Difference between revisions of "The Arch Way (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Zaměření na uživatele)
(synchronized interlanguage links with the other wikis)
(15 intermediate revisions by 12 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[Category:About Arch (Česky)]]
 
[[Category:About Arch (Česky)]]
[[Category:General (Česky)]]
+
[[da:The Arch Way]]
{{i18n_links_start}}
+
[[de:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Dansk|Arch_Metoden}}
+
[[el:The Arch Way]]
{{i18n_entry|English|The Arch Way}}
+
[[en:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Español|El Camino de Arch}}
+
[[es:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Lietuviškai|Arch filosofija (Lietuviškai)}}
+
[[fr:Kiss]]
{{i18n_entry|Polski|The Arch Way (Polski)}}
+
[[he:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Português de Portugal|À Maneira do Arch}}
+
[[hr:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Русский|Путь_Arch}}
+
[[hu:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Česky|Principy a filozofie Arch Linuxu (Česky)}}
+
[[id:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Italiano|The Arch Way (Italiano)}}
+
[[it:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Français|The Arch Way (Français)}}
+
[[ja:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Deutsch|The Arch Way (Deutsch)}}
+
[[ko:The Arch Way]]
{{i18n_entry|繁體中文|The Arch Way (繁體中文)}}
+
[[lt:The Arch Way]]
{{i18n_entry|简体中文|Arch之道}}
+
[[nl:The Arch Way]]
{{i18n_links_end}}
+
[[pl:The Arch Way]]
 +
[[pt:The Arch Way]]
 +
[[ro:Calea Arch]]
 +
[[ru:The Arch Way]]
 +
[[sk:The Arch Way]]
 +
[[sr:The Arch Way]]
 +
[[sv:Riktlinjer för Arch]]
 +
[[th:The Arch Way]]
 +
[[tr:Arch_Tarzı]]
 +
[[uk:The Arch Way]]
 +
[[zh-CN:The Arch Way]]
 +
[[zh-TW:The Arch Way]]
 +
Následujících pět principů obsahuje to, co se obvykle označuje jako ''Cesta Arch Linuxu'' (z ang. ''The Arch Way''), nebo ''Filozofie Arch Linuxu'', nejlépe jsou shrnuty zkratkou KISS (''Keep It Simple, Stupid'' čili ''Udělej to jednoduché, hlupáku'').
  
Následující čtyři principy obsahují to, co se obvykle označuje jako
+
== Jednoduchost ==
"Cesta Arch Linuxu" (The Arch Way), nebo "Filozofie Arch Linuxu", nejlépe
 
jsou shrnuty zkratkou "KISS" ("Keep it Simple, Stupid" čili "Udělej
 
to jednoduché, hlupáku").
 
  
 +
''Jednoduchost je nejvyšší formou dokonalosti.'' — Leonardo da Vinci
  
==Jednoduchost==
+
Jednoduchost je naprosto základním cílem vývoje Archu. Mnoho distribucí GNU/Linuxu definuje sebe sama jako "jednoduché". Ovšem jednoduchost může být definována různě.
  
Mnoho distribucí Linuxu definuje sama sebe jako "jednoduché". Ovšem
+
'''Arch Linux definuje jednoduchost jako ''bez zbytečných přídavků, změn nebo komplikací'', a poskytuje odlehčenou základní {{ic|UNIX}}-like strukturu umožňující uživatelům utvářet systém podle svých vlastních potřeb. Krátce: elegantní, minimalistický přístup.'''
jednoduchost může být definována různě.
 
  
'''Arch Linux definuje jednoduchost jako odlehčenou základní strukturu bez zbytečných přídavků, změn, nebo komplikací, což dovoluje konkrétnímu uživateli změnit systém tak, jak sám potřebuje. Krátce: elegantní, minimalistický přístup.'''
+
Odlehčená základní struktura splňující vysoké programátorské standardy bude mít nižší požadavky na systémové zdroje. Základní systém je zbaven veškeré veškeré přeplácanosti, která by mohla zamlžit důležité součásti systému, nebo způsobit, že přístup k nim je složitý. Arch má zmodernizované, stručně komentované a čisté konfigurační soubory, které jsou přizpůsobeny pro rychlý přístup a editaci, bez neohrabaných grafických konfiguračních nástrojů skrývjících možnosti před uživateli. Systém Arch Linuxu je tedy snadno konfigurovatelný do nejmenšího detailu.
  
Odlehčená základní struktura neznamená, že základ systému
+
'''Komplexnost bez komplikací.'''
je malý. Spíše je zbaven veškeré přeplácanosti, která by
 
mohla zamlžit důležité součásti systému, nebo způsobit,
 
že přístup k nim je složitý.
 
Arch má zmodernizované konfigurační soubory, které jsou
 
přizpůsobeny pro rychlý přístup a editaci, bez neohrabaných
 
GUI konfiguračních nástrojů, které mají tendenci ke skrývání
 
možností před uživateli. Systém Arch Linuxu je tedy
 
snadno konfigurovatelný do nejmenšího detailu.
 
  
Na druhé straně Arch ponechává nezbytné složitosti GNU/linuxového
+
Arch Linux ponechává nezbytné složitosti systému GNU/Linux, udržuje je dobře organizované a transparentní. Vývojáři a uživatelé Arch Linuxu věří, že snaha skrýt složitosti systému vede ve skutečnosti k ještě složitějšímu systému, měli bychom se jí proto vyvarovat.
systému netknuté a všechny je odhaluje uživatelům. Vývojáři
 
a uživatelé Arch Linuxu věří, že snaha skrýt složitosti
 
systému vede ve skutečnosti ke složitějšímu systému a měli
 
bychom se jí vyvarovat.
 
  
==Otevřenost==
+
== Správnost kódu před pohodlím ==
  
Otevřenost jde ruku v ruce s jednoduchostí a je také jedním
+
''Správnost je jasně základní kvalitou. Pokud systém nedělá to co by měl, pak na všem ostatním záleží velmi málo.'' — Bertrand Meyer
z vůdčích principů vývoje Arch Linuxu.
 
  
'''Arch Linux používá jednoduché nástroje, které jsou vybrány nebo vytvořeny s ohledem na otevřenost zdrojového kódu i výstupů.'''
+
Arch Linux klade upřednostňuje eleganci návrhu a čistotu, správnost a jednoduchost kódu před zbytečným záplatováním, automatizací, líbivostí nebo přivětivostí pro nováčky. Softwarové záplaty jsou proto používány naprosto minimálně; v ideálním případě nikdy. Jednoduchý návrh a implementace vždy předčí jednoduché uživatelské rozhraní.
 +
 
 +
'''Jednoduchost ''implementace'', elegance kódu a minimalismus vždy budou hlavními prioritami vývoje Arch Linuxu.'''
 +
 
 +
Koncepty, návrhy a funkce jsou generované a implementované užitím principů Arch Way, externí vlivy jsou drženy stranou. Vývojový tým Archu je pevný ve svém oddání filozofii Arch Way. Pokud sdílíte jejich vizi, jste vítání používat Arch.
 +
 
 +
==Zaměření na uživatele==
 +
 
 +
Zatímco mnohé distribuce GNU/Linuxu se snaží být ''uživatelsky přátelské'' (z ang. ''user-friendly''), Arch Linux vždy byl a bude ''zaměřený na uživatele'' (z ang. ''user-centric'').
 +
 
 +
'''Arch Linux se zaměřuje na schopné uživatele GNU/Linuxu, uživatele činí středem systému a dává jim plnou kontrolu a ''odpovědnost'' nad systémem.'''
  
I když otevřenost může být pro některé nové uživatele
+
Uživatelé Arch Linuxu si systém spravují naprosto sami. Systém nabízí pouze velmi malou asistenci, kromě jednoduchých nástrojů pro správu, které jsou vytvořeny tak, že přesně předávají uživatelovy příkazy systému. Vývojáři Archu neplýtvají energií na vytváření zcela nových grafických nástrojů pro správu systému; Arch je založen na rozumném návrhu a excelentní dokumentaci.
GNU/Linuxu zdrcující, zkušení uživatelé Arch Linuxu
 
ji vítají a považují za praktickou. Odstraňuje všechny
 
překážky mezi uživatelem a systémem, dává uživateli
 
více kontroly nad systémem a zároveň zjednodušuje
 
správu systému.
 
  
Otevřenost Arch Linuxu také znamená strmější křivku
+
Zaměření na uživatele také nezbytně znamená přístup "udělej si sám". Spíše než požadovat novou funkci od vývojářů, uživatelé Arch Linuxu mají tendenci řešit problémy sami a poté sdílejí své výsledky s komunitou a vývojářským týmem -- přístup "nejdřív si to zkus sám a pak se teprve ptej". To se týká zejména balíčků v Arch User Repository -- oficiálním repozitáři Arch Linuxu pro balíčky spravované komunitou.
učení, ale zkušení uživatelé Arch Linuxu spíše
 
považují ostatní, uzavřenější systémy za složitěji
 
ovladatelné.
 
  
Princip otevřenosti se rozšiřuje na členy komunity.
+
== Otevřenost ==
Uživatelé Arch Linuxu bývají velmi otevření tomu,
 
že pomáhají a radí, také přispívají do komunitního
 
repozitáře (Arch User Repository, AUR).
 
  
==Zaměření na uživatele==
+
Otevřenost jde ruku v ruce s jednoduchostí a je také jedním z vůdčích principů vývoje Arch Linuxu.
  
Zatímco mnohé distribuce GNU/Linuxu se snaží být
+
'''Arch Linux používá jednoduché nástroje, které jsou vybrány nebo vytvořeny s ohledem na otevřenost zdrojového kódu i výstupů.'''
"uživatelsky přátelské", Arch Linux vždycky
 
byl a zůstal "zaměřený na uživatele" (v originále
 
"user-centric").
 
  
'''Arch Linux činí uživatele středem systému a dává mu nad systémem plnou kontrolu.'''
+
Otevřenost odstraňuje všechny překážky a abstrakce mezi uživatelem a systémem, dává uživateli více kontroly nad systémem a zároveň zjednodušuje správu systému.
  
Uživatelé Arch Linuxu si systém spravují sami. Systém
+
Otevřenost Arch Linuxu také znamená strmější křivku učení, ale zkušení uživatelé Arch Linuxu spíše považují ostatní, uzavřenější systémy za mnohem složitěji ovladatelné.
nabízí pouze velmi malou asistenci, kromě jednoduchých
 
nástrojů pro správu, které jsou vytvořeny tak, že
 
přesně předávají uživatelovy příkazy systému.
 
  
Zaměření na uživatele také znamená přístup "udělej
+
Princip otevřenosti se rozšiřuje na členy komunity, uživatelé Arch Linuxu jsou velmi ochotní pomoct, poradit nebo přispět komunitě.
si sám". Spíše než požadovat novou funkci od vývojářů,
 
uživatelé Arch Linuxu mají tendenci řešit problémy
 
sami a poté sdílejí své výsledky s komunitou
 
a vývojářským týmem: přístup "nejdřív si to
 
zkus sám a pak se teprve ptej". To se týká zejména
 
balíčků v komunitním repozitáři (Arch User Repository,
 
oficiální repozitář Arch Linuxu pro balíčky
 
spravované komunitou).
 
  
==Svoboda==
+
== Svoboda ==
  
Dalším principem Arch Linuxu je svoboda volby.
+
Dalším principem Arch Linuxu je svoboda. Uživatelé nejen činí všechna rozhodnutí o konfiguraci svého systému, ale také rozhodují o tom, jaký systém '''bude'''.
Uživatelé nejen činí všechny rozhodnutí o konfiguraci
 
svého systému, ale také volí, jaký systém *bude*.
 
  
 
'''Protože systém je jednoduchý, Arch Linux poskytuje svobodu provést s ním jakoukoli změnu.'''
 
'''Protože systém je jednoduchý, Arch Linux poskytuje svobodu provést s ním jakoukoli změnu.'''
  
Čerstvě nainstalovaný Arch Linux poskytuje pouze základní
+
Čerstvě nainstalovaný Arch Linux poskytuje pouze základní komponenty bez automatické konfigurace. Uživatelé jsou schopni konfigurovat systém podle svých přání z příkazové řádky. Od začátku instalace je možno každou komponentu odstranit nebo nahradit jinou alternativou.
komponenty, bez automatické konfigurace. Uživatelé jsou
 
schopni konfigurovat systém jak chtějí, prostřednictvím
 
CLI (příkazové řádky). Od začátku je každou komponentu
 
možno odstranit nebo nahradit jinou, alternativní.
 
  
Velké množství balíčků v různých repozitářích Arch Linuxu
+
Velké množství balíčků a sestavovacích skriptů v různých repozitářích Arch Linuxu také podporuje svobodu volby, poskytují svobodný a otevřený software pro ty, kteří ho preferují, a proprietární software pro ty, kteří preferují ''funkčnost před ideologií''. Uživatel je ten, kdo činí rozhodnutí.
také podporuje svobodu volby. Dále, v porovnání s ostatními
 
distribucemi GNU/Linuxu, proces vytvoření nového balíčku
 
je jednoduchý, otevřený, zaměřený na uživatele, a svobodný.
 
Nové balíčky mohou být jednoduše vytvořeny s trochou
 
znalosti [[ABS]] (Arch Build System).
 
  
Jak řekl Judd Vinet, zakladatel Arch Linuxu "(Arch Linux) je takový,
+
Jak řekl Judd Vinet, zakladatel Arch Linuxu: "[Arch Linux] je takový, jakým si ho ''vy'' uděláte".
jaký si ho uděláte".
 

Revision as of 13:57, 23 February 2014

ro:Calea Arch zh-CN:The Arch Way zh-TW:The Arch Way Následujících pět principů obsahuje to, co se obvykle označuje jako Cesta Arch Linuxu (z ang. The Arch Way), nebo Filozofie Arch Linuxu, nejlépe jsou shrnuty zkratkou KISS (Keep It Simple, Stupid čili Udělej to jednoduché, hlupáku).

Jednoduchost

Jednoduchost je nejvyšší formou dokonalosti. — Leonardo da Vinci

Jednoduchost je naprosto základním cílem vývoje Archu. Mnoho distribucí GNU/Linuxu definuje sebe sama jako "jednoduché". Ovšem jednoduchost může být definována různě.

Arch Linux definuje jednoduchost jako bez zbytečných přídavků, změn nebo komplikací, a poskytuje odlehčenou základní UNIX-like strukturu umožňující uživatelům utvářet systém podle svých vlastních potřeb. Krátce: elegantní, minimalistický přístup.

Odlehčená základní struktura splňující vysoké programátorské standardy bude mít nižší požadavky na systémové zdroje. Základní systém je zbaven veškeré veškeré přeplácanosti, která by mohla zamlžit důležité součásti systému, nebo způsobit, že přístup k nim je složitý. Arch má zmodernizované, stručně komentované a čisté konfigurační soubory, které jsou přizpůsobeny pro rychlý přístup a editaci, bez neohrabaných grafických konfiguračních nástrojů skrývjících možnosti před uživateli. Systém Arch Linuxu je tedy snadno konfigurovatelný do nejmenšího detailu.

Komplexnost bez komplikací.

Arch Linux ponechává nezbytné složitosti systému GNU/Linux, udržuje je dobře organizované a transparentní. Vývojáři a uživatelé Arch Linuxu věří, že snaha skrýt složitosti systému vede ve skutečnosti k ještě složitějšímu systému, měli bychom se jí proto vyvarovat.

Správnost kódu před pohodlím

Správnost je jasně základní kvalitou. Pokud systém nedělá to co by měl, pak na všem ostatním záleží velmi málo. — Bertrand Meyer

Arch Linux klade upřednostňuje eleganci návrhu a čistotu, správnost a jednoduchost kódu před zbytečným záplatováním, automatizací, líbivostí nebo přivětivostí pro nováčky. Softwarové záplaty jsou proto používány naprosto minimálně; v ideálním případě nikdy. Jednoduchý návrh a implementace vždy předčí jednoduché uživatelské rozhraní.

Jednoduchost implementace, elegance kódu a minimalismus vždy budou hlavními prioritami vývoje Arch Linuxu.

Koncepty, návrhy a funkce jsou generované a implementované užitím principů Arch Way, externí vlivy jsou drženy stranou. Vývojový tým Archu je pevný ve svém oddání filozofii Arch Way. Pokud sdílíte jejich vizi, jste vítání používat Arch.

Zaměření na uživatele

Zatímco mnohé distribuce GNU/Linuxu se snaží být uživatelsky přátelské (z ang. user-friendly), Arch Linux vždy byl a bude zaměřený na uživatele (z ang. user-centric).

Arch Linux se zaměřuje na schopné uživatele GNU/Linuxu, uživatele činí středem systému a dává jim plnou kontrolu a odpovědnost nad systémem.

Uživatelé Arch Linuxu si systém spravují naprosto sami. Systém nabízí pouze velmi malou asistenci, kromě jednoduchých nástrojů pro správu, které jsou vytvořeny tak, že přesně předávají uživatelovy příkazy systému. Vývojáři Archu neplýtvají energií na vytváření zcela nových grafických nástrojů pro správu systému; Arch je založen na rozumném návrhu a excelentní dokumentaci.

Zaměření na uživatele také nezbytně znamená přístup "udělej si sám". Spíše než požadovat novou funkci od vývojářů, uživatelé Arch Linuxu mají tendenci řešit problémy sami a poté sdílejí své výsledky s komunitou a vývojářským týmem -- přístup "nejdřív si to zkus sám a pak se teprve ptej". To se týká zejména balíčků v Arch User Repository -- oficiálním repozitáři Arch Linuxu pro balíčky spravované komunitou.

Otevřenost

Otevřenost jde ruku v ruce s jednoduchostí a je také jedním z vůdčích principů vývoje Arch Linuxu.

Arch Linux používá jednoduché nástroje, které jsou vybrány nebo vytvořeny s ohledem na otevřenost zdrojového kódu i výstupů.

Otevřenost odstraňuje všechny překážky a abstrakce mezi uživatelem a systémem, dává uživateli více kontroly nad systémem a zároveň zjednodušuje správu systému.

Otevřenost Arch Linuxu také znamená strmější křivku učení, ale zkušení uživatelé Arch Linuxu spíše považují ostatní, uzavřenější systémy za mnohem složitěji ovladatelné.

Princip otevřenosti se rozšiřuje na členy komunity, uživatelé Arch Linuxu jsou velmi ochotní pomoct, poradit nebo přispět komunitě.

Svoboda

Dalším principem Arch Linuxu je svoboda. Uživatelé nejen činí všechna rozhodnutí o konfiguraci svého systému, ale také rozhodují o tom, jaký systém bude.

Protože systém je jednoduchý, Arch Linux poskytuje svobodu provést s ním jakoukoli změnu.

Čerstvě nainstalovaný Arch Linux poskytuje pouze základní komponenty bez automatické konfigurace. Uživatelé jsou schopni konfigurovat systém podle svých přání z příkazové řádky. Od začátku instalace je možno každou komponentu odstranit nebo nahradit jinou alternativou.

Velké množství balíčků a sestavovacích skriptů v různých repozitářích Arch Linuxu také podporuje svobodu volby, poskytují svobodný a otevřený software pro ty, kteří ho preferují, a proprietární software pro ty, kteří preferují funkčnost před ideologií. Uživatel je ten, kdo činí rozhodnutí.

Jak řekl Judd Vinet, zakladatel Arch Linuxu: "[Arch Linux] je takový, jakým si ho vy uděláte".