Search results

Jump to navigation Jump to search
  • | [[Wikipedia:AV1|AV1]] || {{Pkg|aom}}, {{Pkg|dav1d}} (decode), {{AUR|rav1e-git}} (encode) ...av1e rav1e] is performance focused encoder.|https://aomediacodec.github.io/av1-spec/|{{Pkg|aom}}}}
    11 KB (1,514 words) - 22:34, 29 July 2019
  • | [[Wikipedia:AV1|AV1]] || {{Pkg|aom}} ...de Google, Daala de Mozilla, Thor de Cisco.|https://aomediacodec.github.io/av1-spec/|{{Pkg|aom}}}}
    12 KB (1,782 words) - 08:32, 16 March 2019
  • | media.av1.enabled|| true || Enable [[wikipedia:AV1|AV1]]
    29 KB (4,283 words) - 17:36, 17 August 2019