Difference between revisions of "SLiM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Created page with 'Category:Display managers (Česky) {{i18n|SLiM}} {{Article summary start}} {{Article summary text|Provides an overview of the Simple Login Manager.}} {{Article summary headin…')
 
m (recategorized)
(30 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Display managers (Česky)]]
 
[[Category:Display managers (Česky)]]
{{i18n|SLiM}}
+
[[en:SLiM]]
{{Article summary start}}
+
[[es:SLiM]]
{{Article summary text|Provides an overview of the Simple Login Manager.}}
+
[[fr:SLiM]]
{{Article summary heading|Related}}
+
[[hu:SLiM]]
{{Article summary wiki|Display Manager}}
+
[[it:SLiM]]
{{Article summary end}}
+
[[ko:SLiM]]
[http://slim.berlios.de/ SLiM] je zkratka tvořená ze slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlehčený a snadno konfigurovatelný.  SLiM je často používán, protože nemá závislosti na [[GNOME]] nebo [[KDE]] a může se uživatelům hodit při stavbě odlehčeného systému, například [[Xfce]], [[Openbox]] či [[Fluxbox]].
+
[[pt:SLiM]]
 +
[[ru:SLiM]]
 +
[[sk:SLiM]]
 +
[[tr:SLiM]]
 +
[[zh-CN:SLiM]]
 +
[[zh-TW:SLiM]]
 +
[http://slim.berlios.de/ SLiM] je zkratka, vytvořená ze slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlehčený a snadno konfigurovatelný.  SLiM je často používán, protože nemá závislosti na [[GNOME]] nebo [[KDE]] a může se uživatelům hodit při stavbě odlehčeného systému, například [[Xfce]], [[Openbox]] či [[Fluxbox]].
  
 
== Instalace ==
 
== Instalace ==
Line 16: Line 22:
 
== Konfigurace ==
 
== Konfigurace ==
  
=== SLiM - aktivace ===
+
=== SLiM - spuštění ===
  
SLiM může být po startu spuštěn jako daemon vložením do souboru {{Filename|rc.conf}} nebo modifikací {{Filename|inittab}}. Podrobnosti jsou v sekci [[Display Manager]].
+
SLiM může být po startu spuštěn jako daemon vložením do souboru {{ic|rc.conf}} nebo modifikací {{ic|inittab}}. Podrobnosti jsou v sekci [[Display Manager]].
  
=== Jednotlivé desktopové prostředí ===
+
=== Jednotlivá desktopová prostředí ===
  
SLiM lze nastavit pro spouštění jednotlivých desktopových prostředí editací souboru {{Filename|~/.xinitrc}}:
+
SLiM lze nastavit pro spouštění jednotlivých desktopových prostředí editací souboru {{ic|~/.xinitrc}}:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 36: Line 42:
 
</pre>
 
</pre>
  
SLiM načte místní konfiguraci ze souboru {{Filename|~/.xinitrc}} a spustí podle v něm vložených parametrů konkrétní desktopové prostředí.  Pokud nemáte soubor {{Filename|~/.xinitrc}}, můžete si vytvořit jeho kostru příkazem:
+
SLiM načte místní konfiguraci ze souboru {{ic|~/.xinitrc}} a spustí podle v něm vložených parametrů konkrétní desktopové prostředí.  Pokud nemáte soubor {{ic|~/.xinitrc}}, můžete si vytvořit jeho kostru příkazem:
  
 
  $ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME
 
  $ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME
  
Změňte {{Codeline|[session-command]}} odpovídajícím parametrem. Zde jsou příklady parametrů pro spuštění některých desktopových prostředí:
+
Změňte {{Ic|[session-command]}} odpovídajícím parametrem. Zde jsou příklady parametrů pro spuštění některých desktopových prostředí:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 57: Line 63:
 
=== PolicyKit ===
 
=== PolicyKit ===
  
Pokud máte problémy s programem PolicyKit, použijte ConsoleKit {{Codeline|ck-launch-session}}:
+
Pokud máte problémy s programem PolicyKit, použijte ConsoleKit {{Ic|ck-launch-session}}:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 70: Line 76:
 
exec ck-launch-session [session-command]
 
exec ck-launch-session [session-command]
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
=== Automatické přihlašování ===
 +
 +
Automatické přihlašování pomocí SLiMu pod konkrétním uživatelským jménem (bez nutnosti zadat heslo) lze nastavit v souboru /etc/slim.conf na řádku:
 +
 +
<pre>
 +
# default_user        simone
 +
</pre>
 +
 +
Tento řádek odkomentujte, změňte jméno "simone" na jméno uživatele, který se bude automaticky přihlašovat.
 +
 +
<pre>
 +
# auto_login          no
 +
</pre>
 +
 +
Tento řádek odkomentujte a změňte 'no' na 'yes'. Toto povolí automatické přihlašování.
  
 
=== Více desktopových prostředí ===
 
=== Více desktopových prostředí ===
Line 75: Line 97:
 
Aby šlo vybírat z více desktopových prostředí, je nutno SLiM nastavit tak, aby umožnil uživateli konkrétní prostředí při přihlašování vybrat.
 
Aby šlo vybírat z více desktopových prostředí, je nutno SLiM nastavit tak, aby umožnil uživateli konkrétní prostředí při přihlašování vybrat.
  
Vložte do souboru {{Filename|~/.xinitrc}} parametry podle vzoru uvedeného níže a nastavte proměnné v souboru {{Filename|/etc/slim.conf}} tak, aby jména spouštěčů navzájem odpovídala. Desktopové prostředí při přihlašování zvolíte stiskem klávesy F1. Tato funkce je zatím experimentální.
+
Vložte do souboru {{ic|~/.xinitrc}} parametry podle vzoru uvedeného níže a nastavte proměnné v souboru {{ic|/etc/slim.conf}} tak, aby jména spouštěčů navzájem odpovídala. Desktopové prostředí při přihlašování zvolíte stiskem klávesy F1. Tato funkce je zatím experimentální.
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 109: Line 131:
 
=== Témata ===
 
=== Témata ===
  
Můžete si nainstalovat balíček témat {{Package Official|slim-themes}}:
+
Můžete si nainstalovat balíček témat {{Pkg|slim-themes}}:
  
 
  # pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim
 
  # pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim
  
Balíček {{Package Official|archlinux-themes-slim}} obsahuje několik odlišných témat. Dostupná témata jsou v adresáři {{Filename|/usr/share/slim/themes}}.  Název vybraného tématu vložte jako parametr na řádek 'current_theme' v souboru {{Filename|/etc/slim.conf}}:
+
Balíček {{Pkg|archlinux-themes-slim}} obsahuje několik odlišných témat. Dostupná témata jsou v adresáři {{ic|/usr/share/slim/themes}}.  Název vybraného tématu vložte jako parametr na řádek 'current_theme' v souboru {{ic|/etc/slim.conf}}:
  
 
  #current_theme      default
 
  #current_theme      default
 
  current_theme      archlinux-simplyblack
 
  current_theme      archlinux-simplyblack
  
To preview a theme run if no instance of the Xorg server is running by:
+
Náhled tématu, pokud neběží Xorg server, lze provést takto:
  
 
  $ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>
 
  $ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>
  
To close, type "exit" in the Login line and press Enter.
+
Ukončení: zadejte příkaz "exit" na řádek Login a stiskněte Enter.
  
Additional theme packages can be found in the [[AUR]].
+
Další témata jsou dostupná v repozitáři [[AUR]].
  
==== Dual screen setup ====
+
==== Nastavení obrazovky ====
  
You can customize the slim theme in /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme to turn these percents values. The box itself is 450 pixels by 250 pixels:
+
Lze změnit parametry tématu - např. velikost panelu 450 krát 250 bodů v procentech v souboru /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:
  
 
  input_panel_x          50%
 
  input_panel_x          50%
 
  input_panel_y          50%
 
  input_panel_y          50%
  
into pixels values:
+
na hodnoty v bodech:
  
  # These settings set the "archlinux-simplyblack" panel in the center of a 1440x900 screen
+
  # Tyto parametry nastaví panel "archlinux-simplyblack" na střed obrazovky 1440x900
 
  input_panel_x          495
 
  input_panel_x          495
 
  input_panel_y          325
 
  input_panel_y          325
  
  # These settings set the "archlinux-retro" panel in the center of a 1680x1050 screen
+
  # Tyto parametry nastaví panel "archlinux-retro" na střed obrazovky 1680x1050
 
  input_panel_x          615
 
  input_panel_x          615
 
  input_panel_y          400
 
  input_panel_y          400
  
If your theme has a background picture you should use the background_style setting ('stretch', 'tile', 'center' or 'color') to get it correctly displayed. Have a look at the [http://slim.berlios.de/themes_howto.php very simple and clear official documentation about slim themes] for further details.
+
Pokud vaše téma obsahuje obrázek pozadí, lze změnit parametr background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color') tak, aby se obrázek zobrazoval korektně. Další podrobnosti jsou uvedeny zde: [http://slim.berlios.de/themes_howto.php velmi přehledná a jednoduchá oficiální dokumentace k tématům SLiMu].
  
== Other options ==
+
== Další nastavení ==
  
A few things you might like to try.
+
Několik věcí, které můžete chtít vyzkoušet.
  
=== Changing the cursor ===
+
=== Změna kurzoru ===
  
If you want to change the default X cursor to a newer design, the {{Package AUR|slim-cursor}} package is available.
+
Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček {{AUR|slim-cursor}}.
  
After installing, edit {{Filename|/etc/slim.conf}} and uncomment the line:
+
Po instalaci editujte soubor {{ic|/etc/slim.conf}} a odkomentujte řádek:
  
 
  cursor  left_ptr
 
  cursor  left_ptr
  
This will give you a normal arrow instead. This setting is forwarded to {{Codeline|xsetroot -cursor_name}}. You can look up the possible cursor names [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/lib/X11/cursorfont.h?rev=HEAD&content-type=text/plain here] or in {{Filename|/usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/}}.
+
Kurzor se změní na běžný tvar šipky. Toto nastavení je postoupeno příkazu {{Ic|xsetroot -cursor_name}}. Dostupné názvy kurzorů můžete najít [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/lib/X11/cursorfont.h?rev=HEAD&content-type=text/plain zde] nebo v  {{ic|/usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/}}.
  
To change the cursor theme being used at the login screen, make a file named {{Filename|/usr/share/icons/default/index.theme}} with this content:
+
Téma kurzoru na přihlašovací obrazovce lze změnit vytvořením souboru {{ic|/usr/share/icons/default/index.theme}} s tímto obsahem:
  
 
  [Icon Theme]
 
  [Icon Theme]
 
  Inherits=<your-cursor-theme>
 
  Inherits=<your-cursor-theme>
  
Replace <your-cursor-theme> with the name of the cursor theme you want to use (e.g. whiteglass).
+
Změňte parametr <your-cursor-theme> na jméno tématu kurzoru, které chcete použít (např. whiteglass).
  
=== Match SLiM and Desktop Wallpaper ===
+
=== Sdílení wallpaperu mezi SLiMem a pracovním prostředím ===
  
To share a wallpaper between SLiM and your desktop, rename the used theme background, then create a link from your desktop wallpaper file to the default SLiM theme:
+
Pro sdílení wallpaperu mezi SLiMem a vaším pracovním prostředím přejmenujte aktuální obrázek SLiMu a vytvořte symbolický odkaz na soubor obrázku vašeho pracovního prostředí:
  
 
  # mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
 
  # mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
 
  # ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg
 
  # ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg
  
=== Shutdown, reboot, suspend, exit, launch terminal from SLiM ===
+
=== Vypnout, restartovat, uspat, ukončit, spustit terminál ze SLiMu ===
  
You may shutdown, reboot, suspend, exit or even launch a terminal from the SLiM login screen.  To do so, use the values in the username field, and the root password in the password field:
+
Můžete vypnout, restartovat, uspat, ukončit nebo dokonce spustit terminál z přihlašovací obrazovky SLiMu. Příkazy zadávejte jako uživatelské jméno a heslo roota do pole heslo:
  
* To launch a terminal, enter '''console''' as the username (defaults to xterm which must be installed separately... edit {{Filename|/etc/slim.conf}} to change terminal preference)
+
* Pro spuštění terminálu zadejte příkaz '''console''' jako uživatelské jméno (předvolený je terminál xterm, který musí být nainstalován zvlášť. Terminál lze změnit v soboru {{ic|/etc/slim.conf}})
* For shutdown, enter '''halt''' as the username
+
* Pro vypnutí zadejte příkaz '''halt''' jako uživatelské jméno
* For reboot, enter '''reboot''' as the username
+
* Pro restart zadejte příkaz '''reboot''' jako uživatelské jméno
* To exit to bash, enter '''exit''' as the username
+
* Pro ukončení do bashe zadejte příkaz '''exit''' jako uživatelské jméno
* For suspend, enter '''suspend''' as the username (suspend is disabled by default, edit {{Filename|/etc/slim.conf}} as root to uncomment the {{Filename|suspend_cmd}} line and, if necessary modify the suspend command itself (e.g. change {{Codeline|/usr/sbin/suspend}} to {{Codeline|sudo /usr/sbin/pm-suspend}}))
+
* Pro uspání zadejte příkaz '''suspend''' jako uživatelské jméno (uspání je defaultně zakázáno, editujte jako root soubor {{ic|/etc/slim.conf}} a odkomentujte řádek {{ic|suspend_cmd}} a pokud bude třeba, změňte příkaz pro uspání (např. změňte  {{Ic|/usr/sbin/suspend}} na {{Ic|sudo /usr/sbin/pm-suspend}}))
  
=== Power-off error with Splashy ===
+
=== Chyba vypnutí při současném použití Splashy ===
  
If you use Splashy and SLiM, sometimes you can't power-off or reboot from menu in GNOME, Xfce, LXDE or others. Check your {{Filename|/etc/slim.conf}} and {{Filename|/etc/splash.conf}}; set the DEFAULT_TTY=7 same as xserver_arguments vt07.
+
Pokud používáte Splashy a SLiM dohromady, občas nelze PC vypnout či restartovat z menu GNOME, Xfce, LXDE atd. Zkontrolujte v souborech {{ic|/etc/slim.conf}} a {{ic|/etc/splash.conf}} hodnotu parametrů DEFAULT_TTY=7 a xserver_arguments vt07.
  
=== Login information with SLiM ===
+
=== Přihlašovací informace SLiMu ===
  
By default, SLiM fails to log logins to utmp and wtmp which causes who, last, etc. to misreport login information. To fix this edit your {{Filename|slim.conf}} as follows:
+
Standardně SLiM selhává při ukládání logů do utmp a wtmp, což způsobuje, že who, last atd. nesprávně hlásí přihlašovací informace. Opravit to lze následujícími úpravami souboru {{ic|slim.conf}}:
  
 
   sessionstart_cmd    /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 
   sessionstart_cmd    /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 
   sessionstop_cmd    /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user
 
   sessionstop_cmd    /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user
  
=== SLiM and Gnome Keyring ===
+
=== SLiM a klíčenka v Gnome ===
If you are using SLiM to launch a Gnome session and have trouble accessing your keyring, for example not being automatically authenticated on login, add the following lines to /etc/pam.d/slim (as discussed [http://bugs.archlinux.org/task/18637 here]).
+
Pokud používáte SLiM ke spouštění prostředí Gnome a máte problémy s přístupem ke klíčence, např. nejste automaticky ověřeni při přihlašování, přidejte následující řádky do souboru /etc/pam.d/slim (diskuze je zde: [https://bugs.archlinux.org/task/18637]).
 +
 
 
<pre>
 
<pre>
 
auth optional pam_gnome_keyring.so
 
auth optional pam_gnome_keyring.so
Line 201: Line 224:
 
</pre>
 
</pre>
  
=== Setting DPI with SLiM ===
+
=== Nastavení DPI pro SLiM ===
  
The Xorg server generally picks up the DPI but if it doesn't you can specify it to SLiM. If you set the DPI with the argument -dpi 96 in {{Filename|/etc/X11/xinit/xserverrc}} it will not work with SLiM. To fix this change your {{Filename|slim.conf}} from:
+
Xorg server zpravidla nastaví DPI sám, ovšem pokud selže, můžete je pro SLiM specifikovat sami. Nastavení DPI s argumentem -dpi 96 v souboru {{ic|/etc/X11/xinit/xserverrc}} nebude ve SLiMu fungovat. Je nutné změnit v souboru {{ic|slim.conf}} parametr:
  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07  
  
to
+
na
  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96
  
=== Use a random theme ===
+
=== Použití náhodného tématu ===
  
Use the current_theme variable as a comma separated list to specify a set to randomly choose from.
+
Zapište do proměnné current_theme jména témat, oddělená čárkami. Téma bude náhodně vybráno.
  
== Resources ==
+
== Zdroje ==
  
 
* [http://slim.berlios.de/ SLiM homepage]
 
* [http://slim.berlios.de/ SLiM homepage]
* [http://slim.berlios.de/manual.php SLiM documentation]
+
* [http://slim.berlios.de/manual.php SLiM dokumentace]

Revision as of 06:30, 2 June 2013

zh-CN:SLiM zh-TW:SLiM SLiM je zkratka, vytvořená ze slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlehčený a snadno konfigurovatelný. SLiM je často používán, protože nemá závislosti na GNOME nebo KDE a může se uživatelům hodit při stavbě odlehčeného systému, například Xfce, Openbox či Fluxbox.

Instalace

SLiM instalujeme z repozitáře extra:

# pacman -S slim

Konfigurace

SLiM - spuštění

SLiM může být po startu spuštěn jako daemon vložením do souboru rc.conf nebo modifikací inittab. Podrobnosti jsou v sekci Display Manager.

Jednotlivá desktopová prostředí

SLiM lze nastavit pro spouštění jednotlivých desktopových prostředí editací souboru ~/.xinitrc:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spouštěno programem startx (spustí vaše desktopové prostředí)
#

exec [session-command]

SLiM načte místní konfiguraci ze souboru ~/.xinitrc a spustí podle v něm vložených parametrů konkrétní desktopové prostředí. Pokud nemáte soubor ~/.xinitrc, můžete si vytvořit jeho kostru příkazem:

$ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME

Změňte [session-command] odpovídajícím parametrem. Zde jsou příklady parametrů pro spuštění některých desktopových prostředí:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Pokud zde není vaše desktopové prostředí uvedeno, vyhledejte si jej na jeho wiki stránce.

PolicyKit

Pokud máte problémy s programem PolicyKit, použijte ConsoleKit ck-launch-session:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spouštěno programem startx (spustí vaše desktopové prostředí)
#

exec ck-launch-session [session-command]

Automatické přihlašování

Automatické přihlašování pomocí SLiMu pod konkrétním uživatelským jménem (bez nutnosti zadat heslo) lze nastavit v souboru /etc/slim.conf na řádku:

# default_user    simone

Tento řádek odkomentujte, změňte jméno "simone" na jméno uživatele, který se bude automaticky přihlašovat.

# auto_login     no

Tento řádek odkomentujte a změňte 'no' na 'yes'. Toto povolí automatické přihlašování.

Více desktopových prostředí

Aby šlo vybírat z více desktopových prostředí, je nutno SLiM nastavit tak, aby umožnil uživateli konkrétní prostředí při přihlašování vybrat.

Vložte do souboru ~/.xinitrc parametry podle vzoru uvedeného níže a nastavte proměnné v souboru /etc/slim.conf tak, aby jména spouštěčů navzájem odpovídala. Desktopové prostředí při přihlašování zvolíte stiskem klávesy F1. Tato funkce je zatím experimentální.

# Následující parametry definují prostředí, které bude spuštěno, pokud si uživatel nezvolí jiné
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Témata

Můžete si nainstalovat balíček témat slim-themes:

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Balíček archlinux-themes-slim obsahuje několik odlišných témat. Dostupná témata jsou v adresáři /usr/share/slim/themes. Název vybraného tématu vložte jako parametr na řádek 'current_theme' v souboru /etc/slim.conf:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Náhled tématu, pokud neběží Xorg server, lze provést takto:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Ukončení: zadejte příkaz "exit" na řádek Login a stiskněte Enter.

Další témata jsou dostupná v repozitáři AUR.

Nastavení obrazovky

Lze změnit parametry tématu - např. velikost panelu 450 krát 250 bodů v procentech v souboru /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

na hodnoty v bodech:

# Tyto parametry nastaví panel "archlinux-simplyblack" na střed obrazovky 1440x900
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# Tyto parametry nastaví panel "archlinux-retro" na střed obrazovky 1680x1050
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Pokud vaše téma obsahuje obrázek pozadí, lze změnit parametr background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color') tak, aby se obrázek zobrazoval korektně. Další podrobnosti jsou uvedeny zde: velmi přehledná a jednoduchá oficiální dokumentace k tématům SLiMu.

Další nastavení

Několik věcí, které můžete chtít vyzkoušet.

Změna kurzoru

Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček slim-cursorAUR.

Po instalaci editujte soubor /etc/slim.conf a odkomentujte řádek:

cursor  left_ptr

Kurzor se změní na běžný tvar šipky. Toto nastavení je postoupeno příkazu xsetroot -cursor_name. Dostupné názvy kurzorů můžete najít zde nebo v /usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/.

Téma kurzoru na přihlašovací obrazovce lze změnit vytvořením souboru /usr/share/icons/default/index.theme s tímto obsahem:

[Icon Theme]
Inherits=<your-cursor-theme>

Změňte parametr <your-cursor-theme> na jméno tématu kurzoru, které chcete použít (např. whiteglass).

Sdílení wallpaperu mezi SLiMem a pracovním prostředím

Pro sdílení wallpaperu mezi SLiMem a vaším pracovním prostředím přejmenujte aktuální obrázek SLiMu a vytvořte symbolický odkaz na soubor obrázku vašeho pracovního prostředí:

# mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
# ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg

Vypnout, restartovat, uspat, ukončit, spustit terminál ze SLiMu

Můžete vypnout, restartovat, uspat, ukončit nebo dokonce spustit terminál z přihlašovací obrazovky SLiMu. Příkazy zadávejte jako uživatelské jméno a heslo roota do pole heslo:

 • Pro spuštění terminálu zadejte příkaz console jako uživatelské jméno (předvolený je terminál xterm, který musí být nainstalován zvlášť. Terminál lze změnit v soboru /etc/slim.conf)
 • Pro vypnutí zadejte příkaz halt jako uživatelské jméno
 • Pro restart zadejte příkaz reboot jako uživatelské jméno
 • Pro ukončení do bashe zadejte příkaz exit jako uživatelské jméno
 • Pro uspání zadejte příkaz suspend jako uživatelské jméno (uspání je defaultně zakázáno, editujte jako root soubor /etc/slim.conf a odkomentujte řádek suspend_cmd a pokud bude třeba, změňte příkaz pro uspání (např. změňte /usr/sbin/suspend na sudo /usr/sbin/pm-suspend))

Chyba vypnutí při současném použití Splashy

Pokud používáte Splashy a SLiM dohromady, občas nelze PC vypnout či restartovat z menu GNOME, Xfce, LXDE atd. Zkontrolujte v souborech /etc/slim.conf a /etc/splash.conf hodnotu parametrů DEFAULT_TTY=7 a xserver_arguments vt07.

Přihlašovací informace SLiMu

Standardně SLiM selhává při ukládání logů do utmp a wtmp, což způsobuje, že who, last atd. nesprávně hlásí přihlašovací informace. Opravit to lze následujícími úpravami souboru slim.conf:

 sessionstart_cmd  /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 sessionstop_cmd   /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user

SLiM a klíčenka v Gnome

Pokud používáte SLiM ke spouštění prostředí Gnome a máte problémy s přístupem ke klíčence, např. nejste automaticky ověřeni při přihlašování, přidejte následující řádky do souboru /etc/pam.d/slim (diskuze je zde: [1]).

auth		optional	pam_gnome_keyring.so
session		optional	pam_gnome_keyring.so	auto_start

Nastavení DPI pro SLiM

Xorg server zpravidla nastaví DPI sám, ovšem pokud selže, můžete je pro SLiM specifikovat sami. Nastavení DPI s argumentem -dpi 96 v souboru /etc/X11/xinit/xserverrc nebude ve SLiMu fungovat. Je nutné změnit v souboru slim.conf parametr:

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 

na

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96

Použití náhodného tématu

Zapište do proměnné current_theme jména témat, oddělená čárkami. Téma bude náhodně vybráno.

Zdroje