Difference between revisions of "Systemd-timesyncd (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Add category.See Help:Category.)
(100%)
Line 15: Line 15:
 
Za [http://lists.freedesktop.org/archives/systemd-devel/2014-May/019537.html listą dyskusyjną systemd]:
 
Za [http://lists.freedesktop.org/archives/systemd-devel/2014-May/019537.html listą dyskusyjną systemd]:
  
:''systemd-timesyncd'' jest usługą, która została dodana by synchronizować czas między komputerami w sieci. Implementuje klienta SNTP. W porównaniu do usług takich jak chrony lub serwer NTP, jest jedynie klientem i nie zawiera w sobie całej złożoności protokołu NTP, skupia się jedynie na pobieraniu i ustawianiu zegara. Jeżli nie zamierzasz serwować do sieci czasu ze swojego lokalnego zegara, powinien być więcej niż wystarczający. Usługa uruchamiana jest z minimalnymi uprawnieniami i została powiażana z networkd aby działąć tylko gdy jest dostępny internet. Usługa zapisuje stan zegara na dysk zanim ustawi korektę, w ten sposób ustali o ile przesunąć zegar na bardzo wczesnym etapie startu systemu tak aby urządzenia bez lub ze słąbym RTC postępowały operując na w miarę właściwie ustawionym zegarze. Aby użyć tej usługi, grupa i użytkownuik "systemd-timesync" muszą być utworzone.
+
:''systemd-timesyncd'' jest usługą, która została dodana by synchronizować czas między komputerami w sieci. Implementuje klienta SNTP. W porównaniu do usług takich jak chrony lub serwer NTP, jest jedynie klientem i nie zawiera w sobie całej złożoności protokołu NTP, skupia się jedynie na pobieraniu i ustawianiu zegara. Jeżli nie zamierzasz serwować do sieci czasu ze swojego lokalnego zegara, powinien być więcej niż wystarczający. Usługa uruchamiana jest z minimalnymi uprawnieniami i została powiażana z networkd aby działąć tylko gdy jest dostępny internet. Usługa zapisuje stan zegara na dysk zanim ustawi korektę, w ten sposób ustala o ile przesuwać zegar na bardzo wczesnym etapie startu systemu tak aby urządzenia bez lub ze słabym RTC postępowały operując na w miarę właściwie ustawionym zegarze. Aby użyć tej usługi, grupa i użytkownuik "systemd-timesync" muszą być utworzone.
  
 
{{Note|Przekłąd a oryginalny tekst, mogą się nieznacznie różnić.}}
 
{{Note|Przekłąd a oryginalny tekst, mogą się nieznacznie różnić.}}
Line 21: Line 21:
 
== Instalacja ==
 
== Instalacja ==
  
Usługa ''systemd-timesyncd'' dostarczona jest wraz z {{Pkg|systemd}} >= 213. Patrz [[systemd#Basic systemctl usage|systemctl start i enable]]:
+
Usługa ''systemd-timesyncd'' dostarczona jest wraz z {{Pkg|systemd}} >= 213. Aby [[systemd#Basic systemctl usage|uruchomić i włączyć]]:
 +
 
 
  # timedatectl set-ntp true  
 
  # timedatectl set-ntp true  
  
Line 28: Line 29:
 
== Konfiguracja ==
 
== Konfiguracja ==
  
Przy uruchamianu ''systemd-timesyncd'' wczyta plik {{ic|/etc/systemd/timesyncd.conf}}. W wersji [[systemd]] 217 wygląda on tak:
+
Przy uruchamianu ''systemd-timesyncd'' wczyta plik {{ic|/etc/systemd/timesyncd.conf}}. Począwszy od [[systemd]] 217 wygląda on tak:
 
{{hc|/etc/systemd/timesyncd.conf|2=
 
{{hc|/etc/systemd/timesyncd.conf|2=
 
[Time]
 
[Time]
Line 35: Line 36:
 
}}
 
}}
  
Aby dodać lub zmienić [[Network_Time_Protocol_daemon#Configuring_connection_to_NTP_servers|serwery czasu]], odkomentuj linie odnoszące się do nich. Każdy adres serwera rodzielony jest spacją, listę dostępnych serwerów otrzymasz na [http://www.pool.ntp.org/ stronie projektu NTP] lub [https://projects.archlinux.org/svntogit/packages.git/commit/trunk?h=packages/ntp&id=1b485f87c9e1384eaf069d031e415515e8ead92d domyślne Archa] (również dostarczane poprzez serwery NTP pool).
+
Aby dodać lub zmienić [[Network_Time_Protocol_daemon#Configuring_connection_to_NTP_servers|serwery czasu]], odkomentuj linie odnoszące się do nich. Każdy adres serwera rodzielony jest spacją, listę dostępnych serwerów otrzymasz na [http://www.pool.ntp.org/ stronie basenu projektu NTP] lub [https://projects.archlinux.org/svntogit/packages.git/commit/trunk?h=packages/ntp&id=1b485f87c9e1384eaf069d031e415515e8ead92d te domyślne Archa] (również dostarczane przez serwery basenu NTP).
  
 
{{hc|/etc/systemd/timesyncd.conf|2=
 
{{hc|/etc/systemd/timesyncd.conf|2=
Line 43: Line 44:
 
}}
 
}}
  
Further to the daemon configuration, NTP servers may also be provided via a [[Systemd-networkd#.5BNetwork.5D_section|systemd-networkd]] configuration with a {{ic|1=NTP=}} option or, dynamically, via a DHCP server (since ''systemd'' 216).  
+
Od wersji 216 można również dodawać serwery za pomocą {{ic|1=NTP=}} bezpośrednio w plikach konfiguracyjnych [[Systemd-networkd#.5BNetwork.5D_section|systemd-networkd]].
  
The NTP server to be used will be determined using the following rules:
+
Regóły kolejności użycia serwerów NTP:
* Any per-interface NTP servers obtained from {{ic|systemd-networkd.service(8)}} configuration or via DHCP take precedence.
+
* Z plików konfiguracyjnych per-interfejs {{ic|systemd-networkd.service(8)}}.
* The NTP servers defined in {{ic|/etc/systemd/timesyncd.conf}} will be appended to the per-interface list at runtime and the daemon will contact the servers in turn until one is found that responds.
+
* Serwery z pliku {{ic|/etc/systemd/timesyncd.conf}} będą dołączone jako kolejne.
* If no NTP server information is acquired after completing those steps, the NTP server host names or IP addresses defined in {{ic|1=FallbackNTP=}} will be used.
+
* Jeżeli serwery nie będą odpowiadać, użyte zostaną kolejne zdefiniowane w {{ic|1=FallbackNTP=}}.
  
== See also ==
+
== Zobacz takze ==
  
 
* [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=182600 Forum: systemd-timesyncd is not syncing time]
 
* [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=182600 Forum: systemd-timesyncd is not syncing time]
 
* [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=182172 Forum: Using systemd-timesync instead of NTP]
 
* [https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=182172 Forum: Using systemd-timesync instead of NTP]

Revision as of 10:05, 30 December 2014

Za listą dyskusyjną systemd:

systemd-timesyncd jest usługą, która została dodana by synchronizować czas między komputerami w sieci. Implementuje klienta SNTP. W porównaniu do usług takich jak chrony lub serwer NTP, jest jedynie klientem i nie zawiera w sobie całej złożoności protokołu NTP, skupia się jedynie na pobieraniu i ustawianiu zegara. Jeżli nie zamierzasz serwować do sieci czasu ze swojego lokalnego zegara, powinien być więcej niż wystarczający. Usługa uruchamiana jest z minimalnymi uprawnieniami i została powiażana z networkd aby działąć tylko gdy jest dostępny internet. Usługa zapisuje stan zegara na dysk zanim ustawi korektę, w ten sposób ustala o ile przesuwać zegar na bardzo wczesnym etapie startu systemu tak aby urządzenia bez lub ze słabym RTC postępowały operując na w miarę właściwie ustawionym zegarze. Aby użyć tej usługi, grupa i użytkownuik "systemd-timesync" muszą być utworzone.
Note: Przekłąd a oryginalny tekst, mogą się nieznacznie różnić.

Instalacja

Usługa systemd-timesyncd dostarczona jest wraz z systemd >= 213. Aby uruchomić i włączyć:

# timedatectl set-ntp true 
Tip: Przed systemd w wersji 216 systemd-timesyncd do uruchomienia wymagał systemd-networkd, obecnie potrafi również współpracować z dhcpcd i NetworkManager, lecz dalej polega na zewnętrznych narzędziach.

Konfiguracja

Przy uruchamianu systemd-timesyncd wczyta plik /etc/systemd/timesyncd.conf. Począwszy od systemd 217 wygląda on tak:

/etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
#NTP=
#FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org

Aby dodać lub zmienić serwery czasu, odkomentuj linie odnoszące się do nich. Każdy adres serwera rodzielony jest spacją, listę dostępnych serwerów otrzymasz na stronie basenu projektu NTP lub te domyślne Archa (również dostarczane przez serwery basenu NTP).

/etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org

Od wersji 216 można również dodawać serwery za pomocą NTP= bezpośrednio w plikach konfiguracyjnych systemd-networkd.

Regóły kolejności użycia serwerów NTP:

  • Z plików konfiguracyjnych per-interfejs systemd-networkd.service(8).
  • Serwery z pliku /etc/systemd/timesyncd.conf będą dołączone jako kolejne.
  • Jeżeli serwery nie będą odpowiadać, użyte zostaną kolejne zdefiniowane w FallbackNTP=.

Zobacz takze