Rc.conf (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 01:49, 5 February 2011 by Donny (talk | contribs) (first version of Czech translation)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Soubor Template:Filename (Template:Filename) je základní konfigurační soubor používaný v Arch Linuxu. V tomto jediném souboru se nachází základní nastavení systému jako časové pásmo, rozložení kláves, jaderné moduly nebo spouštěné daemony.

Přehled

Takto vypadá soubor Template:Filename po čerstvé instalaci (zdroj):

Template:File

Lokalizace

 • Template:Codeline: Nastavuje jazyk systému, který bude použit všemi aplikacemi podporujícími i18n. Seznam dostupných locales získáte pomocí konzolového příkazu Template:Codeline. České locales jsou k dispozici ve dvou kódováních: UTF-8 a ISO-8859-2.

Nastavení českého UTF-8 locale:

V souboru Template:Filename nalezněte řádek

#cs_CZ.UTF-8 UTF-8

odstraňte dvojkřížek ze začátku řádku a soubor uložte:

cs_CZ.UTF-8 UTF-8

Poté zaktualizujte systémová locales příkazem

$ sudo locale-gen

Řádek LOCALE v souboru Template:Filename upravte následovně:

LOCALE="cs_CZ.UTF-8"
Note: GNU/Linux změní čas automaticky při přechodu na letní čas a zpět pouze, když je Template:Codeline nastavený na Template:Codeline; bez ohledu na to, zda při samotném přechodu byl spuštěn nebo ne. Pokud je Template:Codeline nastaven na Template:Codeline, GNU/Linux čas nepřenastaví, protože předpokládá, že na počítači jsou provozováný jiný operační systém, který se o nastavení letního času postará. Pokud tomu tak není, musí být letní čas nastaven manuálně.
TIMEZONE="Europe/Prague"
 • Template:Codeline: Rozložení klávesnice, které budeme používat v konzoli. Pro ČR to bude pravděpodobně cz-qwertz. Dostupná rozložení naleznete v adresáři Template:Filename. Berte na vědomí, že toto nastavení platí pouze pro konzoli, nikoli pro grafické správce oken nebo X!
CONSOLEFONT="Lat2-Terminus16"
 • Template:Codeline: Určuje, které mapování konzole (např. 8859-1_to_uni) se má nahrát při startu systému. Dostupná mapování naleznete v Template:Filename. Nastavení by mělo odpovídat vašemu locale (např. 8859-2 pro Latin2), pokud výše používáte utf8 locale a provozujete programy, které generují 8bitový výstup. Jestli při každodenní práci používáte X11, uvědomte si, že toto nastavení ovlivní pouze výstup konzolových aplikací.
 • Template:Codeline: Povolí (nebo zakáže) použití barevně zvýrazněných zpráv během startovacího procesu.

Hardware

 • Template:Codeline: Pokud je nastavený na "yes", proběhne při startu autodetekce hardwaru a potřebné moduly budou nahrány automaticky pomocí udev.
Tip: Automatické nahrávání modulů můžete zakázat, a tím urychlit startovací proces. Musíte si ale být jisti, že všechny potřebné moduly máte uvedeny v poli Template:Codeline. Zjistit potřebné moduly můžete pomocí utility hwdetect nebo pomocí Template:Package AUR, což je alternativa, kterou naleznete v AUR.


 • Template:Codeline: Pole je označené jako zastaralé. Pokud chcete modul blacklistovat (zabránit jeho načtení), zapište ho do pole MODULES a použijte před ním prefix Template:Codeline.


 • Template:Codeline: Do tohoto pole můžete vypsat moduly, které chcete načíst během startovacího procesu, aniž byste je museli přiřazovat k nějakému hardwarovému zařízení jako v Template:Filename. Jednoduše sem napište jméno modulu, jednotlivé moduly od sebe oddělujte mezerou. Pokud chcete modul nastavit, učiňte tak v Template:Filename. Pokud před jméno modulu napíšete vykřičník (!), modul se nebude načítat během startu systému.
Tip: Stává-li se vám, že při každém startu mají síťové adaptéry jiné označení, je výhodné zde uvést jejich moduly; síťové adaptéry pak budou detekovány pokaždé ve stejném pořadí podle pořadí modulů. Ještě lepší způsob je odpovídajícím způsobem nakonfigurovat udev a používat statická jména jednotlivých rozhraní.
 • Template:Codeline: Volba pro načítání LVM svazků při startu systému, nutná, pokud používáte LVM. Nastavení na "YES" spustí během inicializace systému vgchange.

Sítě

 • Template:Codeline: Nastavte jméno počítače (bez doménové části). Může být libovolné, pokud použijete písmena bez diakritiky, číslice nebo některé speciální znaky jako pomlčka. Nebuďte zde příliš kreativní, pokud nevíte přesně co nastavit, ponechte předvolenou hodnotu.
 • Template:Codeline: Zde nastavujete síťová rozhraní. Přednastavené řádky včetně komentářů vysvětlují nastavení dostatečně. Pokud ke konfiguraci nepoužíváte DHCP, nezapomeňte, že hodnota proměnné (jejíž jméno musí odpovídat jménu zařízení, které má být konfigurováno) je stejná s parametry, které byste zapsali za příkaz Template:Codeline, kdybyste zařízení konfigurovali ručně v konzoli.
 • Template:Codeline: Zde můžete definovat vlastní statické síťové cesty s libovolnými názvy. Nastavení je zřejmé již z uvedeného příkladu. Část v uvozovkách je to, co byste napsali za příkaz Template:Codeline při ruční konfiguraci.
 • Template:Codeline: Toto aktivuje síťové profily při startu. Síťové profily jsou příhodný způsob správy více síťových konfigurací a mají nahradit standardní nastavení Template:Codeline/Template:Codeline, které je doporučováno pro stroje s jedinou síťovou konfigurací. Pokud se váš počítač bude připojovat pravidelně do různých sítí (např. notebook), můžete nakonfigurovat profily v adresáři Template:Filename. Nové profily můžete vytvořit podle předloh v Template:Filename.

Démony

 • Template:Codeline: Toto pole je jednoduše seznam skriptů nacházejících se v Template:Filename, které se mají spouštět při startu systému. Jednotlivé položky se oddělují mezerou. Pokud je před jménem skriptu vykřičník (!), tak není spouštěn. Pokud je před jménem skriptu symbol zavináče (@), je spouštěn na pozadí, tj. startovací proces nečeká na úspěšné dokončení před svým dalším pokračováním. Toto pole budete upravovat, kdykoli nainstalujete nějakou systémovou službu (např. Template:Codeline), a budete chtít, aby se spouštěla automaticky při startu systému.
Note: Záleží na pořadí, ve kterém jsou démony uvedeny, ve stejném pořadí jsou spouštěny.