Udev (Česky)

From ArchWiki
Revision as of 03:58, 6 May 2010 by Warriant (talk | contribs) (Some basic translation with some basic info (better than nothing, I guess))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

This template has only maintenance purposes. For linking to local translations please use interlanguage links, see Help:i18n#Interlanguage links.


Local languages: Català – Dansk – English – Español – Esperanto – Hrvatski – Indonesia – Italiano – Lietuviškai – Magyar – Nederlands – Norsk Bokmål – Polski – Português – Slovenský – Česky – Ελληνικά – Български – Русский – Српски – Українська – עברית – العربية – ไทย – 日本語 – 正體中文 – 简体中文 – 한국어


External languages (all articles in these languages should be moved to the external wiki): Deutsch – Français – Română – Suomi – Svenska – Tiếng Việt – Türkçe – فارسی

Úvod

"udev je správce zařízení pro linuxová jádra ze série 2.6. Jeho primární úkol je správa souborů zařízení v Template:Filename. Je to následník devfs a hotplugu, což znamená, že se kromě adresáře Template:Filename stará i o veškeré akce v uživatelském prostoru během přidávání a odebírání zařízení, včetně nahrávání firmware." Zdroj: Wikipedia

udev nahrazuje funkcionalitu balíčků Template:Codeline a Template:Codeline.

udev nahrává jaderné moduly souběžně, čímž může urychlit boot systému. Jeho nevýhoda je nicméně ta, že pokaždé nenahrává moduly v tom samém pořadí, a to může způsobovat potíže se zvukovými a síťovými kartami (pokud jich máte více). Pro podrobnosti vizte níže.

O automatickém nahrávání modulů

udev nebude nehrávat žádné moduly, pokud není v souboru Template:Filename povoleno Template:Codeline. V případě, že automatické nahrávání povolené nemáte, musíte moduly nahrávat manuálně jejich vložením do seznamu Template:Codeline v souboru Template:Filename. Výčet potřebných modulů si můžete nechat generovat příkazem Template:Codeline.

O pravidlech pro udev

Pravidla pro udev patří do Template:Filename; názvy souborů musí končit na Template:Filename.

Pokud se chcete naučit psát pravidla pro udev, vizte Writing udev rules (anglicky).

Pro získání seznamu všech atributů nějakého zařízení, jenž můžete použít pro psaní pravidel:

# udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n [název zařízení])

Nahraďte [název zařízení] za zařízení přítomné v systému, jako např. '/dev/sda' nebo '/dev/ttyUSB0'.

Jakmile vytvoříte nová nebo upravíte stávající pravidla pro udev, můžete použít následující příkaz pro restartování systému udev. Zařízení připojitelná za běhu, jakými jsou např. USB zařízení, budete muset pravděpodobně pro uplatnění nových pravidel připojit znovu.

# udevadm control restart

Další zdroje