Raspberry Pi (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 13:36, 12 October 2012 by Lumik.vev (talk | contribs) (Instalace Archlinuxarm)
Jump to: navigation, search


Úvod

Co je to Raspberry Pi

Jedná se o minimalistický počítač postavený na architektuře armv6. Více informací o tomto projektu naleznete na http://www.raspberrypi.org/ a technickou specifikaci na: http://cz.farnell.com/raspberry-pi?ref=lookahead

Instalace Archlinuxarm

Pokud vlastníte oficielní kartu poskytovanou k vašemu RPi, například http://cz.farnell.com/samsung/raspberry-pi-prog-4gb-sdcard/memory-sdcard-raspberry-pi-4gb/dp/2113756 Doporučuji před instalací systému Archlinuxarm provést zálohu pomocí dd. Cesta musí být zadána k zařízení /dev/sdc nikoliv k partišnu /dev/sdc1

# dd if=/path/to/sdc of=/home/$USER/backup_RPi.img


Note: Dochází k bitové kopii karty. Výsledný soubor bude stejně velký jako vaše karta
Warning: Špatné zadání if a of prarmetru může vést k poškození vašich dat.