The Arch Way (Dansk)

From ArchWiki
Revision as of 22:53, 18 December 2007 by Jan-portugal (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

[ [Category:Om Arch (Dansk)]] [ [Category:Dansk]]

Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end


De følgende fire principperer omfatter, hvad der normalt henvises til som Arch-metoden eller Arch-filosofien.
Dette beskrives lettest med akronymet KISS - Keep It Simple, Stupid - hvilket på dansk er noget a'la Holde det enkelt - Dumme!

Enkelt

Mange Linux-distributioner beskriver sig selv som "enkle". Dog har 'enkelthed' mange definitioner.

Arch Linux definerer enkelthed som en let grundstruktur uden unødvendige tilsætninger, modifikationer eller komplikationer, hvilket lader en individuel bruger forme systemet efter sit eget behov. Kort sagt: En elegant minimalistisk tilnærmelse.

En let grundstruktur betyder ikke, at grundsystemet er småt. Derimod er grundsystemet blottet for alt unødvendigt rod, der fordunkler vigtige dele af systemet, eller besværliggør adgangen til dem. Det har et strømlinet sæt konfigurationsfiler, der er ordnet for hurtig adgang og redigering, uden nogen tunge grafiske konfigurationsværktøjer, som forsøger at sløre brugerens muligheder. Et Arch Linux-system er derfor fuldt konfigurerbart ned til den allermindste detalje.

På den anden side holder Arch Linux den iboende kompleksitet i et Linux-system intakt, mens alt bliver udstillet for brugeren. Udviklere og brugere af Arch Linux mener, at hvis man forsøger at sløre kompleksiteten i et system, faktisk skaber et endnu mere kompleks system, hvorfor dette bør undgås.

Åben

Åbenhed sammen med enkelthed er et af de ledende principper i udviklingen af Arch Linux.

Arch Linux anvender enkle værktøjer, der vælges og bygges med tanke på kildeåbenhed og produktion.

Mens åbenhed kan være uoverskuelig for mange nye Linux-brugere, finder de mere erfarne Arch Linux-brugere det praktisk og byder det velkommen. Det fjerner alle barrierer mellem brugeren og systemet, idet det giver mere kontrol over systemet og forenkler vedligeholdelsen af samme.

Den åbne natur i Arch Linux betyder også en ret stejl indlæringskurve, men erfarne Arch Linux-brugere finder dog andre mere lukkede systemer meget vanskeligere at kontrollere.

Princippet om åbenhed strækker sig også til medlemmerne i fællesskabet. Arch Linux-brugere er kendt for at være meget åbne med hjælp og vejledning, så vel som med bidrag af pakker til det fællesskabsvedligeholdte "Arch User Repository".

Brugerkoncentreret

Hvor mange Linux-distributioner forsøger at være 'brugervenlige', har Arch Linux altid været - og vil altid være - 'brugerkoncentreret'.

Arch Linux gør brugerne til centrum i systemet, ved at give dem fuldt og uindskrænket kontrol over systemet.

Arch Linux users fully manage the system on their own. The system itself will offer little assistance, except for a simple set of maintenance tools that are designed to perfectly relay the user's commands to the system.

The user-centric design also implies a certain “do it yourself” approach. Rather than requesting a new feature be implemented by developers, Arch Linux users have a tendency to solve problems themselves and share the results with the community and development team. This is especially true for user-contributed packages found in the Arch User Repository -- the official Arch Linux repository for community-maintained packages.

Free

Another guiding principle of Arch Linux development is freedom of choice. The users are not only permitted to make all decisions concerning system configuration, but also get to choose what their system will *be*.

By keeping the system simple, Arch Linux provides the freedom to make any choice about the system.

A freshly installed Arch Linux system contains core Linux components with no automatic configuration performed. Users are able to configure the system as they wish. Right from the start, every component of the system is accessible for instant removal or replacement by alternative components.

The large number of packages in the various Arch Linux repositories also support freedom of choice. Further, in comparison to other distributions, the process of creating a new package is itself a simple, open, user-centric, and free process. New packages can be created easily with a little knowhow using the Arch Build System.

As Judd Vinet, the founder of the Arch Linux project said: "It (Arch Linux) is what you make it."