Difference between revisions of "SLiM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Created page with 'Category:Display managers (Česky) {{i18n|SLiM}} {{Article summary start}} {{Article summary text|Provides an overview of the Simple Login Manager.}} {{Article summary headin…')
 
m
(32 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Display managers (Česky)]]
 
[[Category:Display managers (Česky)]]
{{i18n|SLiM}}
+
[[en:SLiM]]
{{Article summary start}}
+
[[es:SLiM]]
{{Article summary text|Provides an overview of the Simple Login Manager.}}
+
[[fr:SLiM]]
{{Article summary heading|Related}}
+
[[hu:SLiM]]
{{Article summary wiki|Display Manager}}
+
[[it:SLiM]]
{{Article summary end}}
+
[[ja:SLiM]]
[http://slim.berlios.de/ SLiM] je zkratka tvořená ze slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlehčený a snadno konfigurovatelný.  SLiM je často používán, protože nemá závislosti na [[GNOME]] nebo [[KDE]] a může se uživatelům hodit při stavbě odlehčeného systému, například [[Xfce]], [[Openbox]] či [[Fluxbox]].
+
[[ko:SLiM]]
 +
[[pt:SLiM]]
 +
[[ru:SLiM]]
 +
[[sk:SLiM]]
 +
[[tr:SLiM]]
 +
[[zh-CN:SLiM]]
 +
[[zh-TW:SLiM]]
 +
[http://slim.berlios.de/ SLiM] je zkratka, vytvořená ze slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlehčený a snadno konfigurovatelný.  SLiM je často používán, protože nemá závislosti na [[GNOME]] nebo [[KDE]] a může se uživatelům hodit při stavbě odlehčeného systému, například [[Xfce]], [[Openbox]] či [[Fluxbox]].
  
 
== Instalace ==
 
== Instalace ==
Line 16: Line 23:
 
== Konfigurace ==
 
== Konfigurace ==
  
=== SLiM - aktivace ===
+
=== SLiM - spuštění ===
  
SLiM může být po startu spuštěn jako daemon vložením do souboru {{Filename|rc.conf}} nebo modifikací {{Filename|inittab}}. Podrobnosti jsou v sekci [[Display Manager]].
+
SLiM může být po startu spuštěn jako daemon vložením do souboru {{ic|rc.conf}} nebo modifikací {{ic|inittab}}. Podrobnosti jsou v sekci [[Display Manager]].
  
=== Jednotlivé desktopové prostředí ===
+
=== Jednotlivá desktopová prostředí ===
  
SLiM lze nastavit pro spouštění jednotlivých desktopových prostředí editací souboru {{Filename|~/.xinitrc}}:
+
SLiM lze nastavit pro spouštění jednotlivých desktopových prostředí editací souboru {{ic|~/.xinitrc}}:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 36: Line 43:
 
</pre>
 
</pre>
  
SLiM načte místní konfiguraci ze souboru {{Filename|~/.xinitrc}} a spustí podle v něm vložených parametrů konkrétní desktopové prostředí.  Pokud nemáte soubor {{Filename|~/.xinitrc}}, můžete si vytvořit jeho kostru příkazem:
+
SLiM načte místní konfiguraci ze souboru {{ic|~/.xinitrc}} a spustí podle v něm vložených parametrů konkrétní desktopové prostředí.  Pokud nemáte soubor {{ic|~/.xinitrc}}, můžete si vytvořit jeho kostru příkazem:
  
 
  $ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME
 
  $ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME
  
Změňte {{Codeline|[session-command]}} odpovídajícím parametrem. Zde jsou příklady parametrů pro spuštění některých desktopových prostředí:
+
Změňte {{Ic|[session-command]}} odpovídajícím parametrem. Zde jsou příklady parametrů pro spuštění některých desktopových prostředí:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 55: Line 62:
 
Pokud zde není vaše desktopové prostředí uvedeno, vyhledejte si jej na jeho wiki stránce.
 
Pokud zde není vaše desktopové prostředí uvedeno, vyhledejte si jej na jeho wiki stránce.
  
=== PolicyKit ===
+
=== Automatické přihlašování ===
  
Pokud máte problémy s programem PolicyKit, použijte ConsoleKit {{Codeline|ck-launch-session}}:
+
Automatické přihlašování pomocí SLiMu pod konkrétním uživatelským jménem (bez nutnosti zadat heslo) lze nastavit v souboru /etc/slim.conf na řádku:
  
 
<pre>
 
<pre>
#!/bin/sh
+
# default_user        simone
 +
</pre>
  
#
+
Tento řádek odkomentujte, změňte jméno "simone" na jméno uživatele, který se bude automaticky přihlašovat.
# ~/.xinitrc
 
#
 
# Spouštěno programem startx (spustí vaše desktopové prostředí)
 
#
 
  
exec ck-launch-session [session-command]
+
<pre>
 +
# auto_login          no
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
Tento řádek odkomentujte a změňte 'no' na 'yes'. Toto povolí automatické přihlašování.
  
 
=== Více desktopových prostředí ===
 
=== Více desktopových prostředí ===
Line 75: Line 82:
 
Aby šlo vybírat z více desktopových prostředí, je nutno SLiM nastavit tak, aby umožnil uživateli konkrétní prostředí při přihlašování vybrat.
 
Aby šlo vybírat z více desktopových prostředí, je nutno SLiM nastavit tak, aby umožnil uživateli konkrétní prostředí při přihlašování vybrat.
  
Vložte do souboru {{Filename|~/.xinitrc}} parametry podle vzoru uvedeného níže a nastavte proměnné v souboru {{Filename|/etc/slim.conf}} tak, aby jména spouštěčů navzájem odpovídala. Desktopové prostředí při přihlašování zvolíte stiskem klávesy F1. Tato funkce je zatím experimentální.
+
Vložte do souboru {{ic|~/.xinitrc}} parametry podle vzoru uvedeného níže a nastavte proměnné v souboru {{ic|/etc/slim.conf}} tak, aby jména spouštěčů navzájem odpovídala. Desktopové prostředí při přihlašování zvolíte stiskem klávesy F1. Tato funkce je zatím experimentální.
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 109: Line 116:
 
=== Témata ===
 
=== Témata ===
  
Můžete si nainstalovat balíček témat {{Package Official|slim-themes}}:
+
Můžete si nainstalovat balíček témat {{Pkg|slim-themes}}:
  
 
  # pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim
 
  # pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim
  
Balíček {{Package Official|archlinux-themes-slim}} obsahuje několik odlišných témat. Dostupná témata jsou v adresáři {{Filename|/usr/share/slim/themes}}.  Název vybraného tématu vložte jako parametr na řádek 'current_theme' v souboru {{Filename|/etc/slim.conf}}:
+
Balíček {{Pkg|archlinux-themes-slim}} obsahuje několik odlišných témat. Dostupná témata jsou v adresáři {{ic|/usr/share/slim/themes}}.  Název vybraného tématu vložte jako parametr na řádek 'current_theme' v souboru {{ic|/etc/slim.conf}}:
  
 
  #current_theme      default
 
  #current_theme      default
 
  current_theme      archlinux-simplyblack
 
  current_theme      archlinux-simplyblack
  
To preview a theme run if no instance of the Xorg server is running by:
+
Náhled tématu, pokud neběží Xorg server, lze provést takto:
  
 
  $ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>
 
  $ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>
  
To close, type "exit" in the Login line and press Enter.
+
Ukončení: zadejte příkaz "exit" na řádek Login a stiskněte Enter.
  
Additional theme packages can be found in the [[AUR]].
+
Další témata jsou dostupná v repozitáři [[AUR]].
  
==== Dual screen setup ====
+
==== Nastavení obrazovky ====
  
You can customize the slim theme in /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme to turn these percents values. The box itself is 450 pixels by 250 pixels:
+
Lze změnit parametry tématu - např. velikost panelu 450 krát 250 bodů v procentech v souboru /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:
  
 
  input_panel_x          50%
 
  input_panel_x          50%
 
  input_panel_y          50%
 
  input_panel_y          50%
  
into pixels values:
+
na hodnoty v bodech:
  
  # These settings set the "archlinux-simplyblack" panel in the center of a 1440x900 screen
+
  # Tyto parametry nastaví panel "archlinux-simplyblack" na střed obrazovky 1440x900
 
  input_panel_x          495
 
  input_panel_x          495
 
  input_panel_y          325
 
  input_panel_y          325
  
  # These settings set the "archlinux-retro" panel in the center of a 1680x1050 screen
+
  # Tyto parametry nastaví panel "archlinux-retro" na střed obrazovky 1680x1050
 
  input_panel_x          615
 
  input_panel_x          615
 
  input_panel_y          400
 
  input_panel_y          400
  
If your theme has a background picture you should use the background_style setting ('stretch', 'tile', 'center' or 'color') to get it correctly displayed. Have a look at the [http://slim.berlios.de/themes_howto.php very simple and clear official documentation about slim themes] for further details.
+
Pokud vaše téma obsahuje obrázek pozadí, lze změnit parametr background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color') tak, aby se obrázek zobrazoval korektně. Další podrobnosti jsou uvedeny zde: [http://slim.berlios.de/themes_howto.php velmi přehledná a jednoduchá oficiální dokumentace k tématům SLiMu].
  
== Other options ==
+
== Další nastavení ==
  
A few things you might like to try.
+
Několik věcí, které můžete chtít vyzkoušet.
  
=== Changing the cursor ===
+
=== Změna kurzoru ===
  
If you want to change the default X cursor to a newer design, the {{Package AUR|slim-cursor}} package is available.
+
Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček {{AUR|slim-cursor}}.
  
After installing, edit {{Filename|/etc/slim.conf}} and uncomment the line:
+
Po instalaci editujte soubor {{ic|/etc/slim.conf}} a odkomentujte řádek:
  
 
  cursor  left_ptr
 
  cursor  left_ptr
  
This will give you a normal arrow instead. This setting is forwarded to {{Codeline|xsetroot -cursor_name}}. You can look up the possible cursor names [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/lib/X11/cursorfont.h?rev=HEAD&content-type=text/plain here] or in {{Filename|/usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/}}.
+
Kurzor se změní na běžný tvar šipky. Toto nastavení je postoupeno příkazu {{Ic|xsetroot -cursor_name}}. Dostupné názvy kurzorů můžete najít [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/lib/X11/cursorfont.h?rev=HEAD&content-type=text/plain zde] nebo v  {{ic|/usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/}}.
  
To change the cursor theme being used at the login screen, make a file named {{Filename|/usr/share/icons/default/index.theme}} with this content:
+
Téma kurzoru na přihlašovací obrazovce lze změnit vytvořením souboru {{ic|/usr/share/icons/default/index.theme}} s tímto obsahem:
  
 
  [Icon Theme]
 
  [Icon Theme]
 
  Inherits=<your-cursor-theme>
 
  Inherits=<your-cursor-theme>
  
Replace <your-cursor-theme> with the name of the cursor theme you want to use (e.g. whiteglass).
+
Změňte parametr <your-cursor-theme> na jméno tématu kurzoru, které chcete použít (např. whiteglass).
  
=== Match SLiM and Desktop Wallpaper ===
+
=== Sdílení wallpaperu mezi SLiMem a pracovním prostředím ===
  
To share a wallpaper between SLiM and your desktop, rename the used theme background, then create a link from your desktop wallpaper file to the default SLiM theme:
+
Pro sdílení wallpaperu mezi SLiMem a vaším pracovním prostředím přejmenujte aktuální obrázek SLiMu a vytvořte symbolický odkaz na soubor obrázku vašeho pracovního prostředí:
  
 
  # mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
 
  # mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
 
  # ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg
 
  # ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg
  
=== Shutdown, reboot, suspend, exit, launch terminal from SLiM ===
+
=== Vypnout, restartovat, uspat, ukončit, spustit terminál ze SLiMu ===
  
You may shutdown, reboot, suspend, exit or even launch a terminal from the SLiM login screen.  To do so, use the values in the username field, and the root password in the password field:
+
Můžete vypnout, restartovat, uspat, ukončit nebo dokonce spustit terminál z přihlašovací obrazovky SLiMu. Příkazy zadávejte jako uživatelské jméno a heslo roota do pole heslo:
  
* To launch a terminal, enter '''console''' as the username (defaults to xterm which must be installed separately... edit {{Filename|/etc/slim.conf}} to change terminal preference)
+
* Pro spuštění terminálu zadejte příkaz '''console''' jako uživatelské jméno (předvolený je terminál xterm, který musí být nainstalován zvlášť. Terminál lze změnit v soboru {{ic|/etc/slim.conf}})
* For shutdown, enter '''halt''' as the username
+
* Pro vypnutí zadejte příkaz '''halt''' jako uživatelské jméno
* For reboot, enter '''reboot''' as the username
+
* Pro restart zadejte příkaz '''reboot''' jako uživatelské jméno
* To exit to bash, enter '''exit''' as the username
+
* Pro ukončení do bashe zadejte příkaz '''exit''' jako uživatelské jméno
* For suspend, enter '''suspend''' as the username (suspend is disabled by default, edit {{Filename|/etc/slim.conf}} as root to uncomment the {{Filename|suspend_cmd}} line and, if necessary modify the suspend command itself (e.g. change {{Codeline|/usr/sbin/suspend}} to {{Codeline|sudo /usr/sbin/pm-suspend}}))
+
* Pro uspání zadejte příkaz '''suspend''' jako uživatelské jméno (uspání je defaultně zakázáno, editujte jako root soubor {{ic|/etc/slim.conf}} a odkomentujte řádek {{ic|suspend_cmd}} a pokud bude třeba, změňte příkaz pro uspání (např. změňte  {{Ic|/usr/sbin/suspend}} na {{Ic|sudo /usr/sbin/pm-suspend}}))
  
=== Power-off error with Splashy ===
+
=== Chyba vypnutí při současném použití Splashy ===
  
If you use Splashy and SLiM, sometimes you can't power-off or reboot from menu in GNOME, Xfce, LXDE or others. Check your {{Filename|/etc/slim.conf}} and {{Filename|/etc/splash.conf}}; set the DEFAULT_TTY=7 same as xserver_arguments vt07.
+
Pokud používáte Splashy a SLiM dohromady, občas nelze PC vypnout či restartovat z menu GNOME, Xfce, LXDE atd. Zkontrolujte v souborech {{ic|/etc/slim.conf}} a {{ic|/etc/splash.conf}} hodnotu parametrů DEFAULT_TTY=7 a xserver_arguments vt07.
  
=== Login information with SLiM ===
+
=== Přihlašovací informace SLiMu ===
  
By default, SLiM fails to log logins to utmp and wtmp which causes who, last, etc. to misreport login information. To fix this edit your {{Filename|slim.conf}} as follows:
+
Standardně SLiM selhává při ukládání logů do utmp a wtmp, což způsobuje, že who, last atd. nesprávně hlásí přihlašovací informace. Opravit to lze následujícími úpravami souboru {{ic|slim.conf}}:
  
 
   sessionstart_cmd    /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 
   sessionstart_cmd    /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 
   sessionstop_cmd    /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user
 
   sessionstop_cmd    /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user
  
=== SLiM and Gnome Keyring ===
+
=== SLiM a klíčenka v Gnome ===
If you are using SLiM to launch a Gnome session and have trouble accessing your keyring, for example not being automatically authenticated on login, add the following lines to /etc/pam.d/slim (as discussed [http://bugs.archlinux.org/task/18637 here]).
+
Pokud používáte SLiM ke spouštění prostředí Gnome a máte problémy s přístupem ke klíčence, např. nejste automaticky ověřeni při přihlašování, přidejte následující řádky do souboru /etc/pam.d/slim (diskuze je zde: [https://bugs.archlinux.org/task/18637]).
 +
 
 
<pre>
 
<pre>
 
auth optional pam_gnome_keyring.so
 
auth optional pam_gnome_keyring.so
Line 201: Line 209:
 
</pre>
 
</pre>
  
=== Setting DPI with SLiM ===
+
=== Nastavení DPI pro SLiM ===
  
The Xorg server generally picks up the DPI but if it doesn't you can specify it to SLiM. If you set the DPI with the argument -dpi 96 in {{Filename|/etc/X11/xinit/xserverrc}} it will not work with SLiM. To fix this change your {{Filename|slim.conf}} from:
+
Xorg server zpravidla nastaví DPI sám, ovšem pokud selže, můžete je pro SLiM specifikovat sami. Nastavení DPI s argumentem -dpi 96 v souboru {{ic|/etc/X11/xinit/xserverrc}} nebude ve SLiMu fungovat. Je nutné změnit v souboru {{ic|slim.conf}} parametr:
  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07  
  
to
+
na
  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96
  
=== Use a random theme ===
+
=== Použití náhodného tématu ===
  
Use the current_theme variable as a comma separated list to specify a set to randomly choose from.
+
Zapište do proměnné current_theme jména témat, oddělená čárkami. Téma bude náhodně vybráno.
  
== Resources ==
+
== Zdroje ==
  
 
* [http://slim.berlios.de/ SLiM homepage]
 
* [http://slim.berlios.de/ SLiM homepage]
* [http://slim.berlios.de/manual.php SLiM documentation]
+
* [http://slim.berlios.de/manual.php SLiM dokumentace]

Revision as of 10:52, 2 February 2014

zh-CN:SLiM zh-TW:SLiM SLiM je zkratka, vytvořená ze slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlehčený a snadno konfigurovatelný. SLiM je často používán, protože nemá závislosti na GNOME nebo KDE a může se uživatelům hodit při stavbě odlehčeného systému, například Xfce, Openbox či Fluxbox.

Instalace

SLiM instalujeme z repozitáře extra:

# pacman -S slim

Konfigurace

SLiM - spuštění

SLiM může být po startu spuštěn jako daemon vložením do souboru rc.conf nebo modifikací inittab. Podrobnosti jsou v sekci Display Manager.

Jednotlivá desktopová prostředí

SLiM lze nastavit pro spouštění jednotlivých desktopových prostředí editací souboru ~/.xinitrc:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spouštěno programem startx (spustí vaše desktopové prostředí)
#

exec [session-command]

SLiM načte místní konfiguraci ze souboru ~/.xinitrc a spustí podle v něm vložených parametrů konkrétní desktopové prostředí. Pokud nemáte soubor ~/.xinitrc, můžete si vytvořit jeho kostru příkazem:

$ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME

Změňte [session-command] odpovídajícím parametrem. Zde jsou příklady parametrů pro spuštění některých desktopových prostředí:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Pokud zde není vaše desktopové prostředí uvedeno, vyhledejte si jej na jeho wiki stránce.

Automatické přihlašování

Automatické přihlašování pomocí SLiMu pod konkrétním uživatelským jménem (bez nutnosti zadat heslo) lze nastavit v souboru /etc/slim.conf na řádku:

# default_user    simone

Tento řádek odkomentujte, změňte jméno "simone" na jméno uživatele, který se bude automaticky přihlašovat.

# auto_login     no

Tento řádek odkomentujte a změňte 'no' na 'yes'. Toto povolí automatické přihlašování.

Více desktopových prostředí

Aby šlo vybírat z více desktopových prostředí, je nutno SLiM nastavit tak, aby umožnil uživateli konkrétní prostředí při přihlašování vybrat.

Vložte do souboru ~/.xinitrc parametry podle vzoru uvedeného níže a nastavte proměnné v souboru /etc/slim.conf tak, aby jména spouštěčů navzájem odpovídala. Desktopové prostředí při přihlašování zvolíte stiskem klávesy F1. Tato funkce je zatím experimentální.

# Následující parametry definují prostředí, které bude spuštěno, pokud si uživatel nezvolí jiné
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Témata

Můžete si nainstalovat balíček témat slim-themes:

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Balíček archlinux-themes-slim obsahuje několik odlišných témat. Dostupná témata jsou v adresáři /usr/share/slim/themes. Název vybraného tématu vložte jako parametr na řádek 'current_theme' v souboru /etc/slim.conf:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Náhled tématu, pokud neběží Xorg server, lze provést takto:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Ukončení: zadejte příkaz "exit" na řádek Login a stiskněte Enter.

Další témata jsou dostupná v repozitáři AUR.

Nastavení obrazovky

Lze změnit parametry tématu - např. velikost panelu 450 krát 250 bodů v procentech v souboru /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

na hodnoty v bodech:

# Tyto parametry nastaví panel "archlinux-simplyblack" na střed obrazovky 1440x900
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# Tyto parametry nastaví panel "archlinux-retro" na střed obrazovky 1680x1050
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Pokud vaše téma obsahuje obrázek pozadí, lze změnit parametr background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color') tak, aby se obrázek zobrazoval korektně. Další podrobnosti jsou uvedeny zde: velmi přehledná a jednoduchá oficiální dokumentace k tématům SLiMu.

Další nastavení

Několik věcí, které můžete chtít vyzkoušet.

Změna kurzoru

Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček slim-cursorAUR.

Po instalaci editujte soubor /etc/slim.conf a odkomentujte řádek:

cursor  left_ptr

Kurzor se změní na běžný tvar šipky. Toto nastavení je postoupeno příkazu xsetroot -cursor_name. Dostupné názvy kurzorů můžete najít zde nebo v /usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/.

Téma kurzoru na přihlašovací obrazovce lze změnit vytvořením souboru /usr/share/icons/default/index.theme s tímto obsahem:

[Icon Theme]
Inherits=<your-cursor-theme>

Změňte parametr <your-cursor-theme> na jméno tématu kurzoru, které chcete použít (např. whiteglass).

Sdílení wallpaperu mezi SLiMem a pracovním prostředím

Pro sdílení wallpaperu mezi SLiMem a vaším pracovním prostředím přejmenujte aktuální obrázek SLiMu a vytvořte symbolický odkaz na soubor obrázku vašeho pracovního prostředí:

# mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
# ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg

Vypnout, restartovat, uspat, ukončit, spustit terminál ze SLiMu

Můžete vypnout, restartovat, uspat, ukončit nebo dokonce spustit terminál z přihlašovací obrazovky SLiMu. Příkazy zadávejte jako uživatelské jméno a heslo roota do pole heslo:

 • Pro spuštění terminálu zadejte příkaz console jako uživatelské jméno (předvolený je terminál xterm, který musí být nainstalován zvlášť. Terminál lze změnit v soboru /etc/slim.conf)
 • Pro vypnutí zadejte příkaz halt jako uživatelské jméno
 • Pro restart zadejte příkaz reboot jako uživatelské jméno
 • Pro ukončení do bashe zadejte příkaz exit jako uživatelské jméno
 • Pro uspání zadejte příkaz suspend jako uživatelské jméno (uspání je defaultně zakázáno, editujte jako root soubor /etc/slim.conf a odkomentujte řádek suspend_cmd a pokud bude třeba, změňte příkaz pro uspání (např. změňte /usr/sbin/suspend na sudo /usr/sbin/pm-suspend))

Chyba vypnutí při současném použití Splashy

Pokud používáte Splashy a SLiM dohromady, občas nelze PC vypnout či restartovat z menu GNOME, Xfce, LXDE atd. Zkontrolujte v souborech /etc/slim.conf a /etc/splash.conf hodnotu parametrů DEFAULT_TTY=7 a xserver_arguments vt07.

Přihlašovací informace SLiMu

Standardně SLiM selhává při ukládání logů do utmp a wtmp, což způsobuje, že who, last atd. nesprávně hlásí přihlašovací informace. Opravit to lze následujícími úpravami souboru slim.conf:

 sessionstart_cmd  /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 sessionstop_cmd   /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user

SLiM a klíčenka v Gnome

Pokud používáte SLiM ke spouštění prostředí Gnome a máte problémy s přístupem ke klíčence, např. nejste automaticky ověřeni při přihlašování, přidejte následující řádky do souboru /etc/pam.d/slim (diskuze je zde: [1]).

auth		optional	pam_gnome_keyring.so
session		optional	pam_gnome_keyring.so	auto_start

Nastavení DPI pro SLiM

Xorg server zpravidla nastaví DPI sám, ovšem pokud selže, můžete je pro SLiM specifikovat sami. Nastavení DPI s argumentem -dpi 96 v souboru /etc/X11/xinit/xserverrc nebude ve SLiMu fungovat. Je nutné změnit v souboru slim.conf parametr:

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 

na

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96

Použití náhodného tématu

Zapište do proměnné current_theme jména témat, oddělená čárkami. Téma bude náhodně vybráno.

Zdroje