Difference between revisions of "The Arch Way (Česky)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
m (Filozofie)
Line 10: Line 10:
 
{{i18n_links_end}}
 
{{i18n_links_end}}
  
= Principy a filozofie Arch Linuxu =
+
Následující čtyři principy obsahují to, co se obvykle označuje jako
Snahou této stránky je popsat principy a filozofii [[ArchLinux (Česky)|Arch Linuxu]]. Neexistuje žádný dokument o způsobu vlastním Arch Linuxu a pravděpodobně ani nikdy nebude. Jednoduše řečeno Arch Linux stojí na "<b>svobodné volbě, jednoduchosti, vzdělávání a uživatelské kontrole </b>" (pozn. originální výraz pro poslední bod byl user-control).
+
"Cesta Arch Linuxu" (The Arch Way), nebo "Filozofie Arch Linuxu", nejlépe
 +
jsou shrnuty zkratkou "KISS" ("Keep it Simple, Stupid" čili "Udělej
 +
to jednoduché, hlupáku").
  
== Principy ==
 
Já, Judd Vinet, jsem začal tvořit Arch ze dvou důvodů:
 
  
# Nenašel jsem žádnou jinou distribuci, která by naplnila moje ideály. Některé se velmi blížily tomu, co jsem chtěl, ale byly tam znechucující podivnosti, nebo přidaná komplexnost, která se mi zdála být více na škodu, než k užitku.
+
==Jednoduchost==
# Pro zábavu. Abych vrátil svobodné softwarové komunitě zpět vše, co jsem získal, protože jsem získal opravdu hodně.
 
  
 +
Mnoho distribucí Linuxu definuje sama sebe jako "jednoduché". Ovšem
 +
jednoduchost může být definována různě.
  
Arch je:
+
'''Arch Linux definuje jednoduchost jako odlehčenou základní strukturu bez zbytečných přídavků, změn, nebo komplikací, což dovoluje konkrétnímu uživateli změnit systém tak, jak sám potřebuje. Krátce: elegantní, minimalistický přístup.'''
  
* Nenáročný na hardware a jednoduchý.
+
Odlehčená základní struktura neznamená, že základ systému
 +
je malý. Spíše je zbaven veškeré přeplácanosti, která by
 +
mohla zamlžit důležité součásti systému, nebo způsobit,
 +
že přístup k nim je složitý.
 +
Arch má zmodernizované konfigurační soubory, které jsou
 +
přizpůsobeny pro rychlý přístup a editaci, bez neohrabaných
 +
GUI konfiguračních nástrojů, které mají tendenci ke skrývání
 +
možností před uživateli. Systém Arch Linuxu je tedy
 +
snadno konfigurovatelný do nejmenšího detailu.
  
* Není navržený jako distribuce pro nováčky, takže je určený spíše pro zkušenější uživatele. Cílem bylo vyvinout perfektní základ. Základ neobsahuje módní nebo autokonfigurační nástroje, ale spíše nástroje a pár funkcí, které uživatelům umožní další studium nebo vývoj.
+
Na druhé straně Arch ponechává nezbytné složitosti GNU/linuxového
 +
systému netknuté a všechny je odhaluje uživatelům. Vývojáři
 +
a uživatelé Arch Linuxu věří, že snaha skrýt složitosti
 +
systému vede ve skutečnosti ke složitějšímu systému a měli
 +
bychom se jí vyvarovat.
  
* Je to dáreček zadarmo, "... abych vrátil svobodné softwarové komunitě zpět vše, co jsem získal, protože jsem získal opravdu hodně." Pokud od někoho obdržíte dárek, většinou se očekává, že tento dárek opětujete. Takže, uživatelé jsou vítaní k přispívání svými nápady, nástroji a návrhy.
+
==Otevřenost==
  
* V současnosti existují dvě strany, které přispívají k Arch Linuxu: Vývojáři a uživatelé. Neočekávejte, že tyto dvě strany spolu splynou, ale budou mít vždy vzájemný vztah. Díky tomu si kdokoliv může vybrat co chce a přidat do svého počítače.
+
Otevřenost jde ruku v ruce s jednoduchostí a je také jedním
 +
z vůdčích principů vývoje Arch Linuxu.
  
 +
'''Arch Linux používá jednoduché nástroje, které jsou vybrány nebo vytvořeny s ohledem na otevřenost zdrojového kódu i výstupů.'''
  
Naše cíle jsou:
+
I když otevřenost může být pro některé nové uživatele
 +
GNU/Linuxu zdrcující, zkušení uživatelé Arch Linuxu
 +
ji vítají a považují za praktickou. Odstraňuje všechny
 +
překážky mezi uživatelem a systémem, dává uživateli
 +
více kontroly nad systémem a zároveň zjednodušuje
 +
správu systému.
  
* Nedovolit, aby konfigurační nástroje/grafické rozhraní (tzv. [http://cs.wikipedia.org/wiki/GUI GUI]) ovládaly systém, ale aby byly ovládané uživatelem. Není na tom nic zlého mít GUI, pokud se drží tohoto principu.
+
Otevřenost Arch Linuxu také znamená strmější křivku
 +
učení, ale zkušení uživatelé Arch Linuxu spíše
 +
považují ostatní, uzavřenější systémy za složitěji
 +
ovladatelné.
  
* Nebýt ovládán nástroji a nebýt závislí na tom, co poskytují. Pokud vyvíjíte nebo vybíráte utilitu, měla by být napsaná v hackovatelném/čitelném (pozn. slova se základem hack nemají zhola nic společného s mediálně propíranými zákeřnými hackery. Slovo hacker označuje člověka, kterého zajímá to co dělá do hloubky a snaží se danou věc rozšiřovat nebo vylepšovat, jinými slovy česko-anglicky řečeno hackovat. Hacker, tak jej zná celý národ je ve skutečnosti hacker, který se rozhodl škodit. Takový člověk se ale označuje jako cracker.) programovacím jazyku, aby ji uživatel mohl modifikovat, pokud bude chtít.
+
Princip otevřenosti se rozšiřuje na členy komunity.
 +
Uživatelé Arch Linuxu bývají velmi otevření tomu,
 +
že pomáhají a radí, také přispívají do komunitního
 +
repozitáře (Arch User Repository, AUR).
  
* Základní vývoj Arch linuxu nebude nikdy v blízké budoucnosti poskytovat žádné "nováčkům přátelské" grafické rozhraní, resp. utility.
+
==Zaměření na uživatele==
  
* My, pokorní vývojáři, budeme nadále poskytovat Arch jako solidní základ pro každého a kohokoliv. Pokud ho vy chcete udělat lepším, udělejte. Free speech, free beer, and all that.
+
Zatímco mnohé distribuce GNU/Linuxu se snaží být
 +
"uživatelsky přátelské", Arch Linux vždycky
 +
byl a zůstal "zaměřený na uživatele" (v originále
 +
"user-centric").
  
== Filozofie ==
+
'''Arch Linux činí uživatele středem systému a dává mu nad systémem plnou kontrolu.'''
Systém hodnot podle kterých se Arch vyvíjí:
 
  
* KISS (z angl. Keep it simple) je základem vývoje Arch Linuxu.
+
Uživatelé Arch Linuxu si systém spravují sami. Systém
 +
nabízí pouze velmi malou asistenci, kromě jednoduchých
 +
nástrojů pro správu, které jsou vytvořeny tak, že
 +
přesně předávají uživatelovy příkazy systému.
  
* V Archu je "jednoduchý" odlišný od "jednoduchý" v jiných distribucích. Učení je důležitejší než jednoduché a často také bezduché nastavování přes autokonfigurační utility.
+
Soustředění na uživatele také znamená přístup "udělej
 +
si sám". Spíše než požadovat novou funkci od vývojářů,
 +
uživatelé Arch Linuxu mají tendenci řešit problémy
 +
sami a poté sdílejí své výsledky s komunitou
 +
a vývojářským týmem: přístup "nejdřív si to
 +
zkus sám a pak se teprve ptej". To se týká zejména
 +
balíčků v komunitním repozitáři (Arch User Repository,
 +
oficiální repozitář Arch Linuxu pro balíčky
 +
spravované komunitou).
  
* Spoléhat se na GUI při budování/používání vášeho systému jen v konečném důsledku ublíží uživateli. Přijde doba, kdy bude uživatel potřebovat umět něco z toho, co před ním grafická rozhraní ukrývají.
+
==Svoboda==
  
* Když se pokusíte skrýt komplexnost systému, skončíte s ješte komplexnejším systémem. Namísto toho se Arch pokouší udělat systém jednodušší a logičtější uvnitř.
+
Dalším principem Arch Linuxu je svoboda volby.
 +
Uživatelé nejen činí všechny rozhodnutí o konfiguraci
 +
svého systému, ale také volí, jaký systém *bude*.
  
* Teď, nebo brzy budete muset najít informace na webu. Naučit se, jak a kde informace najít na internetu by měla být pro nováčka první věc, kterou se naučí. Používejte oficiální domovské stránky projektů, o které se zajímate a Google. Možná budete překvapeni, jak se vaše znalosti zvýší a kolik problémů sami vyřešíte.
+
'''Protože systém je jednoduchý, Arch Linux poskytuje svobodu provést se systémem jakoukoli změnu.'''
  
* Pokud uživatelé řeknou, že ta-a-ta distribuce není jako ta-a-ta distribuce, Arch jim dovoluje prispět vším, čím chťejí za předpokladu, že to neprotiřečí ideálům návrhu a filozofie. Tím si mohou Arch Linux přizpůsobit tak, jak chtějí.
+
Čerstvě nainstalovaný Arch Linux poskytuje pouze základní
 +
komponenty, bez automatické konfigurace. Uživatelé jsou
 +
schopni konfigurovat systém jak chtějí, prostřednictvím
 +
CLI (příkazové řádky). Od začátku je každou komponentu
 +
možno odstranit nebo nahradit jinou, alternativní.
  
* Arch Linux je jiný než ostatní distribuce: Minimalizace vývoje nových nástrojů ve prospěch maximálního porozumnění práce v linuxu, udržení pozornosti vždy na KISS cíle a filozofii Arch Linuxu obecně ... je to, co dělá "Archovský způsob" opravdu rozdílným.
+
Velké množství balíčků v různých repozitářích Arch Linuxu
 +
také podporuje svobodu volby. Dále, v porovnání s ostatními
 +
distribucemi GNU/Linuxu, proces vytvoření nového balíčku
 +
je jednoduchý, otevřený, zaměřený na uživatele, a svobodný.
 +
Nové balíčky mohou být jednoduše vytvořeny s trochou
 +
znalosti ([[ABS]]) (Arch Build System).
  
* Pokud chcete něčím přispět k Arch Linuxu, nepotřebujete od nikoho povolení. Nikdo vás nemůže fyzicky zastavit od napsání něčeho, co vy (osobně) považujete za užitečné i když "mocní co jsou" to nevidí jako požehnání. Napište to a zveřejněte. Jak se to bude jiným lidem líbit, obdržíte zpětnou vazbu. Pokud to bude každý kromě vás bude nenávidět, no a co? Zabralo vám to 20 minut napsat, a vy jste se při tom něco naučili. Je to vítězná situace za každých okolností.
+
Jak řekl Judd Vinet, zakladatel Arch Linuxu "(Arch Linux) je takový,
 
+
jaký si ho uděláte".
* Arch je a bude takový, jaký si ho uděláte.
 
 
 
== Komentáře ==
 
Co říkají o Archlinuxu uživatelé:
 
 
 
* Po tom, co jsem strávil hodně času s jinými distribúcemi (debian, gentoo, mandrake, redhat, fedora, slackware) a dokonce i FreeBSD si myslím, že jsem konečně našel distribuci jakou jsem hledal.
 
 
 
* Stále stejné věci a problémy v (k)ubuntu, Mandrivě, a několika dalších. No, openSUSE je skvělé a jednoduché (Chtěl by ho navrhnout mé sestře), ale Arch je jednička, skutečně *rocks*.
 
 
 
* Vyzkoušel jsem více distribucí a dokonce i RHCE, ale vždy bylo na distribucích, které jsem vyzkoušel něco co jsem neměl rád.
 
 
 
* Moje vysněná distribuce vždy byla jednoduchost Slackwaru se skutečnou podporou závislostí jako u Debianu. A hádajte co, je to Archlinux.
 
 
 
* Také považuji Archlinux za svoji konečnou distribuci.
 
 
 
* Po vyzkoušení skoro všech dostupných distribucí musím souhlasit, že Arch je nejlepší.
 
 
 
* Ahoj všichni. Právě jsem se tu zaregistroval, aby jsem mohl ohlásit všechny problémy které mám, a poprosit o pomoc. Vtip je v tom, že NEMÁM ŽÁDNÉ PROBLÉMY!!! Skutečně tomu nemůžu uvěrit, ale všechno prostě funguje. Dnes jsem nainštaloval Arch, měl jsem drobný problém s xorg a nastavením zvuku, ale našel jsem všechny odpovědi co jsem potřeboval v dokumentaci a ve fórech.
 
 
 
* Vyzkoušel jsem Mandrake, Yoper, FC3/4, Mepis a Ubuntu. Hledal jsem perfektní distribuci. Jsem rád, že jsem našel Arch.
 
 
 
 
 
Rozhodně nechceme, aby tyto komentáře zněli nějak lichotivě a stavěli Arch Linux do pozice bezchybné distribuce. Jsme rádi, že se některým lidem Arch Linux takto libí a doufáme, že i vám se stejně zalíbí.
 
 
 
----
 
 
 
= PRO a PROTI =
 
 
 
== PRO ==
 
 
 
* Distribuce optimalizovaná pro i686
 
* [[Pacman (Česky)|Pacman]]: Upgrade celého systému jedním příkazem 'pacman -Suy'
 
* [[Pacman (Česky)|Pacman]]: Dohlíží na závislosti
 
* [[Pacman (Česky)|Pacman]]: Nepotřebuje X
 
* [[ABS - The Arch Build System (Česky)|ABS]]: Stačí napsat jednou sestavovací funkci ... a sestavení další verze balíčku je již velmi snadné
 
* [[ABS - The Arch Build System (Česky)|ABS]]: Můžete sestavit balíčky na vašem stroji jedním příkazem
 
* Nejnovější (čerstvé) balíčky
 
* Plně přizpůsobitelný
 
* Lidé kolem něj jsou mírumilovní, motivovaní a schopní (i když každá komunita má svého ...)
 
* Jen 20 minut trvá získání plně funkčního systému
 
* Perfektní prostředí pro studium linuxu
 
* Není populární, neboť není známý (no flame :))
 
 
 
== PROTI ==
 
 
 
* [[Pacman (Česky)|Pacman]]: Potřebuje rychlé připojení na internet, aby byl vždy lehce aktualizovaný (což je pro spoustu čechu ještě maličko sci-fi)
 
* Není populární, protože ho lidé neznají
 
* Občasné konflikty kvůli používání nejnovějších knihoven
 
* Nedostatek nováčkům přátelských vlastností
 
* Info stránky bývájí většinou více detailní než man stránky (gcc.info e.g.). A zrovna tyto info stránky Arch neobsahuje
 
 
 
= Závěr =
 
Nyní máte dostatečné informace a můžete se svobodně rozhodnout zda je Arch Linux pro vás ta správná volba. Pokud dychtíte po poznání v oblasti linuxových systémů určitě Arch Linux vyzkoušejte.
 

Revision as of 12:47, 18 April 2008

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end

Následující čtyři principy obsahují to, co se obvykle označuje jako "Cesta Arch Linuxu" (The Arch Way), nebo "Filozofie Arch Linuxu", nejlépe jsou shrnuty zkratkou "KISS" ("Keep it Simple, Stupid" čili "Udělej to jednoduché, hlupáku").


Jednoduchost

Mnoho distribucí Linuxu definuje sama sebe jako "jednoduché". Ovšem jednoduchost může být definována různě.

Arch Linux definuje jednoduchost jako odlehčenou základní strukturu bez zbytečných přídavků, změn, nebo komplikací, což dovoluje konkrétnímu uživateli změnit systém tak, jak sám potřebuje. Krátce: elegantní, minimalistický přístup.

Odlehčená základní struktura neznamená, že základ systému je malý. Spíše je zbaven veškeré přeplácanosti, která by mohla zamlžit důležité součásti systému, nebo způsobit, že přístup k nim je složitý. Arch má zmodernizované konfigurační soubory, které jsou přizpůsobeny pro rychlý přístup a editaci, bez neohrabaných GUI konfiguračních nástrojů, které mají tendenci ke skrývání možností před uživateli. Systém Arch Linuxu je tedy snadno konfigurovatelný do nejmenšího detailu.

Na druhé straně Arch ponechává nezbytné složitosti GNU/linuxového systému netknuté a všechny je odhaluje uživatelům. Vývojáři a uživatelé Arch Linuxu věří, že snaha skrýt složitosti systému vede ve skutečnosti ke složitějšímu systému a měli bychom se jí vyvarovat.

Otevřenost

Otevřenost jde ruku v ruce s jednoduchostí a je také jedním z vůdčích principů vývoje Arch Linuxu.

Arch Linux používá jednoduché nástroje, které jsou vybrány nebo vytvořeny s ohledem na otevřenost zdrojového kódu i výstupů.

I když otevřenost může být pro některé nové uživatele GNU/Linuxu zdrcující, zkušení uživatelé Arch Linuxu ji vítají a považují za praktickou. Odstraňuje všechny překážky mezi uživatelem a systémem, dává uživateli více kontroly nad systémem a zároveň zjednodušuje správu systému.

Otevřenost Arch Linuxu také znamená strmější křivku učení, ale zkušení uživatelé Arch Linuxu spíše považují ostatní, uzavřenější systémy za složitěji ovladatelné.

Princip otevřenosti se rozšiřuje na členy komunity. Uživatelé Arch Linuxu bývají velmi otevření tomu, že pomáhají a radí, také přispívají do komunitního repozitáře (Arch User Repository, AUR).

Zaměření na uživatele

Zatímco mnohé distribuce GNU/Linuxu se snaží být "uživatelsky přátelské", Arch Linux vždycky byl a zůstal "zaměřený na uživatele" (v originále "user-centric").

Arch Linux činí uživatele středem systému a dává mu nad systémem plnou kontrolu.

Uživatelé Arch Linuxu si systém spravují sami. Systém nabízí pouze velmi malou asistenci, kromě jednoduchých nástrojů pro správu, které jsou vytvořeny tak, že přesně předávají uživatelovy příkazy systému.

Soustředění na uživatele také znamená přístup "udělej si sám". Spíše než požadovat novou funkci od vývojářů, uživatelé Arch Linuxu mají tendenci řešit problémy sami a poté sdílejí své výsledky s komunitou a vývojářským týmem: přístup "nejdřív si to zkus sám a pak se teprve ptej". To se týká zejména balíčků v komunitním repozitáři (Arch User Repository, oficiální repozitář Arch Linuxu pro balíčky spravované komunitou).

Svoboda

Dalším principem Arch Linuxu je svoboda volby. Uživatelé nejen činí všechny rozhodnutí o konfiguraci svého systému, ale také volí, jaký systém *bude*.

Protože systém je jednoduchý, Arch Linux poskytuje svobodu provést se systémem jakoukoli změnu.

Čerstvě nainstalovaný Arch Linux poskytuje pouze základní komponenty, bez automatické konfigurace. Uživatelé jsou schopni konfigurovat systém jak chtějí, prostřednictvím CLI (příkazové řádky). Od začátku je každou komponentu možno odstranit nebo nahradit jinou, alternativní.

Velké množství balíčků v různých repozitářích Arch Linuxu také podporuje svobodu volby. Dále, v porovnání s ostatními distribucemi GNU/Linuxu, proces vytvoření nového balíčku je jednoduchý, otevřený, zaměřený na uživatele, a svobodný. Nové balíčky mohou být jednoduše vytvořeny s trochou znalosti (ABS) (Arch Build System).

Jak řekl Judd Vinet, zakladatel Arch Linuxu "(Arch Linux) je takový, jaký si ho uděláte".