Quick Arch Linux Install (Slovenský)

From ArchWiki
Revision as of 09:25, 24 April 2006 by Sh0t (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Tento dokument vás prevedie základnou inštaláciou Archlinuxu. Je založený na inštalačných skriptoch verzie 0.6 (widget).

Úvod

Toto je rýchle prevedenie inštaláciou pre tých, ktorí ešte nevedia čo je to Arch a čo všetko dokáže. Je napísané hlavne pre tých, ktorí už majú na svojom harddisku existujúcu partíciu Windowsu a chcú si nainštalovať Arch linux bez narušenia inštalácie Windowsu.

Tento sprievodca je pre "normálny" hardware, nič špeciálneho (ako napr. scsi) nie je v tomto dokumente obsiahnuté.

Predpokladá sa, že Windows existuje na prvej partícii harddisku, inak ho grub nebude vedieť nájsť.

Nevyhnutné veci

 • CD so základnou inštaláciou Archlinuxu (Base-Installation-CD) alebo CD s plnou inštaláciou (Full-Installation-CD). Template:Sn
 • Buď jeden voľný harddisk alebo voľné miesto na jednej partícii. Toto voľné miesto musíte oddeliť od existujúcej partície vo windowse s nástrojmi na úpravu partícií (ako napr. partition magic).

Inštalácia z Arch-CD

 • Vložte CD do vašej mechaniky, reštartujte a skontrolujte, či váš BIOS bootuje najprv z CD-ROM mechaniky.
 • Teraz by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/1.png Východzia bootovacia obrazovka Archu

 • Stlačte Enter
 • Po skončení bootovacieho procesu, napíšte:
/arch/setup

Najprv budete inštalovať z CD, takže sieťové ovládače nie sú nutné.

Objaví sa Hlavné Menu:

http://home.arcor.de/Langeland/6.png Hlavné Menu

Vytvoriť partície na harddisku

Ak máte úplne prázdny harddisk, môžete tieto kroky preskočiť a zvoliť Auto-Partitioning. Prosím majte na pamäti, že týmto vymažete všetky partície z vášho harddisku! Ak niektoré partície chcete ponechať na vašom harddisku, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Zvoľte Prepare Hard-Drive.
 • Vyberte Partition Hard-Drive.
 • Zvoľte the Disc you want Arch-Linux to be installed on.
 • Otvorí sa cfdisk-program na úpravu partícií a môžete vytvoriť partície. U základnej inštalácie Archu (Base-Installation) sú potrebné aspoň dve partície:
 * jedna swap partícia
 * jedna dátová partícia
 • V tomto okamihu displej môže vyzerať asi takto (ak máte ntfs-partíciu pre windows):

http://home.arcor.de/Langeland/9.png cfdisk

 • Nijakým spôsobom sa nedotknite ntfs (alebo vfat) partície, lebo inak môžete stratiť Windows.
 • Typ swap partície by sa mal nastaviť zadaním typu partície 82
 • Ak chcete opustiť cfdisk bez uloženia zmien, tak stlačte quit, inak stlačte write.
 • Po použití cfdisk-u by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/10.png Usporiadanie partícií

Nastaviť body pripojenia

 • Zvoľte bod 3: Set Filesystem Mountpoints
 • Zvoľte partíciu ktorú ste označili ako swap
 • Zvoľte tú druhú partíciu pre systém (ktorá bude pripojená ako /)
 • Zvoľte systém súborov ext3
 • Zvoľte DONE !!

Tento posledný krok je veľmi dôležitý, mnoho ľudí tento krok vynechá, ale žiadna činnosť sa nevykoná, kým nezvolíte DONE - ak to neurobíte, bude sa zdať že inštalácia funguje, ale žiadne súbory sa nenainštalujú

Vybrať balíčky

 • Zvoľte CD
 • Teraz by to malo vyzerať takto:

http://home.arcor.de/Langeland/11.png Kategórie balíčkov

 • Nateraz by ste si mali vybrať len základné (base) a editory (editors).
 • Zrejme chcete zvoliť všetky balíčky v daných kategóriách ako východzie
 • Len stlačte OK.

Inštalovať balíčky

 • Toto je dosť jednoduché: Stačí stlačiť install packages, potom ok a všetko sa skopíruje z CD na harddisk.

Inštalovať jadro

 • Pokiaľ viete, že nemáte iný hardware, vyberte 2.6 IDE.

Upraviť konfiguračné súbory

 • Vyberte nano na úpravu súborov

Ak chcete zmeniť layout klávesnice, musíte upraviť súbor rc.conf. Napríklad sk je slovenská.

 • nano je ľahké na pochopenie: Ctrl-o uloží súbor, Ctrl-x uloží súbor a opustí nano.
 • Zmeňte riadok s keymap us na keymap sk

Musíte upraviť menu.lst*.

 • Tu môžete vytvoriť váš bootloader. V ňom môžete prepínať medzi windowsom a linuxom.
 • Uvidíte súbor ako je tento:

http://home.arcor.de/Langeland/13.png Menu.lst

 • Všetko by malo byť nastavené správne na bootovanie do archu, už len stačí pridať nasledujúce riadky na koniec, aby ste mali možnosť bootovať windows:
title Windows
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1

Stlačte Ctrl-O, Ctrl-X a všetko je uložené.

Inštalovať bootloader

 • Zvoľte grub.
 • Vyberte položku na vrchu zoznamu.

Pripravený reštartovať

 • Opustite hlavné menu, napíšte reboot a počítač by mal reštartovať.
 • Vyberte CD von z mechaniky.
 • Môžete si vybrať medzi windowsom a archom, prednastavený je arch.

Alternatívne metódy inštalácie

Prvé kroky v Archu

 • Prihláste sa ako root.
 • Vykonajte príkaz passwd aby ste nastavili pre roota heslo.
# passwd
 • Pridajte používateľa. Môžete využiť skript adduser. Váš používateľ by mal byť v skupinách users, audio a optical.
# adduser

Teraz je čas spojazdniť váš internet a začať inštalovať balíčky s Pacman-om. Užite si!


BEST CASINO BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE CASINO FREE CASINOS BACCARAT INTERNET CRAPS INTERNET SLOTS ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY CRAPS internet casino poker online poker gambling internet casino online casinos blackjack roulette craps slots bingo baccarat keno video poker PLAY ROULETTE ROULETTE SLOTS ONLINE VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO CASINOS ONLINE CRAPS GAME CRAPS FREE CASINO FREE CASINOS BEST-ONLINE-CASINO INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY POKER PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER GAME POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE ROULETTE SLOTS GAME SLOTS ONLINE SLOTS BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINO CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINOS BINGO INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY CRAPS POKER GAME POKER ROOM POKER ROULETTE ONLINE ROULETTE SLOTS GAME SLOTS ONLINE SLOTS BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CRAPS BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINO CASINOS CRAPS GAME CRAPS ONLINE FREE CASINOS BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CRAPS INTERNET SLOTS ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY POKER PLAY SLOTS POKER GAME POKER ONLINE POKER ROOM POKER ROULETTE ONLINE ROULETTE SLOTS ONLINE SLOTS BEST BLACKJACK BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO GAMES CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS ONLINE CASINO-BONUS ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY POKER POKER GAME POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE ROULETTE BEST BLACKJACK BEST CRAPS BEST SLOTS BLACKJACK GAME CASINO ONLINE FREE CASINOS CASINO-GAME-ONLINE INTERNET [1] INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE CASINO ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE SLOTS PLAY CRAPS PLAY POKER BEST BLACKJACK BEST CRAPS BLACKJACK ONLINE CASINO GAMES CASINO CASINO-JACKPOT INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CRAPS INTERNET ROULETTE ONLINE CASINO PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY SLOTS POKER ROOM ROULETTE ONLINE VIDEO POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME CRAPS CASINO-RATINGS ONLINE BLACKJACK ONLINE POKER PLAY CASINO PLAY POKER PLAY SLOTS POKER ROULETTE ONLINE BEST BLACKJACK BEST CASINOS BEST CRAPS BEST ROULETTE CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS GAME FREE CASINO CASINO INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET ROULETTE ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE PLAY BLACKJACK PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY POKER PLAY ROULETTE POKER GAME POKER ONLINE POKER ROULETTE GAME SLOTS GAME BEST BLACKJACK BEST CASINOS BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CRAPS ONLINE CRAPS CRAPS INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE CASINO ONLINE POKER ONLINE ROULETTE PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER ONLINE POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE ROULETTE VIDEO POKER BEST CASINOS BEST SLOTS CASINO CRAPS GAME HOLD-EM-POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET POKER ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS POKER GAME POKER ROOM POKER ROULETTE SLOTS ONLINE BEST BLACKJACK BEST CASINOS BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINO CASINOS CRAPS GAME CRAPS FREE CASINO INTERNET-CASINO INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINOS PLAY POKER POKER GAME POKER ROOM ROULETTE ONLINE ROULETTE VIDEO POKER BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BLACKJACK CASINO GAMES CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINO NET-CASINO INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE POKER ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY ROULETTE POKER GAME ROULETTE GAME VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE CASINO GAMES CASINO CASINOS CRAPS GAME CRAPS FREE CASINOS ON-LINE-POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY POKER PLAY ROULETTE POKER GAME POKER ONLINE POKER ROOM POKER ROULETTE ONLINE ROULETTE SLOTS GAME SLOTS ONLINE VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST SLOTS BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINOS ONLINE CASINOS ONLINE-CASINO-GAMBLING ONLINE CRAPS ONLINE POKER PLAY SLOTS SLOTS ONLINE VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINO ONLINE-CASINO-GAMES INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY POKER PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER ONLINE POKER ROOM POKER ROULETTE GAME SLOTS GAME SLOTS BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE CASINO GAMES CASINO CASINOS CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINO FREE CASINOS ONLINE-CASINO-NEWS INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET POKER INTERNET SLOTS ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CRAPS ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY POKER PLAY SLOTS POKER SLOTS ONLINE VIDEO POKER BEST CASINO BEST POKER BLACKJACK GAME CASINOS CRAPS ONLINE CRAPS ONLINE-CASINO ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE SLOTS PLAY CASINOS POKER ONLINE POKER ROOM SLOTS GAME SLOTS ONLINE BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK GAME BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO ONLINE CASINO CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS GAME CRAPS ONLINE CRAPS FREE CASINO ONLINE-CASINOS INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINOS ONLINE CRAPS ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY POKER PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER GAME POKER ROOM POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE SLOTS GAME VIDEO POKER BEST POKER BEST SLOTS BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CASINO CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS PARTY-POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY POKER POKER GAME POKER ONLINE POKER ROOM SLOTS GAME BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BLACKJACK ONLINE BLACKJACK CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINO CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS FREE CASINOS POKER-TABLES INTERNET CASINOS INTERNET CRAPS INTERNET POKER ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY SLOTS POKER SLOTS GAME SLOTS VIDEO POKER BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST POKER BEST ROULETTE BLACKJACK CASINOS ONLINE CASINOS CRAPS POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET POKER ONLINE BLACKJACK ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY CRAPS PLAY ROULETTE PLAY SLOTS POKER GAME POKER ROOM ROULETTE SLOTS GAME SLOTS BEST BLACKJACK BEST SLOTS BLACKJACK GAME ROULETTE ONLINE CASINOS ONLINE POKER PLAY BLACKJACK PLAY ROULETTE POKER GAME POKER ROOM ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE ROULETTE BEST BLACKJACK BEST CASINO BEST CASINOS BEST CRAPS BEST SLOTS CASINO GAMES CASINO ONLINE CASINOS CRAPS GAME FREE CASINO RULES-POKER INTERNET BLACKJACK INTERNET CRAPS INTERNET POKER INTERNET ROULETTE INTERNET SLOTS ONLINE CASINO ONLINE CASINOS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY CASINO PLAY CRAPS PLAY SLOTS POKER GAME POKER ROOM POKER ROULETTE SLOTS GAME BEST CASINO BEST CASINOS BEST ROULETTE BEST SLOTS BLACKJACK ONLINE CASINO CASINOS ONLINE FREE CASINO FREE CASINOS SPORTS-GAMBLING INTERNET CASINO INTERNET CASINOS INTERNET POKER INTERNET ROULETTE ONLINE BLACKJACK ONLINE CASINO ONLINE CRAPS ONLINE POKER ONLINE ROULETTE ONLINE SLOTS PLAY BLACKJACK PLAY CASINO PLAY CASINOS PLAY POKER PLAY SLOTS POKER GAME POKER ONLINE POKER ROOM POKER ROULETTE GAME ROULETTE ONLINE

SLOTS