Difference between revisions of "The Arch Way (Dansk)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(New page: [ [Category:Om Arch (Dansk)]] [ [Category:Dansk]] {{i18n_links_start}} {{i18n_entry|Dansk|The Arch Way (Dansk)}} {{i18n_entry|English|The Arch Way}} {{i18n_entry|Español|The Arch Way (Es...)
 
(synchronized interlanguage links with the other wikis)
(16 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
[ [Category:Om Arch (Dansk)]]
+
[[Category:Dansk]]
[ [Category:Dansk]]
+
[[cs:The Arch Way]]
 
+
[[de:The Arch Way]]
{{i18n_links_start}}
+
[[el:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Dansk|The Arch Way (Dansk)}}
+
[[en:The Arch Way]]
{{i18n_entry|English|The Arch Way}}
+
[[es:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Español|The Arch Way (Español)}}
+
[[fr:Kiss]]
{{i18n_entry|Lietuviškai|Arch filosofija (Lietuviškai)}}
+
[[he:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Polski|The Arch Way (Polski)}}
+
[[hr:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Português de Portugal|À Maneira do Arch}}
+
[[hu:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Русский|Путь_Arch}}
+
[[id:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Česky|Principy a filozofie Arch Linuxu (Česky)}}
+
[[it:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Italiano|The Arch Way (Italiano)}}
+
[[ja:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Français|The Arch Way (Français)}}
+
[[ko:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Deutsch|The Arch Way (Deutsch)}}
+
[[lt:The Arch Way]]
{{i18n_entry|繁體中文|The Arch Way (繁體中文)}}
+
[[nl:The Arch Way]]
{{i18n_links_end}}
+
[[pl:The Arch Way]]
 
+
[[pt:The Arch Way]]
 
+
[[ro:Calea Arch]]
 +
[[ru:The Arch Way]]
 +
[[sk:The Arch Way]]
 +
[[sr:The Arch Way]]
 +
[[sv:Riktlinjer för Arch]]
 +
[[th:The Arch Way]]
 +
[[tr:Arch_Tarzı]]
 +
[[uk:The Arch Way]]
 +
[[zh-CN:The Arch Way]]
 +
[[zh-TW:The Arch Way]]
 
De følgende fire principperer omfatter, hvad der normalt henvises til som Arch-metoden eller Arch-filosofien.<br>Dette beskrives lettest med akronymet '''KISS''' - '''K'''eep '''I'''t '''S'''imple, '''S'''tupid - hvilket på dansk er noget a'la Holde det enkelt - Dumme!
 
De følgende fire principperer omfatter, hvad der normalt henvises til som Arch-metoden eller Arch-filosofien.<br>Dette beskrives lettest med akronymet '''KISS''' - '''K'''eep '''I'''t '''S'''imple, '''S'''tupid - hvilket på dansk er noget a'la Holde det enkelt - Dumme!
  
==Enkelt==
+
==Enkelthed==
 
 
Mange Linux-distributioner beskriver sig selv som "enkle". Dog har 'enkelthed' mange definitioner.
 
  
'''Arch Linux definerer enkelthed som en let grundstruktur uden unødvendige tilsætninger, modifikationer eller komplikationer, hvilket lader en individuel bruger forme systemet efter sit eget behov. Kort sagt: En elegant minimalistisk tilnærmelse.'''
+
Enkelthed er absolut det primære mål bag udviklingen af Arch Linux. Mange Linux-distributioner beskriver sig selv som "enkle". Dog har 'enkelthed' mange definitioner.
  
A lightweight base structure does not mean that the base system is small. Rather, the base system is devoid of all clutter that may obscure important parts of the system, or make access to them difficult or convoluted. It has a streamlined set of configuration files that are arranged for quick access and editing, with no cumbersome graphical configuration tools that tend to hide possibilities from the user. An Arch Linux system is therefore readily configurable to the very last detail.
+
'''Arch Linux definerer enkelthed som en ''uden unødvendige tilsætninger, modifikationer eller komplikationer'', og giver en let <tt>UNIX</tt>-lignende grundstruktur, hvilket lader en individuel bruger forme systemet efter sit eget behov. Kort sagt: En elegant minimalistisk tilnærmelse.'''
  
On the other hand, Arch Linux keeps the inherent complexities of a Linux system intact, while time exposing them to the user. Arch Linux developers and users believe that trying to hide the complexities of a system actually results in an even more complex system, and is therefore to be avoided.
+
En let grundstruktur bygget med en høj programmeringsstandard vil tendere til at have lavere krav til systemressourcer. Grundsystemet er blottet for alt unødvendigt rod, der fordunkler vigtige dele af systemet, eller besværliggør adgangen til dem. Det har et strømlinet sæt konfigurationsfiler, der er ordnet for hurtig adgang og redigering, uden nogen tunge grafiske konfigurationsværktøjer, som forsøger at sløre brugerens muligheder. Et Arch Linux-system er derfor fuldt konfigurerbart ned til den allermindste detalje.
  
==Open==
+
==Åben==
  
Openness goes hand in hand with simplicity, and is also one of the guiding principles of Arch Linux development.
+
Åbenhed sammen med enkelthed er et af de ledende principper i udviklingen af Arch Linux.
  
'''Arch Linux uses simple tools, that are selected or built with openness of the sources and their output in mind.'''
+
'''Arch Linux anvender enkle værktøjer, der vælges og bygges med tanke på kildeåbenhed og produktion.'''
  
While openness may be overwhelming to many new Linux users, experienced Arch Linux users find it welcoming and practical. It removes all boundaries between the user and the system, giving users more control over the system and simplifying system maintenance.
+
Mens åbenhed kan være uoverskuelig for mange nye Linux-brugere, finder de mere erfarne Arch Linux-brugere det praktisk og byder det velkommen. Det fjerner alle barrierer mellem brugeren og systemet, idet det giver mere kontrol over systemet og forenkler vedligeholdelsen af samme.
  
The open nature of Arch Linux also implies a fairly steep learning curve, but experienced Arch Linux users tend to find the other more closed systems much more difficult to control.  
+
Den åbne natur i Arch Linux betyder også en ret stejl indlæringskurve, men erfarne Arch Linux-brugere finder dog andre mere lukkede systemer meget vanskeligere at kontrollere.
  
The Openness principle extends to its community members as well. Arch Linux users are known to be very open with help and advice, as well as with package contributions to the community maintained Arch User Repository.
+
Princippet om åbenhed strækker sig også til medlemmerne i fællesskabet. Arch Linux-brugere er kendt for at være meget åbne med hjælp og vejledning, så vel som med bidrag af pakker til det fællesskabsvedligeholdte "Arch User Repository".
  
==User-centric==
+
==Brugerkoncentreret==
  
Whereas many Linux distributions attempt to be more 'user-friendly', Arch Linux has always been, and will always remain 'user-centric'.
+
Hvor mange Linux-distributioner forsøger at være 'brugervenlige', har Arch Linux altid været - og vil altid være - 'brugerkoncentreret'.
  
'''Arch Linux makes the user the center of the system by giving them full, and only full, control over the system.'''
+
'''Arch Linux gør brugerne til centrum i systemet, ved at give dem fuldt og uindskrænket kontrol over systemet.'''
  
Arch Linux users fully manage the system on their own. The system itself will offer little assistance, except for a simple set of maintenance tools that are designed to perfectly relay the user's commands to the system.
+
Arch Linux-brugere håndterer systemet helt på egen hånd. Selve systemet tilbyder kun lidt hjælp udover et simpelt sæt vedligeholdelsesværktøjer, designet til at overføre brugerens kommandoer fuldstændigt til systemet.
  
The user-centric design also implies a certain “do it yourself” approach. Rather than requesting a new feature be implemented by developers, Arch Linux users have a tendency to solve problems themselves and share the results with the community and development team. This is especially true for user-contributed packages found in the Arch User Repository -- the official Arch Linux repository for community-maintained packages.
+
Det brugerkoncentrerede design indebærer også en vis "gør-det-selv"-tilnærmelse. I stedet for at spørge om en ny funktion kan implementeres af udviklerne, har Arch Linux-brugerne for vane at løse deres problemer selv, og dele resultaterne med fællesskabet og udviklingsholdet. Dette er specielt sandt for pakkerne i 'Arch User Repository (den officielle software-kilde i Arch Linux for pakker vedligeholdt af fællesskabet), som brugerne har bidraget med.
  
==Free==
+
==Fri==
  
Another guiding principle of Arch Linux development is freedom of choice. The users are not only permitted to make all decisions concerning system configuration, but also get to choose what their system will *be*.
+
Et andet ledende princip i udviklingen af Arch Linux er friheden til at vælge. Det tillades ikke kun brugerne, at foretage alle beslutninger vedrørende systemkonfigurationen, men de kan også bestemme, hvordan deres system *bliver*.
  
'''By keeping the system simple, Arch Linux provides the freedom to make any choice about the system.'''
+
'''Ved at holde systemet enkelt tilbyder Arch Linux friheden til at træffe ethvert valg omkring systemet.'''
  
A freshly installed Arch Linux system contains core Linux components with no automatic configuration performed. Users are able to configure the system as they wish. Right from the start, every component of the system is accessible for  instant removal or replacement by alternative components.  
+
Det indre i et nyligt installeret Arch Linux-system består af Linux-komponenter uden automatisk udførte konfigurationer. Brugere kan konfigurere deres system, som de har lyst til. Helt fra start giver systemet adgang til øjeblikkeligt at fjerne komponenter, eller erstatte med en alternative komponenter.  
  
The large number of packages in the various Arch Linux repositories also support freedom of choice. Further, in comparison to other distributions, the process of creating a new package is itself a simple, open, user-centric, and free process. New packages can be created easily with a little knowhow using the Arch Build System.
+
Det store antal pakker i de forskellige software-kilder understøtter også friheden til at vælge. Endvidere - sammenlignet med andre distributioner - er selve processen med at oprette en ny pakke '''enkel''', '''åben''', '''brugerkoncentreret''' og '''fri'''.<br>Nye pakker kan nemt oprettes med lidt baggrundsviden ved hjælp af byggesystemet i Arch Linux - Arch Build System eller [[ABS_(Dansk)|ABS]].
  
As Judd Vinet, the founder of the Arch Linux project said: "It (Arch Linux) is what you make it."
+
Som grundlæggeren af Arch Linux - Judd Vinet - sagde: "Det (Arch Linux) er, hvad du gør det til."

Revision as of 13:59, 23 February 2014

zh-CN:The Arch Way zh-TW:The Arch Way De følgende fire principperer omfatter, hvad der normalt henvises til som Arch-metoden eller Arch-filosofien.
Dette beskrives lettest med akronymet KISS - Keep It Simple, Stupid - hvilket på dansk er noget a'la Holde det enkelt - Dumme!

Enkelthed

Enkelthed er absolut det primære mål bag udviklingen af Arch Linux. Mange Linux-distributioner beskriver sig selv som "enkle". Dog har 'enkelthed' mange definitioner.

Arch Linux definerer enkelthed som en uden unødvendige tilsætninger, modifikationer eller komplikationer, og giver en let UNIX-lignende grundstruktur, hvilket lader en individuel bruger forme systemet efter sit eget behov. Kort sagt: En elegant minimalistisk tilnærmelse.

En let grundstruktur bygget med en høj programmeringsstandard vil tendere til at have lavere krav til systemressourcer. Grundsystemet er blottet for alt unødvendigt rod, der fordunkler vigtige dele af systemet, eller besværliggør adgangen til dem. Det har et strømlinet sæt konfigurationsfiler, der er ordnet for hurtig adgang og redigering, uden nogen tunge grafiske konfigurationsværktøjer, som forsøger at sløre brugerens muligheder. Et Arch Linux-system er derfor fuldt konfigurerbart ned til den allermindste detalje.

Åben

Åbenhed sammen med enkelthed er et af de ledende principper i udviklingen af Arch Linux.

Arch Linux anvender enkle værktøjer, der vælges og bygges med tanke på kildeåbenhed og produktion.

Mens åbenhed kan være uoverskuelig for mange nye Linux-brugere, finder de mere erfarne Arch Linux-brugere det praktisk og byder det velkommen. Det fjerner alle barrierer mellem brugeren og systemet, idet det giver mere kontrol over systemet og forenkler vedligeholdelsen af samme.

Den åbne natur i Arch Linux betyder også en ret stejl indlæringskurve, men erfarne Arch Linux-brugere finder dog andre mere lukkede systemer meget vanskeligere at kontrollere.

Princippet om åbenhed strækker sig også til medlemmerne i fællesskabet. Arch Linux-brugere er kendt for at være meget åbne med hjælp og vejledning, så vel som med bidrag af pakker til det fællesskabsvedligeholdte "Arch User Repository".

Brugerkoncentreret

Hvor mange Linux-distributioner forsøger at være 'brugervenlige', har Arch Linux altid været - og vil altid være - 'brugerkoncentreret'.

Arch Linux gør brugerne til centrum i systemet, ved at give dem fuldt og uindskrænket kontrol over systemet.

Arch Linux-brugere håndterer systemet helt på egen hånd. Selve systemet tilbyder kun lidt hjælp udover et simpelt sæt vedligeholdelsesværktøjer, designet til at overføre brugerens kommandoer fuldstændigt til systemet.

Det brugerkoncentrerede design indebærer også en vis "gør-det-selv"-tilnærmelse. I stedet for at spørge om en ny funktion kan implementeres af udviklerne, har Arch Linux-brugerne for vane at løse deres problemer selv, og dele resultaterne med fællesskabet og udviklingsholdet. Dette er specielt sandt for pakkerne i 'Arch User Repository (den officielle software-kilde i Arch Linux for pakker vedligeholdt af fællesskabet), som brugerne har bidraget med.

Fri

Et andet ledende princip i udviklingen af Arch Linux er friheden til at vælge. Det tillades ikke kun brugerne, at foretage alle beslutninger vedrørende systemkonfigurationen, men de kan også bestemme, hvordan deres system *bliver*.

Ved at holde systemet enkelt tilbyder Arch Linux friheden til at træffe ethvert valg omkring systemet.

Det indre i et nyligt installeret Arch Linux-system består af Linux-komponenter uden automatisk udførte konfigurationer. Brugere kan konfigurere deres system, som de har lyst til. Helt fra start giver systemet adgang til øjeblikkeligt at fjerne komponenter, eller erstatte med en alternative komponenter.

Det store antal pakker i de forskellige software-kilder understøtter også friheden til at vælge. Endvidere - sammenlignet med andre distributioner - er selve processen med at oprette en ny pakke enkel, åben, brugerkoncentreret og fri.
Nye pakker kan nemt oprettes med lidt baggrundsviden ved hjælp af byggesystemet i Arch Linux - Arch Build System eller ABS.

Som grundlæggeren af Arch Linux - Judd Vinet - sagde: "Det (Arch Linux) er, hvad du gør det til."