Difference between revisions of "The Arch Way (Suomi)"

From ArchWiki
Jump to navigation Jump to search
m
m
Line 1: Line 1:
[[Category:Arch Linuksista (Finnish)]]
+
[[Category:Arch Linuksista (Suomi)]]
[[Category:Yleistä (Finnish)]]
+
[[Category:Yleistä (Suomi)]]
  
 
{{i18n_links_start}}
 
{{i18n_links_start}}
Line 16: Line 16:
 
{{i18n_entry|????|The Arch Way (????)}}
 
{{i18n_entry|????|The Arch Way (????)}}
 
{{i18n_entry|????|Arch??}}
 
{{i18n_entry|????|Arch??}}
{{i18n_entry|Finnish|The Arch Way}}
+
{{i18n_entry|Suomi|The Arch Way}}
 
{{i18n_links_end}}
 
{{i18n_links_end}}
  

Revision as of 10:50, 23 May 2008


Template:I18n links start Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n entry Template:I18n links end


Seuraavat neljä periaatetta yhdistyvät kokonaisuudeksi jota kutsutaan Arch Linuxin tieksi tai Arch filosofiaksi. Se voidaan yleistää akronyymillä PSST (Pidä se simppelinä tyhmä).

Yksinkertainen

Useat GNU/Linux jakelut määrittelevät itsensä 'yksinkertaisiksi', mutta yksinkertaisuudelle on monta määritelmää.

Arch Linux määrittelee yksinkertaisuuden kevyenä pohjana ilman ylimääräisiä lisäyksiä tai muokkauksia mikä antaa käyttäjälle vapauden muokata järjestelmästä mieleisensä. Lyhyesti siis elegantin minimalistinen lähestymistapa.

Kevyt pohja ei tarkoita että perusasennus olisi pieni. Perusasennuksessa ei tule ylimääräistä täytettä joka tukkisi, tai estäisi järjestelmän tärkeämpiä kohtia. Asennuksesta on virtaviivaistettu asennustiedostoilla jotka on järjestelty nopeaa käsiksi pääsyä ja editointia silmällä pitäen ilman hankalia graafisia työkaluja jotka piilottavat mahdollisuuksia käyttäjältä. Arch Linux on siten erittäin helposti säädettävä aina viimeistä yksityiskohtaa myöten.

Toisaalta, Arch Linux pitää GNU/Linux järjestelmän sisäiset monimutkaisuudet ennallaan samalla altistaen käyttäjän niille. Arch Linuxin kehittäjät ja käyttäjät uskovat että järjestelmän monimutkaisuuden piilottaminen tekee järjestelmästä vain monimutkaisemman ja siksi tätä vältetään.

Koodin oikea-oppisuus ja käytettävyys

Arch Linux järjestelmä antaa sijaa suunnittelun 'kauneudella' tarpeettoman automatisoinnin ja 'käyttäjäystävällisyyden' sijaan.

Yksinkertaisuus, kauneus, koodin oikeellisuus and minimalistisuus tulevat aina pysymään Arch Linuxin kehitystä ohjaavina prioriteetteinä.

Konseptit, suunnitelmat ja ominaisuudet luodaan ja implementoidaan käyttäen Arch Linuxin tietä oppaana sen sijaan että kuunneltaisiin ulkopuolisia vaikutteita. Kehittäjätiimi ovat vannoutuneet Arch Linuxin tapaan hoitaa asiat.

Avoin

Avoimuus kulkee käsi kädessä yksinkertaisuuden kanssa ja siksi se on yksi Arch Linuxin kehitystä ohjaava periaate.

Arch Linux käyttää yksinkertaisia työkaluja jotka ovat valittu tai kehitetty lähdekoodin avoimuutta silmällä pitäen.

Vaikka avoimuus voi vaikuttaa hämmentävältä monista uusista GNU/Linuxin käyttäjistä, kokeneet Arch Linuxin käyttäjät kokevat sen tervetulleeksi ja käytännölliseksi. Se poistaa rajoituksi käyttäjän ja järjestelmän väliltä antaen käyttäjälle vallan järjestelmän toimintaan yksinkertaistaen järjestelmän ylläpitoa.

Arch Linuxin avoimuus vihjailee myös jyrkemmästä oppimiskynnyksestä mutta kokeneet Arch Linuxin käyttäjät ovat kokeneet muut suljetummat järjestelmät paljon hankalammaksi kontroloida.

Avoimuuden periaate laajenee käyttäjäyhteisöön myös. Arch Linuxin käyttäjät ovat tunnettuva siitä että he ovat avoinna antamaan neuvoja yksinkertaisimmista asioista aina pakettien lisäämiseen Arch User Repository:n.

Käyttäjäkeskisyys

Siinä missä moni GNU/Linux distribuutio pyrkii olemaan 'käyttäjäystävällinen', Arch Linux on aina ollut ja tulee olemaan 'käyttäjäkeskeinen'.

Arch Linux tähtää ja majoittaa osaavia GNU/Linuxin käyttäjiä antamalla heille täyden ja vain täyden kontrollin järjestelmään.

Arch Linuxin käyttäjät hallitsevat täysin heidän oman järjestelmänsä. Järjestelmä itse tarjoaa vähän apuja poikkeuksena muutamat yksinkertaiset ylläpitotyökalut jotka on suunniteltu välittämään käyttäjän käskyt järjestermään täydellisesti.

Käyttäjäkeskisyys myös vihjailee tiettyä 'tee-se-itse' näkökantaa. Sen sijaan että kehittäjiä pyydettäisiin lisäämään uusi ominaisuus Arch Linuxiin, käyttäjillä on tapana itse ratkaista ongelmansa ja jakaa tulokset yhteisön ja kehittäjätiimin kanssa. -- "Tee ensin, sitten kysy" filosofia. Tämä on erityisen paikkaansa pitävä käyttäjien tuottamien pakettien suhteen jotka löytyvät Arch User Repository:stä -- Arch Linuxin virallinen säilytyspaikka yhteisön ylläpitämille paketeille.

Ilmainen

Muu Arch Linuxin kehitystä ohjaava periaate on valinnan vapaus. Käyttäjät eivät ole ainostaan sallittu tekemään päätöksiä järjestelmän muokkaamisesta vaan saavat päättää millainen heidän järjestelmästään *tulee*.

Pitämällä järjestelmän yksinkertaisena Arch Linux tarjoaa vapauden minkä tahansa päätöksen tekemiseen.

Vasta asennettu Arch Linux järjestelmä sisältää vain peruskomponentit ilman mitään automaattisia säätöjä. Käyttäjät ovat vapaita säätämään järjestelmään kuten he haluavat suoraan komentokehotteesta. Heti asennuksen alusta, kaikki järjestelmän komponentit ovat 100% läpinäkyviä ja käytettävissä välittömään poistoon taikka korvattavissa toisilla komponenteilla.

Arch Linuxin säilytyspaikkojen suuri pakettimäärä edesauttaa valinnan vapautta. Lisäksi, verrattaessa muihin GNU/Linux jakeluihin, pakettien luominen itsessään on yksinkertainen, avoin, käyttäjäkeskeinen ja vapaa prosessi. Uusi paketti voidaan luoda helposti pienellä Arch Build System ([ABS])tietoudella.

Kuten Judd Vinet, Arch Linux projektin perustaja sen sanoi: "[Arch Linux] on se miksi teet sen."