systemd-timesyncd (Polski)

From ArchWiki
Revision as of 06:10, 30 December 2014 by Fengchao (talk | contribs) (Add category.See Help:Category.)
Jump to navigation Jump to search

Za listą dyskusyjną systemd:

systemd-timesyncd jest usługą, która została dodana by synchronizować czas między komputerami w sieci. Implementuje klienta SNTP. W porównaniu do usług takich jak chrony lub serwer NTP, jest jedynie klientem i nie zawiera w sobie całej złożoności protokołu NTP, skupia się jedynie na pobieraniu i ustawianiu zegara. Jeżli nie zamierzasz serwować do sieci czasu ze swojego lokalnego zegara, powinien być więcej niż wystarczający. Usługa uruchamiana jest z minimalnymi uprawnieniami i została powiażana z networkd aby działąć tylko gdy jest dostępny internet. Usługa zapisuje stan zegara na dysk zanim ustawi korektę, w ten sposób ustali o ile przesunąć zegar na bardzo wczesnym etapie startu systemu tak aby urządzenia bez lub ze słąbym RTC postępowały operując na w miarę właściwie ustawionym zegarze. Aby użyć tej usługi, grupa i użytkownuik "systemd-timesync" muszą być utworzone.
Note: Przekłąd a oryginalny tekst, mogą się nieznacznie różnić.

Instalacja

Usługa systemd-timesyncd dostarczona jest wraz z systemd >= 213. Patrz systemctl start i enable:

# timedatectl set-ntp true 
Tip: Przed systemd w wersji 216 systemd-timesyncd do uruchomienia wymagał systemd-networkd, obecnie potrafi również współpracować z dhcpcd i NetworkManager, lecz dalej polega na zewnętrznych narzędziach.

Konfiguracja

Przy uruchamianu systemd-timesyncd wczyta plik /etc/systemd/timesyncd.conf. W wersji systemd 217 wygląda on tak:

/etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
#NTP=
#FallbackNTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org

Aby dodać lub zmienić serwery czasu, odkomentuj linie odnoszące się do nich. Każdy adres serwera rodzielony jest spacją, listę dostępnych serwerów otrzymasz na stronie projektu NTP lub domyślne Archa (również dostarczane poprzez serwery NTP pool).

/etc/systemd/timesyncd.conf
[Time]
NTP=0.arch.pool.ntp.org 1.arch.pool.ntp.org 2.arch.pool.ntp.org 3.arch.pool.ntp.org
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org

Further to the daemon configuration, NTP servers may also be provided via a systemd-networkd configuration with a NTP= option or, dynamically, via a DHCP server (since systemd 216).

The NTP server to be used will be determined using the following rules:

  • Any per-interface NTP servers obtained from systemd-networkd.service(8) configuration or via DHCP take precedence.
  • The NTP servers defined in /etc/systemd/timesyncd.conf will be appended to the per-interface list at runtime and the daemon will contact the servers in turn until one is found that responds.
  • If no NTP server information is acquired after completing those steps, the NTP server host names or IP addresses defined in FallbackNTP= will be used.

See also