Vyberte položku na vrchu zoznamu.
 
 
 
=== Pripravený reštartovať===
 
 
 
* Opustite hlavné menu, napíšte reboot a počítač by mal reštartovať.
 
* Vyberte CD von z mechaniky.
 
* Môžete si vybrať medzi windowsom a archom, prednastavený je arch.
 
 
 
== Alternatívne metódy inštalácie==
 
* [[Fast Arch Install from existing Linux System]]
 
* [https://www.archlinux.org/docs/en/guide/install/arch-install-guide.html The Official Arch Linux Installation Guide]
 
 
 
== Prvé kroky v Archu==
 
 
 
* Prihláste sa ako root.
 
* Vykonajte príkaz <code >passwd</code > aby ste nastavili pre roota heslo.
 
<pre>
 
# passwd
 
</pre>
 
* Pridajte používateľa. Môžete využiť skript adduser. Váš používateľ by mal byť v skupinách users, audio a optical.
 
<pre>
 
# adduser
 
</pre>
 
 
 
Teraz je čas spojazdniť váš internet a začať inštalovať balíčky s Pacman-om.
 
Užite si!
 

Latest revision as of 10:55, 14 April 2018