Difference between revisions of "SLiM (Česky)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(update link(s) (avoid redirect))
(update Pkg/AUR templates (https://github.com/lahwaacz/wiki-scripts/blob/master/update-package-templates.py))
Line 158: Line 158:
 
=== Změna kurzoru ===
 
=== Změna kurzoru ===
  
Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček {{AUR|slim-cursor}}.
+
Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček {{AUR|slim-cursor}}{{Broken package link|package not found}}.
  
 
Po instalaci editujte soubor {{ic|/etc/slim.conf}} a odkomentujte řádek:
 
Po instalaci editujte soubor {{ic|/etc/slim.conf}} a odkomentujte řádek:

Revision as of 21:24, 13 February 2015

zh-CN:SLiM zh-TW:SLiM SLiM je zkratka, vytvořená ze slov Simple Login Manager. SLiM je jednoduchý, odlehčený a snadno konfigurovatelný. SLiM je často používán, protože nemá závislosti na GNOME nebo KDE a může se uživatelům hodit při stavbě odlehčeného systému, například Xfce, Openbox či Fluxbox.

Instalace

SLiM instalujeme z repozitáře extra:

# pacman -S slim

Konfigurace

SLiM - spuštění

SLiM může být po startu spuštěn jako daemon vložením do souboru rc.conf nebo modifikací inittab. Podrobnosti jsou v sekci Display manager.

Jednotlivá desktopová prostředí

SLiM lze nastavit pro spouštění jednotlivých desktopových prostředí editací souboru ~/.xinitrc:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Spouštěno programem startx (spustí vaše desktopové prostředí)
#

exec [session-command]

SLiM načte místní konfiguraci ze souboru ~/.xinitrc a spustí podle v něm vložených parametrů konkrétní desktopové prostředí. Pokud nemáte soubor ~/.xinitrc, můžete si vytvořit jeho kostru příkazem:

$ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME

Změňte [session-command] odpovídajícím parametrem. Zde jsou příklady parametrů pro spuštění některých desktopových prostředí:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Pokud zde není vaše desktopové prostředí uvedeno, vyhledejte si jej na jeho wiki stránce.

Automatické přihlašování

Automatické přihlašování pomocí SLiMu pod konkrétním uživatelským jménem (bez nutnosti zadat heslo) lze nastavit v souboru /etc/slim.conf na řádku:

# default_user    simone

Tento řádek odkomentujte, změňte jméno "simone" na jméno uživatele, který se bude automaticky přihlašovat.

# auto_login     no

Tento řádek odkomentujte a změňte 'no' na 'yes'. Toto povolí automatické přihlašování.

Více desktopových prostředí

Aby šlo vybírat z více desktopových prostředí, je nutno SLiM nastavit tak, aby umožnil uživateli konkrétní prostředí při přihlašování vybrat.

Vložte do souboru ~/.xinitrc parametry podle vzoru uvedeného níže a nastavte proměnné v souboru /etc/slim.conf tak, aby jména spouštěčů navzájem odpovídala. Desktopové prostředí při přihlašování zvolíte stiskem klávesy F1. Tato funkce je zatím experimentální.

# Následující parametry definují prostředí, které bude spuštěno, pokud si uživatel nezvolí jiné
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Témata

Můžete si nainstalovat balíček témat slim-themes:

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Balíček archlinux-themes-slim obsahuje několik odlišných témat. Dostupná témata jsou v adresáři /usr/share/slim/themes. Název vybraného tématu vložte jako parametr na řádek 'current_theme' v souboru /etc/slim.conf:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Náhled tématu, pokud neběží Xorg server, lze provést takto:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Ukončení: zadejte příkaz "exit" na řádek Login a stiskněte Enter.

Další témata jsou dostupná v repozitáři AUR.

Nastavení obrazovky

Lze změnit parametry tématu - např. velikost panelu 450 krát 250 bodů v procentech v souboru /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme:

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

na hodnoty v bodech:

# Tyto parametry nastaví panel "archlinux-simplyblack" na střed obrazovky 1440x900
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# Tyto parametry nastaví panel "archlinux-retro" na střed obrazovky 1680x1050
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Pokud vaše téma obsahuje obrázek pozadí, lze změnit parametr background_style na ('stretch', 'tile', 'center' nebo 'color') tak, aby se obrázek zobrazoval korektně. Další podrobnosti jsou uvedeny zde: velmi přehledná a jednoduchá oficiální dokumentace k tématům SLiMu.

Další nastavení

Několik věcí, které můžete chtít vyzkoušet.

Změna kurzoru

Pokud chcete změnit předvolený X kurzor na novější design, existuje balíček slim-cursorAUR[broken link: package not found].

Po instalaci editujte soubor /etc/slim.conf a odkomentujte řádek:

cursor  left_ptr

Kurzor se změní na běžný tvar šipky. Toto nastavení je postoupeno příkazu xsetroot -cursor_name. Dostupné názvy kurzorů můžete najít zde nebo v /usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/.

Téma kurzoru na přihlašovací obrazovce lze změnit vytvořením souboru /usr/share/icons/default/index.theme s tímto obsahem:

[Icon Theme]
Inherits=<your-cursor-theme>

Změňte parametr <your-cursor-theme> na jméno tématu kurzoru, které chcete použít (např. whiteglass).

Sdílení wallpaperu mezi SLiMem a pracovním prostředím

Pro sdílení wallpaperu mezi SLiMem a vaším pracovním prostředím přejmenujte aktuální obrázek SLiMu a vytvořte symbolický odkaz na soubor obrázku vašeho pracovního prostředí:

# mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
# ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg

Vypnout, restartovat, uspat, ukončit, spustit terminál ze SLiMu

Můžete vypnout, restartovat, uspat, ukončit nebo dokonce spustit terminál z přihlašovací obrazovky SLiMu. Příkazy zadávejte jako uživatelské jméno a heslo roota do pole heslo:

 • Pro spuštění terminálu zadejte příkaz console jako uživatelské jméno (předvolený je terminál xterm, který musí být nainstalován zvlášť. Terminál lze změnit v soboru /etc/slim.conf)
 • Pro vypnutí zadejte příkaz halt jako uživatelské jméno
 • Pro restart zadejte příkaz reboot jako uživatelské jméno
 • Pro ukončení do bashe zadejte příkaz exit jako uživatelské jméno
 • Pro uspání zadejte příkaz suspend jako uživatelské jméno (uspání je defaultně zakázáno, editujte jako root soubor /etc/slim.conf a odkomentujte řádek suspend_cmd a pokud bude třeba, změňte příkaz pro uspání (např. změňte /usr/sbin/suspend na sudo /usr/sbin/pm-suspend))

Chyba vypnutí při současném použití Splashy

Pokud používáte Splashy a SLiM dohromady, občas nelze PC vypnout či restartovat z menu GNOME, Xfce, LXDE atd. Zkontrolujte v souborech /etc/slim.conf a /etc/splash.conf hodnotu parametrů DEFAULT_TTY=7 a xserver_arguments vt07.

Přihlašovací informace SLiMu

Standardně SLiM selhává při ukládání logů do utmp a wtmp, což způsobuje, že who, last atd. nesprávně hlásí přihlašovací informace. Opravit to lze následujícími úpravami souboru slim.conf:

 sessionstart_cmd  /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 sessionstop_cmd   /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user

SLiM a klíčenka v Gnome

Pokud používáte SLiM ke spouštění prostředí Gnome a máte problémy s přístupem ke klíčence, např. nejste automaticky ověřeni při přihlašování, přidejte následující řádky do souboru /etc/pam.d/slim (diskuze je zde: [1]).

auth		optional	pam_gnome_keyring.so
session		optional	pam_gnome_keyring.so	auto_start

Nastavení DPI pro SLiM

Xorg server zpravidla nastaví DPI sám, ovšem pokud selže, můžete je pro SLiM specifikovat sami. Nastavení DPI s argumentem -dpi 96 v souboru /etc/X11/xinit/xserverrc nebude ve SLiMu fungovat. Je nutné změnit v souboru slim.conf parametr:

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 

na

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96

Použití náhodného tématu

Zapište do proměnné current_theme jména témat, oddělená čárkami. Téma bude náhodně vybráno.

Zdroje