Difference between revisions of "The Arch Way (Magyar)"

From ArchWiki
Jump to: navigation, search
(First version, since new original page.)
(rm temporary i18n template)
(8 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{translateme}}
+
[[Category:Magyar]]
 
+
[[cs:The Arch Way]]
[[Category:About Arch (Magyar)]]
+
[[da:The Arch Way]]
[[Category:General (Magyar)]]
+
[[de:The Arch Way]]
 
+
[[el:The Arch Way]]
{{i18n_links_start}}
+
[[en:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Dansk|Arch_Metoden}}
+
[[es:The Arch Way]]
{{i18n_entry|English|The Arch Way}}
+
[[fr:Kiss]]
{{i18n_entry|Español|El Camino de Arch}}
+
[[he:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Lietuviškai|Arch filosofija (Lietuviškai)}}
+
[[hr:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Polski|The Arch Way (Polski)}}
+
[[id:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Português de Portugal|À Maneira do Arch}}
+
[[it:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Русский|Путь_Arch}}
+
[[ja:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Česky|Principy a filozofie Arch Linuxu (Česky)}}
+
[[ko:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Italiano|The Arch Way (Italiano)}}
+
[[lt:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Français|The Arch Way (Français)}}
+
[[nl:The Arch Way]]
{{i18n_entry|Deutsch|The Arch Way (Deutsch)}}
+
[[pl:The Arch Way]]
{{i18n_entry|繁體中文|The Arch Way (繁體中文)}}
+
[[pt:The Arch Way]]
{{i18n_entry|简体中文|Arch之道}}
+
[[ro:Calea Arch (The Arch Way)]]
{{i18n_entry|Magyar|The Arch Way (Magyar)}}
+
[[ru:The Arch Way]]
{{i18n_links_end}}
+
[[sk:The Arch Way]]
 
+
[[sr:The Arch Way]]
 
+
[[th:The Arch Way]]
 +
[[tr:Arch_Tarzı]]
 +
[[uk:The Arch Way]]
 +
[[zh-CN:The Arch Way]]
 +
[[zh-TW:The Arch Way]]
 
A következő öt alapelv magába foglalja mindazt amit általában az Arch Módszernek, vagy Arch Filozófiának hívnak, és legjobban a KISS mozaikszóval lehet összegezni, azaz Keep It Simple, Stupid.
 
A következő öt alapelv magába foglalja mindazt amit általában az Arch Módszernek, vagy Arch Filozófiának hívnak, és legjobban a KISS mozaikszóval lehet összegezni, azaz Keep It Simple, Stupid.
  
 
==Egyszerű==
 
==Egyszerű==
  
Sok GNU/Linux disztribúció titulálja magát "egyszerűnek". Viszont, az egyszerűségnek sok definíciója van.
+
Sok GNU/Linux disztribúció titulálja magát „egyszerűnek”. Viszont, az egyszerűségnek sok definíciója van.
  
 
'''Az Arch Linux könnyed, szükségtelen kiegészítések, módosítások vagy bonyolítások nélküli alapszerkezetként határozza meg az egyszerűséget, ami lehetővé teszi az egyes felhasználók számára, hogy maguk formálják meg a rendszerüket a saját igényeiknek megfelelően. Röviden; egy elegáns, minimalista felfogás.'''
 
'''Az Arch Linux könnyed, szükségtelen kiegészítések, módosítások vagy bonyolítások nélküli alapszerkezetként határozza meg az egyszerűséget, ami lehetővé teszi az egyes felhasználók számára, hogy maguk formálják meg a rendszerüket a saját igényeiknek megfelelően. Röviden; egy elegáns, minimalista felfogás.'''
  
A könnyed alapszerkezet nem azt jelenti, hogy az alaprendszer kicsi. Inkább, az alap rendszer mentes minden zavartól, ami elhomályosíthatná  a rendszer lényeges részeit, vagy megnehezítené a hozzáférést. Áramvonalas konfigurációs fájljai vannak, amelyek a gyors hozzáféréshez és szerkesztéshez lettek elhelyezve, kényelmetlen grafikus beállítási eszközök nélkül amik hajlamosak a lehetőségeket elrejteni a felhasználó elől. Ezért egy Arch Linux rendszer minden egyes része könnyedén beállítható.
+
A könnyed alapszerkezet magas szintű programozási szabványokat és kódhelyességet figyelembe véve készült, a kisebb rendszerkarbantartási költségek céljából. Az alap rendszer mentes minden zavartól, ami elhomályosíthatná  a rendszer lényeges részeit, vagy megnehezítené a hozzáférést. Áramvonalas konfigurációs fájljai vannak, amelyek a gyors hozzáféréshez és szerkesztéshez lettek elhelyezve, kényelmetlen grafikus beállítási eszközök nélkül amik hajlamosak a lehetőségeket elrejteni a felhasználó elől. Ezért egy Arch Linux rendszer minden egyes része könnyedén beállítható.
  
Másfelől, az Arch Linux érintetlenül hagyja a GNU/Linux rendszerekben lévő komplexitást, miközben meg is mutatja ezt a felhasználónak. Az Arch Linux fejlesztők és felhasználók abban, hogy a bonyolultság elrejtásáre tett kísérlet egy még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért elkerülendő.
+
Másfelől, az Arch Linux érintetlenül hagyja a GNU/Linux rendszerekben lévő komplexitást, miközben meg is mutatja ezt a felhasználónak. Az Arch Linux fejlesztők és felhasználók abban, hogy a bonyolultság elrejtésére tett kísérlet egy még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért elkerülendő.
  
 
==Kódhelyesség kényelem felett==
 
==Kódhelyesség kényelem felett==
  
Az Arch Linux rendszer előtérbe helyezi a tervezés eleganciáját, a szükségtelen foltozással, automatizálással, eye candy-vel vagy "felhasználóbarátsággal" szemben. A szoftver foltozások ezért abszolút minimális szintre vannak szorítva és csak akkor szabad használni őket, ha komoly hibát javítanak - ideális esetben, .  
+
Az Arch Linux rendszer előtérbe helyezi a tervezés eleganciáját, a szükségtelen foltozással, automatizálással, eye candy-vel vagy „felhasználóbarátsággal” szemben. A szoftver foltozások ezért abszolút minimális szintre vannak szorítva és csak akkor szabad használni őket, ha komoly hibát javítanak - ideális esetben, .  
  
 
'''Az egyszerűség, választékosság, kódhelyesség és minimalizmus mindig uralkodó prioritásai kell, hogy maradjanak az Arch fejlesztésének.'''
 
'''Az egyszerűség, választékosság, kódhelyesség és minimalizmus mindig uralkodó prioritásai kell, hogy maradjanak az Arch fejlesztésének.'''
Line 48: Line 52:
 
'''Az Arch Linux egyszerű eszközöket használ, amelyek a forrás és a kimenetük nyíltságát figyelembe véve lettek kiválasztva, vagy építve.'''
 
'''Az Arch Linux egyszerű eszközöket használ, amelyek a forrás és a kimenetük nyíltságát figyelembe véve lettek kiválasztva, vagy építve.'''
  
While openness may be overwhelming to many new GNU/Linux users, experienced Arch Linux users find it welcoming and practical. It removes all boundaries between the user and the system, giving users more control over the system, while simultaneously simplifying system maintenance.
+
Amíg a nyíltság ellenállhatatlan lehet sok új GNU/Linux felhasználónak, a tapasztalt Arch Linux felhasználók kellemesnek és praktikusnak találják. Eltörli az összes határt és absztrakciót a felhasználó és a rendszer között, ezzel több irányítást biztosítva, miközben ezzel párhuzamosan megkönnyíti a rendszer karbantartást.
  
The open nature of Arch Linux also implies a fairly steep learning curve, but experienced Arch Linux users tend to find the other more closed systems much more difficult to control.  
+
Az Arch Linux nyílt természete magába foglal egy eléggé meredek tanulási görbét, de a tapasztalt Arch Linux felhasználók a többi zártabb rendszert sokkal nehezebben irányíthatónak tartják.  
  
The Openness principle extends to its community members as well. Arch Linux users are known to be very open with help and advice, as well as with package contributions to the community maintained Arch User Repository.
+
A Nyíltság alapelv kiterjed a közösségi tagokra is . Az Arch Linux felhasználók nyíltak a segítségnyújtásban és tanácsadásban, valamint a közösség által karbantartott Arch User Repository csomag hozzájárulásokban.
  
==User-centric==
+
==Felhasználó központúság==
  
Whereas many GNU/Linux distributions attempt to be more 'user-friendly', Arch Linux has always been, and will always remain 'user-centric'.
+
Amíg sok GNU/Linux disztribúció próbál „felhasználóbarátabb” lenni, addig az Arch Linux jelenleg, és később is „felhasználó központú” lesz.
  
'''Arch Linux targets and accommodates competent GNU/Linux users by giving them full, and only full, control over the system.'''
+
'''Az Arch Linux a hozzáértő GNU/Linux felhasználókat veszi célba és alkalmazza teljes, és csak a teljes irányítást adva nekik a rendszer felett.'''
  
Arch Linux users fully manage the system on their own. The system itself will offer little assistance, except for a simple set of maintenance tools that are designed to perfectly relay the user's commands to the system.
+
Az Arch Linux felhasználók teljes mértékben maguk kezelik a rendszert. Maga a rendszer kevés segítséget nyújt, kivéve egyszerű karbantartó eszközök egy gyűjteményét, amelyek úgy lettek megtervezve, hogy tökéletesen továbbítsák a felhasználó parancsait a rendszer felé.
  
The user-centric design also implies a certain “do it yourself” approach. Rather than requesting a new feature be implemented by developers, Arch Linux users have a tendency to solve problems themselves and share the results with the community and development team -- a "Do first, then ask" philosophy. This is especially true for user-contributed packages found in the Arch User Repository -- the official Arch Linux repository for community-maintained packages.
+
A felhasználó központú tervezés magába foglal egyfajta „csináld magad” megközelítést is. Ahelyett, hogy a fejlesztőktől kéne kérni egy új funkció implementálását, az Arch Linux felhasználók hajlamosak maguk megoldani a problémákat, és az eredményeket megosztják a közösséggel és a fejlesztő csapattal -- egy „Először csináld, aztán kérdezz” filozófia. Ez különösen igaz a felhasználók által készített csomagokra, amelyek az Arch User Repository -ban találhatóak -- a hivatalos Arch Linux tároló a közösség által karbantartott csomagoknak.
  
==Free==
+
==Szabad==
  
Another guiding principle of Arch Linux development is freedom of choice. The users are not only permitted to make all decisions concerning system configuration, but also get to choose what their system will *be*.
+
Egy másik vezér elve az Arch Linux fejlesztésének a választás szabadsága. A felhasználók nemcsak a rendszer beállításában hozhatnak meg minden döntést, de abban is, hogy *mi* lesz a rendszerük.
  
'''By keeping the system simple, Arch Linux provides the freedom to make any choice about the system.'''
+
'''Azzal, hogy ragaszkodunk a rendszer egyszerűségéhez, az Arch Linux biztosítja a szabadságot minden rendszerrel kapcsolatos választáshoz.'''
  
A freshly installed Arch Linux system contains only basic core components with no automatic configuration performed. Users are able to configure the system as they wish, from the CLI. Right from the start of the installation procedure, every component of the system is 100% transparent and accessible for  instant access, removal, or replacement by alternative components.  
+
Egy frissen telepített Arch Linux rendszer csak az alapvető komponenseket tartalmazza automatikus beállítások végrehajtása nélkül. A felhasználók kedvük szerint állíthatják be a rendszert a konzolból. A telepítési folyamat elejétől kezdve, a rendszer minden része 100% -osan átlátszó és hozzáférhető a gyors elérhetőséghez, eltávolításhoz vagy lecseréléshez alternatív komponensekre.  
  
The large number of packages in the various Arch Linux repositories also support freedom of choice. Further, in comparison to other GNU/Linux distributions, the process of creating a new package is itself a simple, open, user-centric, and free process. New packages can be created easily with a little knowhow using the Arch Build System ([[ABS]]).
+
A különböző Arch Linux tárolókban lévő nagy számú csomag szintén a választás szabadságát szolgálja. Továbbá, a többi GNU/Linux disztribúcióhoz hasonlítva, egy új csomag készítésének folyamata magában egy egyszerű, nyitott, felhasználó központú és szabad folyamat. Új csomagokat könnyű készíteni egy kevés Arch Build System -mel ([[ABS]]) kapcsolatos tudással.
  
As Judd Vinet, the founder of the Arch Linux project said: "[Arch Linux] is what ''you'' make it."
+
Ahogy Judd Vinet, az Arch Linux projekt alapítója mondta: [Arch Linux] is what ''you'' make it.” („Az Arch Linux az amivé teszed”.)

Revision as of 07:57, 20 June 2012

zh-CN:The Arch Way zh-TW:The Arch Way A következő öt alapelv magába foglalja mindazt amit általában az Arch Módszernek, vagy Arch Filozófiának hívnak, és legjobban a KISS mozaikszóval lehet összegezni, azaz Keep It Simple, Stupid.

Egyszerű

Sok GNU/Linux disztribúció titulálja magát „egyszerűnek”. Viszont, az egyszerűségnek sok definíciója van.

Az Arch Linux könnyed, szükségtelen kiegészítések, módosítások vagy bonyolítások nélküli alapszerkezetként határozza meg az egyszerűséget, ami lehetővé teszi az egyes felhasználók számára, hogy maguk formálják meg a rendszerüket a saját igényeiknek megfelelően. Röviden; egy elegáns, minimalista felfogás.

A könnyed alapszerkezet magas szintű programozási szabványokat és kódhelyességet figyelembe véve készült, a kisebb rendszerkarbantartási költségek céljából. Az alap rendszer mentes minden zavartól, ami elhomályosíthatná a rendszer lényeges részeit, vagy megnehezítené a hozzáférést. Áramvonalas konfigurációs fájljai vannak, amelyek a gyors hozzáféréshez és szerkesztéshez lettek elhelyezve, kényelmetlen grafikus beállítási eszközök nélkül amik hajlamosak a lehetőségeket elrejteni a felhasználó elől. Ezért egy Arch Linux rendszer minden egyes része könnyedén beállítható.

Másfelől, az Arch Linux érintetlenül hagyja a GNU/Linux rendszerekben lévő komplexitást, miközben meg is mutatja ezt a felhasználónak. Az Arch Linux fejlesztők és felhasználók abban, hogy a bonyolultság elrejtésére tett kísérlet egy még bonyolultabb rendszert eredményez, és ezért elkerülendő.

Kódhelyesség kényelem felett

Az Arch Linux rendszer előtérbe helyezi a tervezés eleganciáját, a szükségtelen foltozással, automatizálással, eye candy-vel vagy „felhasználóbarátsággal” szemben. A szoftver foltozások ezért abszolút minimális szintre vannak szorítva és csak akkor szabad használni őket, ha komoly hibát javítanak - ideális esetben, .

Az egyszerűség, választékosság, kódhelyesség és minimalizmus mindig uralkodó prioritásai kell, hogy maradjanak az Arch fejlesztésének.

A koncepciók, kivitelezések és funkciók az Arch Módszert útmutatóként használva vannak generálva és kivitelezve, ahelyett, hogy meghajolnának a külső befolyások előtt. A fejlesztői csapat eltökélt az Arch Módszer filozófia iránti elkötelezettségükben és felajánlásukban. Ha osztja a nézetüket, arra buzdítjuk, hogy használjon Arch-ot.

Nyílt

A nyíltság az egyszerűséggel kéz a kézben járnak, és az Arch Linux fejlesztésének egyik vezérelve szintén.

Az Arch Linux egyszerű eszközöket használ, amelyek a forrás és a kimenetük nyíltságát figyelembe véve lettek kiválasztva, vagy építve.

Amíg a nyíltság ellenállhatatlan lehet sok új GNU/Linux felhasználónak, a tapasztalt Arch Linux felhasználók kellemesnek és praktikusnak találják. Eltörli az összes határt és absztrakciót a felhasználó és a rendszer között, ezzel több irányítást biztosítva, miközben ezzel párhuzamosan megkönnyíti a rendszer karbantartást.

Az Arch Linux nyílt természete magába foglal egy eléggé meredek tanulási görbét, de a tapasztalt Arch Linux felhasználók a többi zártabb rendszert sokkal nehezebben irányíthatónak tartják.

A Nyíltság alapelv kiterjed a közösségi tagokra is . Az Arch Linux felhasználók nyíltak a segítségnyújtásban és tanácsadásban, valamint a közösség által karbantartott Arch User Repository csomag hozzájárulásokban.

Felhasználó központúság

Amíg sok GNU/Linux disztribúció próbál „felhasználóbarátabb” lenni, addig az Arch Linux jelenleg, és később is „felhasználó központú” lesz.

Az Arch Linux a hozzáértő GNU/Linux felhasználókat veszi célba és alkalmazza teljes, és csak a teljes irányítást adva nekik a rendszer felett.

Az Arch Linux felhasználók teljes mértékben maguk kezelik a rendszert. Maga a rendszer kevés segítséget nyújt, kivéve egyszerű karbantartó eszközök egy gyűjteményét, amelyek úgy lettek megtervezve, hogy tökéletesen továbbítsák a felhasználó parancsait a rendszer felé.

A felhasználó központú tervezés magába foglal egyfajta „csináld magad” megközelítést is. Ahelyett, hogy a fejlesztőktől kéne kérni egy új funkció implementálását, az Arch Linux felhasználók hajlamosak maguk megoldani a problémákat, és az eredményeket megosztják a közösséggel és a fejlesztő csapattal -- egy „Először csináld, aztán kérdezz” filozófia. Ez különösen igaz a felhasználók által készített csomagokra, amelyek az Arch User Repository -ban találhatóak -- a hivatalos Arch Linux tároló a közösség által karbantartott csomagoknak.

Szabad

Egy másik vezér elve az Arch Linux fejlesztésének a választás szabadsága. A felhasználók nemcsak a rendszer beállításában hozhatnak meg minden döntést, de abban is, hogy *mi* lesz a rendszerük.

Azzal, hogy ragaszkodunk a rendszer egyszerűségéhez, az Arch Linux biztosítja a szabadságot minden rendszerrel kapcsolatos választáshoz.

Egy frissen telepített Arch Linux rendszer csak az alapvető komponenseket tartalmazza automatikus beállítások végrehajtása nélkül. A felhasználók kedvük szerint állíthatják be a rendszert a konzolból. A telepítési folyamat elejétől kezdve, a rendszer minden része 100% -osan átlátszó és hozzáférhető a gyors elérhetőséghez, eltávolításhoz vagy lecseréléshez alternatív komponensekre.

A különböző Arch Linux tárolókban lévő nagy számú csomag szintén a választás szabadságát szolgálja. Továbbá, a többi GNU/Linux disztribúcióhoz hasonlítva, egy új csomag készítésének folyamata magában egy egyszerű, nyitott, felhasználó központú és szabad folyamat. Új csomagokat könnyű készíteni egy kevés Arch Build System -mel (ABS) kapcsolatos tudással.

Ahogy Judd Vinet, az Arch Linux projekt alapítója mondta: „[Arch Linux] is what you make it.” („Az Arch Linux az amivé teszed”.)