Quick Arch Linux Install (Slovenský)

From ArchWiki
Revision as of 10:23, 18 October 2005 by Firefox (talk | contribs) (Úvod)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Úvod

Toto je rýchle prevedenie inštaláciou pre tých, ktorí ešte nevedia čo je to Arch a čo všetko dokáže. Je napísané hlavne pre tých, ktorí už majú na svojom harddisku existujúcu partíciu Windowsu a chcú si nainštalovať Arch linux bez narušenia inštalácie Windowsu.

Tento sprievodca je pre "normálny" hardware, nič špeciálneho (ako napr. scsi) nie je v tomto dokumente obsiahnuté.

Predpokladá sa, že Windows existuje na prvej partícii harddisku, inak ho grub nebude vedieť nájsť.