Difference between revisions of "Rc.conf (Српски)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Izmena primera rc.conf updetovan)
m (dodavanje slova sa kvačicom)
Line 9: Line 9:
 
{{Article summary end}}
 
{{Article summary end}}
  
{{Filename|rc.conf}} fajl ({{Filename|/etc/rc.conf}}) je vitalni konfiguracioni fajl u Arch Linux-u. Sadrzi nekoliko cesto editovanih podesavanja poput vremenska zona(timezone); raspored tastature(keymap); kernel moduli, daemoni koji se ucitavaju pri startovanju; itd.... u jednom zgodnom tekstualnom fajlu s ciljem u brzanja procesa odrzavanja sistema.
+
{{Filename|rc.conf}} fajl ({{Filename|/etc/rc.conf}}) je vitalni konfiguracioni fajl u Arch Linux-u. Sadrži nekoliko često editovanih podešavanja poput vremenska zona(timezone); rasporeda tastature(keymap); kernel moduli, daemoni koji se učitavaju pri startovanju; itd.... u jednom zgodnom tekstualnom fajlu s ciljem ubrzanja procesa održavanja sistema.
  
 
==Pregled==
 
==Pregled==
Line 138: Line 138:
  
 
==Lokalizacija==
 
==Lokalizacija==
* {{Codeline|[[LOCALE]]}}: Za podesavanje jezika na sistemu koji ce se koristiti sa svim 18n-prijateljskim aplikacijama i pomocnim programima. Mozete preuzeti listu dostupnih lokaliteta izvrsavanjem {{Codeline|locale -a}} sa komandne linije. Difolt podesavanje je odgovarajuce za US English korisnike.
+
* {{Codeline|[[LOCALE]]}}: Za podešavanje jezika na sistemu koji će se koristiti sa svim 18n-prijateljskim aplikacijama i pomoćnim programima. Možete preuzeti listu dostupnih lokaliteta izvršavanjem {{Codeline|locale -a}} sa komandne linije. Difolt podešavanje je odgovarajuće za US English korisnike.
* {{Codeline|HARDWARECLOCK}}: Odredjuje da li hardverski sat, koji je sinhronizovan prilikom butovanja i gasenja racunara, skladisti {{Codeline|UTC}} vreme, ili {{Codeline|localtime}}. {{Codeline|UTC}} ima smisla jer u velikoj meri pojednostavljuje promenu vremenskih zona i pomeranje vremena. {{Codeline|localtime}} je neophodan ako upraznjavate dualno butovanje sa nekim operativnim sistemom koji skladisti samo {{Codeline|localtime}} u hardverski sat, poput Windows-a.
+
* {{Codeline|HARDWARECLOCK}}: Određuje da li hardverski sat, koji je sinhronizovan prilikom butovanja i gašenja računara, skladišti {{Codeline|UTC}} vreme, ili {{Codeline|localtime}}. {{Codeline|UTC}} ima smisla jer u velikoj meri pojednostavljuje promenu vremenskih zona i pomeranje vremena. {{Codeline|localtime}} je neophodan ako upražnjavate dualno butovanje sa nekim operativnim sistemom koji skladišti samo {{Codeline|localtime}} u hardverski sat, poput Windows-a.
: {{Note|GNU/Linux ce se promeniti u-i-iz DST-a kad je {{Codeline|HARDWARECLOCK}} podesavanje je podeseno na {{Codeline|UTC}}, bez obzira na to da li je GNU/Linux pokrenut u vreme kada je DST usao ili izasao. Kada je {{Codeline|HARDWARECLOCK}} podesavanje podeseno na {{Codeline|localtime}}, GNU/Linux nece podesavati vreme i radice pod pretpostavkom da je vas sistem dualni but sistem u tom trenutku i da drugi operativni sistem sam brine o DST prekidacu. Ako to nije slucaj, DST izmena se mora obaviti rucno.}}
+
: {{Note|GNU/Linux će se promeniti u-i-iz DST-a kad je {{Codeline|HARDWARECLOCK}} podešavanje je podešeno na {{Codeline|UTC}}, bez obzira na to da li je GNU/Linux pokrenut u vreme kada je DST ušao ili izašao. Kada je {{Codeline|HARDWARECLOCK}} podešavanje podešeno na {{Codeline|localtime}}, GNU/Linux neće podešavati vreme i radiće pod pretpostavkom da je vaš sistem dualni but sistem u tom trenutku i da drugi operativni sistem sam brine o DST prekidaču. Ako to nije slučaj, DST izmena se mora obaviti ručno.}}
* {{Codeline|TIMEZONE}}: Definise vasu vremensku zonu. Specifies your time zone. Moguce vremenske zone su relativna staza do zoneinfo fajla pocev od direktorijuma {{Filename|/usr/share/zoneinfo}}. Naprimer, vremenska zona za Nemacku bi bila {{Codeline|Europe/Berlin}}, sto se onosi na fajl {{Filename|/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin}}.
+
* {{Codeline|TIMEZONE}}: Definise vašu vremensku zonu. Specifies your time zone. Moguće vremenske zone su relativna staza do zoneinfo fajla počev od direktorijuma {{Filename|/usr/share/zoneinfo}}. Naprimer, vremenska zona za Nemacku bi bila {{Codeline|Europe/Berlin}}, sto se onosi na fajl {{Filename|/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin}}.
* {{Codeline|[[KEYMAP]]}}: Raspore tastera na tastaturi koji zelite da koristite. Ako zivite u SAD, verovatno koristite qwerty, koja se odnosi na nas (po difoltu). Dostupne tastature su u {{Filename|/usr/share/kbd/keymaps}}. Imajte na umu da ovo podesavanje vazi samo za TTYs, a ne bilo koje grafickie menadzere za prozore ili X!
+
* {{Codeline|[[KEYMAP]]}}: Raspore tastera na tastaturi koji zelite da koristite. Ako zivite u SAD, verovatno koristite qwerty, koja se odnosi na nas (po difoltu). Dostupne tastature su u {{Filename|/usr/share/kbd/keymaps}}. Imajte na umu da ovo podešavanje vazi samo za TTYs, a ne bilo koje grafickie menadzere za prozore ili X!
* {{Codeline|[[Fonts#Console fonts|CONSOLEFONT]]}}: Definise konzolni font koji se ucitava sa {{Codeline|setfont}} programom prilikom butovanja (ter-v14b naprimer). Fontovi koji su na raspolaganju se mogu naci u {{Filename|/usr/share/kbd/consolefonts}}. Za vise informacija pogledajte: [[Fonts#Console fonts]]
+
* {{Codeline|[[Fonts#Console fonts|CONSOLEFONT]]}}: Definise konzolni font koji se učitava sa {{Codeline|setfont}} programom prilikom butovanja (ter-v14b naprimer). Fontovi koji su na raspolaganju se mogu naći u {{Filename|/usr/share/kbd/consolefonts}}. Za više informacija pogledajte: [[Fonts#Console fonts]]
* {{Codeline|[[Fonts#Console fonts|CONSOLEMAP]]}}: Definise konzolnu mapu koja se ucitava sa {{Codeline|setfont}} programom prilikom butovanja (8859-1_to_uni naprimer). Dostupne mape se mogu naci u {{Filename|/usr/share/kbd/consoletrans}}. Najbolje je da podesite mapu na onu koja je odgovarajuca za vas lokalni standard (8859-1 for Latin1, naprimer) ako koristite utf8 lokalni standard utf8 lokalni standard gore naveden i koristite programe koji generisu 8-bitni izlaz. Ako koristite X11 za svakodnevni rad, imajte na umu da ovo utice samo na izlaz konzolnih aplikacija.
+
* {{Codeline|[[Fonts#Console fonts|CONSOLEMAP]]}}: Definise konzolnu mapu koja se učitava sa {{Codeline|setfont}} programom prilikom butovanja (8859-1_to_uni naprimer). Dostupne mape se mogu naći u {{Filename|/usr/share/kbd/consoletrans}}. Najbolje je da podesite mapu na onu koja je odgovarajuća za vaš lokalni standard (8859-1 for Latin1, naprimer) ako koristite utf8 lokalni standard utf8 lokalni standard gore naveden i koristite programe koji generisu 8-bitni izlaz. Ako koristite X11 za svakodnevni rad, imajte na umu da ovo utiče samo na izlaz konzolnih aplikacija.
* {{Codeline|USECOLOR}}: Omogucite (ili onemogucite) obojene statusne poruke tokom butovanja.
+
* {{Codeline|USECOLOR}}: Omogućite (ili onemogućite) obojene statusne poruke tokom butovanja.
  
 
==Hardver==
 
==Hardver==
Line 152: Line 152:
 
* [[Advanced VirtualBox Networking]]
 
* [[Advanced VirtualBox Networking]]
 
-->
 
-->
* {{Codeline|MOD_AUTOLOAD}}: Ako je podeseno na "yes", Arch ce skenirati vas hardver prilikom butovanja i pokusati da automatski ucita odgovarajuce module za vas sistem. To se radi sa [[udev]].
+
* {{Codeline|MOD_AUTOLOAD}}: Ako je podešeno na "yes", Arch ce skenirati vaš hardver prilikom butovanja i pokušati da automatski učita odgovarajuće module za vaš sistem. To se radi sa [[udev]].
: {{Tip|Modul auto-loading se moze onemoguciti da ubrza proces butovanja, ali korisnici moraju obezbediti da su svi neophodni moduli izlistani u {{Codeline|MODULES}} nizu. [[hwdetect]] pomocni program se moze upotrebiti za detektovanje neophodnih modula; {{Package AUR|lshwd}} je alternativni pomocni program dostupan u [[AUR]].}}
+
: {{Tip|Modul auto-loading se može onemogućiti da ubrza proces butovanja, ali korisnici moraju obezbediti da su svi neophodni moduli izlistani u {{Codeline|MODULES}} nizu. [[hwdetect]] pomocni program se može upotrebiti za detektovanje neophodnih modula; {{Package AUR|lshwd}} je alternativni pomocni program dostupan u [[AUR]].}}
* {{Codeline|MODULES}}: U ovom nizu mozete da izlistate imena modula koje zelite da ucitate tokom butovanja bez potrebe da ih vezujete za hardverski uredjaj kao u {{Filename|modprobe.conf}}. Jednostavno dodajte ime modula ovde, razdvajajuci unose sa prostorom, i stavite sve opcije u {{Filename|modprobe.conf}} ako je neophodno. Uzvicnik kao prefiks modula (!) ce staviti na crnu listu taj modul prilikom butovanja (nece se ucitati).
+
* {{Codeline|MODULES}}: U ovom nizu možete da izlistate imena modula koje zelite da učitate tokom butovanja bez potrebe da ih vezujete za hardverski uređaj kao u {{Filename|modprobe.conf}}. Jednostavno dodajte ime modula ovde, razdvajajući unose sa prostorom, i stavite sve opcije u {{Filename|modprobe.conf}} ako je neophodno. Uzvicnik kao prefiks modula (!) će staviti na crnu listu taj modul prilikom butovanja (neće se učitati).
: {{Tip|Korist od zadavanja mreznih modula ovde je da Ethernet kartice pokrivene od strane izlistanih modula ce uvek biti detektovane onim redosledom kojim su moduli izlistani. Ovo sprecava eventualno zbunjivanje interfejsa gde je vas Ethernet hardver dodeljen nasumicno izabranim interfejsima nakon svakog buta. Jos bolji nacin da obavite ovo je da upotrebite obelezja statickog interfejsa podesavanjem [[udev]]- na odgovarajuci nacin.}}
+
: {{Tip|Korist od zadavanja mrežnih modula ovde je da Ethernet kartice pokrivene od strane izlistanih modula će uvek biti detektovane onim redosledom kojim su moduli izlistani. Ovo sprečava eventualno zbunjivanje interfejsa gde je vaš Ethernet hardver dodeljen nasumicno izabranim interfejsima nakon svakog buta. Jos bolji način da obavite ovo je da upotrebite obelezja statickog interfejsa podešavanjem [[udev]]- na odgovarajući način.}}
* {{Codeline|USELVM}}: Skeniranje za [[LVM]] obim grupe prilikom pokretanja sistema, neophodno ako koristite LVM. Podesavanje na "YES" izvrsava vgchange tokom sysinit-a.
+
* {{Codeline|USELVM}}: Skeniranje za [[LVM]] obim grupe prilikom pokretanja sistema, neophodno ako koristite LVM. Podešavanje na "YES" izvršava vgchange tokom sysinit-a.
  
==Umrezavanje==
+
==Umrežavanje==
* {{Codeline|[[HOSTNAME]]}}: Podesite ovo na hostname od masine, bez dela za domen. Ovo je u potpunosti vas izbor, dokle god se drzite slova, brojeva i nekoliko uobicajenih specijalnih karaktera poput crtice. Nemojte biti preterano kreativni ovde, i ako ste u nedoumici, koristite difolt.
+
* {{Codeline|[[HOSTNAME]]}}: Podesite ovo na hostname od mašine, bez dela za domen. Ovo je u potpunosti vaš izbor, dokle god se držite slova, brojeva i nekoliko uobičajenih specijalnih karaktera poput crtice. Nemojte biti preterano kreativni ovde, i ako ste u nedoumici, koristite difolt.
* {{Codeline|INTERFACES}}: Ovde definisete podesavanja za vase mrezne interfejse. Difolt linije i sadrzani komentari objasnjavaju proces podesavanja dosta dobro. Ako ne koristite DHCP da podesite uredjaj, imajte na umu da vrednost promenljive (cije ime mora biti jednako imenu uredjaja koji bi trebalo da bude konfigurisano) je jednako liniji koja ce biti dodata u {{Codeline|ifconfig}} komandu ako cete konfigurisati uredjaj rucno u komandnoj liniji.
+
* {{Codeline|INTERFACES}}: Ovde definisete podešavanja za vaše mrežne interfejse. Difolt linije i sadržani komentari objašnjavaju proces podešavanja dosta dobro. Ako ne koristite DHCP da podesite uređaj, imajte na umu da vrednost promenljive (cije ime mora biti jednako imenu uređaja koji bi trebalo da bude konfigurisano) je jednako liniji koja će biti dodata u {{Codeline|ifconfig}} komandu ako ćete konfigurisati uređaj ručno u komandnoj liniji.
* {{Codeline|ROUTES}}: Ovde mozete da definisete sopstvene staticke mrezne rute sa proizvoljnim imenima. Pogledajte primer za difolt gateway da bi dobili ideju o cemu se radi. U sustini citirani deo je identican onom onom sto bi ste dodali za rucno odredjenu rutu sa add komandom, tako da je citanje man route preporucljivo ako ne znate da pisete ovde, ili jednostavno ostavite ovo nepromenjeno.
+
* {{Codeline|ROUTES}}: Ovde možete da definisete sopstvene statičke mrežne rute sa proizvoljnim imenima. Pogledajte primer za difolt gateway da bi dobili ideju o čemu se radi. U suštini citirani deo je identičan onom onom sto bi ste dodali za ručno određenu rutu sa add komandom, tako da je čitanje man route preporučljivo ako ne znate da pišete ovde, ili jednostavno ostavite ovo nepromenjeno.
* {{Codeline|NETWORKS}}: Ovo omogucava odgovarajuce [[network profiles | mrezne profile]] prilikom butovanja. Mrezni profili omogucavaju zgodan nacin upravljanja vise mreznih podesavanja i namenjeni su da zamene standardne {{Codeline|INTERFEJSE}}/ podesavanje {{Codeline|RUTA}} sto se i dalje preporucuje za sisteme sa samo jednim mreznim podesavanjem. Ako ce se vas racunar povezivati na razne mreze u raznim vremenima (npr. laptop) onda mozete da podesite profile u {{Filename|/etc/network.d}} direktorijumu. Postoje sablon fajlovi sadrzani u {{Filename|/etc/network.d/examples}} koji se mogu upotrebiti za pravljenje novih profila.
+
* {{Codeline|NETWORKS}}: Ovo omogućava odgovarajuće [[network profiles | mrežne profile]] prilikom butovanja. Mrežni profili omogućavaju zgodan način upravljanja više mrežnih podešavanja i namenjeni su da zamene standardne {{Codeline|INTERFEJSE}}/ podešavanje {{Codeline|RUTA}} sto se i dalje preporučuje za sisteme sa samo jednim mrežnim podešavanjem. Ako će se vaš računar povezivati na razne mreže u raznim vremenima (npr. laptop) onda možete da podesite profile u {{Filename|/etc/network.d}} direktorijumu. Postoje šablon fajlovi sadržani u {{Filename|/etc/network.d/examples}} koji se mogu upotrebiti za pravljenje novih profila.
  
 
==Daemoni==
 
==Daemoni==
* {{Codeline|[[DAEMONS]]}}: Ovaj niz jednostavno izlistava imena onih skripti koje su sadrzane u {{Filename|/etc/rc.d/}} koje bi trebalo da startuju tokom procesa butovanja. Unosi u ovu listu se razdvajaju praznim prostorom. Ako ime skripte ima prefiks uzvicnik (!), nece se izvrsiti. Ako skripta ima prefiks "at" simbol (@), onda ce biti izvrsena u pozadini, tj. startna sekvenca nece cekati za uspesan zavrsetak pre nego sto nastavi dalje. Obicno nije potrebno da menjate difolt podesavanja da bi ste dobili sistem koji radi, ali bice neophodno da editujete ovaj niz kad god instalirate novi sistemski servis poput {{Codeline|sshd}}, i zelite da ga startujete automatski prilikom butovanja. Ovo je u sustini Arch-ov nacin rukovanja onim stvarima koje drugi obradjuju sa raznim simbolickim linkovima u jednom {{Filename|init.d}} direktorijumu.  Za vise informacija pogledajte: [[Writing_rc.d_scripts | Pisanje rc.d_skripti]]
+
* {{Codeline|[[DAEMONS]]}}: Ovaj niz jednostavno izlistava imena onih skripti koje su sadržane u {{Filename|/etc/rc.d/}} koje bi trebalo da startuju tokom procesa butovanja. Unosi u ovu listu se razdvajaju praznim prostorom. Ako ime skripte ima prefiks uzvicnik (!), neće se izvršiti. Ako skripta ima prefiks "at" simbol (@), onda će biti izvršena u pozadini, tj. startna sekvenca neće čekati za uspešan završetak pre nego sto nastavi dalje. Obično nije potrebno da menjate difolt podešavanja da bi ste dobili sistem koji radi, ali biće neophodno da editujete ovaj niz kad god instalirate novi sistemski servis poput {{Codeline|sshd}}, i zelite da ga startujete automatski prilikom butovanja. Ovo je u suštini Arch-ov način rukovanja onim stvarima koje drugi obrađuju sa raznim simboličkim linkovima u jednom {{Filename|init.d}} direktorijumu.  Za više informacija pogledajte: [[Writing_rc.d_scripts | Pisanje rc.d_skripti]]
: {{Note|Redosled kojim su daemoni izlistani je bitan jer ce se ucitavati tim redosledom.}}
+
: {{Note|Redosled kojim su daemoni izlistani je bitan jer će se učitavati tim redosledom.}}

Revision as of 18:05, 14 June 2011

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end

Template:Filename fajl (Template:Filename) je vitalni konfiguracioni fajl u Arch Linux-u. Sadrži nekoliko često editovanih podešavanja poput vremenska zona(timezone); rasporeda tastature(keymap); kernel moduli, daemoni koji se učitavaju pri startovanju; itd.... u jednom zgodnom tekstualnom fajlu s ciljem ubrzanja procesa održavanja sistema.

Pregled

Ovako tipični Template:Filename fajl izgleda nakon sveže instalacije (izvorni kod):

Template:File

Lokalizacija

 • Template:Codeline: Za podešavanje jezika na sistemu koji će se koristiti sa svim 18n-prijateljskim aplikacijama i pomoćnim programima. Možete preuzeti listu dostupnih lokaliteta izvršavanjem Template:Codeline sa komandne linije. Difolt podešavanje je odgovarajuće za US English korisnike.
 • Template:Codeline: Određuje da li hardverski sat, koji je sinhronizovan prilikom butovanja i gašenja računara, skladišti Template:Codeline vreme, ili Template:Codeline. Template:Codeline ima smisla jer u velikoj meri pojednostavljuje promenu vremenskih zona i pomeranje vremena. Template:Codeline je neophodan ako upražnjavate dualno butovanje sa nekim operativnim sistemom koji skladišti samo Template:Codeline u hardverski sat, poput Windows-a.
Note: GNU/Linux će se promeniti u-i-iz DST-a kad je Template:Codeline podešavanje je podešeno na Template:Codeline, bez obzira na to da li je GNU/Linux pokrenut u vreme kada je DST ušao ili izašao. Kada je Template:Codeline podešavanje podešeno na Template:Codeline, GNU/Linux neće podešavati vreme i radiće pod pretpostavkom da je vaš sistem dualni but sistem u tom trenutku i da drugi operativni sistem sam brine o DST prekidaču. Ako to nije slučaj, DST izmena se mora obaviti ručno.
 • Template:Codeline: Definise vašu vremensku zonu. Specifies your time zone. Moguće vremenske zone su relativna staza do zoneinfo fajla počev od direktorijuma Template:Filename. Naprimer, vremenska zona za Nemacku bi bila Template:Codeline, sto se onosi na fajl Template:Filename.
 • Template:Codeline: Raspore tastera na tastaturi koji zelite da koristite. Ako zivite u SAD, verovatno koristite qwerty, koja se odnosi na nas (po difoltu). Dostupne tastature su u Template:Filename. Imajte na umu da ovo podešavanje vazi samo za TTYs, a ne bilo koje grafickie menadzere za prozore ili X!
 • Template:Codeline: Definise konzolni font koji se učitava sa Template:Codeline programom prilikom butovanja (ter-v14b naprimer). Fontovi koji su na raspolaganju se mogu naći u Template:Filename. Za više informacija pogledajte: Fonts#Console fonts
 • Template:Codeline: Definise konzolnu mapu koja se učitava sa Template:Codeline programom prilikom butovanja (8859-1_to_uni naprimer). Dostupne mape se mogu naći u Template:Filename. Najbolje je da podesite mapu na onu koja je odgovarajuća za vaš lokalni standard (8859-1 for Latin1, naprimer) ako koristite utf8 lokalni standard utf8 lokalni standard gore naveden i koristite programe koji generisu 8-bitni izlaz. Ako koristite X11 za svakodnevni rad, imajte na umu da ovo utiče samo na izlaz konzolnih aplikacija.
 • Template:Codeline: Omogućite (ili onemogućite) obojene statusne poruke tokom butovanja.

Hardver

 • Template:Codeline: Ako je podešeno na "yes", Arch ce skenirati vaš hardver prilikom butovanja i pokušati da automatski učita odgovarajuće module za vaš sistem. To se radi sa udev.
Tip: Modul auto-loading se može onemogućiti da ubrza proces butovanja, ali korisnici moraju obezbediti da su svi neophodni moduli izlistani u Template:Codeline nizu. hwdetect pomocni program se može upotrebiti za detektovanje neophodnih modula; Template:Package AUR je alternativni pomocni program dostupan u AUR.
 • Template:Codeline: U ovom nizu možete da izlistate imena modula koje zelite da učitate tokom butovanja bez potrebe da ih vezujete za hardverski uređaj kao u Template:Filename. Jednostavno dodajte ime modula ovde, razdvajajući unose sa prostorom, i stavite sve opcije u Template:Filename ako je neophodno. Uzvicnik kao prefiks modula (!) će staviti na crnu listu taj modul prilikom butovanja (neće se učitati).
Tip: Korist od zadavanja mrežnih modula ovde je da Ethernet kartice pokrivene od strane izlistanih modula će uvek biti detektovane onim redosledom kojim su moduli izlistani. Ovo sprečava eventualno zbunjivanje interfejsa gde je vaš Ethernet hardver dodeljen nasumicno izabranim interfejsima nakon svakog buta. Jos bolji način da obavite ovo je da upotrebite obelezja statickog interfejsa podešavanjem udev- na odgovarajući način.
 • Template:Codeline: Skeniranje za LVM obim grupe prilikom pokretanja sistema, neophodno ako koristite LVM. Podešavanje na "YES" izvršava vgchange tokom sysinit-a.

Umrežavanje

 • Template:Codeline: Podesite ovo na hostname od mašine, bez dela za domen. Ovo je u potpunosti vaš izbor, dokle god se držite slova, brojeva i nekoliko uobičajenih specijalnih karaktera poput crtice. Nemojte biti preterano kreativni ovde, i ako ste u nedoumici, koristite difolt.
 • Template:Codeline: Ovde definisete podešavanja za vaše mrežne interfejse. Difolt linije i sadržani komentari objašnjavaju proces podešavanja dosta dobro. Ako ne koristite DHCP da podesite uređaj, imajte na umu da vrednost promenljive (cije ime mora biti jednako imenu uređaja koji bi trebalo da bude konfigurisano) je jednako liniji koja će biti dodata u Template:Codeline komandu ako ćete konfigurisati uređaj ručno u komandnoj liniji.
 • Template:Codeline: Ovde možete da definisete sopstvene statičke mrežne rute sa proizvoljnim imenima. Pogledajte primer za difolt gateway da bi dobili ideju o čemu se radi. U suštini citirani deo je identičan onom onom sto bi ste dodali za ručno određenu rutu sa add komandom, tako da je čitanje man route preporučljivo ako ne znate da pišete ovde, ili jednostavno ostavite ovo nepromenjeno.
 • Template:Codeline: Ovo omogućava odgovarajuće mrežne profile prilikom butovanja. Mrežni profili omogućavaju zgodan način upravljanja više mrežnih podešavanja i namenjeni su da zamene standardne Template:Codeline/ podešavanje Template:Codeline sto se i dalje preporučuje za sisteme sa samo jednim mrežnim podešavanjem. Ako će se vaš računar povezivati na razne mreže u raznim vremenima (npr. laptop) onda možete da podesite profile u Template:Filename direktorijumu. Postoje šablon fajlovi sadržani u Template:Filename koji se mogu upotrebiti za pravljenje novih profila.

Daemoni

 • Template:Codeline: Ovaj niz jednostavno izlistava imena onih skripti koje su sadržane u Template:Filename koje bi trebalo da startuju tokom procesa butovanja. Unosi u ovu listu se razdvajaju praznim prostorom. Ako ime skripte ima prefiks uzvicnik (!), neće se izvršiti. Ako skripta ima prefiks "at" simbol (@), onda će biti izvršena u pozadini, tj. startna sekvenca neće čekati za uspešan završetak pre nego sto nastavi dalje. Obično nije potrebno da menjate difolt podešavanja da bi ste dobili sistem koji radi, ali biće neophodno da editujete ovaj niz kad god instalirate novi sistemski servis poput Template:Codeline, i zelite da ga startujete automatski prilikom butovanja. Ovo je u suštini Arch-ov način rukovanja onim stvarima koje drugi obrađuju sa raznim simboličkim linkovima u jednom Template:Filename direktorijumu. Za više informacija pogledajte: Pisanje rc.d_skripti
Note: Redosled kojim su daemoni izlistani je bitan jer će se učitavati tim redosledom.