Difference between revisions of "Raspberry Pi (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Grafické prostředí)
(Grafické prostředí: Remove ck-launch-session. Not supported anymore.)
(16 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:About Arch]]
+
[[Category:Hardware (Česky)]]
[[Category:Getting and installing Arch]]
+
[[en:Raspberry Pi]]
[[cs:Začínáme s Raspberry Pi]]
+
[[ru:Raspberry Pi]]
 +
{{Note|Support for the ARM architecture is provided on http://archlinuxarm.org/ }}
 +
 
 +
; Raspberry Pi instalace
 +
: První instalace [[Raspberry]] Pi
 +
; Programování
 +
: [[Qt5 Raspberry]]
 +
 
  
 
=Úvod=
 
=Úvod=
 +
 +
Jak zprovoznit Raspberry Pi  (RPi). Stručný přehled.
  
 
==Co je to Raspberry Pi==
 
==Co je to Raspberry Pi==
Line 40: Line 49:
 
přidat například  
 
přidat například  
  
/dev/mmcblk0p3  /home           ext4    defaults        0       0
+
/dev/mmcblk0p3  /home           ext4    defaults        0       0
 
 
 
 
  
 
== První operace ==  
 
== První operace ==  
Line 112: Line 119:
 
spustit  
 
spustit  
  
  ~ chsh
+
  $ chsh
  
 
a nastavit  
 
a nastavit  
Line 132: Line 139:
 
  # pacman -Syf xf86-video-fbdev  
 
  # pacman -Syf xf86-video-fbdev  
  
Grafické prostředí [[LXDE]]:
+
S čímž souvisí [[gamin]] a [[dbus]]:
  
  # pacman lxde 
+
  # pacman -S gamin dbus
  
S čímž souvisí [[gamin]] a [[dbus]]:
+
Grafické prostředí [[LXDE]]:
  
  # pacman -S gamin dbus
+
  # pacman lxde
  
 
dále do souboru {{ic|~/.xinitrc}} přidat následující řádek:
 
dále do souboru {{ic|~/.xinitrc}} přidat následující řádek:
  
  ~ vim ~/.xinitrc  (v případě, že nejste root)
+
  $ vim ~/.xinitrc  (v případě, že nejste root)
  
 
vložit  
 
vložit  
  
  exec ck-launch-session dbus-launch startlxde  
+
  exec startlxde  
  
 
Spuštění LXDE prostředí:
 
Spuštění LXDE prostředí:
  
 
  startx
 
  startx

Revision as of 04:57, 20 June 2013

Note: Support for the ARM architecture is provided on http://archlinuxarm.org/
Raspberry Pi instalace
První instalace Raspberry Pi
Programování
Qt5 Raspberry


Úvod

Jak zprovoznit Raspberry Pi (RPi). Stručný přehled.

Co je to Raspberry Pi

Jedná se o minimalistický počítač postavený na architektuře armv6. Více informací o tomto projektu naleznete na http://www.raspberrypi.org/ a technickou specifikaci na: http://cz.farnell.com/raspberry-pi?ref=lookahead

Instalace Arch Linux ARM

V tomto návodu budou popsány pouze zásadní momenty odlišné pro RPi. Ostatní postupy jsou totožné s návody pro ArchLinux. Výjimku tvoří pouze základní inicializace a instalace zařízení. Dále se předpokládá, že konfigurace je prováděna na počítači s OS Archlinux.

Záloha karty

Pokud vlastníte oficielní kartu poskytovanou k vašemu RPi, například http://cz.farnell.com/samsung/raspberry-pi-prog-4gb-sdcard/memory-sdcard-raspberry-pi-4gb/dp/2113756 Doporučuji před instalací systému Arch Linux ARM provést zálohu pomocí dd. Cesta musí být zadána k zařízení /dev/sdX nikoliv k partišnu /dev/sdc1

# dd if=/path/to/sdX of=/home/$USER/backup_RPi.img


Note: Dochází k bitové kopii karty. Výsledný soubor bude stejně velký jako vaše karta.
Note: Karta nesmí být namontována.
Warning: Špatné zadání if a of prarmetru může vést k poškození vašich dat.

Instalace

Instalace probíhá obdobně jako zálohování karty. Stáhněte si image soubor ze stránek Arch Linux ARM http://archlinuxarm.org/platforms/armv6/raspberry-pi Image nakopírujte pomocí dd.

#dd bs=1M if=/path/to/archlinux.img of=/dev/sdX

Po vložení karty do slotu vašeho PPi by měl nabootovat základní systém Arch Linux ARM.

Home

Stažený obraz disku má přibližně 2GB z toho je /boot 94MB a / 1.8GB. Pokud jste použili větší kartu jak 2GB, tak doporučuji na zbytek karty připojit například /home (popřípadě /usr ...). Volný prostor je třeba naformátovat například pomocí Gparted. Při první možné příležitosti (po nabootování RPi nebo po namontování karty v počítači) je třeba upravit /etc/fstab

# sudo vim /etc/fstab

přidat například

/dev/mmcblk0p3  /home           ext4    defaults        0       0

První operace

Oficielní postup naleznete zde: http://archlinuxarm.org/support/guides/system/first-steps Shrnutí:

Vzdálený SSH přístup

Pokud nevyužijete HDMI výstup RPi a budete přistupovat k zařízení pomocí SSH platí následující. Root pasword je: root. Dopročuji provést výměnu klíčů SSH_Keys.

~ ssh root@192.168.1.123 (Use Ip your RPi)

Lokalizace

# vim /etc/locale.gen

odkomentovat cs_CZ.UTF-8 UTF-8 a cs_CZ ISO-8859-2

vygenerování lokalizačních souborů

# locale-gen

Setting the time and date using OpenNTP

dopnit

Setting the time and date manually

doplnit

Změna root hesla

Po prvním spuštění RPi je nastaveho root heslo na root. Je tedy nutná jeho změna. Provede se po mocí příkazu passwd

# passwd root

Přidání dalšího uživatele

Pomocí adduser přidejte svého uživatele.

#adduser

Sudo

Spustit visudo

# sudo visudo 

přidat řádek "UŽIVATEL ALL=(ALL) ALL" pod řádek root ALL=(ALL) ALL

Instalace programů a prostředí

Následuje stručný přehled balíčků a základních postupů které by se při prvotním zpuštění RPi mohli hodit.

Vyhledávání

K vyhledávání souborů a složek na disku slouží mlocate.

# pacman -S  mlocate

po instalaci je nutné obnovit databázi

# updatedb

Shell

Pro práci doporučuji zsh.

# pacman -S zsh

spustit

$ chsh

a nastavit

/bin/zsh

Grafické prostředí

Je potřeba nainstalovat X server xorg:

# pacman -S xorg-server xorg-xinit xorg-server-utils xterm xorg-xinit

mesa

# pacman -S mesa

Ovladače grafické karty xf-video:

# pacman -Syf xf86-video-fbdev 

S čímž souvisí gamin a dbus:

# pacman -S gamin dbus

Grafické prostředí LXDE:

# pacman lxde 

dále do souboru ~/.xinitrc přidat následující řádek:

$ vim ~/.xinitrc  (v případě, že nejste root)

vložit

exec startlxde 

Spuštění LXDE prostředí:

startx