Samba (Dansk)

From ArchWiki
Revision as of 20:43, 8 December 2007 by Jan-portugal (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

BEMÆRK:Dette er mere, hvad jeg har gjort, for at få SAMBA til at virke på min maskine. Der er altså ikke nogen garanti for, at det vil virke på din.

Først skal du sørge for, at du har en arbejdsgruppe i det hjemmenetværk, hvori du vil dele filer. Dette kommer vi til senere.

Installér Samba

Dernæst installér SAMBA (som 'root') med:

pacman -Sy samba

Installation via terminal

For nu at dele de aktuelle data, skal du (stadig som 'root') gå ind i mappen, hvor smb.conf (konfigurationsfilen for Samba) ligger.
Denne fil indeholder både konfigurationsindstillinger og informationer om fildeling, der benyttes af Samba.

cd /etc/samba

Under installation gemmes en standard konfigurationsfil. Lav en kopi af filen:

cp smb.conf.default smb.conf

Redigér filen med f.eks. Nano:

nano smb.conf

Den første sektion er Global Parameters (globale parametre). Dette henviser til de bredere valgmuligheder. De fleste indstillinger laves her. Her er sektionen Global Parameters fra min /etc/samba/smb.conf til sammenligning.

#Global Parameters
workgroup = HOME
netbios name = Bennett-DSLIN
encrypt passwords = yes

Parameteren workgroup er navnet på den arbejdsgruppe, du ønsker, at maskinen skal være en del af. (Standard i Windows XP er MSHOME og WORKGROUP.)
Valgmuligheden encrypt passwords (kryptér adgangskoder) burde forblive yes (ja). Dette kan variere, hvis din anden maskine kører Windows 95 eller Windows 98, da disse tidligere versioner anvendte ikke-krypterede adgangskoder.
Parameteren "netbios name" er hvordan du vil have, at din maskine skal fremstå på netværket.

For at sætte fildelingerne op, er den enkleste, hvor en bruger kan tilgå og skrive i sin egen hjemmemappe.

[homes]
browseable = no
read only = no

Hvis du ønsker, at alle skal kunne se filerne, men kun særlige grupper skal kunne skrive (dvs. alle kan læse, men kun f.eks. gruppen staff kan skrive), skal sektionen se således ud:

[homes]
public = yes
writable = yes
write list = @staff

Hvis du vil ha', at alm. Windows-brugere skal se en 'ren' hjemmeside, uden at blive forvirrede over alle 'dot-filerne' (eks.: ~/.bashrc), skal sektionen se nogenlunde således ud:

[homes]
path = /home/%u/smb
browseable = no
read only = no

Husk at føje smb til alles hjemmemapper. Føj også smb til mappen /etc/skel, så alle nye brugere automatisk får føjet smb til deres hjemmemappe:

 mkdir /etc/skel/smb

At gå ind i en fildelingsmappe ud over hjemmemappen er ikke sværere end at der egentlig kun er 2 kommandoerMoving on to shares other than the home directory isn't much harder, as there are really only two more commands that did not apply to the homes. These are the path command and the valid users. Looks like this:

[music]
path = /mnt/windows/Music/
browseable = yes
read only = yes
valid users = Bryan, Michael, David, Jane

The Path is obviously where on the harddrive the share is. Pretty simple, no?
The valid user command lets Samba know which users have the ability to even log in to the share. Again - pretty simple, although this creates a bit more work for us. Please keep in mind that these user names MUST coincide with users on the linux box and SHOULD coincide with users on the Windows box.


Once the smb.conf file is set up as you want it, save and exit the editor. (This is Ctrl+O in nano, followed by Ctrl+X)
Next We have to add the "valid users" to samba's user list. Do this by issuing

smbpasswd -a <username>

Follow its instructions, creating the password to be the same as the Windows password, and the user name the same as the Linux user. Once you have finished adding users, You are done (mostly).

If you have not done so - start (or restart) the samba daemon by issuing the following as root:

/etc/rc.d/samba stop
/etc/rc.d/samba start

Now - run upstairs to the other computer (or wherever it is ) and reboot. When it boots back up, login as one of the "valid users" and attempt to access your shares. You will need the password from the smbpasswd step to do so.

If everything worked out you can add samba to your DAEMONS in /etc/rc.conf

 DAEMONS=(syslog-ng network ... samba ...)