SLiM (Suomi)

From ArchWiki
Revision as of 23:16, 28 July 2010 by Marssi (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
Summary help replacing me
Yleiskatsaus yksinkertaisesta sisäänkirjautumismanagerista.
Related
Display Manager

SLiM on akronyymi sanoista (Simple Login Manger), mikä tarkoittaa suomeksi helppo sisäänkirjautumismanageri. SLiM on yksinkertainen, kevyt ja helposti muokattavissa. Kevyen työpöytäympäristön käyttäjät voivat valita SLiM:in kirjatumismanageriksi. SLiM on kevyt sisäänkirjatumismanagerii, koska sillä ei ole riippuvaisuuksia.

Asennus

Asennetaan Template:Package Official extra repositoriosta.

# pacman -S slim

Asetukset

Käyttöönotto

SLiM voidaan käynnistää, joko palveluna Template:Filename tai muokkaamalla tiedostoa Template:Filename. Katso Display Manager Löytääksesi enemmän tietoa.

Ympäristöt

Asettaaksesi SLiM käynnistysmanagerin tietylle työpöytäympäristölle, pitää tiedostoa Template:Filename muokata sopivaksi:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)
#

exec [session-command]

SLiM lukee tiedoston Template:Filename asetukset, jonka jälkeen työpöytä käynnistetään. Jos Template:Filename tiedosto puuttuu, voidaan se kopioda oletustiedostosta Template:Filename komennolla:

$ cp /etc/skel/.xinitrc ~

Muokkaa Template:Codeline sopivaksi istunto komennoksi. Seuraavaksi esimerkkejä istunto komennosta:

exec awesome
exec fluxbox
exec fvwm2
exec gnome-session
exec openbox-session
exec startkde
exec startlxde
exec startxfce4

Jos tästä puuttuu tarvitsemasi komento, voit yrittää etsiä sitä työpöytäympäristön wikistä.

PolicyKit

Jos PolicyKit aiheuttaa ongelmia, voi siihen olla ratkaisu Template:Codeline:

#!/bin/sh

#
# ~/.xinitrc
#
# Executed by startx (run your window manager from here)
#

exec ck-launch-session [session-command]

Automaattinen sisäänkirjautuminen

SLiM voidaan asettaa automaattisesti sisäänkirjatumaan käyttäjänä. Se tehdään muokkaamalla Template:Filename tiedostoa. Seuraavia oletusasetuksia muokataan:

# default_user    simone

Poista kommenttimerkki (#) ja vaihda "simone" halutuksi käyttäjäksi.

# auto_login     no

Poista kommenttimerkki (#) ja vaihda "no" "yes" sanaksi.

Monta työpöytäympäristöä

Jos halutaan sisäänkirjautumisen yhteydessä valita työpöytäympäristö voidaan se tehdä muokkaamalla tiedostoa Template:Filename. Valinta tehdään F1 näppäimellä. Muista muokata Template:Filename tiedostosta sessions muuttuja täsmäämään seuraavien asetusten kanssa. Huomio ominaisuus on kokeellinen.

# The following variable defines the session which is started if the user doesn't explicitly select a session
# Source: http://svn.berlios.de/svnroot/repos/slim/trunk/xinitrc.sample

DEFAULT_SESSION=twm

case $1 in
kde)
	exec startkde
	;;
xfce4)
	exec startxfce4
	;;
icewm)
	icewmbg &
	icewmtray &
	exec icewm
	;;
wmaker)
	exec wmaker
	;;
blackbox)
	exec blackbox
	;;
*)
	exec $DEFAULT_SESSION
	;;
esac

Teemat

Asenna Template:Package Official paketti extra repositoriosta komennolla.

# pacman -S slim-themes archlinux-themes-slim

Paketti Template:Package Official sisältää useita eri nimisiä teemoja. Katso tiedostoja kansiosta Template:Filename nähdäksesi, mitä teemoja on saatavilla. Vaihda muuttuja 'current_theme' tiedostosta Template:Filename:

#current_theme    default
current_theme    archlinux-simplyblack

Teemoja voi esikatsella, jos Xorg palvelin on käynnissä, seuraavalla komenolla:

$ slim -p /usr/share/slim/themes/<theme name>

Lopettaaksesi esikatselun kirjoita "exit" ja paina Enteriä.

Lisää teemapaketteja saatavilla AUR:sta.

Kahden näytön asetukset

Voit muokata SLiM teemaa /usr/share/slim/themes/<your-theme>/slim.theme vaihtaaksesi ne prosenttiarvoiksi. Sisäänkirjautumislaatikko on 450 kertaa 250 pikseliä.

input_panel_x      50%
input_panel_y      50%

Pikseli arvoiksi

# These settings set the "archlinux-simplyblack" panel in the center of a 1440x900 screen
input_panel_x      495
input_panel_y      325
# These settings set the "archlinux-retro" panel in the center of a 1680x1050 screen
input_panel_x      615
input_panel_y      400

Jos teemallasi on taustakuva, voit vaihtaa background_style asetusta ('stretch', 'tile', 'center' tai 'color') haluamaksesi. Voit hankkia lisätietoja teemojen muokkaamisesta toiselta nettisivulta

Lisätietoja