Difference between revisions of "SLiM (Magyar)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(Fejezet fordítások)
 
(use https for links to archlinux.org)
(12 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Category:Display managers (English)]]
+
[[Category:Magyar]]
{{i18n|SLiM}}
+
[[cs:SLiM]]
 +
[[en:SLiM]]
 +
[[es:SLiM]]
 +
[[fr:SLiM]]
 +
[[it:SLiM]]
 +
[[ko:SLiM]]
 +
[[pt:SLiM]]
 +
[[ru:SLiM]]
 +
[[sk:SLiM]]
 +
[[tr:SLiM]]
 +
[[zh-CN:SLiM]]
 +
[[zh-TW:SLiM]]
 
{{Article summary start}}
 
{{Article summary start}}
{{Article summary text|Provides an overview of the Simple Login Manager.}}
+
{{Article summary text|A Simple Login Manager áttekintője.}}
 
{{Article summary heading|Related}}
 
{{Article summary heading|Related}}
 
{{Article summary wiki|Display Manager}}
 
{{Article summary wiki|Display Manager}}
 
{{Article summary end}}
 
{{Article summary end}}
[http://slim.berlios.de/ SLiM] is an acronym for Simple Login Manager. SLiM is simple, lightweight and easily configurable.  SLiM is used by some because it does not require the dependencies of [[GNOME]] or [[KDE]] and can help make a lighter system for users that like to use lightweight desktops like [[Xfce]], [[Openbox]], and [[Fluxbox]].
+
 
 +
[http://slim.berlios.de/ SLiM] egy betűszó a Simple Login Manager-ből. SLiM egyszerű, könnyűsúlyú és könnyen konfigurálható.  SLiM-et azért használják, mert nem követeli meg a [[GNOME]] vagy [[KDE]] függőségeket, segíthet a felhasználóknak egy könnyű rendszer összeállítani, akik szeretik használni a kis erőforrásigényű asztali rendszereket, mint [[Xfce]], [[Openbox]] vagy [[Fluxbox]].
  
 
== Telepítés ==
 
== Telepítés ==
  
Install SLiM from the '''extra''' repository:
+
Telepítsd a SLiM-et az '''extra''' tárolóból:
  
 
  # pacman -S slim
 
  # pacman -S slim
Line 18: Line 30:
 
=== SLiM engedélyezése ===
 
=== SLiM engedélyezése ===
  
SLiM can be loaded on startup by entering it in your daemons array in {{Filename|rc.conf}} or by modifying {{Filename|inittab}}. See [[Display Manager]] for detailed instructions.
+
SLiM induláskor betöltődik, hogyha beírod a daemon-ok közé {{ic|rc.conf}}-ban vagy módosítod az {{ic|inittab}}-ot. Lásd a [[Display Manager]]t részletesebb utasításokért.
  
 
=== Egyszerű környezetek ===
 
=== Egyszerű környezetek ===
  
To configure SLiM to load a particular environment, edit your {{Filename|~/.xinitrc}} to load your desktop environment:
+
Ahhoz, hogy a SLiM betöltsön egy adott asztali környezetet, szerkeszd {{ic|~/.xinitrc}} fájlodat:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 36: Line 48:
 
</pre>
 
</pre>
  
SLiM reads the local {{Filename|~/.xinitrc}} configuration and then launches the desktop according to what is in that file. If you do not have have a {{Filename|~/.xinitrc}} file, you can use the skeleton file by:
+
SLiM a saját home mappdában lévő konfigurációs {{ic|~/.xinitrc}} fájlt olvassa be, majd elindítja az asztalt aszerint, hogy mi van a fájlban. Ha még nincs ilyen {{ic|~/.xinitrc}} fájlod, akkor használhatod a redelkezésre álló 'skeleton' fájlt:
  
 
  $ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME
 
  $ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME
  
Replace {{Codeline|[session-command]}} with the appropriate session command. Some examples of different desktop start commands:
+
Cseréld {{Ic|[session-command]}} részt a megfelelő paranccsal. Néhány példa a különböző asztalok indítási parancsaira:
 
+
<pre>
exec openbox-session
+
exec awesome
exec fluxbox (or exec startfluxbox)
+
exec dwm
exec startxfce4
+
exec fluxbox
exec gnome-session
+
exec fvwm2
exec startkde
+
exec gnome-session
exec fvwm2
+
exec openbox-session
exec awesome
+
exec startkde
 +
exec startlxde
 +
exec startxfce4
 +
</pre>
  
If your environment is not listed here, refer to the appropriate wiki page.
+
Ha az asztali környezeted nem szerepel itt, nézd meg a megfelelő wiki oldalt.
  
 
=== PolicyKit ===
 
=== PolicyKit ===
  
If you have problems with the PolicyKit, use ConsoleKit's {{Codeline|ck-launch-session}}:
+
Ha problémáid vannak a PolicyKittel, használd a ConsoleKit {{Ic|ck-launch-session}}-jét:
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 67: Line 82:
 
exec ck-launch-session [session-command]
 
exec ck-launch-session [session-command]
 
</pre>
 
</pre>
 +
 +
=== Automatikus bejelentkezés ===
 +
 +
Ahhoz, hogy a SLiM automatikusan bejelentkezzen egy adott felhasználónévvel (a jelszó beírásának szüksége nélkül), az /etc/slim.conf fájl alábbi sorait kell módosítani:
 +
 +
<pre>
 +
# default_user        simone
 +
</pre>
 +
 +
Tedd érvényessé ezt a sort (töröld az elejéről a #-t, angolul: 'uncomment'), és a simone nevet írd át a megfelelő felhasználónévre.
 +
 +
<pre>
 +
# auto_login          no
 +
</pre>
 +
 +
Ezt a sort is tedd érvényessé, és írd át a 'no'-t 'yes'-re. Ez fogja az automatikus bejelntkezés funkciót bekapcsolni.
  
 
=== Többszörös környezetek ===
 
=== Többszörös környezetek ===
  
To be able to choose from multiple desktop environments, SLiM can be setup to log you into whichever you choose.
+
A SLiM és beállítható úgy, hogy több környezet közül tudj választani bejelentkezéskor.
  
Put a case statement similar to this one in your {{Filename|~/.xinitrc}} file and edit the sessions variable in {{Filename|/etc/slim.conf}} to match the names that trigger the case statement. You can choose the session at login time by pressing F1. Note that this feature is experimental.
+
Az alábbihoz hasonló 'case' struktúrát kell a {{ic|~/.xinitrc}} fájlodba beleírni, és a {{ic|/etc/slim.conf}} 'sessions' változóját úgy módosítani, hogy passzoljon azzal a névvel, ami a 'case' struktúrát kezeli. A bejelentkezéskor az F1 billenytűvel tudsz váltani köztük. Fontos, hogy ez még csak kísérleti stádiumban lévő funkció!
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 106: Line 137:
 
=== Témák ===
 
=== Témák ===
  
Install the {{Package Official|slim-themes}} package:
+
Telepítsd a {{Pkg|slim-themes}} csomagot:
  
 
  # pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim
 
  # pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim
  
The {{Package Official|archlinux-themes-slim}} packages contains several different themes. Look in the directory of {{Filename|/usr/share/slim/themes}} to see the themes available. Enter the theme name on the 'current_theme' line in {{Filename|/etc/slim.conf}}:
+
A {{Pkg|archlinux-themes-slim}} csomagok sok különböző témát tartalmaznak. Nézz bele az {{ic|/usr/share/slim/themes}} könyvtárba, hogy lásd az elérhető témákat. Adott téma használatához add meg a téma nevét a 'current_theme' sorban a {{ic|/etc/slim.conf}}-ban:
  
 
  #current_theme      default
 
  #current_theme      default
Line 116: Line 147:
  
 
To preview a theme run if no instance of the Xorg server is running by:
 
To preview a theme run if no instance of the Xorg server is running by:
 +
A kiválasztott témát ki tudod próbálni, akkor is ha éppen fut a Xorg , a következő paranccsal:
  
 
  $ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>
 
  $ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>
  
To close, type "exit" in the Login line and press Enter.
+
Bezáráshoz, írd be "exit" a Login sorba és nyomj Entert.
  
Additional theme packages can be found in the [[AUR]].
+
Kiegészítő témacsomagok találhatók az [[AUR]]-ban.
  
 
==== Kettős képernyő beállítás ====
 
==== Kettős képernyő beállítás ====
  
You can customize the slim theme in /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme to turn these percents values:
+
A SLiM témát módosíthatod a /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme szerkesztésével. Például az 'input panel' helyét az alábbi százalékos értékek beállításával módosíthatod (magának a panelnak a mérete 450x250 pixel):
  
 
  input_panel_x          50%
 
  input_panel_x          50%
 
  input_panel_y          50%
 
  input_panel_y          50%
  
into pixels values:
+
vagy pixelértékekben is megadhatod:
  
  # These settings set the "archlinux-simplyblack" panel in the center of my 1440x900 left screen
+
  # Ezekkel az értékekkel az "archlinux-simplyblack" panel a 1440x900 méretű képernyő közepére kerül
 
  input_panel_x          495
 
  input_panel_x          495
 
  input_panel_y          325
 
  input_panel_y          325
  
If your theme has a background picture you should use the background_style setting ('stretch', 'tile', 'center' or 'color') to get it correctly displayed. Have a look at the [http://slim.berlios.de/themes_howto.php very simple and clear official documentation about slim themes] for further details.
+
# Ezekkel az értékekkel az "archlinux-retro" panel a 1680x1050 képernyő közepére kerül
 +
input_panel_x          615
 +
input_panel_y          400
 +
 
 +
Ha az általad használt témának van háttérképe is, annak megjelenítését a background_style segítségével módosíthatod ('stretch', 'tile', 'center' vagy 'color'). További információért látogass el a [http://slim.berlios.de/themes_howto.php a slim hivatalos témákkal kapcsolatos dokumentációs] oldalára (angol).
  
 
== Egyéb opciók ==
 
== Egyéb opciók ==
  
A few things you might like to try.
+
Egy pár dolog, amit lehet ki szeretnél próbálni.
  
 
=== Kurzor változtatása ===
 
=== Kurzor változtatása ===
  
If you want to change the default X cursor to a newer design, the {{Package AUR|slim-cursor}} package is available.
+
Ha le szeretnéd cserélni az X alapértelmezett kurzorját egy másikra, a {{AUR|slim-cursor}} csomag áll rendelkezésedre.
  
After installing, edit {{Filename|/etc/slim.conf}} and uncomment the line:
+
Miután telepítetted, szerkeszd a {{ic|/etc/slim.conf}} fájlt és tedd érvényessé az alábbi sort:
  
 
  cursor  left_ptr
 
  cursor  left_ptr
  
This will give you a normal arrow instead. This setting is forwarded to {{Codeline|xsetroot -cursor_name}}. You can look up the possible cursor names [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/lib/X11/cursorfont.h?rev=HEAD&content-type=text/plain here] or in {{Filename|/usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/}}.
+
Ez egy sima kurzort fog adni neked. A beállítás továbbításra kerül a {{Ic|xsetroot -cursor_name}}-nek. A beállítható kurzorok nevéért nézz szét [http://cvsweb.xfree86.org/cvsweb/*checkout*/xc/lib/X11/cursorfont.h?rev=HEAD&content-type=text/plain itt] vagy {{ic|/usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/}} fájlban.
  
To change the cursor theme being used at the login screen, make a file named {{Filename|/usr/share/icons/default/index.theme}} with this content:
+
Ha a bejelentkező képernyőn megjelenő kurzort szeretnéd kicserélni, hozz létre egy fájlt a {{ic|/usr/share/icons/default/index.theme}} névvel, az alábbi tartalommal:
  
 
  [Icon Theme]
 
  [Icon Theme]
 
  Inherits=<your-cursor-theme>
 
  Inherits=<your-cursor-theme>
  
Replace <your-cursor-theme> with the name of the cursor theme you want to use (e.g. whiteglass).
+
Cseréld le a <your-cursor-theme> szót az általad használni kívánt kurzortéma nevével (pl. whiteglass).
  
 
=== SLiM és az asztal hátterének illesztése ===
 
=== SLiM és az asztal hátterének illesztése ===
  
To share a wallpaper between SLiM and your desktop, rename the used theme background, then create a link from your desktop wallpaper file to the default SLiM theme:
+
Ha ugyanazt a hátteret szeretnéd a SLiM-ben használni mint az asztalodon, akkor nevezd át a használt téma háttérkép fájlját, és csinálj egy linket az asztalod háttérjéről a SLiM témád mappájába:
  
 
  # mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
 
  # mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
Line 168: Line 204:
 
=== Leállítás, újraindítás, felfüggesztés, kilépés, terminál indítása SLiM-ből ===
 
=== Leállítás, újraindítás, felfüggesztés, kilépés, terminál indítása SLiM-ből ===
  
You may shutdown, reboot, suspend, exit or even launch a terminal from the SLiM login screen. To do so, use the values in the username field, and the root password in the password field:
+
A SLiM bejelntkező képernyőből is leállíthatod, újraindíthatod, felfüggesztheted a géped, kiléphetsz, vagy indíthatsz egy terminált. Hogy ezt meg tudd tenni, az alábbi szavak egyikét írd be a felhasználónévhez, a jelszóhoz pedig a root jelszót:
 +
 
 +
* Terminál indításához írd be a '''console''' szót felhasználónévként (az alapértelmezett az xterm, amit külön kell telepíteni... írd át a {{ic|/etc/slim.conf}} fájlt ha más terminált szeretnél használni)
 +
* Leállításhoz írd be a  '''halt''' szót felhasználónévként
 +
* Újraindításhoz írd be '''reboot''' szót felhasználónévként
 +
* Bash-be való kilépéshez írd be '''exit''' szót felhasználónévként
 +
* Felfüggesztéshez írd be a '''suspend''' szót felhasználónévként (ez alapból ki van kapcsolva, szerkeszd a {{ic|/etc/slim.conf}} fájlt root-ként hogy érvényesítsd a {{ic|suspend_cmd}} sort és, ha szükséges, módosítsd magát a suspend parancsot is (pl. cseréld ki a {{Ic|/usr/sbin/suspend}} sort {{Ic|sudo /usr/sbin/pm-suspend}}-re))
 +
 
 +
=== SLiM init hiba rc.d daemon-nal ===
 +
 
 +
Ha a SLiM-et a {{ic|/etc/rc.conf}} fájlt DAEMON szekciójával indítod, és nem indul el, az valószínűleg egy ún. 'lock' fájl hibája. Ugyanis a SLiM létrehoz egy 'lock' fájlt a {{ic|/var/lock}} mappában minden egyes induláskor. Azonban előfordulhat, hogy ez a lock mappa ne létezik a /var mappán belül, így a SLiM nem tud elindulni. Nézd meg biztos létezik-e a {{ic|/var/lock}} mappa, és ha nem, root-ként létre tudod hozni az alábbi paranccsal:
  
* To launch a terminal, enter '''console''' as the username (defaults to xterm which must be installed separately... edit {{Filename|/etc/slim.conf}} to change terminal preference)
+
# mkdir /var/lock/
* For shutdown, enter '''halt''' as the username
 
* For reboot, enter '''reboot''' as the username
 
* To exit to bash, enter '''exit''' as the username
 
* For suspend, enter '''suspend''' as the username (suspend is disabled by default, edit {{Filename|/etc/slim.conf}} as root to uncomment the {{Filename|suspend_cmd}} line and, if necessary modify the suspend command itself (e.g. change {{Codeline|/usr/sbin/suspend}} to {{Codeline|sudo /usr/sbin/pm-suspend}}))
 
  
=== Power-off hiba Splashy-val ===
+
=== Power-off hiba Splashy-vel ===
  
If you use Splashy and SLiM, sometimes you can't power-off or reboot from menu in GNOME, Xfce, LXDE or others. Check your {{Filename|/etc/slim.conf}} and {{Filename|/etc/splash.conf}}; set the DEFAULT_TTY=7 same as xserver_arguments vt07.
+
Ha Splashy-t és SLiM-et is használsz előfordulhat, hogy időnként nem tudod a géped kikapcsolni vagy újraindítani a GNOME, Xfce, LXDE vagy bármi egyéb menüjéből. Nézd meg a {{ic|/etc/slim.conf}} és {{ic|/etc/splash.conf}} fájljaidat, és írd át: DEFAULT_TTY=7 és xserver_arguments vt07 (ugyanarra mutasson).
  
 
=== Login információk SLiM-mel ===
 
=== Login információk SLiM-mel ===
  
By default, SLiM fails to log logins to utmp and wtmp which causes who, last, etc. to misreport login information. To fix this edit your {{Filename|slim.conf}} as follows:
+
Alapból a SLiM nem tudja loggolni a bejelentkezéseket az utmp-be és a wtmp-be, ami miatt hibás jelentések kerülnek rögzítésre a bejelentkezési információkról. Ez javítható ha módosítod a {{ic|slim.conf}} fájlodat az alábbiak szerint:
  
 
   sessionstart_cmd    /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 
   sessionstart_cmd    /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 
   sessionstop_cmd    /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user
 
   sessionstop_cmd    /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user
 +
 +
=== SLiM és a Gnome Keyring ===
 +
 +
Ha SLiM-et használsz Gnome indítására, és problémád akad a Gnome keyring elérésével, például nem hitelesít automatikusan bejelentkezéskor, add hozzá az alábbi sorokat a /etc/pam.d/slim fájlhoz (ahogy [https://bugs.archlinux.org/task/18637 itt] írják):
 +
 +
<pre>
 +
auth optional pam_gnome_keyring.so
 +
session optional pam_gnome_keyring.so auto_start
 +
</pre>
 +
 +
Ez azonban Gnome 2.30-al már nem működik. Egy alternatív megoldás található [https://bugs.archlinux.org/task/18930 itt]. Módosítsd a login_cmd sort a /etc/slim.conf fájlban:
 +
 +
<pre>
 +
login_cmd exec ck-launch-session dbus-launch /bin/bash -login ~/.xinitrc %session >~/.xsession-errors 2>&1
 +
</pre>
  
 
=== DPI beállítása SLiM-mel ===
 
=== DPI beállítása SLiM-mel ===
  
The Xorg server generally picks up the DPI but if it doesn't you can specify it to SLiM. If you set the DPI with the argument -dpi 96 in {{Filename|/etc/X11/xinit/xserverrc}} it will not work with SLiM. To fix this change your {{Filename|slim.conf}} from:
+
A Xorg szerver általában megkapja a DPI értéket, de ha nem, a SLiM beállítható úgy, hogy megtörténjen. A SLiM-mel nem fog működni, ha úgy állítod be a DPI-t, hogy a {{ic|/etc/X11/xinit/xserverrc}} fájlhoz hozzáadod a -dpi 96 argumentumot. Ennek javítására módosítsd a {{ic|slim.conf}} fájlt a következőről:
  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07  
  
to
+
az alábbira:
  
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96
 
   xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96
Line 199: Line 256:
 
=== Véletlen téma használata ===
 
=== Véletlen téma használata ===
  
Use the current_theme variable as a comma separated list to specify a set to randomly choose from.
+
A current_theme változót kell úgy használni, hogy utána vesszővel elválasztva szerepeljenek azok a témák, amik közül a véletlenszerű kiválasztás történjen.
 +
 
 +
== Az összes SLiM opció ==
 +
 
 +
Ez egy lista a SLiM összes konfigurációs beállítási lehetőségéről az alapértelmezett értékeikkel.
 +
 
 +
{{Note|welcome_msg két változót engedélyez: '''%host''' és '''%domain'''<br>sessionstart_cmd  '''%user''' változót engedélyezi ''(közvetlenül a login_cmd előt kelrül végrehajtásra)'' és ez a sessionstop_cmd esetén is engedélyezett<br>login_cmd a '''%session''' és '''%theme''' változókat engedélyezi}}
 +
 
 +
 
 +
{| class="wikitable collapsible collapsable collapsed"
 +
|-
 +
! Option Name || Default Value
 +
|-
 +
| default_path ||<tt>/bin:/usr/bin:/usr/local/bin</tt>
 +
|-
 +
| default_xserver ||<tt>/usr/bin/X</tt>
 +
|-
 +
| xserver_arguments ||<tt>vt07 -auth /var/run/slim.auth</tt>
 +
|-
 +
| numlock ||
 +
|-
 +
| daemon || <tt>yes</tt>
 +
|-
 +
| xauth_path ||<tt>/usr/bin/xauth</tt>
 +
|-
 +
| login_cmd ||<tt>exec /bin/bash -login ~/.xinitrc %session</tt>
 +
|-
 +
| halt_cmd ||<tt>/sbin/shutdown -h now</tt>
 +
|-
 +
| reboot_cmd ||<tt>/sbin/shutdown -r now</tt>
 +
|-
 +
| suspend_cmd ||
 +
|-
 +
| sessionstart_cmd ||
 +
|-
 +
| sessionstop_cmd ||
 +
|-
 +
| console_cmd ||<tt>/usr/bin/xterm -C -fg white -bg black +sb -g %dx%d+%d+%d -fn %dx%d -T </tt>
 +
|-
 +
| screenshot_cmd ||<tt>import -window root /slim.png</tt>
 +
|-
 +
| welcome_msg ||<tt>Welcome to %host</tt>
 +
|-
 +
| session_msg ||<tt>Session:</tt>
 +
|-
 +
| default_user ||
 +
|-
 +
| focus_password ||<tt>no</tt>
 +
|-
 +
| auto_login ||<tt>no</tt>
 +
|-
 +
| current_theme ||<tt>default</tt>
 +
|-
 +
| lockfile ||<tt>/var/run/slim.lock</tt>
 +
|-
 +
| logfile ||<tt>/var/log/slim.log</tt>
 +
|-
 +
| authfile ||<tt>/var/run/slim.auth</tt>
 +
|-
 +
| shutdown_msg ||<tt>The system is halting...</tt>
 +
|-
 +
| reboot_msg ||<tt>The system is rebooting...</tt>
 +
|-
 +
| sessions ||<tt>wmaker,blackbox,icewm</tt>
 +
|-
 +
| sessiondir ||
 +
|-
 +
| hidecursor ||<tt>false</tt>
 +
|-
 +
| input_panel_x ||<tt>50%</tt>
 +
|-
 +
| input_panel_y ||<tt>40%</tt>
 +
|-
 +
| input_name_x ||<tt>200</tt>
 +
|-
 +
| input_name_y ||<tt>154</tt>
 +
|-
 +
| input_pass_x ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| input_pass_y ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| input_font ||<tt>Verdana:size=11</tt>
 +
|-
 +
| input_color ||<tt>#000000</tt>
 +
|-
 +
| input_cursor_height ||<tt>20</tt>
 +
|-
 +
| input_maxlength_name ||<tt>20</tt>
 +
|-
 +
| input_maxlength_passwd ||<tt>20</tt>
 +
|-
 +
| input_shadow_xoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| input_shadow_yoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| input_shadow_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| welcome_font ||<tt>Verdana:size=14</tt>
 +
|-
 +
| welcome_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| welcome_x ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| welcome_y ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| welcome_shadow_xoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| welcome_shadow_yoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| welcome_shadow_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| intro_msg ||
 +
|-
 +
| intro_font ||<tt>Verdana:size=14</tt>
 +
|-
 +
| intro_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| intro_x ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| intro_y ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| background_style ||<tt>stretch</tt>
 +
|-
 +
| background_color ||<tt>#CCCCCC</tt>
 +
|-
 +
| username_font ||<tt>Verdana:size=12</tt>
 +
|-
 +
| username_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| username_x ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| username_y ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| username_msg ||<tt>Please enter your username</tt>
 +
|-
 +
| username_shadow_xoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| username_shadow_yoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| username_shadow_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| password_x ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| password_y ||<tt>-1</tt>
 +
|-
 +
| password_msg ||<tt>Please enter your password</tt>
 +
|-
 +
| msg_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| msg_font ||<tt>Verdana:size=16:bold</tt>
 +
|-
 +
| msg_x ||<tt>40</tt>
 +
|-
 +
| msg_y ||<tt>40</tt>
 +
|-
 +
| msg_shadow_xoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| msg_shadow_yoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| msg_shadow_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| session_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|-
 +
| session_font ||<tt>Verdana:size=16:bold</tt>
 +
|-
 +
| session_x ||<tt>50%</tt>
 +
|-
 +
| session_y ||<tt>90%</tt>
 +
|-
 +
| session_shadow_xoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| session_shadow_yoffset ||<tt>0</tt>
 +
|-
 +
| session_shadow_color ||<tt>#FFFFFF</tt>
 +
|}
  
 
== Források ==
 
== Források ==
  
* [http://slim.berlios.de/ SLiM homepage]
+
* [http://slim.berlios.de/ SLiM weboldala] (angol)
* [http://slim.berlios.de/manual.php SLiM documentation]
+
* [http://slim.berlios.de/manual.php SLiM dokumentáció] (angol)
  
 
== Segítség ==
 
== Segítség ==
 
* [http://archlinux.fsf.hu/ Magyar Arch Linux oldal]
 
* [http://archlinux.fsf.hu/ Magyar Arch Linux oldal]
 
* [http://www.linuxempire.hu/viewforum.php?f=36 Linux Empire Archlinux fóruma]
 
* [http://www.linuxempire.hu/viewforum.php?f=36 Linux Empire Archlinux fóruma]

Revision as of 23:47, 5 December 2012

zh-CN:SLiM zh-TW:SLiM Template:Article summary start Template:Article summary text Template:Article summary heading Template:Article summary wiki Template:Article summary end

SLiM egy betűszó a Simple Login Manager-ből. SLiM egyszerű, könnyűsúlyú és könnyen konfigurálható. SLiM-et azért használják, mert nem követeli meg a GNOME vagy KDE függőségeket, segíthet a felhasználóknak egy könnyű rendszer összeállítani, akik szeretik használni a kis erőforrásigényű asztali rendszereket, mint Xfce, Openbox vagy Fluxbox.

Telepítés

Telepítsd a SLiM-et az extra tárolóból:

# pacman -S slim

Beállítás

SLiM engedélyezése

SLiM induláskor betöltődik, hogyha beírod a daemon-ok közé rc.conf-ban vagy módosítod az inittab-ot. Lásd a Display Managert részletesebb utasításokért.

Egyszerű környezetek

Ahhoz, hogy a SLiM betöltsön egy adott asztali környezetet, szerkeszd ~/.xinitrc fájlodat:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)
#

exec [session-command]

SLiM a saját home mappdában lévő konfigurációs ~/.xinitrc fájlt olvassa be, majd elindítja az asztalt aszerint, hogy mi van a fájlban. Ha még nincs ilyen ~/.xinitrc fájlod, akkor használhatod a redelkezésre álló 'skeleton' fájlt:

$ cp /etc/skel/.xinitrc $HOME

Cseréld [session-command] részt a megfelelő paranccsal. Néhány példa a különböző asztalok indítási parancsaira:

exec awesome
exec dwm
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Ha az asztali környezeted nem szerepel itt, nézd meg a megfelelő wiki oldalt.

PolicyKit

Ha problémáid vannak a PolicyKittel, használd a ConsoleKit ck-launch-session-jét:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)
#

exec ck-launch-session [session-command]

Automatikus bejelentkezés

Ahhoz, hogy a SLiM automatikusan bejelentkezzen egy adott felhasználónévvel (a jelszó beírásának szüksége nélkül), az /etc/slim.conf fájl alábbi sorait kell módosítani:

# default_user    simone

Tedd érvényessé ezt a sort (töröld az elejéről a #-t, angolul: 'uncomment'), és a simone nevet írd át a megfelelő felhasználónévre.

# auto_login     no

Ezt a sort is tedd érvényessé, és írd át a 'no'-t 'yes'-re. Ez fogja az automatikus bejelntkezés funkciót bekapcsolni.

Többszörös környezetek

A SLiM és beállítható úgy, hogy több környezet közül tudj választani bejelentkezéskor.

Az alábbihoz hasonló 'case' struktúrát kell a ~/.xinitrc fájlodba beleírni, és a /etc/slim.conf 'sessions' változóját úgy módosítani, hogy passzoljon azzal a névvel, ami a 'case' struktúrát kezeli. A bejelentkezéskor az F1 billenytűvel tudsz váltani köztük. Fontos, hogy ez még csak kísérleti stádiumban lévő funkció!

# The following variable defines the session which is started if the user doesn't explicitly select a session
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Témák

Telepítsd a slim-themes csomagot:

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

A archlinux-themes-slim csomagok sok különböző témát tartalmaznak. Nézz bele az /usr/share/slim/themes könyvtárba, hogy lásd az elérhető témákat. Adott téma használatához add meg a téma nevét a 'current_theme' sorban a /etc/slim.conf-ban:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

To preview a theme run if no instance of the Xorg server is running by: A kiválasztott témát ki tudod próbálni, akkor is ha éppen fut a Xorg , a következő paranccsal:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Bezáráshoz, írd be "exit" a Login sorba és nyomj Entert.

Kiegészítő témacsomagok találhatók az AUR-ban.

Kettős képernyő beállítás

A SLiM témát módosíthatod a /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme szerkesztésével. Például az 'input panel' helyét az alábbi százalékos értékek beállításával módosíthatod (magának a panelnak a mérete 450x250 pixel):

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

vagy pixelértékekben is megadhatod:

# Ezekkel az értékekkel az "archlinux-simplyblack" panel a 1440x900 méretű képernyő közepére kerül
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# Ezekkel az értékekkel az "archlinux-retro" panel a 1680x1050 képernyő közepére kerül
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Ha az általad használt témának van háttérképe is, annak megjelenítését a background_style segítségével módosíthatod ('stretch', 'tile', 'center' vagy 'color'). További információért látogass el a a slim hivatalos témákkal kapcsolatos dokumentációs oldalára (angol).

Egyéb opciók

Egy pár dolog, amit lehet ki szeretnél próbálni.

Kurzor változtatása

Ha le szeretnéd cserélni az X alapértelmezett kurzorját egy másikra, a slim-cursorAUR csomag áll rendelkezésedre.

Miután telepítetted, szerkeszd a /etc/slim.conf fájlt és tedd érvényessé az alábbi sort:

cursor  left_ptr

Ez egy sima kurzort fog adni neked. A beállítás továbbításra kerül a xsetroot -cursor_name-nek. A beállítható kurzorok nevéért nézz szét itt vagy /usr/share/icons/<your-cursor-theme>/cursors/ fájlban.

Ha a bejelentkező képernyőn megjelenő kurzort szeretnéd kicserélni, hozz létre egy fájlt a /usr/share/icons/default/index.theme névvel, az alábbi tartalommal:

[Icon Theme]
Inherits=<your-cursor-theme>

Cseréld le a <your-cursor-theme> szót az általad használni kívánt kurzortéma nevével (pl. whiteglass).

SLiM és az asztal hátterének illesztése

Ha ugyanazt a hátteret szeretnéd a SLiM-ben használni mint az asztalodon, akkor nevezd át a használt téma háttérkép fájlját, és csinálj egy linket az asztalod háttérjéről a SLiM témád mappájába:

# mv /usr/share/slim/themes/default/background.jpg{,.bck}
# ln -s /path/to/mywallpaper.jpg /usr/share/slim/themes/default/background.jpg

Leállítás, újraindítás, felfüggesztés, kilépés, terminál indítása SLiM-ből

A SLiM bejelntkező képernyőből is leállíthatod, újraindíthatod, felfüggesztheted a géped, kiléphetsz, vagy indíthatsz egy terminált. Hogy ezt meg tudd tenni, az alábbi szavak egyikét írd be a felhasználónévhez, a jelszóhoz pedig a root jelszót:

 • Terminál indításához írd be a console szót felhasználónévként (az alapértelmezett az xterm, amit külön kell telepíteni... írd át a /etc/slim.conf fájlt ha más terminált szeretnél használni)
 • Leállításhoz írd be a halt szót felhasználónévként
 • Újraindításhoz írd be reboot szót felhasználónévként
 • Bash-be való kilépéshez írd be exit szót felhasználónévként
 • Felfüggesztéshez írd be a suspend szót felhasználónévként (ez alapból ki van kapcsolva, szerkeszd a /etc/slim.conf fájlt root-ként hogy érvényesítsd a suspend_cmd sort és, ha szükséges, módosítsd magát a suspend parancsot is (pl. cseréld ki a /usr/sbin/suspend sort sudo /usr/sbin/pm-suspend-re))

SLiM init hiba rc.d daemon-nal

Ha a SLiM-et a /etc/rc.conf fájlt DAEMON szekciójával indítod, és nem indul el, az valószínűleg egy ún. 'lock' fájl hibája. Ugyanis a SLiM létrehoz egy 'lock' fájlt a /var/lock mappában minden egyes induláskor. Azonban előfordulhat, hogy ez a lock mappa ne létezik a /var mappán belül, így a SLiM nem tud elindulni. Nézd meg biztos létezik-e a /var/lock mappa, és ha nem, root-ként létre tudod hozni az alábbi paranccsal:

# mkdir /var/lock/

Power-off hiba Splashy-vel

Ha Splashy-t és SLiM-et is használsz előfordulhat, hogy időnként nem tudod a géped kikapcsolni vagy újraindítani a GNOME, Xfce, LXDE vagy bármi egyéb menüjéből. Nézd meg a /etc/slim.conf és /etc/splash.conf fájljaidat, és írd át: DEFAULT_TTY=7 és xserver_arguments vt07 (ugyanarra mutasson).

Login információk SLiM-mel

Alapból a SLiM nem tudja loggolni a bejelentkezéseket az utmp-be és a wtmp-be, ami miatt hibás jelentések kerülnek rögzítésre a bejelentkezési információkról. Ez javítható ha módosítod a slim.conf fájlodat az alábbiak szerint:

 sessionstart_cmd  /usr/bin/sessreg -a -l $DISPLAY %user
 sessionstop_cmd   /usr/bin/sessreg -d -l $DISPLAY %user

SLiM és a Gnome Keyring

Ha SLiM-et használsz Gnome indítására, és problémád akad a Gnome keyring elérésével, például nem hitelesít automatikusan bejelentkezéskor, add hozzá az alábbi sorokat a /etc/pam.d/slim fájlhoz (ahogy itt írják):

auth		optional	pam_gnome_keyring.so
session		optional	pam_gnome_keyring.so	auto_start

Ez azonban Gnome 2.30-al már nem működik. Egy alternatív megoldás található itt. Módosítsd a login_cmd sort a /etc/slim.conf fájlban:

login_cmd exec ck-launch-session dbus-launch /bin/bash -login ~/.xinitrc %session >~/.xsession-errors 2>&1

DPI beállítása SLiM-mel

A Xorg szerver általában megkapja a DPI értéket, de ha nem, a SLiM beállítható úgy, hogy megtörténjen. A SLiM-mel nem fog működni, ha úgy állítod be a DPI-t, hogy a /etc/X11/xinit/xserverrc fájlhoz hozzáadod a -dpi 96 argumentumot. Ennek javítására módosítsd a slim.conf fájlt a következőről:

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 

az alábbira:

 xserver_arguments  -nolisten tcp vt07 -dpi 96

Véletlen téma használata

A current_theme változót kell úgy használni, hogy utána vesszővel elválasztva szerepeljenek azok a témák, amik közül a véletlenszerű kiválasztás történjen.

Az összes SLiM opció

Ez egy lista a SLiM összes konfigurációs beállítási lehetőségéről az alapértelmezett értékeikkel.

Note: welcome_msg két változót engedélyez: %host és %domain
sessionstart_cmd %user változót engedélyezi (közvetlenül a login_cmd előt kelrül végrehajtásra) és ez a sessionstop_cmd esetén is engedélyezett
login_cmd a %session és %theme változókat engedélyezi


Források

Segítség