Difference between revisions of "Rxvt-unicode (Српски)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Dalja konfiguracija)
(wikify some external links, use https for archlinux.org)
(8 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Српски]]
 
{{DISPLAYTITLE:rxvt-unicode}}
 
{{DISPLAYTITLE:rxvt-unicode}}
 +
[[en:Rxvt-unicode]]
 +
[[es:Rxvt-unicode]]
 
[[fr:urxvt]]
 
[[fr:urxvt]]
{{i18n|Rxvt-unicode}}
+
[http://software.schmorp.de/pkg/rxvt-unicode.html rxvt-unicode] visoko prilagodljivi [[Terminal Emulator|terminal emulator]] nastao od [[Wikipedia:Rxvt|rxvt]]. Poznatiji kao {{ic|urxvt}}, rxvt-unicode može biti [[daemon]]izovan tako da pokreće klijente u okviru jednog [[Wikipedia:Process (computing)|procesa]] kako bi smanjio korišćenje sistemskih resursa. Razvijen od strane Marc Lehmann-a, neke od značajnijih odlika rxvt-unicode uključuju internacionalnu podršku jezika kroz [[Wikipedia:Unicode|Unicode]], mogućnost da prikaže različite tipove fonta i podrška za [[Wikipedia:Perl|Perl]] ekstenzije.
[http://software.schmorp.de/pkg/rxvt-unicode.html rxvt-unicode] visoko prilagodljivi [[Terminal Emulator|terminal emulator]] nastao od [[Wikipedia:Rxvt|rxvt]]. Poznatiji kao <tt>urxvt</tt>, rxvt-unicode može biti [[daemon]]izovan tako da pokreće klijente u okviru jednog [[Wikipedia:Process (computing)|procesa]] kako bi smanjio korišćenje sistemskih resursa. Razvijen od strane Marc Lehmann-a, neke od značajnijih odlika rxvt-unicode uključuju internacionalnu podršku jezika kroz [[Wikipedia:Unicode|Unicode]], mogućnost da prikaže različite tipove fonta i podrška za [[Wikipedia:Perl|Perl]] ekstenzije.
 
  
 
==Instalacija==
 
==Instalacija==
  
{{Package Official|rxvt-unicode}} je dostupan u [extra] i uključuje podršku 256 boja:
+
{{Pkg|rxvt-unicode}} je dostupan u [extra] i uključuje podršku 256 boja:
  
 
  # pacman -S rxvt-unicode
 
  # pacman -S rxvt-unicode
  
{{Package AUR|rxvt-unicode-patched}} je dostupan u [[AUR]] i uključuje popravku za kvar širine fonta i dodaje podršku za ignorisanje hintova za veličinu prozora (zaključavanje veličine prozora na n_columns * column_width, itd.) bez mrtvog prostora.
+
{{AUR|rxvt-unicode-patched}} je dostupan u [[AUR]] i uključuje popravku za kvar širine fonta i dodaje podršku za ignorisanje hintova za veličinu prozora (zaključavanje veličine prozora na n_columns * column_width, itd.) bez mrtvog prostora.
  
 
==Konfiguracija==
 
==Konfiguracija==
Line 16: Line 18:
  
 
===Kreiranje ~/.Xresources===
 
===Kreiranje ~/.Xresources===
Izgled, osećaj i funkcija rxvt-unicode je kontrolisana preko argumenata komandne linije i/ili [[Wikipedia:X resources|X resources]]. X resources se može podesiti preko {{Filename|~/.Xresources}} i xrdb, pogledajte [[Xresources|wiki stranu]] za detalje.
+
Izgled, osećaj i funkcija rxvt-unicode je kontrolisana preko argumenata komandne linije i/ili [[Wikipedia:X resources|X resources]]. X resources se može podesiti preko {{ic|~/.Xresources}} i xrdb, pogledajte [[Xresources|wiki stranu]] za detalje.
  
 
{{Note|Argumenti u komandnoj liniji imaju prednost u odnosu na podešavanja resursa određenih u ovom fajlu.}}
 
{{Note|Argumenti u komandnoj liniji imaju prednost u odnosu na podešavanja resursa određenih u ovom fajlu.}}
Line 30: Line 32:
 
Koristeći konfiguracioni fajl:
 
Koristeći konfiguracioni fajl:
  
{{File|name=~/.Xresources|content=
+
{{hc|~/.Xresources|
 
URxvt.depth:      32
 
URxvt.depth:      32
 
URxvt.background: rgba:3f00/3f00/3f00/dddd
 
URxvt.background: rgba:3f00/3f00/3f00/dddd
Line 38: Line 40:
  
 
===Traka za pomeranje===
 
===Traka za pomeranje===
Izgled trake za pomeranje može biti odabran kroz ovaj unos u {{Filename|~/.Xresources}}:
+
Izgled trake za pomeranje može biti odabran kroz ovaj unos u {{ic|~/.Xresources}}:
  
<pre>
+
{{bc|
 
# scrollbar style - rxvt (default), plain, next, ili xterm
 
# scrollbar style - rxvt (default), plain, next, ili xterm
 
URxvt*scrollstyle:rxvt
 
URxvt*scrollstyle:rxvt
</pre>
+
}}
  
 
Od kojih je "plain" najkompaktniji.
 
Od kojih je "plain" najkompaktniji.
Line 56: Line 58:
 
  URxvt.font:  -misc-fixed-bold-r-normal--15-140-75-75-c-90-iso8859-1
 
  URxvt.font:  -misc-fixed-bold-r-normal--15-140-75-75-c-90-iso8859-1
  
Kompletna lista skraćenica X core fontova se može naći u {{Filename|/usr/share/fonts/misc/fonts.alias}} (takođe postoje neki fonts.alias u nekim od drugih poddirektorijuma {{Filename|/usr/share/fonts/}}, ali kako su oni pakovani odvojeno od pravih fontova, mogu prikazati fontove koje uopšte nemate instalirane). Treba reći i da ovi kratki alijasi biraju ISO-8859-1 verziju fonta pre nego ISO-10646-1 (Unicode) verzije, i 75 DPI pre nego 100 DPI verzije, pa je verovatno bolje izbegavati ih i birati fontove po njihovom punom, dužem imenu.
+
Kompletna lista skraćenica X core fontova se može naći u {{ic|/usr/share/fonts/misc/fonts.alias}} (takođe postoje neki fonts.alias u nekim od drugih poddirektorijuma {{ic|/usr/share/fonts/}}, ali kako su oni pakovani odvojeno od pravih fontova, mogu prikazati fontove koje uopšte nemate instalirane). Treba reći i da ovi kratki alijasi biraju ISO-8859-1 verziju fonta pre nego ISO-10646-1 (Unicode) verzije, i 75 DPI pre nego 100 DPI verzije, pa je verovatno bolje izbegavati ih i birati fontove po njihovom punom, dužem imenu.
  
 
* Pasus iznad važi samo za bitmap fontove. Xft fontovi mogu biti određeni koristeći sledeći format:
 
* Pasus iznad važi samo za bitmap fontove. Xft fontovi mogu biti određeni koristeći sledeći format:
Line 68: Line 70:
 
==Perl ekstenzije==
 
==Perl ekstenzije==
 
===Klikabilni URLovi===
 
===Klikabilni URLovi===
Možete podesiti klikabilne URLove u terminalu koristeći matcher ekstenziju. Na primer, za otvaranje linkova u [[Firefox]] dodajte sledeće u {{Filename|.Xresources}}:
+
Možete podesiti klikabilne URLove u terminalu koristeći matcher ekstenziju. Na primer, za otvaranje linkova u [[Firefox]] dodajte sledeće u {{ic|.Xresources}}:
 
  URxvt.perl-ext-common:  default,matcher
 
  URxvt.perl-ext-common:  default,matcher
 
  URxvt.urlLauncher:      /usr/bin/firefox
 
  URxvt.urlLauncher:      /usr/bin/firefox
Line 76: Line 78:
 
Kao dodatak, možete odibarati i otvarati URLove u vašem web pregledaču bez korišćenja miša.
 
Kao dodatak, možete odibarati i otvarati URLove u vašem web pregledaču bez korišćenja miša.
  
Instalirajte {{Package Official|urxvt-url-select}} paket iz [community] repoa i podesite vaš {{Filename|.Xresources}} prema potrebi. Primer je prikazan ispod:
+
Instalirajte {{Pkg|urxvt-url-select}} paket iz [community] repoa i podesite vaš {{ic|.Xresources}} prema potrebi. Primer je prikazan ispod:
 
  URxvt.perl-ext:      default,url-select
 
  URxvt.perl-ext:      default,url-select
 
  URxvt.keysym.M-u:    perl:url-select:select_next
 
  URxvt.keysym.M-u:    perl:url-select:select_next
Line 82: Line 84:
 
  URxvt.underlineURLs: true
 
  URxvt.underlineURLs: true
  
{{Note|Ova ekstenzija menja Klikabilni URLovi ekstenziju pomenutu iznad pa <tt>matcher</tt> može biti uklonjen iz <tt>URxvt.perl-ext</tt> liste.}}
+
{{Note|Ova ekstenzija menja Klikabilni URLovi ekstenziju pomenutu iznad pa {{ic|matcher}} može biti uklonjen iz {{ic|URxvt.perl-ext}} liste.}}
  
 
'''Key commands:'''
 
'''Key commands:'''
  
{{Keypress|Alt}} + {{Keypress|U}} Ulaz u odabirni modus. Poslednji URL na vašem ekranu će biti odabran. Možete ponoviti <tt>Alt+u</tt> da odaberete sledeći URL iznad.
+
{{Keypress|Alt}} + {{Keypress|U}} Ulaz u odabirni modus. Poslednji URL na vašem ekranu će biti odabran. Možete ponoviti {{ic|Alt+u}} da odaberete sledeći URL iznad.
  
 
{{Keypress|k}} Odabir sledećeg URLa iznad
 
{{Keypress|k}} Odabir sledećeg URLa iznad
Line 101: Line 103:
  
 
===Tabovi===
 
===Tabovi===
Za dodavanje tabova u urxvt, dodajte sledeće u vaš {{Filename|~/.Xresources}}:
+
Za dodavanje tabova u urxvt, dodajte sledeće u vaš {{ic|~/.Xresources}}:
<pre>
+
{{bc|
 
URxvt.perl-ext-common:  default,tabbed
 
URxvt.perl-ext-common:  default,tabbed
</pre>
+
}}
  
 
To control tabs use:
 
To control tabs use:
Line 121: Line 123:
  
 
Možete promeniti boje tabova na sledeći način:
 
Možete promeniti boje tabova na sledeći način:
   <pre>
+
   {{bc|
 
URxvt.tabbed.tabbar-fg: 2
 
URxvt.tabbed.tabbar-fg: 2
 
URxvt.tabbed.tabbar-bg: 0
 
URxvt.tabbed.tabbar-bg: 0
 
URxvt.tabbed.tab-fg:    3
 
URxvt.tabbed.tab-fg:    3
 
URxvt.tabbed.tab-bg:    0
 
URxvt.tabbed.tab-bg:    0
</pre>
+
}}
  
 
Boje moraju biti određene korišćenjem indeksa boja: 0 do 15 odgovaraju bojama iz rxvt uputstva, sekcija "Boja i Grafika".
 
Boje moraju biti određene korišćenjem indeksa boja: 0 do 15 odgovaraju bojama iz rxvt uputstva, sekcija "Boja i Grafika".
<pre>BOJA I GRAFIKA
+
{{bc|1=BOJA I GRAFIKA
  
 
Ako je grafička podrška omogućena u vreme kompajliranja, može biti pokrenut sa ANSI escape sekvencama i može prikazati individualne piksele umesto tekstualnih karaktera. Treba paziti jer se grafička podrška i dalje smatra beta kodom.
 
Ako je grafička podrška omogućena u vreme kompajliranja, može biti pokrenut sa ANSI escape sekvencama i može prikazati individualne piksele umesto tekstualnih karaktera. Treba paziti jer se grafička podrška i dalje smatra beta kodom.
Line 136: Line 138:
 
verzije istih). Evo liste boja sa njihovim rgb.txt imenima.
 
verzije istih). Evo liste boja sa njihovim rgb.txt imenima.
  
color0 (crna)   = Black
+
color0 (crna)   = Black
color1 (crvena)       = Red3
+
color1 (crvena)         = Red3
color2 (zelena) = Green3
+
color2 (zelena) = Green3
color3 (žuta)         = Yellow3
+
color3 (žuta)         = Yellow3
color4 (plava)         = Blue3
+
color4 (plava)         = Blue3
color5 (purpurna) = Magenta3
+
color5 (purpurna) = Magenta3
color6 (cyan)         = Cyan3
+
color6 (cyan)         = Cyan3
color7 (bela)         = AntiqueWhite
+
color7 (bela)         = AntiqueWhite
color8 (svetlo crna) = Grey25
+
color8 (svetlo crna) = Grey25
color9 (svetlo crvena) = Red
+
color9 (svetlo crvena) = Red
color10 (svetlo zelena) = Green
+
color10 (svetlo zelena) = Green
color11 (svetlo žuta)   = Yellow
+
color11 (svetlo žuta)   = Yellow
color12 (svetlo plava) = Blue
+
color12 (svetlo plava) = Blue
color13 (sveto purpurna)= Magenta
+
color13 (svetlo purpurna)= Magenta
color14 (svetlo cyan) = Cyan
+
color14 (svetlo cyan) = Cyan
color15 (svetlo bela) = White
+
color15 (svetlo bela) = White
foreground = Black
+
foreground = Black
background = White
+
background = White
  
 
Takođe je moguće odrediti vrednost boje od foreground, background, cursorColor, cursorColor2, colorBD, colorUL kao broj 0-15, kao korisna skraćenica koja se odnosi na ime boje od color0-color15.
 
Takođe je moguće odrediti vrednost boje od foreground, background, cursorColor, cursorColor2, colorBD, colorUL kao broj 0-15, kao korisna skraćenica koja se odnosi na ime boje od color0-color15.
Line 162: Line 164:
 
rxvt -fg Black -bg White -rv
 
rxvt -fg Black -bg White -rv
 
     bi prikazao belu na crnoj,dok na xterm(1) bi prikazalo crnu na beloj.  
 
     bi prikazao belu na crnoj,dok na xterm(1) bi prikazalo crnu na beloj.  
</pre>
+
}}
  
Za imenovane tabove, pogledajte [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=38990 ovaj paket u AUR], (Shift+Up: imenuje tab).
+
Za imenovane tabove, pogledajte [https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=38990 ovaj paket u AUR], (Shift+Up: imenuje tab).
  
 
==Poboljšanje performansi==
 
==Poboljšanje performansi==
*Izbegavajte korišćenja Xft fontova. Ako morate koristiti Xft fontove, dodajte {{Codeline|<nowiki>:antialias=false</nowiki>}} uz zadatu vrednost.<sup>[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.7.pod#Can_I_speed_up_Xft_rendering_somehow]</sup>
+
*Izbegavajte korišćenja Xft fontova. Ako morate koristiti Xft fontove, dodajte {{ic|<nowiki>:antialias=false</nowiki>}} uz zadatu vrednost.<sup>[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.7.pod#Can_I_speed_up_Xft_rendering_somehow]</sup>
  
*Podignite rxvt-unicode sa isključenom podrškom za nepotrebne odlike, {{Codeline|--disable-xft}} and {{Codeline|--disable-unicode3}} na primer.<sup>[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.7.pod#Rxvt_unicode_uses_gobs_of_memory_how]</sup>
+
*Podignite rxvt-unicode sa isključenom podrškom za nepotrebne odlike, {{ic|--disable-xft}} and {{ic|--disable-unicode3}} na primer.<sup>[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.7.pod#Rxvt_unicode_uses_gobs_of_memory_how]</sup>
  
*Limitirajte broj {{Codeline|saveLines}} (option {{Codeline|-sl}}) u scrollback baferu da smanjite potrošnju memorije.<sup>[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.7.pod#Isn_t_rxvt_unicode_supposed_to_be_sm]</sup>
+
*Limitirajte broj {{ic|saveLines}} (option {{ic|-sl}}) u scrollback baferu da smanjite potrošnju memorije.<sup>[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.7.pod#Isn_t_rxvt_unicode_supposed_to_be_sm]</sup>
  
*Razmotrite pokretanje {{Codeline|urxvtd}} kao daemon koji prima konekcije od {{Codeline|urxvtc}} klijenata.
+
*Razmotrite pokretanje {{ic|urxvtd}} kao daemon koji prima konekcije od {{ic|urxvtc}} klijenata.
  
 
==Cut i Paste==
 
==Cut i Paste==
Za korisnike kojima nije poznata [[Xorg]] metoda transfera podataka, razmena informacija u i iz rxvt-unicode može postati teret. Dovoljno je reći da rxvt-unicode koristi cut bafere koji su inače učitavani u  <tt>PRIMARY</tt> selekciju.<sup>[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.1.pod#THE_SELECTION_SELECTING_AND_PASTING_]</sup> Korisnicima se strogo preporučuje čitanje [[Wikipedia:X Window selection]] za dodatne informacije.
+
Za korisnike kojima nije poznata [[Xorg]] metoda transfera podataka, razmena informacija u i iz rxvt-unicode može postati teret. Dovoljno je reći da rxvt-unicode koristi cut bafere koji su inače učitavani u  {{ic|PRIMARY}} selekciju.<sup>[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.1.pod#THE_SELECTION_SELECTING_AND_PASTING_]</sup> Korisnicima se strogo preporučuje čitanje [[Wikipedia:X Window selection]] za dodatne informacije.
  
 
====Klipbord Menadžment====
 
====Klipbord Menadžment====
 
* [http://parcellite.sourceforge.net/ Parcellite] je GTK+ klipbord menadžer koji se može pokrenuti u pozadini kao daemon.
 
* [http://parcellite.sourceforge.net/ Parcellite] je GTK+ klipbord menadžer koji se može pokrenuti u pozadini kao daemon.
  
* [http://www.nongnu.org/autocutsel/ autocutsel] obezbeđuje komandnu liniju i daemon interfejs za sinhronizaciju PRIMARY, <tt>CLIPBOARD</tt> i cut selekciju bafera.
+
* [http://www.nongnu.org/autocutsel/ autocutsel] obezbeđuje komandnu liniju i daemon interfejs za sinhronizaciju PRIMARY, {{ic|CLIPBOARD}} i cut selekciju bafera.
  
 
* [http://glipper.sourceforge.net/ Glipper] je [[GNOME]] panel applet sa dostupnim starijim verzijama za korišćenje u drugim okruženjima osim GNOME.
 
* [http://glipper.sourceforge.net/ Glipper] je [[GNOME]] panel applet sa dostupnim starijim verzijama za korišćenje u drugim okruženjima osim GNOME.
Line 188: Line 190:
  
 
====Menadžment Automatskih Skripti====
 
====Menadžment Automatskih Skripti====
Skottish[http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=506845#p506845] je kreirao perl skriptu da automatski kopira bilo koju selekciju iz urxvt u X klipbord. Snimite sledeće kao {{Filename|/usr/lib/urxvt/perl/clipboard}}:
+
Skottish[https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=506845#p506845] je kreirao perl skriptu da automatski kopira bilo koju selekciju iz urxvt u X klipbord. Snimite sledeće kao {{ic|/usr/lib/urxvt/perl/clipboard}}:
<pre>
+
{{bc|<nowiki>
 
#! /usr/bin/perl
 
#! /usr/bin/perl
  
Line 198: Line 200:
 
     system( "echo -en " . $query . " | xsel -i -b -p" );
 
     system( "echo -en " . $query . " | xsel -i -b -p" );
 
}
 
}
</pre>
+
</nowiki>}}
  
Xyne je napravio svoju varijantu Skottish-ove skripte (koja je takođe [http://aur.archlinux.org/packages.php?ID=35526 dostupna u AUR]):
+
Xyne je napravio svoju varijantu Skottish-ove skripte (koja je takođe [https://aur.archlinux.org/packages.php?ID=35526 dostupna u AUR]):
<pre>
+
{{bc|<nowiki>
 
#! /usr/bin/perl
 
#! /usr/bin/perl
  
Line 210: Line 212:
 
     close $pipe;
 
     close $pipe;
 
}
 
}
</pre>
+
</nowiki>}}
  
Za nju je takođe potreban {{Codeline|xsel}} i mora biti omogućen u {{Codeline|*perl-ext-common}} ili {{Codeline|*perl-ext}} poljima u {{Filename|.Xresources}}. Na primer:
+
Za nju je takođe potreban {{ic|xsel}} i mora biti omogućen u {{ic|*perl-ext-common}} ili {{ic|*perl-ext}} poljima u {{ic|.Xresources}}. Na primer:
 
  URxvt.perl-ext-common: default,clipboard
 
  URxvt.perl-ext-common: default,clipboard
  
 
==Poboljšano Kuake-oliko Ponašanje u Openboxu==
 
==Poboljšano Kuake-oliko Ponašanje u Openboxu==
Ovo je najpre postovano na forumu od strane Xyne<sup>[http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=550380]</sup> i oslanja se na {{Codeline|xdotool}} koji je dostupan u community repou.
+
Ovo je najpre postovano na forumu od strane Xyne<sup>[https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=550380]</sup> i oslanja se na {{ic|xdotool}} koji je dostupan u community repou.
  
 
===Scriptleti===
 
===Scriptleti===
Snimite ovaj scriptlet iz {{Codeline|urxvtc}} man strane negde u vašem sistemu kao {{Filename|urxvtc}} (Npr, u {{Filename|~/.config/openbox}}):
+
Snimite ovaj scriptlet iz {{ic|urxvtc}} man strane negde u vašem sistemu kao {{ic|urxvtc}} (Npr, u {{ic|~/.config/openbox}}):
<pre>
+
{{bc|
 
#!/bin/sh
 
#!/bin/sh
 
urxvtc "$@"
 
urxvtc "$@"
Line 227: Line 229:
 
   urxvtc "$@"
 
   urxvtc "$@"
 
fi
 
fi
</pre>
+
}}
  
i snimite ovaj kao {{Filename|urxvtq}}:
+
i snimite ovaj kao {{ic|urxvtq}}:
<pre>
+
{{bc|<nowiki>
 
#!/bin/bash
 
#!/bin/bash
  
Line 247: Line 249:
 
   fi
 
   fi
 
fi
 
fi
</pre>
+
</nowiki>}}
  
 
Prethodna verzija xdotool je donela i kvar koji je isključivao prepoznavanje vidljivih prozora i tako naveo neke korisnike da koriste sledeći scriptlet umesto gore navedenog. Ovo više nije potrebno jer xdotool>=1.20100416.2809, ali je ostavljeno ovde kao napomena za ubuduće.
 
Prethodna verzija xdotool je donela i kvar koji je isključivao prepoznavanje vidljivih prozora i tako naveo neke korisnike da koriste sledeći scriptlet umesto gore navedenog. Ovo više nije potrebno jer xdotool>=1.20100416.2809, ali je ostavljeno ovde kao napomena za ubuduće.
<pre>
+
{{bc|<nowiki>
 
#!/bin/bash
 
#!/bin/bash
  
Line 267: Line 269:
 
   fi
 
   fi
 
fi
 
fi
</pre>
+
</nowiki>}}
  
Ne zaboravite da promenite {{Filename|/path/to/urxvtc}} na pravu adresu do {{Filename|urxvtc}} scriptleta koji ste snimili iznad. Koristićemo {{Filename|urxvtc}} da pokrenemo i regularne instance {{Codeline|urxvt}} kao i kuake-olike instance.
+
Ne zaboravite da promenite {{ic|/path/to/urxvtc}} na pravu adresu do {{ic|urxvtc}} scriptleta koji ste snimili iznad. Koristićemo {{ic|urxvtc}} da pokrenemo i regularne instance {{ic|urxvt}} kao i kuake-olike instance.
  
 
===urxvtq sa tabovima===
 
===urxvtq sa tabovima===
Ako želite da imate tagove u vašem kuake-olikom {{Filename|urxvtc}} (ovde zvanim {{Filename|urxvtq}}) samo zamenite treći red u vašem {{Filename|urxvtq}}:
+
Ako želite da imate tagove u vašem kuake-olikom {{ic|urxvtc}} (ovde zvanim {{ic|urxvtq}}) samo zamenite treći red u vašem {{ic|urxvtq}}:
 
  wid=$(xdotool search --name urxvtq)
 
  wid=$(xdotool search --name urxvtq)
 
sa:
 
sa:
 
  wid=$(xdotool search --name urxvtq | grep -m 1 "" )
 
  wid=$(xdotool search --name urxvtq | grep -m 1 "" )
  
Da aktivirate podršku tabova, možete ili zameniti peti red u vašem {{Filename|urxvtq}}:
+
Da aktivirate podršku tabova, možete ili zameniti peti red u vašem {{ic|urxvtq}}:
 
  /path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 80x28
 
  /path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 80x28
 
sa:
 
sa:
 
  /path/to/urxvtc -name urxvtq -pe tabbed -geometry 80x28
 
  /path/to/urxvtc -name urxvtq -pe tabbed -geometry 80x28
ili zameniti sledeći red u vašem {{Filename|.Xresources}}:
+
ili zameniti sledeći red u vašem {{ic|.Xresources}}:
 
  URxvt.perl-ext-common: default,matcher
 
  URxvt.perl-ext-common: default,matcher
 
sa
 
sa
Line 298: Line 300:
  
 
===Openbox konfiguracija===
 
===Openbox konfiguracija===
Dodajte sledeće redove u {{Codeline|<applications>}} sekciju od {{Filename|~/.config/openbox/rc.xml}}:
+
Dodajte sledeće redove u {{ic|<applications>}} sekciju od {{ic|~/.config/openbox/rc.xml}}:
<pre>
+
{{bc|1=
 
<application name="urxvtq">
 
<application name="urxvtq">
 
   <decor>no</decor>
 
   <decor>no</decor>
Line 312: Line 314:
 
   <maximized>Horizontal</maximized>
 
   <maximized>Horizontal</maximized>
 
</application>
 
</application>
</pre>
+
}}
  
i dodajte ove redove u {{Codeline|<keyboard>}} sekciju:
+
i dodajte ove redove u {{ic|<keyboard>}} sekciju:
<pre>
+
{{bc|1=
 
<keybind key="W-t">
 
<keybind key="W-t">
 
   <action name="Execute">
 
   <action name="Execute">
Line 326: Line 328:
 
   </action>
 
   </action>
 
</keybind>
 
</keybind>
</pre>
+
}}
  
I ovde morate promeniti {{Filename|/path/to/*}} redove tako da pokazuju na skriptu koju ste snimili iznad. Snimite fajl a onda rekonfigurišite Openbox. Sada bi trebalo da možete da pokrenete regularne instance urxvt sa Windows/Super key + "'''t'''", koristite kuake-oliku konzolu sa Windows/Super+grave ('''`''').
+
I ovde morate promeniti {{ic|/path/to/*}} redove tako da pokazuju na skriptu koju ste snimili iznad. Snimite fajl a onda rekonfigurišite Openbox. Sada bi trebalo da možete da pokrenete regularne instance urxvt sa Windows/Super key + "'''t'''", koristite kuake-oliku konzolu sa Windows/Super+grave ('''`''').
  
 
===Dalja konfiguracija===
 
===Dalja konfiguracija===
Prednost ove konfiguracije nad urxvt kuake perl skriptom je ta što Openbox obezbeđuje više opcija za korišćenje prečica na tastaturi kao što su "modifier" tasteri. Kuake skripta oduzima ceo fizički taster nevezano za bilo kakvu modifier kombinaciju. Pregledajte [http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Bindings Openbox dokumentacija tastera] za pun dijapazon mogućnosti.
+
Prednost ove konfiguracije nad urxvt kuake perl skriptom je ta što Openbox obezbeđuje više opcija za korišćenje prečica na tastaturi kao što su "modifier" tasteri. Kuake skripta oduzima ceo fizički taster nevezano za bilo kakvu modifier kombinaciju. Pregledajte [http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Bindings Openbox dokumentaciju tastera] za pun dijapazon mogućnosti.
  
[http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Applications Openbox pojedinačna podešavanja] se može koristiti za dalje konfigurisanje ponašanja kuake-olike konzole (Npr, pozicija ne ekranu, sloj, itd), možda ćete morati da promenite "geometry" parametar u {{Filename|urxvtq}} scriptletu da prilagodite visinu konzole.
+
[http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Applications Openbox pojedinačna podešavanja] se mogu koristiti za dalje konfigurisanje ponašanja kuake-olike konzole (Npr, pozicija ne ekranu, sloj, itd), možda ćete morati da promenite "geometry" parametar u {{ic|urxvtq}} scriptletu da prilagodite visinu konzole.
  
===Related scripts===
+
===Povezane skripte===
*hbekel has posted a generalized version of the {{Filename|urxvtq}} [http://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=550380#p550380 here] which can be used to toggle any application using {{Codeline|xdotool}}.
+
*hbekel je postovao generalizovanu vertiju {{ic|urxvtq}} [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=550380#p550380 here] koja se može koristiti za menjanje bilo koje aplikacije koristeći {{ic|xdotool}}.
  
*http://www.jukie.net/~bart/blog/20070503013555 - A script for opening url's with your keyboard instead of mouse with urxvt.
+
*http://www.jukie.net/~bart/blog/20070503013555 - Skripta za otvaranje url-ova sa vašom tastaturom umesto mišem u okviru urxvt.
  
==Troubleshooting==
+
==Rešavanje problema==
===Transparency not working after upgrade to V9.09===
+
===Providnost ne radi posle nadogradnje na V9.09===
The rxvt-unicode devs removed compatibility code for a lot of non standard wallpaper setters with this update. Using a non compatible wallpaper setter will break transparency support. Recommended wallpaper setters:
+
rxvt-unicode developeri su uklonili kod za kompatibilnost za mnoge nestandardne programe za podešavanje pozadine(wallpaper) u ovoj verziji. Korišćenje nekompatibilnog programa za postavljanje pozadine će pokvariti podršku za providnost. Zato se preporučuju sledeći programi:
 
* [[feh]]
 
* [[feh]]
 
* hsetroot
 
* hsetroot
 
* esetroot
 
* esetroot
  
To make true transparency work, make sure to comment urxvt*tintColor and urxvt*inheritPixmap.
+
Da bi prava providnost radila, morate komentovati urxvt*tintColor i urxvt*inheritPixmap.
  
===Remote Hosts===
+
===Daljinski Hostovi===
If you are logging into a remote host, you may encounter problems when running text-mode programs under rxvt-unicode. This can be fixed by copying {{Filename|
+
Ako se logujete na daljinski host, možete se suočiti sa problemima kada pokrećete tekstualne programe u rxvt-unicode. Ovo se može rešiti kopirajući {{ic|
/usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode}} from your local machine to your host at {{Filename|~/.terminfo/r/rxvt-unicode}}.
+
/usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode}} iz vaše lokalne mašine na vaš host {{ic|~/.terminfo/r/rxvt-unicode}}.
  
===Using rxvt-unicode as gmrun terminal===
+
===Korišćenje rxvt-unicode kao gmrun terminal===
Unlike some other terminals, urxvt expects the arguments to -e to be given separately, rather than grouped together with quotes. This causes trouble with gmrun, which assumes the opposite behavior. This can be worked around by putting an "eval" in front of gmrun's "Terminal" variable in .gmrunrc:
+
Za razliku od nekih drugih terminala, urxvt očekuje argumente do -e da budu zadati odvojeno, a ne zajedno grupisane pod navodnicima. Ovo izaziva probleme sa gmrun, koji pretpostavlja suprotno. Ovo se može rešiti dodavanjem "eval" ispred gmrun-ove "Terminal" varijable u .gmrunrc:
<pre>
+
{{bc|1=
 
Terminal = eval urxvt
 
Terminal = eval urxvt
 
TermExec = ${Terminal} -e
 
TermExec = ${Terminal} -e
</pre>
+
}}
(gmrun uses /bin/sh to execute commands, so the "eval is understood here.) The "eval" has the side-effect of "breaking up" the argument to -e in the same way $@ does in bash, making the command intelligible to urxvt.
+
(gmrun koristi /bin/sh za izvršavanje komandi, pa se "eval ovde podrazumeva.) "eval" ima sporedni efekat "razbijanja" argumenta do -e na isti način kao što $@ radi u bash-u, čineći komandu shvatljivom za urxvt.
 
 
==External resources==
 
*[http://software.schmorp.de/pkg/rxvt-unicode.html rxvt-unicode] - Official site
 
*[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.7.pod rxvt-unicode FAQ] - Official FAQ
 
*[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.1.pod rxvt-unicode Reference] - Official manual page
 
*[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/src/urxvt.pm urxvtperl] - Official Perl extension reference
 
*{{Codeline|man urxvt}}
 
  
[[Category:Terminal emulators (English)]]
+
==Eksterni resursi==
 +
*[http://software.schmorp.de/pkg/rxvt-unicode.html rxvt-unicode] - Zvanični sajt
 +
*[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.7.pod rxvt-unicode FAQ] - Zvanični FAQ
 +
*[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/doc/rxvt.1.pod rxvt-unicode Reference] - Zvanična strana uputstva
 +
*[http://pod.tst.eu/http://cvs.schmorp.de/rxvt-unicode/src/urxvt.pm urxvtperl] - Zvanično uputstvo za perl ekstenzije
 +
*{{ic|man urxvt}}

Revision as of 16:07, 4 December 2012

rxvt-unicode visoko prilagodljivi terminal emulator nastao od rxvt. Poznatiji kao urxvt, rxvt-unicode može biti daemonizovan tako da pokreće klijente u okviru jednog procesa kako bi smanjio korišćenje sistemskih resursa. Razvijen od strane Marc Lehmann-a, neke od značajnijih odlika rxvt-unicode uključuju internacionalnu podršku jezika kroz Unicode, mogućnost da prikaže različite tipove fonta i podrška za Perl ekstenzije.

Instalacija

rxvt-unicode je dostupan u [extra] i uključuje podršku 256 boja:

# pacman -S rxvt-unicode

rxvt-unicode-patchedAUR je dostupan u AUR i uključuje popravku za kvar širine fonta i dodaje podršku za ignorisanje hintova za veličinu prozora (zaključavanje veličine prozora na n_columns * column_width, itd.) bez mrtvog prostora.

Konfiguracija

Pogledajte rxvt-unicode dokumentaciju za kompletnu listu dostupnih podešavanja i vrednosti.

Kreiranje ~/.Xresources

Izgled, osećaj i funkcija rxvt-unicode je kontrolisana preko argumenata komandne linije i/ili X resources. X resources se može podesiti preko ~/.Xresources i xrdb, pogledajte wiki stranu za detalje.

Note: Argumenti u komandnoj liniji imaju prednost u odnosu na podešavanja resursa određenih u ovom fajlu.

Prava providnost

Za korišćenje prave providnosti morate koristiti menadžer prozora koji podržava compositing ili poseban compositor.

Iz komandne linije:

$ urxvt -depth 32 -bg rgba:3f00/3f00/3f00/dddd

Koristeći konfiguracioni fajl:

~/.Xresources
URxvt.depth:   32
URxvt.background: rgba:3f00/3f00/3f00/dddd
!Ako ta boja ne radi kako valja, pokušajte:
!urxvt*background: rgba:1111/1111/1111/dddd

Traka za pomeranje

Izgled trake za pomeranje može biti odabran kroz ovaj unos u ~/.Xresources:

# scrollbar style - rxvt (default), plain, next, ili xterm
URxvt*scrollstyle:rxvt

Od kojih je "plain" najkompaktniji.

Metode Deklaracije Fontova

URxvt.font: 9x15

je isto što i:

URxvt.font: -misc-fixed-medium-r-normal--15-140-75-75-c-90-iso8859-1

i:

URxvt.font: 9x15bold

je isto što i:

URxvt.font: -misc-fixed-bold-r-normal--15-140-75-75-c-90-iso8859-1

Kompletna lista skraćenica X core fontova se može naći u /usr/share/fonts/misc/fonts.alias (takođe postoje neki fonts.alias u nekim od drugih poddirektorijuma /usr/share/fonts/, ali kako su oni pakovani odvojeno od pravih fontova, mogu prikazati fontove koje uopšte nemate instalirane). Treba reći i da ovi kratki alijasi biraju ISO-8859-1 verziju fonta pre nego ISO-10646-1 (Unicode) verzije, i 75 DPI pre nego 100 DPI verzije, pa je verovatno bolje izbegavati ih i birati fontove po njihovom punom, dužem imenu.

 • Pasus iznad važi samo za bitmap fontove. Xft fontovi mogu biti određeni koristeći sledeći format:
Urxvt.font: xft:monaco:size=10

Ili

Urxvt.font: xft:monaco:bold:size=10

Perl ekstenzije

Klikabilni URLovi

Možete podesiti klikabilne URLove u terminalu koristeći matcher ekstenziju. Na primer, za otvaranje linkova u Firefox dodajte sledeće u .Xresources:

URxvt.perl-ext-common: default,matcher
URxvt.urlLauncher:   /usr/bin/firefox
URxvt.matcher.button:  1 

Duplikatni URLovi (Bez Miša)

Kao dodatak, možete odibarati i otvarati URLove u vašem web pregledaču bez korišćenja miša.

Instalirajte urxvt-url-select paket iz [community] repoa i podesite vaš .Xresources prema potrebi. Primer je prikazan ispod:

URxvt.perl-ext:   default,url-select
URxvt.keysym.M-u:  perl:url-select:select_next
URxvt.urlLauncher:  firefox
URxvt.underlineURLs: true
Note: Ova ekstenzija menja Klikabilni URLovi ekstenziju pomenutu iznad pa matcher može biti uklonjen iz URxvt.perl-ext liste.

Key commands:

Template:Keypress + Template:Keypress Ulaz u odabirni modus. Poslednji URL na vašem ekranu će biti odabran. Možete ponoviti Alt+u da odaberete sledeći URL iznad.

Template:Keypress Odabir sledećeg URLa iznad

Template:Keypress Odabir sledećeg URLa ispod

Template:Keypress Otvaranje odabranog URLa u pregledaču i izlaz iz odabirnog modusa

Template:Keypress Otvaranje odabranog URLa u pregledaču bez izlaska iz odabirnog modusa

Template:Keypress Kopiranje (dupliranje) odabranog URLa i izlaz iz odabirnog modusa

Template:Keypress Izlaz iz odabirnog modusa

Tabovi

Za dodavanje tabova u urxvt, dodajte sledeće u vaš ~/.Xresources:

URxvt.perl-ext-common: default,tabbed

To control tabs use:

Template:Keypress + Template:Keypress novi tab

Template:Keypress + Template:Keypress prelazak u tab levo

Template:Keypress + Template:Keypress prelazak u tab desno

Template:Keypress + Template:Keypress pomeranje taba u levo

Template:Keypress + Template:Keypress pomeranje taba u desno

Template:Keypress + Template:Keypress: zatvaranje taba

Možete promeniti boje tabova na sledeći način:

URxvt.tabbed.tabbar-fg: 2
URxvt.tabbed.tabbar-bg: 0
URxvt.tabbed.tab-fg:  3
URxvt.tabbed.tab-bg:  0

Boje moraju biti određene korišćenjem indeksa boja: 0 do 15 odgovaraju bojama iz rxvt uputstva, sekcija "Boja i Grafika".

BOJA I GRAFIKA

Ako je grafička podrška omogućena u vreme kompajliranja, može biti pokrenut sa ANSI escape sekvencama i može prikazati individualne piksele umesto tekstualnih karaktera. Treba paziti jer se grafička podrška i dalje smatra beta kodom.

Kao dodatak osnovnim foreground i background bojama, rxvt može prikazati do 16 boja (8 ANSI boja plus visoko-intenzivna bold/blink
verzije istih). Evo liste boja sa njihovim rgb.txt imenima.

color0 	(crna)  	 = Black
color1 	(crvena)     = Red3
color2 	(zelena) 	 = Green3
color3 	(žuta) 	     = Yellow3
color4 	(plava)	     = Blue3
color5 	(purpurna) 	 = Magenta3
color6 	(cyan) 	     = Cyan3
color7 	(bela) 	     = AntiqueWhite
color8 	(svetlo crna) 	 = Grey25
color9 	(svetlo crvena)	 = Red
color10 (svetlo zelena)	 = Green
color11 (svetlo žuta)  = Yellow
color12 (svetlo plava) 	 = Blue
color13 (svetlo purpurna)= Magenta
color14 (svetlo cyan) 	 = Cyan
color15 (svetlo bela) 	 = White
foreground 		 = Black
background 		 = White

Takođe je moguće odrediti vrednost boje od foreground, background, cursorColor, cursorColor2, colorBD, colorUL kao broj 0-15, kao korisna skraćenica koja se odnosi na ime boje od color0-color15.

Komanda -rv ("reverseVideo: True") simulira obrnuti video tako što uvek menja foreground sa background bojom. Ovo je u kontrastu sa xterm(1)
gde su boje obrnute samo ako inače nisu bile određene. Na primer,

rxvt -fg Black -bg White -rv
  bi prikazao belu na crnoj,dok na xterm(1) bi prikazalo crnu na beloj.

Za imenovane tabove, pogledajte ovaj paket u AUR, (Shift+Up: imenuje tab).

Poboljšanje performansi

 • Izbegavajte korišćenja Xft fontova. Ako morate koristiti Xft fontove, dodajte :antialias=false uz zadatu vrednost.[1]
 • Podignite rxvt-unicode sa isključenom podrškom za nepotrebne odlike, --disable-xft and --disable-unicode3 na primer.[2]
 • Limitirajte broj saveLines (option -sl) u scrollback baferu da smanjite potrošnju memorije.[3]
 • Razmotrite pokretanje urxvtd kao daemon koji prima konekcije od urxvtc klijenata.

Cut i Paste

Za korisnike kojima nije poznata Xorg metoda transfera podataka, razmena informacija u i iz rxvt-unicode može postati teret. Dovoljno je reći da rxvt-unicode koristi cut bafere koji su inače učitavani u PRIMARY selekciju.[4] Korisnicima se strogo preporučuje čitanje Wikipedia:X Window selection za dodatne informacije.

Klipbord Menadžment

 • Parcellite je GTK+ klipbord menadžer koji se može pokrenuti u pozadini kao daemon.
 • autocutsel obezbeđuje komandnu liniju i daemon interfejs za sinhronizaciju PRIMARY, CLIPBOARD i cut selekciju bafera.
 • Glipper je GNOME panel applet sa dostupnim starijim verzijama za korišćenje u drugim okruženjima osim GNOME.
 • Clipman (xfce-clipman-plugin) je GUI klipbord menadžer plugin za Xfce panel (xfpanel).

Menadžment Automatskih Skripti

Skottish[5] je kreirao perl skriptu da automatski kopira bilo koju selekciju iz urxvt u X klipbord. Snimite sledeće kao /usr/lib/urxvt/perl/clipboard:

#! /usr/bin/perl

sub on_sel_grab {
  my $query=quotemeta $_[0]->selection;
  $query=~ s/\n/\\n/g;
  $query=~ s/\r/\\r/g;
  system( "echo -en " . $query . " | xsel -i -b -p" );
}

Xyne je napravio svoju varijantu Skottish-ove skripte (koja je takođe dostupna u AUR):

#! /usr/bin/perl

sub on_sel_grab {
  my $query = $_[0]->selection;
  open (my $pipe,'|-','xsel -ibp') or die;
  print $pipe $query;
  close $pipe;
}

Za nju je takođe potreban xsel i mora biti omogućen u *perl-ext-common ili *perl-ext poljima u .Xresources. Na primer:

URxvt.perl-ext-common: default,clipboard

Poboljšano Kuake-oliko Ponašanje u Openboxu

Ovo je najpre postovano na forumu od strane Xyne[6] i oslanja se na xdotool koji je dostupan u community repou.

Scriptleti

Snimite ovaj scriptlet iz urxvtc man strane negde u vašem sistemu kao urxvtc (Npr, u ~/.config/openbox):

#!/bin/sh
urxvtc "$@"
if [ $? -eq 2 ]; then
  urxvtd -q -o -f
  urxvtc "$@"
fi

i snimite ovaj kao urxvtq:

#!/bin/bash

wid=$(xdotool search --classname urxvtq)
if [ -z "$wid" ]; then
 /path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 80x28
 wid=$(xdotool search --classname urxvtq | head -1)
 xdotool windowfocus $wid
 xdotool key Control_L+l
else
 if [ -z "$(xdotool search --onlyvisible --classname urxvtq 2>/dev/null)" ]; then
  xdotool windowmap $wid
  xdotool windowfocus $wid
 else
  xdotool windowunmap $wid
 fi
fi

Prethodna verzija xdotool je donela i kvar koji je isključivao prepoznavanje vidljivih prozora i tako naveo neke korisnike da koriste sledeći scriptlet umesto gore navedenog. Ovo više nije potrebno jer xdotool>=1.20100416.2809, ali je ostavljeno ovde kao napomena za ubuduće.

#!/bin/bash

wid=$(xprop -name urxvtq | grep 'WM_COMMAND' | awk -F ',' '{print $3}' | awk -F '"' '{print $2}')
if [ -z "$wid" ]; then
 /path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 200x28
 wid=$(xprop -name urxvtq | grep 'WM_COMMAND' | awk -F ',' '{print $3}' | awk -F '"' '{print $2}')
 xdotool windowfocus $wid
 xdotool key Control_L+l
else
 if [ -z "$(xprop -id $wid | grep 'window state: Normal' 2>/dev/null)" ]; then
  xdotool windowmap $wid
  xdotool windowfocus $wid
 else
  xdotool windowunmap $wid
 fi
fi

Ne zaboravite da promenite /path/to/urxvtc na pravu adresu do urxvtc scriptleta koji ste snimili iznad. Koristićemo urxvtc da pokrenemo i regularne instance urxvt kao i kuake-olike instance.

urxvtq sa tabovima

Ako želite da imate tagove u vašem kuake-olikom urxvtc (ovde zvanim urxvtq) samo zamenite treći red u vašem urxvtq:

wid=$(xdotool search --name urxvtq)

sa:

wid=$(xdotool search --name urxvtq | grep -m 1 "" )

Da aktivirate podršku tabova, možete ili zameniti peti red u vašem urxvtq:

/path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 80x28

sa:

/path/to/urxvtc -name urxvtq -pe tabbed -geometry 80x28

ili zameniti sledeći red u vašem .Xresources:

URxvt.perl-ext-common: default,matcher

sa

URxvt.perl-ext-common: default,matcher,tabbed

Kontrola tabova

<SHIFT>-Levo: Pomeranje u tab levo od onoga u kom ste trenutno

<SHIFT>-Desno: Pomeranje u tab desno od onoga u kom ste trenutno

<SHIFT>-Dole: Kreiranje novog taba

Možete takođe koristiti vaš miš za kretanju izmedju tabova samo kliknite na onaj koji želite ili kreirati novi tab tako što ćete kliknuti na [NEW].\\

Za zatvaranje taba samo unesite 'exit' kao kad zatvarate terminal.

Openbox konfiguracija

Dodajte sledeće redove u <applications> sekciju od ~/.config/openbox/rc.xml:

<application name="urxvtq">
  <decor>no</decor>
  <position force="yes">
   <x>center</x>
   <y>0</y>
  </position>
  <desktop>all</desktop>
  <layer>above</layer>
  <skip_pager>yes</skip_pager>
  <skip_taskbar>yes</skip_taskbar>
  <maximized>Horizontal</maximized>
</application>

i dodajte ove redove u <keyboard> sekciju:

<keybind key="W-t">
 <action name="Execute">
  <command>/path/to/urxvtc</command>
 </action>
</keybind>
<keybind key="W-grave">
 <action name="Execute">
  <execute>/path/to/urxvtq</execute>
 </action>
</keybind>

I ovde morate promeniti /path/to/* redove tako da pokazuju na skriptu koju ste snimili iznad. Snimite fajl a onda rekonfigurišite Openbox. Sada bi trebalo da možete da pokrenete regularne instance urxvt sa Windows/Super key + "t", koristite kuake-oliku konzolu sa Windows/Super+grave (`).

Dalja konfiguracija

Prednost ove konfiguracije nad urxvt kuake perl skriptom je ta što Openbox obezbeđuje više opcija za korišćenje prečica na tastaturi kao što su "modifier" tasteri. Kuake skripta oduzima ceo fizički taster nevezano za bilo kakvu modifier kombinaciju. Pregledajte Openbox dokumentaciju tastera za pun dijapazon mogućnosti.

Openbox pojedinačna podešavanja se mogu koristiti za dalje konfigurisanje ponašanja kuake-olike konzole (Npr, pozicija ne ekranu, sloj, itd), možda ćete morati da promenite "geometry" parametar u urxvtq scriptletu da prilagodite visinu konzole.

Povezane skripte

 • hbekel je postovao generalizovanu vertiju urxvtq here koja se može koristiti za menjanje bilo koje aplikacije koristeći xdotool.

Rešavanje problema

Providnost ne radi posle nadogradnje na V9.09

rxvt-unicode developeri su uklonili kod za kompatibilnost za mnoge nestandardne programe za podešavanje pozadine(wallpaper) u ovoj verziji. Korišćenje nekompatibilnog programa za postavljanje pozadine će pokvariti podršku za providnost. Zato se preporučuju sledeći programi:

 • feh
 • hsetroot
 • esetroot

Da bi prava providnost radila, morate komentovati urxvt*tintColor i urxvt*inheritPixmap.

Daljinski Hostovi

Ako se logujete na daljinski host, možete se suočiti sa problemima kada pokrećete tekstualne programe u rxvt-unicode. Ovo se može rešiti kopirajući /usr/share/terminfo/r/rxvt-unicode iz vaše lokalne mašine na vaš host ~/.terminfo/r/rxvt-unicode.

Korišćenje rxvt-unicode kao gmrun terminal

Za razliku od nekih drugih terminala, urxvt očekuje argumente do -e da budu zadati odvojeno, a ne zajedno grupisane pod navodnicima. Ovo izaziva probleme sa gmrun, koji pretpostavlja suprotno. Ovo se može rešiti dodavanjem "eval" ispred gmrun-ove "Terminal" varijable u .gmrunrc:

Terminal = eval urxvt
TermExec = ${Terminal} -e

(gmrun koristi /bin/sh za izvršavanje komandi, pa se "eval ovde podrazumeva.) "eval" ima sporedni efekat "razbijanja" argumenta do -e na isti način kao što $@ radi u bash-u, čineći komandu shvatljivom za urxvt.

Eksterni resursi