Difference between revisions of "Rxvt-unicode (Српски)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Further configuration)
m (Dalja konfiguracija)
Line 331: Line 331:
  
 
===Dalja konfiguracija===
 
===Dalja konfiguracija===
Prednost ove konfiguracije nad urxvt kuake perl skripte je ta što Openbox obezbeđuje više opcija za korišćenje prečica na tastaturi kao što su "modifier" tasteri. Kuake skripta oduzima ceo fizički taster nevezano za bilo kakvu modifier kombinaciju. Pregledajte [http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Bindings Openbox dokumentacija tastera] za pun dijapazon mogućnosti.
+
Prednost ove konfiguracije nad urxvt kuake perl skriptom je ta što Openbox obezbeđuje više opcija za korišćenje prečica na tastaturi kao što su "modifier" tasteri. Kuake skripta oduzima ceo fizički taster nevezano za bilo kakvu modifier kombinaciju. Pregledajte [http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Bindings Openbox dokumentacija tastera] za pun dijapazon mogućnosti.
  
 
[http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Applications Openbox pojedinačna podešavanja] se može koristiti za dalje konfigurisanje ponašanja kuake-olike konzole (Npr, pozicija ne ekranu, sloj, itd), možda ćete morati da promenite "geometry" parametar u {{Filename|urxvtq}} scriptletu da prilagodite visinu konzole.
 
[http://icculus.org/openbox/index.php/Help:Applications Openbox pojedinačna podešavanja] se može koristiti za dalje konfigurisanje ponašanja kuake-olike konzole (Npr, pozicija ne ekranu, sloj, itd), možda ćete morati da promenite "geometry" parametar u {{Filename|urxvtq}} scriptletu da prilagodite visinu konzole.

Revision as of 14:05, 3 June 2011

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

rxvt-unicode visoko prilagodljivi terminal emulator nastao od rxvt. Poznatiji kao urxvt, rxvt-unicode može biti daemonizovan tako da pokreće klijente u okviru jednog procesa kako bi smanjio korišćenje sistemskih resursa. Razvijen od strane Marc Lehmann-a, neke od značajnijih odlika rxvt-unicode uključuju internacionalnu podršku jezika kroz Unicode, mogućnost da prikaže različite tipove fonta i podrška za Perl ekstenzije.

Instalacija

Template:Package Official je dostupan u [extra] i uključuje podršku 256 boja:

# pacman -S rxvt-unicode

Template:Package AUR je dostupan u AUR i uključuje popravku za kvar širine fonta i dodaje podršku za ignorisanje hintova za veličinu prozora (zaključavanje veličine prozora na n_columns * column_width, itd.) bez mrtvog prostora.

Konfiguracija

Pogledajte rxvt-unicode dokumentaciju za kompletnu listu dostupnih podešavanja i vrednosti.

Kreiranje ~/.Xresources

Izgled, osećaj i funkcija rxvt-unicode je kontrolisana preko argumenata komandne linije i/ili X resources. X resources se može podesiti preko Template:Filename i xrdb, pogledajte wiki stranu za detalje.

Note: Argumenti u komandnoj liniji imaju prednost u odnosu na podešavanja resursa određenih u ovom fajlu.

Prava providnost

Za korišćenje prave providnosti morate koristiti menadžer prozora koji podržava compositing ili poseban compositor.

Iz komandne linije:

$ urxvt -depth 32 -bg rgba:3f00/3f00/3f00/dddd

Koristeći konfiguracioni fajl:

Template:File

Traka za pomeranje

Izgled trake za pomeranje može biti odabran kroz ovaj unos u Template:Filename:

# scrollbar style - rxvt (default), plain, next, ili xterm
URxvt*scrollstyle:rxvt

Od kojih je "plain" najkompaktniji.

Metode Deklaracije Fontova

URxvt.font: 9x15

je isto što i:

URxvt.font: -misc-fixed-medium-r-normal--15-140-75-75-c-90-iso8859-1

i:

URxvt.font: 9x15bold

je isto što i:

URxvt.font: -misc-fixed-bold-r-normal--15-140-75-75-c-90-iso8859-1

Kompletna lista skraćenica X core fontova se može naći u Template:Filename (takođe postoje neki fonts.alias u nekim od drugih poddirektorijuma Template:Filename, ali kako su oni pakovani odvojeno od pravih fontova, mogu prikazati fontove koje uopšte nemate instalirane). Treba reći i da ovi kratki alijasi biraju ISO-8859-1 verziju fonta pre nego ISO-10646-1 (Unicode) verzije, i 75 DPI pre nego 100 DPI verzije, pa je verovatno bolje izbegavati ih i birati fontove po njihovom punom, dužem imenu.

 • Pasus iznad važi samo za bitmap fontove. Xft fontovi mogu biti određeni koristeći sledeći format:
Urxvt.font: xft:monaco:size=10

Ili

Urxvt.font: xft:monaco:bold:size=10

Perl ekstenzije

Klikabilni URLovi

Možete podesiti klikabilne URLove u terminalu koristeći matcher ekstenziju. Na primer, za otvaranje linkova u Firefox dodajte sledeće u Template:Filename:

URxvt.perl-ext-common: default,matcher
URxvt.urlLauncher:   /usr/bin/firefox
URxvt.matcher.button:  1 

Duplikatni URLovi (Bez Miša)

Kao dodatak, možete odibarati i otvarati URLove u vašem web pregledaču bez korišćenja miša.

Instalirajte Template:Package Official paket iz [community] repoa i podesite vaš Template:Filename prema potrebi. Primer je prikazan ispod:

URxvt.perl-ext:   default,url-select
URxvt.keysym.M-u:  perl:url-select:select_next
URxvt.urlLauncher:  firefox
URxvt.underlineURLs: true
Note: Ova ekstenzija menja Klikabilni URLovi ekstenziju pomenutu iznad pa matcher može biti uklonjen iz URxvt.perl-ext liste.

Key commands:

Template:Keypress + Template:Keypress Ulaz u odabirni modus. Poslednji URL na vašem ekranu će biti odabran. Možete ponoviti Alt+u da odaberete sledeći URL iznad.

Template:Keypress Odabir sledećeg URLa iznad

Template:Keypress Odabir sledećeg URLa ispod

Template:Keypress Otvaranje odabranog URLa u pregledaču i izlaz iz odabirnog modusa

Template:Keypress Otvaranje odabranog URLa u pregledaču bez izlaska iz odabirnog modusa

Template:Keypress Kopiranje (dupliranje) odabranog URLa i izlaz iz odabirnog modusa

Template:Keypress Izlaz iz odabirnog modusa

Tabovi

Za dodavanje tabova u urxvt, dodajte sledeće u vaš Template:Filename:

URxvt.perl-ext-common: default,tabbed

To control tabs use:

Template:Keypress + Template:Keypress novi tab

Template:Keypress + Template:Keypress prelazak u tab levo

Template:Keypress + Template:Keypress prelazak u tab desno

Template:Keypress + Template:Keypress pomeranje taba u levo

Template:Keypress + Template:Keypress pomeranje taba u desno

Template:Keypress + Template:Keypress: zatvaranje taba

Možete promeniti boje tabova na sledeći način:

URxvt.tabbed.tabbar-fg: 2
URxvt.tabbed.tabbar-bg: 0
URxvt.tabbed.tab-fg:  3
URxvt.tabbed.tab-bg:  0

Boje moraju biti određene korišćenjem indeksa boja: 0 do 15 odgovaraju bojama iz rxvt uputstva, sekcija "Boja i Grafika".

BOJA I GRAFIKA

Ako je grafička podrška omogućena u vreme kompajliranja, može biti pokrenut sa ANSI escape sekvencama i može prikazati individualne piksele umesto tekstualnih karaktera. Treba paziti jer se grafička podrška i dalje smatra beta kodom.

Kao dodatak osnovnim foreground i background bojama, rxvt može prikazati do 16 boja (8 ANSI boja plus visoko-intenzivna bold/blink
verzije istih). Evo liste boja sa njihovim rgb.txt imenima.

color0 	(crna)  	= Black
color1 	(crvena)    = Red3
color2 	(zelena) 	= Green3
color3 	(žuta) 	    = Yellow3
color4 	(plava)	    = Blue3
color5 	(purpurna) 	= Magenta3
color6 	(cyan) 	    = Cyan3
color7 	(bela) 	    = AntiqueWhite
color8 	(svetlo crna) 	= Grey25
color9 	(svetlo crvena)	= Red
color10 (svetlo zelena)	= Green
color11 (svetlo žuta)  = Yellow
color12 (svetlo plava) 	= Blue
color13 (sveto purpurna)= Magenta
color14 (svetlo cyan) 	= Cyan
color15 (svetlo bela) 	= White
foreground 		= Black
background 		= White

Takođe je moguće odrediti vrednost boje od foreground, background, cursorColor, cursorColor2, colorBD, colorUL kao broj 0-15, kao korisna skraćenica koja se odnosi na ime boje od color0-color15.

Komanda -rv ("reverseVideo: True") simulira obrnuti video tako što uvek menja foreground sa background bojom. Ovo je u kontrastu sa xterm(1)
gde su boje obrnute samo ako inače nisu bile određene. Na primer,

rxvt -fg Black -bg White -rv
  bi prikazao belu na crnoj,dok na xterm(1) bi prikazalo crnu na beloj. 

Za imenovane tabove, pogledajte ovaj paket u AUR, (Shift+Up: imenuje tab).

Poboljšanje performansi

 • Izbegavajte korišćenja Xft fontova. Ako morate koristiti Xft fontove, dodajte Template:Codeline uz zadatu vrednost.[1]

Cut i Paste

Za korisnike kojima nije poznata Xorg metoda transfera podataka, razmena informacija u i iz rxvt-unicode može postati teret. Dovoljno je reći da rxvt-unicode koristi cut bafere koji su inače učitavani u PRIMARY selekciju.[4] Korisnicima se strogo preporučuje čitanje Wikipedia:X Window selection za dodatne informacije.

Klipbord Menadžment

 • Parcellite je GTK+ klipbord menadžer koji se može pokrenuti u pozadini kao daemon.
 • autocutsel obezbeđuje komandnu liniju i daemon interfejs za sinhronizaciju PRIMARY, CLIPBOARD i cut selekciju bafera.
 • Glipper je GNOME panel applet sa dostupnim starijim verzijama za korišćenje u drugim okruženjima osim GNOME.
 • Clipman (xfce-clipman-plugin) je GUI klipbord menadžer plugin za Xfce panel (xfpanel).

Menadžment Automatskih Skripti

Skottish[5] je kreirao perl skriptu da automatski kopira bilo koju selekciju iz urxvt u X klipbord. Snimite sledeće kao Template:Filename:

#! /usr/bin/perl

sub on_sel_grab {
  my $query=quotemeta $_[0]->selection;
  $query=~ s/\n/\\n/g;
  $query=~ s/\r/\\r/g;
  system( "echo -en " . $query . " | xsel -i -b -p" );
}

Xyne je napravio svoju varijantu Skottish-ove skripte (koja je takođe dostupna u AUR):

#! /usr/bin/perl

sub on_sel_grab {
  my $query = $_[0]->selection;
  open (my $pipe,'|-','xsel -ibp') or die;
  print $pipe $query;
  close $pipe;
}

Za nju je takođe potreban Template:Codeline i mora biti omogućen u Template:Codeline ili Template:Codeline poljima u Template:Filename. Na primer:

URxvt.perl-ext-common: default,clipboard

Poboljšano Kuake-oliko Ponašanje u Openboxu

Ovo je najpre postovano na forumu od strane Xyne[6] i oslanja se na Template:Codeline koji je dostupan u community repou.

Scriptleti

Snimite ovaj scriptlet iz Template:Codeline man strane negde u vašem sistemu kao Template:Filename (Npr, u Template:Filename):

#!/bin/sh
urxvtc "$@"
if [ $? -eq 2 ]; then
  urxvtd -q -o -f
  urxvtc "$@"
fi

i snimite ovaj kao Template:Filename:

#!/bin/bash

wid=$(xdotool search --classname urxvtq)
if [ -z "$wid" ]; then
 /path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 80x28
 wid=$(xdotool search --classname urxvtq | head -1)
 xdotool windowfocus $wid
 xdotool key Control_L+l
else
 if [ -z "$(xdotool search --onlyvisible --classname urxvtq 2>/dev/null)" ]; then
  xdotool windowmap $wid
  xdotool windowfocus $wid
 else
  xdotool windowunmap $wid
 fi
fi

Prethodna verzija xdotool je donela i kvar koji je isključivao prepoznavanje vidljivih prozora i tako naveo neke korisnike da koriste sledeći scriptlet umesto gore navedenog. Ovo više nije potrebno jer xdotool>=1.20100416.2809, ali je ostavljeno ovde kao napomena za ubuduće.

#!/bin/bash

wid=$(xprop -name urxvtq | grep 'WM_COMMAND' | awk -F ',' '{print $3}' | awk -F '"' '{print $2}')
if [ -z "$wid" ]; then
 /path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 200x28
 wid=$(xprop -name urxvtq | grep 'WM_COMMAND' | awk -F ',' '{print $3}' | awk -F '"' '{print $2}')
 xdotool windowfocus $wid
 xdotool key Control_L+l
else
 if [ -z "$(xprop -id $wid | grep 'window state: Normal' 2>/dev/null)" ]; then
  xdotool windowmap $wid
  xdotool windowfocus $wid
 else
  xdotool windowunmap $wid
 fi
fi

Ne zaboravite da promenite Template:Filename na pravu adresu do Template:Filename scriptleta koji ste snimili iznad. Koristićemo Template:Filename da pokrenemo i regularne instance Template:Codeline kao i kuake-olike instance.

urxvtq sa tabovima

Ako želite da imate tagove u vašem kuake-olikom Template:Filename (ovde zvanim Template:Filename) samo zamenite treći red u vašem Template:Filename:

wid=$(xdotool search --name urxvtq)

sa:

wid=$(xdotool search --name urxvtq | grep -m 1 "" )

Da aktivirate podršku tabova, možete ili zameniti peti red u vašem Template:Filename:

/path/to/urxvtc -name urxvtq -geometry 80x28

sa:

/path/to/urxvtc -name urxvtq -pe tabbed -geometry 80x28

ili zameniti sledeći red u vašem Template:Filename:

URxvt.perl-ext-common: default,matcher

sa

URxvt.perl-ext-common: default,matcher,tabbed

Kontrola tabova

<SHIFT>-Levo: Pomeranje u tab levo od onoga u kom ste trenutno

<SHIFT>-Desno: Pomeranje u tab desno od onoga u kom ste trenutno

<SHIFT>-Dole: Kreiranje novog taba

Možete takođe koristiti vaš miš za kretanju izmedju tabova samo kliknite na onaj koji želite ili kreirati novi tab tako što ćete kliknuti na [NEW].\\

Za zatvaranje taba samo unesite 'exit' kao kad zatvarate terminal.

Openbox konfiguracija

Dodajte sledeće redove u Template:Codeline sekciju od Template:Filename:

<application name="urxvtq">
  <decor>no</decor>
  <position force="yes">
   <x>center</x>
   <y>0</y>
  </position>
  <desktop>all</desktop>
  <layer>above</layer>
  <skip_pager>yes</skip_pager>
  <skip_taskbar>yes</skip_taskbar>
  <maximized>Horizontal</maximized>
</application>

i dodajte ove redove u Template:Codeline sekciju:

<keybind key="W-t">
 <action name="Execute">
  <command>/path/to/urxvtc</command>
 </action>
</keybind>
<keybind key="W-grave">
 <action name="Execute">
  <execute>/path/to/urxvtq</execute>
 </action>
</keybind>

I ovde morate promeniti Template:Filename redove tako da pokazuju na skriptu koju ste snimili iznad. Snimite fajl a onda rekonfigurišite Openbox. Sada bi trebalo da možete da pokrenete regularne instance urxvt sa Windows/Super key + "t", koristite kuake-oliku konzolu sa Windows/Super+grave (`).

Dalja konfiguracija

Prednost ove konfiguracije nad urxvt kuake perl skriptom je ta što Openbox obezbeđuje više opcija za korišćenje prečica na tastaturi kao što su "modifier" tasteri. Kuake skripta oduzima ceo fizički taster nevezano za bilo kakvu modifier kombinaciju. Pregledajte Openbox dokumentacija tastera za pun dijapazon mogućnosti.

Openbox pojedinačna podešavanja se može koristiti za dalje konfigurisanje ponašanja kuake-olike konzole (Npr, pozicija ne ekranu, sloj, itd), možda ćete morati da promenite "geometry" parametar u Template:Filename scriptletu da prilagodite visinu konzole.

Related scripts

Troubleshooting

Transparency not working after upgrade to V9.09

The rxvt-unicode devs removed compatibility code for a lot of non standard wallpaper setters with this update. Using a non compatible wallpaper setter will break transparency support. Recommended wallpaper setters:

 • feh
 • hsetroot
 • esetroot

To make true transparency work, make sure to comment urxvt*tintColor and urxvt*inheritPixmap.

Remote Hosts

If you are logging into a remote host, you may encounter problems when running text-mode programs under rxvt-unicode. This can be fixed by copying Template:Filename from your local machine to your host at Template:Filename.

Using rxvt-unicode as gmrun terminal

Unlike some other terminals, urxvt expects the arguments to -e to be given separately, rather than grouped together with quotes. This causes trouble with gmrun, which assumes the opposite behavior. This can be worked around by putting an "eval" in front of gmrun's "Terminal" variable in .gmrunrc:

Terminal = eval urxvt
TermExec = ${Terminal} -e

(gmrun uses /bin/sh to execute commands, so the "eval is understood here.) The "eval" has the side-effect of "breaking up" the argument to -e in the same way $@ does in bash, making the command intelligible to urxvt.

External resources