Difference between revisions of "Table of contents (Polski)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
(automatic update)
(34 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:Polski]]
 
[[Category:Polski]]
{{i18n|Table of Contents}}
+
[[bg:Table of Contents]]
 
+
[[cs:Table of Contents]]
'''Lista polskojęzycznych artykułów:'''
+
[[da:Table of Contents]]
 
+
[[de:Hauptseite]]
* [[Arch_Linux_(Polski)|Czym jest Arch Linux?]]
+
[[el:Table of Contents]]
* [[The Arch Way_(Polski)|The Arch Way - Filozofia i zasady Archa]]
+
[[en:Table of Contents]]
* [[FAQ (Polski)|Najczęściej zadawane pytania (FAQ)]]
+
[[es:Table of Contents]]
* [[Arch_Compared_to_Other_Distributions_(Polski)|Porównanie Archa z innymi dystrybucjami]]
+
[[he:Table of Contents]]
* [[Arch Based Distributions (Active) (Polski)|Dystrybucje bazujące na Arch Linuksie]]
+
[[hr:Table of Contents]]
* [[Official Arch Linux Install Guide (Polski)|Instalacja Arch Linuksa]]
+
[[hu:Table of Contents]]
* Konfiguracja Archa
+
[[id:Table of Contents]]
** [[Beginners' Guide (Polski)|Przewodnik początkującego]]
+
[[it:Table of Contents]]
** [[Pacman (Polski)|Menedżer pakietów Pacman]]
+
[[ja:Table of Contents]]
** [[Polonizacja (Polski)|Polonizacja systemu]]
+
[[ko:Table of Contents]]
** Środowiska graficzne ([[GNOME (Polski)|GNOME]] - [[KDE (Polski)|KDE]] - [[LXDE (Polski)|LXDE]] - [[Xfce (Polski)|XFCE]])
+
[[lt:Table of Contents]]
** Menedżery okien ([[Compiz (Polski)|Compiz]] - [[Fluxbox (Polski)|Fluxbox]] - [[Openbox (Polski)|Openbox]])
+
[[nl:Table of Contents]]
** Menedżery plików ([[PCManFM (Polski)|PCManFM]] - [[Thunar (Polski)|Thunar]])
+
[[pt:Table of Contents]]
** [[Laptop (Polski)|Konfiguracja laptopa]]
+
[[ru:Table of Contents]]
** [[CUPS (Polski)|Konfiguracja drukarki]]
+
[[sk:Table of Contents]]
** [[Common_Applications_(Polski)|Popularne programy i narzędzia systemowe]]
+
[[sr:Table of Contents]]
** [[Maximizing performance (Polski)|Maksymalizacja wydajności systemu]]
+
[[th:Table of Contents]]
* [[Arch Build System (Polski)|Arch Build System]]
+
[[uk:Table of Contents]]
* [[Arch User Repository (Polski)|Arch User Repository]]
+
[[zh-CN:Table of Contents]]
 
+
[[zh-TW:Table of Contents]]
;;Zobacz także [[:Category:Pages sorted by topic (Polski)|strony posortowane według tematu]] i [[:Category:Pages sorted by type (Polski)|strony posortowane według typu]].
+
<!--START AUTO TOC - DO NOT REMOVE OR MODIFY THIS MARK-->
 +
[[:Category:Polski|Polski]] <small>(38)</small>
 +
:<small>1.</small> [[:Category:Applications (Polski)|Applications]] <small>(1)</small>
 +
::<small>1.1.</small> [[:Category:Internet Applications (Polski)|Internet Applications]] <small>(1)</small>
 +
::<small>1.2.</small> [[:Category:Player (Polski)|Player]] <small>(1)</small>
 +
:<small>2.</small> [[:Category:Arch Linux (Polski)|Arch Linux]] <small>(2)</small>
 +
:<small>3.</small> [[:Category:ArchWiki (Polski)|ArchWiki]] <small>(1)</small>
 +
:<small>4.</small> [[:Category:File managers (Polski)|File managers]] <small>(1)</small>
 +
:<small>5.</small> [[:Category:Hardware (Polski)|Hardware]] <small>(0)</small>
 +
::<small>5.1.</small> [[:Category:Graphics (Polski)|Graphics]] <small>(2)</small>
 +
::<small>5.2.</small> [[:Category:Hardware detection and troubleshooting (Polski)|Hardware detection and troubleshooting]] <small>(0)</small>
 +
::<small>5.3.</small> [[:Category:Laptops (Polski)|Laptops]] <small>(0)</small>
 +
:::<small>5.3.1.</small> [[:Category:Acer (Polski)|Acer]] <small>(1)</small>
 +
::<small>5.4.</small> [[:Category:Printers (Polski)|Printers]] <small>(1)</small>
 +
:<small>6.</small> [[:Category:HOWTOs (Polski)|HOWTOs]] <small>(10)</small>
 +
:<small>7.</small> [[:Category:Networking (Polski)|Networking]] <small>(1)</small>
 +
::<small>7.1.</small> [[:Category:Secure Shell (Polski)|Secure Shell]] <small>(1)</small>
 +
::<small>7.2.</small> [[:Category:Web Server (Polski)|Web Server]] <small>(1)</small>
 +
:<small>8.</small> [[:Category:Pages sorted by topic (Polski)|Pages sorted by topic]] <small>(0)</small>
 +
::<small>8.1.</small> [[:Category:About Arch (Polski)|About Arch]] <small>(12)</small>
 +
:::<small>8.1.1.</small> [[:Category:Events (Polski)|Events]] <small>(2)</small>
 +
:::<small>8.1.2.</small> [[:Category:Getting and installing Arch (Polski)|Getting and installing Arch]] <small>(8) (also in [[:Category:Pages sorted by topic (Polski)|Pages sorted by topic]])</small>
 +
::<small>8.2.</small> [[:Category:Arch development (Polski)|Arch development]] <small>(3)</small>
 +
::<small>8.3.</small> [[:Category:Getting and installing Arch (Polski)|Getting and installing Arch]] <small>(8) (also in [[:Category:About Arch (Polski)|About Arch]])</small>
 +
::<small>8.4.</small> [[:Category:System administration (Polski)|System administration]] <small>(0)</small>
 +
:::<small>8.4.1.</small> [[:Category:Audio/Video (Polski)|Audio/Video]] <small>(0)</small>
 +
:::<small>8.4.2.</small> [[:Category:Eye candy (Polski)|Eye candy]] <small>(1)</small>
 +
:::<small>8.4.3.</small> [[:Category:Internationalization (Polski)|Internationalization]] <small>(0)</small>
 +
:<small>9.</small> [[:Category:Rozwój pakietów (Polski)|Rozwój pakietów]] <small>(2)</small>
 +
:<small>10.</small> [[:Category:Software (Polski)|Software]] <small>(0)</small>
 +
::<small>10.1.</small> [[:Category:Daemons and system services (Polski)|Daemons and system services]] <small>(0)</small>
 +
::<small>10.2.</small> [[:Category:Desktop environments (Polski)|Desktop environments]] <small>(6)</small>
 +
:::<small>10.2.1.</small> [[:Category:Stacking WMs (Polski)|Stacking WMs]] <small>(2)</small>
 +
::<small>10.3.</small> [[:Category:File systems (Polski)|File systems]] <small>(3)</small>
 +
::<small>10.4.</small> [[:Category:General (Polski)|General]] <small>(1)</small>
 +
::<small>10.5.</small> [[:Category:Package management (Polski)|Package management]] <small>(5)</small>
 +
:::<small>10.5.1.</small> [[:Category:Arch User Repository (Polski)|Arch User Repository]] <small>(1)</small>
 +
::<small>10.6.</small> [[:Category:Utilities (Polski)|Utilities]] <small>(3)</small>
 +
::<small>10.7.</small> [[:Category:X Server (Polski)|X Server]] <small>(2)</small>
 +
<!--END AUTO TOC - DO NOT REMOVE OR MODIFY THIS MARK-->

Revision as of 08:59, 26 May 2013

zh-CN:Table of Contents zh-TW:Table of Contents Polski (38)

1. Applications (1)
1.1. Internet Applications (1)
1.2. Player (1)
2. Arch Linux (2)
3. ArchWiki (1)
4. File managers (1)
5. Hardware (0)
5.1. Graphics (2)
5.2. Hardware detection and troubleshooting (0)
5.3. Laptops (0)
5.3.1. Acer (1)
5.4. Printers (1)
6. HOWTOs (10)
7. Networking (1)
7.1. Secure Shell (1)
7.2. Web Server (1)
8. Pages sorted by topic (0)
8.1. About Arch (12)
8.1.1. Events (2)
8.1.2. Getting and installing Arch (8) (also in Pages sorted by topic)
8.2. Arch development (3)
8.3. Getting and installing Arch (8) (also in About Arch)
8.4. System administration (0)
8.4.1. Audio/Video (0)
8.4.2. Eye candy (1)
8.4.3. Internationalization (0)
9. Rozwój pakietów (2)
10. Software (0)
10.1. Daemons and system services (0)
10.2. Desktop environments (6)
10.2.1. Stacking WMs (2)
10.3. File systems (3)
10.4. General (1)
10.5. Package management (5)
10.5.1. Arch User Repository (1)
10.6. Utilities (3)
10.7. X Server (2)